Novice

Kako bi na referendumu glasovali bralci mojega bloga

22.09.2017

Ljubljana se upira Cerarju in njegovemu milijardnemu enojnemu tiru

22.09.2017

Naši reklamni panoji z visoko sporočilno vrednostjo

22.09.2017

Teritorialna obramba: včeraj so na TV izkoristili duševnega bolnika, jutri bodo pa vaše otroke. Briga njih 2.TIR, gre se za €

22.09.2017

Koper dviga glavo! Zaposleni v Luki Koper so prepoznali lumparije Popoviča in Mišiča in so PROTI zakonu o drugem tiru!

22.09.2017

Politična burleska koprsko-cerarjeve mineštre, zadnje dejanje. Popovič in Mišič, do kdaj bo Koper še trpel vajine mahinacije?

22.09.2017

Časopis Finance: pri drugem tiru ne zaupajte Miru Cerarju. Glasujte PROTI! Proti milijardnemu tiru! Vse je isto kot pri TEŠ6!

22.09.2017

V poduk, kako delajo! Boris Popovič je govoril o 2. TIRU kot velikanski goljufiji, dokler se ni sestal z Mirom Cerarjem.

Boris Popovič: Natančno pojasnilo, zakaj bo 2. TIR stal najmanj 3.5 miljarde €. Za uborih 27km enotirne proge! V tem primeru gre za velikansko golju­fijo oz. absurd absurdov. Do zdaj smo Slovenci v projekt že vložili več kot 60 milijonov evrov, kar snovalci zakona na­merno ignorirajo. V podjetje bomo poleg 60 milijonov že porabljenih evrov vloži­li še 200 milijonov evrov svežega kapita­la, Madžarska pa bo vložila le 200 milijo­nov svežega kapitala, za kar bo pridobila 50 odstotkov 2TDK. Takoj za tem naj bi se družba prijavi­la na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in tako pridobi­la 250 milijonov evrov nepovratnih sred­stev, to pomeni, da bi 125 milijonov nepo­vratnih evrov takoj pripadlo Madžarski.  Realni vložek Madžarske bi bil že takoj po ustanovitvi tako le 75 milijonov evrov.  Gremo naprej. Za s tem zakonom prizna­nih 200 milijonov evrov vloženih sred­stev bi Madžarski naša država iz prora­čuna plačevala 4,5 odstotka nekakšnih letnih obresti, kar znese devet milijo­nov evrov na leto, in to kar za vseh 45 let. Madžarska bo tako samo iz tega na­slova v 45 letih dobila dobrih 400 milijo­nov evrov. Vemo, da je obrestna mera v Evropi trenutno celo negativna. Mestna občina Koper za najete kredite plačuje od 1,2 do 1,5 odstotka letnih obresti, Mestna občina Ljubljana, ker ima zaradi veliko­sti boljše pogajalske možnosti, samo en odstotek. Pomeni, da državi za izposo­jeni denar na trgu ne bi bilo treba plače­vati več kot 0,2 ali pa največ 0,5 odstotka obresti. Če bi država vzela 200 milijonov evrov kredita, bi za to plačevala na leto največ en milijon evrov, torej bi samo pri tej postavki privarčevala najmanj osem milijonov evrov letno. Ta razlika ni na­merna, v to me ne bo prepričal nihče. A to je šele začetek! Finančna kon­strukcija drugega tira je strukturirana iz 400 milijonov začetnega vložka obeh dr­žav, 250 milijonov nepovratnih evropskih sredstev in 300 milijonov evrov dolgoroč­nega posojila Evropske investicijske ban­ke. To je ena plat. Še bolj zanimiva je dru­ga plat - finančna konstrukcija prihod­kov v podjetje 2TDK. Sporni zakon nalaga Luki Koper obveznost plačila nove takse, ki jo bo Luka kar 45 let morala plačevati 2TDK, in sicer po želji snovalcev zakona kar 19 milijonov na leto, vsekakor pa ne manj kot deset milijonov evrov. Če vza­memo najnižjo vrednost, to je deset mili­jonov evrov krat 45 let, pomeni, da bo sa­mo Luka Koper za ta projekt plačala naj­manj enormnih 450 milijonov evrov, kar je po naših izračunih v resnici realna ce­na za celoten projekt. Tudi to še ni vse. Druga nova dajatev, ki jo določa isti zakon, je nova taksa za to­vorna vozila. Vsi prevozniki bodo po no­vem dolžni plačevati to novo takso, če­prav proga njim sploh ni namenjena, in sicer prav tako podjetju 2TDK. Tudi ta ta­ksa naj bi na letni ravni znašala najmanj deset milijonov evrov, kar pomeni, da bo v 45 letih 2TDK iz tega naslova dobila na­daljnjih najmanj 450 milijonov evrov, to­rej bi tudi oni plačali po naših izračunih celoten projekt. Toda podjetje 2TDK je po zakonu upravičeno tudi do pobiranja ta­ko imenovane uporabnine oz. prevozni­ne po novi trasi, kar naj bi zneslo ravno tako kakšnih deset milijonov evrov letno.  Pomnožimo s 45 leti in že smo pri novih 450 milijonih evrov. Poleg teh treh novih prihodkov 2TDK je v zakonu predviden še četrti, to je dr­žavni proračun. Snovalci predvideva­jo, da bo prihodek 2TDK iz teh štirih vi­rov na letni ravni skupno med 42 in 50 milijoni evrov. Pomnoženo s 45 je to naj­manj 1,890 milijarde evrov oziroma naj­več neverjetnih 2,250 milijarde evrov. Če vzamemo najnižjo možno vrednost, to je 1,890 milijarde evrov, in k temu prište­jemo denar, ki naj bi ga resnično pora­bili samo za projekt, torej 400 milijonov evrov od obeh držav, pa še 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 300 mili­jonov evrov posojila EIB, to znese naj­manj 2,840 milijarde evrov. K temu še ni vštetih 400 milijonov evrov madžarskih obresti: že smo pri najmanj 3,24 milijarde evrov pa vse do 3,6 milijarde evrov. Vse to za borih 27 km nove enotirne železniške povezave.  Boris Popovič, intervju za Reporter vir slike: siol.net

22.09.2017

preberi več

Dr. Damir Josipovič: izjava o soočenju na temo Zakona o izgradnji "drugega tira"

Dober pozen večer, zadeva na soočenju mi ni dala miru... IZJAVA Včeraj je na TV Slovenija potekalo soočenje na temo Zakona o izgradnji "drugega tira". Sprva je kazalo, da bo dogodek minil v znamenju pretežno argumentirane debate, vendar se je proti koncu zgodil incident, pri katerem je bil iz studia odstranjen eden od diskutantov. Izjavljam, da zavračam vsako obliko nespoštljivega podajanja mnenj, zato se ostro distanciram od organizatorjev in povzročiteljev incidenta. Grenak priokus poudarja tudi dejstvo, da je bila skupina na strani nasprotnikov vsebine Zakona po moji oceni precej uspešnejša na soočenju, in da je tak incident odvrnil določeno število volilcev in volilk od udeležbe na referendumu, kar lahko ogrozi njegovo validnost. Dr. Damir Josipovič   

22.09.2017

preberi več

Dr. Jože Duhovnik: Incident na soočenju (izjava)

Naj opišem gledalcem način pristopa k neposredno predvajanimi oddajami, kakor je bilo današnje soočenje. Pri vstopu v vratarski prostor se moramo vsi obiskovalci soočiti s pregledom ali imamo jeklene ali druge nevarne dele s seboj. Seveda sem kot redni profesor na Univerzi v Ljubljani pri 69 letih zanesljivo kandidat za norenje, ali druge načine ekscesov po vseh kazalcih varnostne ocene poseben primer za tak pregled. Podobno kot kolega Umek, ki je ob vseh letih preko 70 potencialni kandidat za resno zavrnitev vstopa, ker imava najverjetneje »oba vedno nože s seboj«. taka je varnostna ocena varnostne službe. No na prvem soočenju je bila varnostna služba izjemno profesionalna, ker je moške pregledovala oseba ženskega spola. To je v nasprotju z vsakim predpisom o pregledovanju s tako tehniko. Tako tehniko sem srečal samo ob obisku v Izraelu, kjer je ženska oseba pregledovala osebo moškega spola. Torej en dokaz več, da ima MOSAD v Sloveniji svojo filialo v kabinetu predsednika vlade in enake postopke uveljavlja tudi v Sloveniji. Naprej Slovenija, g. Svetek. Po maskiranju sem bil posebej opozorjen na nekega g. Kozjeka, ki naj bi bil v tretjem krogu zraven mene. Ni mi bilo prav, ampak voditeljica oddaje v zakulisju ga. Ciglar je določila položaje pri soočenju, zato temu nisem smel oporekati, čeprav sem slutil v ozadju MOSAD-ovo tehniko obvladovanja scene. G. Kozjeka ne poznam, niti nisem vedel kdo je, vseskozi pa je v hodniku in zbirni sobi kazal znake duševne neuravnovešenosti. To je podoben primer kot tovariš, ki je bil vaški posebnež in naj bi zanesljivo zanesljivo ustrelil g. Krambergerja. Šele po oddaji sem izvedel, da je bil delegiran s strani g. Svetka (naprej Slovenija), ki ga je postavil tako, da ni sporočil kljub dogovoru ime g. Kozjeka, koordinatorju skupine PROTI, to je g. Kovačiču. Med oddajo sem spoznal njegove namene, ki so bili med samim soočenjem ob meni še kako izraženi. Vse to smo že videli večkrat in v prejšnjih časih. Težavne ljudi je treba primerno eksploatirati, da opravijo določena dela v službi naroda, nato jih moramo primerno sankcionirati ter zapreti pred kamerami, kmalu nato pa v popolni tišini določiti katero socialno stanovanje dobi in tovariš je preskrbljen. Tisočkrat videno, tisočkrat ponovljeno. Mena pa vseskozi zanima, kako je g. Kozjek ob dokazanih težavah in izkazu o moteni osebnosti lahko prišel preko pregleda, sam pa sem moral postavljati na mizo kemične svinčnike, ker je varnostnik tako zahteval. Mimogrede, nekdo iz naše skupine je videl, da določenih stvari ni g. Kozjek dal na pregled, kljub piskanju inštrumenta. Po pregledu posnetka razumem, da tako plačano delo opravljajo izbrani ljudje, ki jim po zaklinjanju ali pisanju postopkov raznih šefov varnostnikov, ki bodo sedaj sledili, nobeden ne more do živega. Torej zakaj je RTV poslala v studio mimo vseh varnostnih predpisov motenega človeka in kako je g. Svetek lahko tako suvereno predlagal zastopnika za svoje soočenje, je pravo vprašanje za pravno službo RTV, ki jo ob nastavljenih varnostnikih v studio ni bilo po oddaji na spregled. prof. Jože Duhovnik

22.09.2017

preberi več

Nocojšnji incident na koncu soočenja na RTVSLO1 povzročila oseba, ki ni član ekipe Vilija Kovačiča. Povabili so ga RTVjevci!

Nocojšnji incident na koncu soočenja o 2 tiru na RTVSLO1 kaže na bedno stanje duha in velik strah Stranke SMCINCIDENT, KI JE HOTEL DISKREDITIRATI NASPROTNIKE ? Nocojšnji incident na koncu soočenja o 2 tiru na RTVSLO1 kaže na bedno stanje duha in velik strah Stranke SMC - Stranke Mutavega Centra in njenih partnerjev v koaliciji, pred nedeljskim referendumskim izidom. Ni jasno kako je prišlo do inscenirane provokacije, jasno pa je, da oseba, ki je incident storila ne pripada krogu požrtvovalnih zbirateljev podpisov. Nihče ga ne pozna in ne vem od kod prihaja. Soočenje je bilo zelo živo vendar ni prekoračilo tolerance ostre vendar na argumentih temelječe diskusije. Kdor je skuhal ta incident ni dosegel svojega namena. Incident se bo obrnil kot bumerang proti svojemu povzročitelju oziroma naročniku. Upam da naročnik ni bil Miro Cerar, ki je že takoj ob sprožitvi referendumske pobude v stilu oligarha grozil: »do tega referenduma ne sme priti«. Vse se plača, vse se vrača, ljudstvo počasi pridobiva spomin in razum, kljub ekscesnim posameznikom - samoinciativnim in bolnim ljudem ali naročenim provokatorjem, ki opravljajo umazano delo za druge.  Vili Kovačič, pobudnik referenduma

22.09.2017

preberi več

Poročilo o zrežiranem incidentu na RTVSLO, v oddaji referendum drugi tir!

Neverjetno je, kakšne sile obvladujejo našo državo. Nocojšnji INCIDENT na RTVSLO povzročen na koncu oddaje, je bil očitno z enim samim namenom: da se diskreditira nasprotnike zakona o 2 tiru, ki ga vlada Mira Cerarja želi na vsak način in z vsemi sredstvi dobiti.  RTVSLO je na omizju na referendumu 2. tir povabila popolnoma neznano osebo, gospoda Eigidija Kozjeka. Omenjenega gospoda nihče iz tabora referendum drugi tir ne pozna, ta človek nikoli ni prisostvoval v kampanji, nihče ne ve, da bi zbiral podpise, ali kakorkoli drugače bil prisoten pri referendumskih prizadevanjih.  Medtem ko jaz, kot vodja kampanje za referendum drugi tir nisem smel biti prisoten kot gledalec v oddaji in sem jo moral spremljati iz preddverja televizije, so varnostniki morali (beri: po nalogu nekoga bili prisiljeni) spustiti omenjeno osebo v oddajo, čeprav je že na vstopu na televizijo povzročal nemir, izzival pretep z varnostniki in nekaj časa ni dovoljeval standardnega pregleda, ki je na vstopu na televizijo obvezen. Bil sem prisoten in videl to norenje v preddverju na lastne oči.  Trdim, da so ga morali po nalogu nekoga spustiti, ker pri tako nasilnem obnašanju takšne osebe ne spustiš v stavbo Televizije Slovenija, kaj šele v referendumsko oddajo, ampak pokličeš policijo. Incident je bil po mojem trdnem prepričanju zrežiran, tudi časovno načrtovan in povzročen na koncu oddaje z namenom, da se diskreditira nasprotnike koruptivnega zakona, ki ga vlada Mira Cerarja želi na vsak način in z vsemi sredstvi dobiti.  Branko Gaber vodja kampanje za referendum drugi tir.  Še dodatek. Ravno me znanec po klepetu ogorčeno sprašuje, kako si naš tabor lahko "privošči" takšne zastopnike? Kaj počno ti popolnoma neznani in sumljivi ljudje v studiju? Moram pojasniti, da to ni delo ekipe referendum drugi tir, ampak TV hiše po imenu RTVSLO in njenega načina uničevanja vsakršne normalne komunikacije. Če hoče kdo priti na televizijo po svojih 5 minut slave ne potrebuje nič drugega kot to, da se prijavi v kampanjo in že lahko kramlja z ministri in nasprotniki predlagane zakonodaje.  Da, prav ste prebrali. Ne rabite biti del ekipe referenduma, samo prijavite se v kampanjo in dobili boste priložnost v studiu govoriti in pod kamerami početi neumnosti v prisotnosti Vilija Kovačiča in vladnih ministrov. RTVSLO vam to omogoča. Seveda se lahko postavite samo v ekipo na strani nasprotnikov koruptivnega zakona. Na vladni strani so seveda stvari popolnoma drugačne. Oni imajo denar, ekipo "profesionalcev", strokovnjakov za prepričevanje volilcev, ki je bila skrbno izbrana. V tisto polovico studia boste imeli onemogočen dostop.  vir slike: rtvslo Preberite še izjave udeležencev, predstavnikov skupine Davkoplačevalci se ne damo o incidentu na omizju referenduma.  Vili Kovačič: nocojšnji incident na koncu soočenja na RTVSLO1 povzročila oseba, ki ni člane ekipe. V oddajo so ga povabili RTVjevci Dr. Jože Duhovnik: Incident na soočenju (izjava) Dr. Damir Josipovič: izjava o soočenju na temo Zakona o izgradnji drugega tira Vili Kovačič: izjava za javnost

21.09.2017

preberi več

Upor ljudstva v Ljubljani. Panoji na ljubljanski obvoznici.

Pred našimi očmi, dragi državljani, se pripravlja NAJVEČJA KRAJA 21. STOLETJA. Medtem ko policija in sodstvo zapirata kurje tatove, ki si ukradejo komaj dovolj, da preživijo, naša politična elita pripravlja najbolj pregrešno drag projekt: Tako imenovani drugi tir. Drugi tir nas bo po najbolj optimističnem scenariju stal poldrugo milijardo, kar je verjetno najbolj dragih 27.1 kilometrov proge, ki jih je svet kadarkoli videl. Sem pa sploh ne štejemo možnih bodočih aneksov, to je nabitih cen projekta tekom dela, ki bodo mastne žepe političnih elitnežev še dodatno nafilali.  A LJUDSTVO JE REKLO DOVOLJ! Na nabiralnik pošte smo prejeli sporočilo zaskrbljenih državljanov. Povedali so, da medtem, ko si politična elita polni žepe, oni komaj preživijo iz meseca v mesec. Delajo 200 ur mesečno, da na koncu domov, lačnim otrokom in lačni družini prinesejo tistih nekaj 100 €. Politični elitneži, ki so s svojimi mastnimi prsti povezani v projekt 2. tira pa individualno poberejo med 500.000 € in 2.000.000 € koncesij, samo zato ker obstajajo in so na dovolj visoki poziciji, da njihov glas podpore NAJVEČJI KRAJI 21. STOLETJA NEKAJ POMENI.Strokovna skupina (StrokSk) je postavila ugotovitev, da bo z vsemi aneksi projekt na koncu stal med 2,2 in 2,5 MILIJARDE EVROV. Torej govorimo o preplačilu med 1,4 - 1,7 milijarde, če pogledamo, da bi normalno podjetje projekt lahko speljalo za okoli 800 milijonov evrov. Če se malo poigramo s številkami ugotovimo, da bo med 1400 in 1700 političnih elitnežev dobilo koncesijo 1 milijon evrov, SAMO ZATO KER OBSTAJAJO.DA, medtem ko vi s trdim delom služite recimo 5 € na uro, politična elita BREZ DELA služi milijonske koncesije v NAJVEČJI KRAJI DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA V 21. STOLETJU.Ampak ker se kot državljan zavedam, da je moč spremembe v mojih rokah, BOM 24.9.2017 na referendumu volil:PROTI predragemu drugemu tiru.PROTI milijonskim koncesijam političnih elitneževPROTI največji kraji 21. stoletjaPROTI mafijski zanki okoli vratu našega gospodarstva in končno PROTI NOVEMU STOLETJU KRAJ IN TERORIZIRANJA S STRANI ENIH IN ISTIH POLITIČNIH OBRAZOV, ki že 25 let ropajo našo ubogo domovino!!! vir https://www.facebook.com/Teritorialna-obramba-2015-891468577594549/

21.09.2017

preberi več

KOLEDAR DOGODKOV

Aktualno

Miroslav Cerar je pozabil poslati vabila državljanom na referendum, ni pa pozabil poslati svojega letaka! (foto)

next button

Novinarstvo postavljeno na glavo?! Ne razumem NOVA24TV: dobil sem pet minut snemanja na Aldjaziri, na domači NOVI24TV pa ne!

Novinarstvo postavljeno na glavo ?!   Ne razumem televizije NOVA24TV: dobil sem pet minut snemanja na Aldjaziri, na “domači” NOVA24TV pa ne dobim  niti 2,5 minute. Želel bi komentirati kampanjo in pojasniti sinočnji incident na soočenju na RTVSLO1. Post scriptum: Ali se Madžari na NOVA24TV že vedejo kot solastniki 2tira ?   Pričakujem povabilo v današnje ODMEVE na javno RTSVLO.  Zlasti ker  v poročilih vidim da 2 x več časa posvetijo stališčem strank na nemških volitvah, kot našim argumentom v soočenju. Vse ostalo je v blokadi. POPTV  in Planet TV sta vrgla puško v koruzo, raje se ukvarjajo s Krjavlji na predsedniških volitvah kot z nezaželenim referendumom. Dnevnik Delo je zamenjal odgovornega urednika: časopis ureja novi Zidarjev naslednik Stojan Petrič, ki je očitno že popolnoma prevzel posle, mene pa 2 meseca cenzurirajo, danes pa me prosijo za slikanje pri glasovanju na volišču.   V torek bomo na spletni strani REFERENDUMDRUGITIR.SI pričeli s PREDSEDNIŠKO CENTRIFUGO ! Odnos do vladnega zakona o 2 tiru je lakmusov papir uporabe zdrave pameti in odnosa do hlapčevanja političnemu nasilju, ki ga izvaja vlada.   Vili Kovačič,  DavkoPlacevalciSeNeDamo   Pripis: glede na to, da sinočnji incident mnogi (telefonski klici in e-pošta) pripisujejo meni zahtevam, da nocoj v Odmevih širši javnosti pojasnim svoje stališče. Pošteno pa bi bilo zaključno soočenje z gospodom Lebnom. S tem, da bi lahko povedal svojo zaključno besedo, ki mi je bila zaradi incidenta, s katerim nimam nič, onemogočena. Oddaja je bila sicer vodena profesionalno in korektno. 

preberi več

22.09.2017

Izjava za javnost: incident, ki je hotel diskreditirati nasprotnike zakona o 2. tiru?

INCIDENT, KI JE HOTEL DISKREDITIRATI NASPROTNIKE ZAKONA O 2TIRU ? Izjava za javnost ! Nocojšnji incident ob koncu soočenja o 2 tiru na RTVSLO1 kaže na bedno stanje duha in velik strah Stranke SMC - Stranke Mutavega Centra in njenih partnerjev v koaliciji, pred nedeljskim referendumskim izidom. Ni jasno kako je prišlo do inscenirane provokacije, jasno pa je, da oseba, ki je incident storila ne pripada krogu požrtvovalnih zbirateljev podpisov in podpornikov. Iz mojega kroga podpornikov ga nihče ne pozna in ne vem od kod prihaja. Soočenje je bilo zelo živo vendar do incidenta ni prekoračilo tolerance ostre vendar na argumentih temelječe debate. Kdor je skuhal ta incident ni dosegel svojega namena. Incident se bo obrnil kot bumerang proti svojemu povzročitelju oziroma naročniku. Ostro zavračam tudi politikantsko podtikanje moje pobude drugim nasprotnikom zakona o 2 tiru, to je opozicijo posebno z SDS. Ko jim sporočim, da sem bil pobudnik reerenduma proti TEŠ6 tudi ko je bila na oblasti vlada Janeza Janše, jim zaprem usta. Vse se plača, vse se vrača, ljudstvo počasi pridobiva spomin in razum, nekateri izgubljajo razum, kar pa ne more preglasiti dejstva, da je zakon katastrofalen, za davkoplačevalce in prebivalce Črnega kala pa uničevalen. Psihopatski posameznik – provokator, mi je nocoj preprečil dokončati zaključno besedo. Na srečo pa bomo kljub vsemu imelo zadnjo besedo ljudje. Državljanke in državljani pridite na volišča.  Kljub tej slučajni ali načrtni provokaciji verjamem, da nas bo na referendumu dovolj, kar je ključno. Ljudje, drage volivke in volivci, vzemimo po 25 letih ponovno usodo v svoje roke. Ne nasedajte medijem, pridite na drugi plebiscit v zgodovini samostojne Slovenije. Vili Kovačič, pobudnik referenduma DavkoPlacevalciSeNeDamo Preberite še druge izjave udeležencev, predstavnikov skupine Davkoplačevalci se ne damo o incidentu na omizju referenduma.  Vili Kovačič: nocojšnji incident na koncu soočenja na RTVSLO1 povzročila oseba, ki ni člane ekipe. V oddajo so ga povabili RTVjevci Dr. Jože Duhovnik: Incident na soočenju (izjava) Dr. Damir Josipovič: izjava o soočenju na temo Zakona o izgradnji drugega tira Vili Kovačič: izjava za javnost

preberi več

22.09.2017

Ljubljana se upira Miroslavu Cerarju in njegovemu drugemu tiru, najdražjih 27 km proge na svetu!!!

Pred našimi očmi, dragi državljani, se pripravlja NAJVEČJA KRAJA 21. STOLETJA. Medtem ko policija in sodstvo zapirata kurje tatove, ki si ukradejo komaj dovolj, da preživijo, naša politična elita pripravlja najbolj pregrešno drag projekt: Tako imenovani drugi tir. Drugi tir nas bo po najbolj optimističnem scenariju stal poldrugo milijardo, kar je verjetno najbolj dragih 27.1 kilometrov proge, ki jih je svet kadarkoli videl. Sem pa sploh ne štejemo možnih bodočih aneksov, to je nabitih cen projekta tekom dela, ki bodo mastne žepe političnih elitnežev še dodatno nafilali.  A LJUDSTVO JE REKLO DOVOLJ! Na nabiralnik pošte smo prejeli sporočilo zaskrbljenih državljanov. Povedali so, da medtem, ko si politična elita polni žepe, oni komaj preživijo iz meseca v mesec. Delajo 200 ur mesečno, da na koncu domov, lačnim otrokom in lačni družini prinesejo tistih nekaj 100 €. Politični elitneži, ki so s svojimi mastnimi prsti povezani v projekt 2. tira pa individualno poberejo med 500.000 € in 2.000.000 € koncesij, samo zato ker obstajajo in so na dovolj visoki poziciji, da njihov glas podpore NAJVEČJI KRAJI 21. STOLETJA NEKAJ POMENI.Strokovna skupina (StrokSk) je postavila ugotovitev, da bo z vsemi aneksi projekt na koncu stal med 2,2 in 2,5 MILIJARDE EVROV. Torej govorimo o preplačilu med 1,4 - 1,7 milijarde, če pogledamo, da bi normalno podjetje projekt lahko speljalo za okoli 800 milijonov evrov. Če se malo poigramo s številkami ugotovimo, da bo med 1400 in 1700 političnih elitnežev dobilo koncesijo 1 milijon evrov, SAMO ZATO KER OBSTAJAJO. vir: teritorialna obramba

preberi več

21.09.2017

Dr. Damir Josipovič: zakaj sem proti uveljavitvi zakona o drugem tiru

IZJAVA – DRUGI TIRSEM PROTI UVELJAVITVI ZAKONA O DRUGEM TIRU!ZAKAJ? 1. Predlagani zakon definira »drugi tir« kot drugi tir na odseku Divača–Koper BREZ NAVEDBE NATANČNE UMESTITVE V PROSTOR ne v besedilu zakona, ne v prilogah2. Predlagani zakon »dovoljuje« širitev v dva tira, kar bo ENORMNO PODRAŽILO ŽE ITAK CENOVNO DRAG PROJEKT 3. Predlagani zakon pomeni MEGALOMANSKI POSEG V PROSTOR, trasa proge pa ostaja neznanka pod šifro gradbenega dovoljenja, katerega vsebina NI PRILOŽENA, zaradi česar VOLILCI NE MOREJO VEDETI, O ČEM ZARES GRE 4. Predlagani zakon SKRIVA PRAVO TRASO PRED JAVNOSTJO, ZATO JE NEMOGOČE PREDVIDETI, KAJ BO KONČNI REZULTAT IN PREDVSEM, KAKŠNO CENO BOMO ZA »IZDELEK« PLAČALI 5. Predlagani zakon RAZLASTNINJA prvi del slovenske državne železniške infrastrukture, saj omogoča do 50 odstotni delež večim tujim državam, ne le Madžarski (ne pozabimo, da ima Madžarska svojo tradicionalno luko na Reki, in bi s pozicije solastnika »drugega tira« lahko izsiljevala Slovenijo glede prednostnega tovora in prometa) 6. Predlagani zakon spravlja Slovenijo v podrejen položaj, ko ne bo mogla SAMOSTOJNO IN SUVERENO odločati o PROMETU IN VSEBINI PROMETA IZ LUKE KOPER po »drugem tiru« 7. Predlagani zakon po nepotrebnem izpostavlja LUKO KOPER K VPLAČEVANJU V PROJEKT, PRI KATEREM POTENCIALNO NE BO IMELA VPLIVA NA PRETOVOR ZARADI TUJEGA SOLASTNIŠTVA (ob tem, da bi morala Luka Koper najprej pošteno plačevati svoje PREKARNO posredno ZAPOSLENE DELAVCE, kar bi PREPOLOVILO PRIKAZANI DOBIČEK DRUŽBE) 8. Predlagani zakon določa, da lahko brez posebnih pogojev družba in upravljalec SKLENETA POGODBO, katere vsebina NI NATAČNO ZAMEJENA, kar je še večji problem, pa je POLJUBEN DVIG PLAČILA UPORABNINE družbi (2TDK) 9. Predlagani zakon ZAHTEVA LE 80% POSLOV DRUŽBE VEZANIH NA DRUGI TIR, ostalih 20% KRATKOMALO NI DEFINIRANIH 10. Predlagani zakon je PRVI ZAKON O GRADNJI KATEREGAKOLI ODSEKA ŽELEZNICE V SLOVENIJI, in je zato NE LE NEPOTREBEN, PAČ PA NEVAREN PRECEDENS, po katerem bo mogoče uveljavljati podobne VSILJENE IN NETRANSPARENTNE PROJEKTE TUDI DRUGOD ZAKAJ MORAJO TO RAZUMETI SLOVENSKI VOLILCI? ZATO, 1. ker gre trasa vladnega predloga do italijanske meje, da bi se nanj lahko potencialno priključila Italija, ki je vmes že odstopila od sodelovanja pri projektu, da bi očitno prevalila stroške na Slovenijo, zaradi česar ne moremo računati na dodatna evropska sredstva 2. ker terenska preveritev »vladne« trase sploh še ni bila opravljena (so del predloga zakona!); hidrogeološke raziskave sploh še niso bile opravljene, terjajo pa dve leti 3. »vladna« trasa nima »rezervne« inačice, na katero bi se preusmerila, vkolikor bi se z raziskavami ugotovile nepremostljive podzemne ovire 4. ker so 80% zemljišč odkupili že v preteklosti, je jasno, da se trasa NE BO PREMAKNILA na okoljsko ugodnejšo lokacijo, pač pa bo tam ZA VSAKO CENO. (Kako je to mogoče, in kako so vnaprej vedeli, kje bo potekala trasa, če zadeva že ni bila orkestrirana?) 5. ker skupno 21 km tunelov in 1 km viaduktov predstavlja strahotno okoljsko in izvedbeno breme: 14 km tunelov skozi občutljiv podzemni kraški vodonosnik z zapleteno, narivno, luskasto geološko strukturo in generalnim odmakanjem podzemnih voda v smeri proti Trsu, ter 7 km tunelov skozi slabo nosilno in pretrto flišno kamnino nizke relativne višine, a prebivalstveno najintenzivneje naseljenegadela Šavrinskih/Koprskih Brd (Dekani, Plavje, Škofije, Osapska dolina) 6. ker je Čičarija, katere del je črnokalska stopnja, nagnjena z osjo v smeri proti severozahodu (smer proti Trstu), zaradi česar je pričakovati večje podzemne tokove prav na trasi vladnega predloga 7. ker kopanje dolgih tunelov v apnenec zahteva predštudije vodnega podzemnega pretakanja, ki ga je potrebno sondirati tako vertikalno kot horizontalno (izkušnje pri gradnji tunela Lötschberg v švicarskih Alpah v apnencu so pokazale znižan hidravlični potencial za celih 26 metrov, kar bi v primeru kraškega roba lahko delovalo uničevalno na povirje Rižane – ob tem, da je Slovenska Istra označena kot vodooskrbno ranljivo območje) 8. ker projekt posega v vodonosnik, ki napaja tudi sosednji Trst (Osapska reka, Glinščica, zajetje v Boljuncu), Slovenija tvega nepredvidljive prekomejne vplive in potencialne visoke odškodnine ali nadomestila oz. koncesije 9. ker je območje kraškega roba in Čičarije cona intenzivnega tektonskega premikanja, kar dolgo tunelsko progo izpostavlja dolgoročnim poškodbam. Dr. Damir Josipovič

preberi več

21.09.2017

SLOVENIJA IN ZAVEZA ob pristopu k EU

23.09.2017

Slovenija se je ob podpisu pristopne pogodbe k EU zavezala, da bo podeljevala koncesije izključno po javnih razpisih in nikakor ne neposredno s sklepi vlade ali s kakšnim posebnim zakonom*. Ta zaveza torej določa, da si katerekoli vlada ne more privoščiti nobenega neposrednega podeljevanja koncesije, niti s sklepom vlade niti s posebnim zakonom. Razumljivo je, da če posamezna država (beri vlada) podeli koncesijo neposredno določenemu podjetju brez javnega razpisa, tak akt ne more veljati in je v polnem nasprotju s pozitivno EU zakonodajo. Sprašujemo se, kakšne so bile namere vlade s sprejemom Zakona (drugi tir) v Državnem zboru (s preglasovanjem), ki je omogočil neposredno podelitev koncesije posamezni družbi, ki jo določena koalicija neupravičeno postavlja v drugačen položaj pred ostalimi družbami? Tako delovanje koalicije, ki ima sicer demokratično pravico preglasovanja pa zagotavlja nadaljevanje korupcije oziroma korupcijo legalizira? Je pa res, da si vsak narod sam izbira oblast - vlado oziroma primernost intelekta, ki mu vlada. Iva Pavlin Žurman Jože Duhovnik *Prosto povzeto iz bloga JPD oziroma pripsevku g. Stanka Štrajna

preberi več

Konec demokracije ali utrujenost Škarpene

23.09.2017

Trda, je trda, ko prihajajo obupanci na plan in postajajo utrujeni in osamljeni. Naenkrat se jim prikaže resnica, da ob vsem lomastenju z neresnicami postajajo osamljeni in zato jim razni Krjavlji, Vaški posebneži …itd. le pridejo do srca in se spokorijo. Vedno igrajo na prijateljsko ponudbo, zato so presenečeni, ker jim po njihovem mnenju sovražna meče polena pod noge, čeprav ob vsej utrujenosti morajo priznati, da »sovražna« ponudba ni slaba. Samo potrebno jo je razumeti. Škarpena naenkrat prepozna, da je po njegovi oceni neka brezvezniška, krjaveljsko postavljena recimo kar sovražna ponudba pri njegovih sosedih naenkrat bolje ocenjena. Odloči se, da zadnjo nedeljo v septembru pripravi žar v znak spravljivosti med sosedi. Da se bo lahko pokesal za polpretekle grehe. Med njegovimi sosedi so silaki, zaposleni v Luki, pa je dobro preživeti z njimi še oktober in vsa naslednja leta. Naenkrat spozna, da bi bilo zelo hudo se ne zameriti, Tako mu pravijo znanci, razni Bandelji, nato Bandelliji, pa spet nazaj Bandeljni. Vmes pa vsega skupaj 110 let in leta italijanske okupacije. Zakaj bi se kregali, saj je spokojnost v sosedskih odnosih veliko več vredna kot nabijanje prsatih mišic (Mišičev). Priznati je treba da je na zunaj in od zunaj vsem lepim oblikam domače ognjišče ali bolje domača postelja s poznanim profilom prsatih mišic bolj zanesljivo kot napenjanje Mišičevih glasno-govornikov. Demokracija ni utrujena samo pri nas. Utrudil jo je najprej TWITER, ker imajo ljudje zadosti lažnivih besed trapaste CNN (Clinton sindrom), ki so zapisane s krvjo davkoplačevalcev in milimi nasmehi kvazi liberalcev. Ljudje imajo zadosti ustvarjanje megle o demokraciji, mehkih besed in razpravljanju o nečem…. če pa nimajo kruha. Demokracija se izkaže z uporom tako, da samopoimenovanim Škarpenam pokažejo izhod. Pravi izhod je v delo, bognedaj v napačno razumljeno Delo, kjer je zatočišče preužitkarjem, samopašnežem in priskledarjem ampak v delo, kjer lahko z fizično kondicijo dokažejo, da se DEMOKRACIJA ni utrudila ampak utrdila. Tale Škarpena ima izjemno srečo, da se lahko dokaže s polnim socialnim duhom kar na koti +2 m nad morjem pod soncem in ali zagrabi delo v Solinah ali pa v Luki Koper. V obeh primerih ima dovolj morja ob sebi, da preživi, in da nima težav s komunikacijo na suhem. Seveda je vprašanje izplačila prispevka za zapolnitev prostora v tiskani izdaji, pomemben prispevek k osveščanju delovnega ljudstva, ki mora končno spoznati, da DEMoKRACIJA ni utrujena, kar zmotno ugotavlja ŠKARPENA. Demokracija se UTRJUJE, ker je tudi »Oče moj socialistični kulak« plačal prehitro kikirikanje, pa vendar mu je dala prav njegova srenja kaj kmalu po štiridesetih letih, pa dajmo Škarpena recimo po 70 letih. In zato je potrebno strpnosti, pa vsaj dveh generacij. Saj se kvazi apologeta lahko sleče do golega le, če imamo dovolj časa in potrpljenje. In danes je Škarpena gol brez figovega lista. Ne potrebuje niti figovega lista, saj je ali pa še bo postal sodoben in ustvarjalen v prihodnost usmerjen Hermes. Pečenje na žaru naj Vam in sosedom dobro tekne. Jože Duhovnik

preberi več

Hvala, RTVSlo! Pokazali ste, da je vladni predlog, predrag, nepremišljen, zavajajoč in nekoristen.

22.09.2017

Spoštovani g. Vili Kovačič Končno smo na nacionalki dočakali aktualno, koristno in globoko sporočilno oddajo. Skoraj zgodovinsko. Prepričala je še poslednjega omahljivega gledalca, da se na referendumu prav odloči. Sedaj je povsem jasno: 1. da je vladni predlog, predrag, nepremišljen, zavajajoč in nekoristen. Hvala, RTVSlo! 2. da sprejem predlagane investicije krvavo potrebujejo le predlagatelji zakona v ospredju  in tranzicijska omrežja v ozadju. Usihajoče tuje kredite bo treba pač nadomestiti z maj tveganim sesanjem krvi domačega davkoplačevalskega telesa.  3. da je ob kampaniji o II. tiru razgaljena celotna nespodobno odvisna in povezana  vertikala, ki bi že po Ustavi morala ohranjati ločenost in neodvisnost  : režimski mediji (orkestrirano enoglasni ZA), vladajoča politika SMC (datumska nezdružljivost referenduma in predsedniških volitev ?), US ( kljub pritožbi dovoli kampanijo v času dopustov), DVK ( zamuda z vabili), ,,nevladne" organizacije (njihov ZA plačujemo davkoplačevalci), vlada sama sebe financira v kampaniji ZA, odtegne pa sredstva strani PROTI, itd. Zanimivo, vsi so ZA ali posredno podpirajo ZA.  4.  da goste v oddajo vabi po ,,svojem" izboru RTVSlo. Tudi svojega skrbno pripravljenega in daljinsko vodenega in povsem neznanega  krta, ki verjetno na vibracijo  telefona v svojem žepu v odločilnem, zaključnem trenutku z izgredom  sesuje  oddajo. Scenarij za Štorijo, ampak vseeno, RTVSlo, hvala. Če se bodo take vzgojne in izobraževalne oddaje pri naši najbolj javni medijski hiši nadaljevale tudi v času predsedniške kampanje , vam spoštovani g. Vili Kovačič in vašemu društvu Davkoplačevalci se nedamo, predlagam, da z zahtevo po ukinitvi članarine še malo počakamo.  Peter Križnik

preberi več

Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ampak je kar z zakonom izsilila traso, ki je stara že 20 let!

20.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Ali zakon o drugem tiru ne obravnava trase in ne uzakonja cene investicije (novinar B. Šuligoj)? Zakon vsekakor ne uzakonja cene, saj gre le za oceno, ki jo vladni (piar) predstavniki celo »vsakodnevno« spreminjajo (znižujejo), ker se zavedajo, da bo enojni(!) vladni tir skoraj 2 krat dražji(!) od najcenejše alternative dvojnega(!) tira strokovne skupine (dr. Duhovnik) - posodobitev obstoječega tira, ob njem nov drugi tir in le en dvocevni predor dolžine 4,1 namesto vladnih 8 enocevnih dolžine 20,5 km. Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ampak je kar z zakonom izsilila traso, ki je stara že 20 let, okoliščine pa so se od takrat spremenile! Izbira cenejše in hitrejše različice (dvotirna dokončana 2022, vladni enojni tir šele 2026 za vožnjo navzgor, ob morebitnem drugem tiru na »drugem tiru« pa šele 2033, torej bi 15 let vlaki vozili navzdol po zastareli obstoječi progi s problemi za lokalno skupnost) bi omogočila posodobitev železniške infrastrukture vse do Šentilja! Če zakon, dosežen s preglasovanjem pade (gre za posilstvo vladajoče koalicije, kar je nedopustno saj gre za strateški projekt države – državljanov), mora vsekakor pasti tudi trasa, saj je celotna finančna konstrukcija vezana na konkreten projekt (enojni drugi tir na novi trasi), ki je v zakonu opredeljen s konkretnim gradbenim dovoljenjem! In še, državni sekretar Jure Leben je v Odmevih izjavil, da bo cena projekta znana takrat, ko bo projekt končan. Torej obstaja prostor za novo milijardno luknjo!  Treba je še povedati, da je bilo 2016 izdano gradbeno dovoljenje, v dokumentaciji pa ni (!) projekta za izvedbo (PZI), ki naj bi vseboval podrobne načrte, dodatne izračune, popise vseh del in potrebne detajle. Koliko bomo torej davkoplačevalci preplačali investicijo? Pojdimo na volišča in se uprimo v zakon vgrajeni korupciji! Iva Pavlin Žurman, Solkan

preberi več

Tov. Škarpeni se zahvaljujemo. V levo rumenem Delu so zapisali, da je 1/5 kar 40%. Pri taki matematiki je PROTI edina rešitev

20.09.2017

preberi več

Video in audio vsebine

Maltretiranje koga? Državljanov ali birokratov?

Boris Popovič - 2. tir - izjava

Boris Popović obrazloži, da drugi tir stane 418 mio ...

2-TDK dvotirna proga Divača-Koper

PROJEKT DRUGI TIR dr. Jože Duhovnika ali gospodarsko ...

2. del PROJEKT DRUGI TIR dr. Jože Duhovnika ali ...

RAZPRAVA po predstavitvi PROJEKTA DRUGI TIR dr. Jože ...

Drugi tir dr. Jožeta Duhovnika in o aroganci medijev

Drugi tir, ZAPIRAJE UST in ZAVAJANJA - minister ...

DRUGI TIR - investicijska ŠLAMASTIKA DZ RS in ...

Referendum 2. tir

pred 2 dnevi
Kako bi na referendumu glasovali bralci mojega ...
Včeraj sem za štos odprl glasovanje, kako bi bralci mojega bloga na referendumu glasovali glede zakona o ...
(0)
pred 2 dnevi
Ljubljana se upira Cerarju in njegovemu ...
(0)
pred 2 dnevi
Naši reklamni panoji z visoko sporočilno ...
(0)
pred 2 dnevi
Teritorialna obramba: včeraj so na TV izkoristili ...
Roparski baroni, ki stojijo za drugim tirom, in ki bodo pobirali milijonske koncesije v največjem ropu 21. stoletja, ...
(0)
pred 2 dnevi
Miroslav Cerar je pozabil poslati vabila ...
Seveda je za to kriva Državna volilna komisija, ker je ona za to odgovorna, ampak pardon. Niti Državna volilna ...
(0)
pred 2 dnevi
Koper dviga glavo! Zaposleni v Luki Koper so ...
Načrt je naslednji! Blokada izgradnje tretjega pomola pod pretvezo blokade razvoja Ankarana tako, da se neke parcele ...
(0)
pred 2 dnevi
Politična burleska koprsko-cerarjeve mineštre, ...
Kdor naredi ubožne poteze, zato da si rešuje položaj mora biti ali kameleon ali pa mahinator brez občutka ...
(0)
pred 2 dnevi
Novinarstvo postavljeno na glavo?! Ne razumem ...
Novinarstvo postavljeno na glavo ?! Ne razumem televizije NOVA24TV: dobil sem pet minut snemanja na Aldjaziri, na ...
(0)
pred 2 dnevi
Časopis Finance: pri drugem tiru ne zaupajte Miru ...
V časopisu Finance so danes v naslovnici opozorili državljane, da je treba v nedeljo glasovati PROTI!Takole ...
(0)
pred 2 dnevi
V poduk, kako delajo! Boris Popovič je govoril o ...
Boris Popovič: Natančno pojasnilo, zakaj bo 2. TIR stal najmanj 3.5 miljarde €. Za uborih 27km enotirne proge!V ...
(0)
pred 2 dnevi
Izjava za javnost: incident, ki je hotel ...
INCIDENT, KI JE HOTEL DISKREDITIRATI NASPROTNIKE ZAKONA O 2TIRU ?Izjava za javnost !Nocojšnji incident ob koncu ...
(1)
pred 3 dnevi
Dr. Damir Josipovič: izjava o soočenju na temo ...
Dober pozen večer,zadeva na soočenju mi ni dala miru...IZJAVAVčeraj je na TV Slovenija potekalo soočenje na temo ...
(0)