Napoleon Bonaparte, ena največjih, a tudi najbolj spornih osebnosti v zgodovini, je živel v letih 1769−1821. S konjskega sedla je poveljeval bitkam s sto tisoč udeleženci, med katerimi je bila vsaj desetina konjenikov. Nič manj konj ni bilo vpreženih v različne oblike logistike, od oskrbe vojakov z orožjem, strelivom, hrano, oblačili, do prevoza borcev, ranjencev in trupel. Zavzel je tri četrtine Evrope in je na osvojena ozemlja prinašal tudi zelo napredne, vsekakor pa popolnoma drugačne življenjske vrednote in navade.