Letošnji devetošolci so morali do 04. aprila oddati prijavo za vpis na izbrano srednjo šolo, kjer želijo v jeseni nadaljevati šolanje. Na Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica so do roka prejeli 31 prijav za gimnazijo (razpisujejo 56 mest) in le 4 prijave za program ekonomskega tehnika. Programa ekonomski tehnik zaradi premajhnega števila interesentov v …

VPIS V SPLOŠNO GIMNAZIJO NA SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA – Radio Zeleni val

Letošnji devetošolci so morali do 04. aprila oddati prijavo za vpis na izbrano srednjo šolo, kjer že