Zakaj moramo biti PROTI Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z Drugim tirom? 

1. del od 7. delov

V nadaljevanju je naveden 2.člen zakona, ki ga poslanci SMC in Vlada Mira Cerarja podpira zato, da zagotavlja KORUPCIJO, NESTROKOVNOST in da zagotavlja krajo 2,2 milijarde EUR.

2. člen zakona, prva alineja

»drugi tir« je vsa javna železniška infrastruktura, zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja št 35105/118/2011/162 z dne 31.3.2016 vključno z vsemi morebitnimi kasnejšimi obnovitvami, posodobitvami in dograditvami na isti trasi

KORUPCIJA in dodeljevanje dela po dogovoru s podjetji, ki so bila izbrana.

Izdelava projekta je bila zaupana vnaprej določenemu projektivnemu podjetju, ki ni bil izbran na javnem razpisu, ampak se je delo za projektiranje idejnega projekta in projekta za PGD s sklepom predalo podjetju SŽ projektivno podjetje in DRI ter sedaj 2TDK.

Zakon v tem delu določa najdražjo varianto s 59 km predori če se gradi dvotirna proga. Vnaprej je določena najdražja varianta. CERAR postane CESAR.

V celotnem 2.členu so dikcije, ki uveljavljajo projektiranje – izvajanje – kontrolo gradbenega projekta brez konkurence. CERAR postane CESAR.

Vsi dosedanji zakoni o gradnji objektov ter med posameznimi fazami nepovezanih oseb so s tem členom preseženi. Predlog zakona je pisal prof. Rajko Pirnat kolega predsednika vlade.

CERAR postane CESAR.

POMANJKLIVOSTI projekta,

ki so prepoznana iz javno dostopnih podatkov in revizijskega poročila:

1. Projekt je star dvajset let in je bil potrjen z GD št 35105/118/2011/162 z dne 31.3.2016 brez preprojektiranja glede na sodobnejše razumevanje železniške tehnologije.

2. Ves čas je bila v prioriteti samo ena trasa, to je trasa s slepim črevom proti Italiji, VEDNO so recenzenti preverjali in pozitivno ocenjevali samo eno idejo enega projektanta, ki ga nobeden noče in ne upa imenovati. Kriteriji niso bili nikoli prepoznani in javno predstavljeni.

3. Slepo črevo zagotavlja oddaljenost od tržaške luke samo do 1,5 km in povečuje razdaljo do Luke Koper iz 0,5 km na 4,5 km. Ugotavlja se, da Drugi tir ni potreben za Luko Koper, ampak je namenjen novemu klečeplazenju pred sosedi. Vnaprej imamo mi povečane stroške transporta iz Luke Koper.

4. Skupna dolžina 20,4 km predorov je »izbrana za« potniški promet. Cerarjeva vlada in z njo poslanci SMC trdijo, da se slovenski Kras bolje vidi v predorih kot na površju. To pa je znanstvena fantastika! To zmorejo profesorji pravne fakultete v Ljubljani. To bomo trdili za vse profesorje toliko časa, dokler tako neumnost njihovega kolega ne bodo javno kritizirali.

5. Za reševanje strojevodij je potrebno izdelati 11 km dolge reševalne predorne cevi.

6. V predoru je na sredi celotne proge zgrajeno izogibališče. Izogibališče kot postaja ima naklon 17 promilov, po TSI standardih za železnice je lahko nagib samo 2,5 promila. To je bilo vseskozi prikrito in vsi odločevalci so bili namerno zavedeni ali pa ne želijo poslušati pripomb. Kako se lahko pojavijo v javnosti projektanti Slovenskih Železnic zaradi takega strokovnega nesmisla??

7. Revizija GEODATA je negativna prav zaradi nedodelanih geoloških raziskav. Premalo geoloških raziskav vnaprej zagotavlja da samo za en tir po trasi drugega tira lahko stroški narastejo do 2,4 milijarde (GEODATA).

8. Investicijski elaborat ni izdelan, končna cena ni znana. To potrjuje g. Dragonja, ker ima izračun zbranih sredstev po zakonu narejen za 1,8 milijarde EUR v 45 letih koncesije. Vso razliko od sedaj določene vrednosti okoli 800 milijonov bomo plačali slovenski davkoplačevalci. Ta projekt je zlagan v vseh strokovnih in finančnih delih.

9. Projekt je umeščen v prostor brez soglasja okoljevarstvenih organizacij.

10. Projekt vključuje obstoječi tir za vožnjo vseh vrst vlakov proti Kopru. Torej se požarna varnost ne bo povečala, ampak se bo požarna varnost poslabšala. Trditev vodstva SŽ, da bodo uveljavili ukrepe za povečanje požarne varnosti sedaj, samo potrjuje, da so se do sedaj vsa vodstva SŽ do prebivalcev Kraškega robu obnašala nasilno in niso hotela zagotoviti požarno varnost. Zato morajo vso nastalo škodo do sedaj in dela gasilcev v celoti povrniti preko zavarovalnice, zavarovalnice pa naj škodo zahtevajo od Slovenskih železnic.

11. Popolna dvotirna proga po trasi Drugega tira bo zgrajena šele leta 2033. Do takrat bodo prebivalci Kraškega robu imeli povečan promet po obstoječi progi. Požarna nevarnost se bo pojavljala do leta 2033.

12. Vsaka od treh novih variant je cenejša in hitreje zgrajena. Inovacijska varianta zagotavlja izgradnjo v štirih letih. Res pa je, da morajo državni birokrati delati enako intenzivno kot za MAGNO. Ne pozabite, CERAR in POČIVALŠEK naredita za tujce vse. DOTACIJE, SLOVENSKO ZEMLJO, UVOZ DELAVCEV, podpornikom SMC dotacije in delo. VSI OSTALI PA IMAMO PRAVICO PLAČEVATI DAVKE ZA TAKO zapravljanje cesarja CERARJA.

13. Vrhunski dosežek Cerarjeve vlade je, da vodi projekt proti naravi in prostoru človek, ki je zrasel na zagovarjanju trajnostnega razvoja in je skupaj z BULČEVO želel uveljaviti lažnivi dokument o dejanski izobrazbi. Projekt g. Lebna in ga. Bulčeve o priznavanju ponarejene izobrazbe v tujini ni uspel! Ali naj tak človek izvaja projekt za 3 milijarde? Naj se oba navadita na projektih tam do 20 milijonov in v konkurenci z ostalimi! Zato je prav, da jih napotimo čimprej na trg, da sama zaslužita plačo, bomo vsaj videli, kako jima gre.

DavkoPlačevalciSeNeDamo gremo na referendum in bomo glasovali

PROTI zakonu in tudi PROTI VLADI.

DOST 'MAMO

Vsi članki na temo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI: