Direkcija RS za infrastrukturo je pričela z obnovo 1,3-kilometrskega odseka ceste čez Vršič na kranjskogorski strani. Ker je treba tam sanirati tudi devet metrov visok zid, ne bo šlo brez popolne zapore ceste, ki pa bo do jeseni trajala le pet dni. Vmes bo zapora delna, na območju zidu nameravajo zgraditi tudi obvozno cesto. Med …

DO JESENI NEKAJ DNEVNA POPOLNA ZAPORA NA CESTI ČEZ VRŠIČ – Radio Zeleni val

Direkcija RS za infrastrukturo je pričela z obnovo 1,3-kilometrskega odseka ceste čez Vršič na kranj