Spoštovani občani! Bodite pozorni na nepooblaščeno osebo, ki se izdaja za patronažno sestro na območju Občine Ig in izmišljeno izvaja cepljenje. Ne spuščajte neznanih ljudi v hišo, ker vas lahko izkoristijo oz. okradejo. V kolikor se pojavi pri vas, nemudoma o tem obvestite Policijo, na številko 113.

NEPOOBLAŠČENA OSEBA SE IZDAJA ZA PATRONAŽNO CESTO – Radio Zeleni val

Spoštovani občani! Bodite pozorni na nepooblaščeno osebo, ki se izdaja za patronažno sestro na območ