Zadeva: pobuda glede določitve datuma ponovnega referenduma o 2. železniškem tiru Koper -  Divača – neustavnost sklepa Državne volilne komisije, sprejetega na njeni 34.seji z dne 27.3.2018

Kot je znano, je Državna volilna komisija (DVK) na 34. seji dne 27.3.2018 sprejela sklep, da se kot datum ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper določi nedelja 13.5.2018. To svojo odločitev DVK na ugovore širše slovenske javnosti, da naj se referendum izvede hkrati z državno-zborskimi volitvami (DZV), utemeljuje s tem, da datum slednjih volitev še ni znan, sama pa je zavezana v kratkem roku sprejeti odločitev o razpisu navedenega ponovnega referenduma.

Navedena odločitev DVK je ustavno sporna, njeno navedeno utemeljevanje pa zavajajoče. Evidentno je, da morajo državni organi, med njimi pa tudi DVK, postopati tako, da na najbolj učinkovit in racionalen način ter s čim manj preprekami omogočajo državljankam in državljanom uresničevanje njihovih ustavnih pravic. Navedeni sklep DVK, ki brez potrebe in celo v kratkem roku sili državljanke in državljane dvakrat zaporedoma na volišča, je očitno dodatno obremenjevanje volivk in volivcev in predstavlja za kritično javnost namerno nagajanje oziroma oviranje njihove čim večje udeležbe na navedenem referendumu (pa tudi na volitvah). Utemeljevanje DVK, češ da je prisiljena svojo odločitev sprejeti v predpisanem kratkem roku, ko še ni znan datum DZV, je prozoren izgovor in žalitev slovenske javnosti : povsem na dlani je, da bi lahko (če bi hotela) sprejela svoj sklep z opredelitvijo, da se navedeni referendum opravi hkrati z letošnjimi DZV.

Navedeni sklep DVK, s katerim se očitno zavira večja udeležba volivk in volivcev na navedenem referendumu in DZV, je zato očitno neustaven.

 

Pripomniti velja še naslednje:   

Ugovori strokovne javnosti zoper uveljavitev zakona o izgradnji 2. tira Koper – Divača temeljijo ne le na strokovno nerazčiščeni trasi in nerazčiščenih predvidenih izjemno visokih stroških te (sicer nujne) investicije, marveč tudi glede nujnosti vključevanja tujega investitorja (Madžarske) v ta projekt ter še posebej glede predvidene udeležbe tega tujega partnerja v poslovanju oziroma na kapacitetah Luke Koper v prihodnosti. To pa so bistvena vprašanja, ki zadevajo ključne možnosti našega nacionalnega gospodarstva.

 

Predlagatelj: Ingo Falk Pasch Wallersberg    

poslano na: 

USTAVNO SODIŠČE RS

Beethovnova ul. 10

1001 Ljubljana

p.p. 1713