V luči podelitve nagrad Zlati kamen za najbolj razvojno prodorne občine so preverili tudi kako napreduje Občina Ivančna Gorica. V letu 2014 je bila namreč proglašena za 4. najboljšo občino. Dobro uvrstitev so sicer pričakovali, vendar pa so jih rezultati vseeno pozitivno presenetili. Občina Ivančna Gorica se namreč nahaja na lestvici občin Razvojni indeks občin …

ZLATI KAMEN IN INDEKS ISSO – POKAZATELJ RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI – Radio Zeleni val

V luči podelitve nagrad Zlati kamen za najbolj razvojno prodorne občine so preverili tudi kako napre