O ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ ... Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik ne zmore zaobjeti in dokončno pojasniti fenomena ljubezni. Mistik Sumnun je dejal, da lahko neko 'stvar' opišemo samo z nečim, kar je subtilnejše od tistega, kar opisujemo. Kako lahko potem opišemo ljubezen, ki je najsubtilnejša od vsega?

Rumi: Kdor se zaveda ljubezni kot povezujoče kozmične niti, se zaveda enosti vsega obstoječega - Duh

O ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ ... Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik...