Senat okrožnega sodišča v Kopru je nekdanjega prvega moža Trgoavta Igorja Jerota spoznal za krivega oškodovanja upnikov in ponareditve poslovnih listin ter mu izrekel enotno kazen enega leta in štirih mesecev zapora. Če k temu prištejemo še pravnomočno sodbo slovenjgraškega sodišča zaradi davčne zatajitve, bo torej sedel skupaj dve leti in sedem mesecev. Sicer nekdanji večinski lastnik in predsednik nadzornega sveta hrpeljskega Trgoavta že prestaja štiriletno zaporno kazen zaradi ponarejanja denarja. V tem primeru pa je skupaj s pokojnim predsednikom uprave družbe Matjažem Cegnarjem povzročil premoženjsko škodo upnikom Trgoavta v višini nekaj več kot 340.000 evrov s tem, ko je na fiktiven način preusmeril finančne tokove na podjetje Neo Leasing, je ugotovil koprski sodni senat. Poleg obsodbe je sodišče odpravilo začasno zavarovanje Jerotovega premoženja. Kot olajševalno okoliščino je poleg priznanja krivde štelo tudi dejstvo, da je Jerot selektivno poplačal upnike, a le tiste, ki so Trgoavtu omogočali nadaljnje poslovanje.

Nekdanji prvi mož Trgoavta obsojen - Radio Capris

Najbolj poslušana radijska postaja na Obali. Radio Capris.