Sibirski šamani sodijo v tisto zakladnico, kjer se je dragoceno duhovno znanje ohranilo vse do danes. In prav oni nam lahko pomagajo lažje razumeti tudi naše lastne korenine.

Sibirski šamani kami – živ muzej slovanske in staroslovenske kulture - Za navdih - Sensa.si

Sibirski šamani sodijo v tisto zakladnico, kjer se je dragoceno duhovno znanje ohranilo vse do danes. In prav oni nam lahko pomagajo lažje razumeti tudi…