Angleži poznajo zanimivo besedo "comprehand". V slovarju boste našli prevod "razumeti, dojeti". Direkten prevod bi pomenil "zagrabiti". Dojeti ali razumeti nekaj, pomeni zagrabiti to s svojim umom, pretvoriti to v "objekt", ki ga lahko držiš, zagrabiš.

Piše: Miha Burger

Šele ko si nekaj "zagrabil", lahko to uporabiš kot orodje. In to, da nekaj uporabiš kot orodje, je osnovni temelj napredka. Če uspeš karkoli kompleksnega in težko dojemljivega tako poenostaviti, da dojameš in uporabiš, si sebi in svojim sodržavljanom omogočil, da to orodje zavestno uporabljamo in tako izboljšujemo naša življenja.

Zgodovina človeštva pripoveduje, da so bili med tistimi, ki so se dokopali do oblasti, vedno v večini oblastniki s prepričanjem, da lažje ohranjajo svojo oblast brez poenostavljanja.

 

Današnje družbeno življenje, vse kar se dogaja v določeni skupnosti, državi, je splet kompleksnih, med seboj odvisnih zadev. Šele z redukcijo kompleksnih zadev v enostavnejše pa je omogočeno našim možganom, da "zagrabijo", da torej razumejo. V resnici vsa napredna znanost in tehnologija to počneta (kot napredna razumem tisto, ki deluje v dobro ljudi, ne pa tisto, ki je sama sebi namen). Trudita se, da bi zadeve tako poenostavila, da bi jih dojelo čimveč ljudi in s tem zagrabilo kot orodje in skušalo doseči objektivno, skupnostno kvaliteto. In si zaradi dosežene objektivne kvalitete lažje poskušalo polepšati in osmisliti tudi individualno življenje.

 

Dejstvo je, da so najbolj kompleksne in težko dojemljive zadeve v zvezi z delovanjem  države. Povrhu še mlade, ranljive, brez demokratične tradicije, v tranziji, kot je naša Slovenija. Popolnoma vseeno je, ali nam te zadeve predstavljajo kot silno komplicirane ali to dejansko so! Dejstvo je tudi, da s poenostavljanjem kompleksnih zadev, pripomoreš k lažjemu dojemanju in s tem odpreš pot pametnejšim, boljšim, objektivno kvalitetnejšim rešitvam. Kajti, še enkrat, le tisto, kar dojameš, kar "zagrabiš", lahko uporabiš kot orodje! Če ne dojameš, si kvečjemu orodje drugih!

 

Večino zadev v sferi skupnega, javnega oziroma državnega se da poenostaviti. Kdor trdi drugače, se moti, ali pa ima korist od tega, da ostajajo zadeve težko dojemljive! Namreč, vsa zgodovina človeštva pripoveduje, da so bili med tistimi, ki so se dokopali do oblasti, vedno v večini tisti s prepričanjem, da lažje ohranjajo oblast, če ni poenostavljanja. Odgovarja jim stanje, ko je le "posvečenim" jasno, za kaj gre pri teh, kot zelo radi rečejo, "težkih in kompleksnih" državnih zadevah. Povrhu pa jim gre najbolj na roko, da je dejansko eno najtežjih opravil kompleksne zadeve povedati enostavno, razumljivo in dojemljivo.

 

Obstaja pot za to slednje? Ne samo da pasivno dojemaš, kaj bi bilo nujno poenostaviti (in to sporočaš širnemu občestvu, češ naj vendar že nekdo to naredi…), ampak da si sposoben aktivno posredovati in kompleksnost poenostavljati, jo pomagati napraviti razumljivo in uporabno. In ko je končno razumljiva in enostavna, ali si pripravljen žrtvovati nekaj minut svojega časa in v določeni enostavni in razumljivi metodi npr. argumentacije tudi sodelovati?

 

Poti so. Ena od poti je sodelovanje v določeni javni, institucionalizirani metodi argumentacije, ki je enostavna in razumljiva, z jasno postavljenimi kriteriji. Je pot k poenostavljanju, k prepoznavi zadeve oziroma problema do te mere, da lahko podaš kvaliteten predlog rešitve, ker si tako problem kot predlog rešitve problema lahko "zagrabil" kot "objekt". Ju držiš v "roki", so "comprehand", torej nedvoumni, trdni in jih lahko uporabiš kot orodje! (Predvsem pa ne rabiš več strokovnjaka ali "posvečenega" strokovnjaka", da ti jih razloži; bodo pač imeli pravni ali finančni svetovalci nekoliko manj dela!)

 

Če zapišem tudi institucionalizirana metoda argumentacije, pa seveda to pomeni, da brez zakonskega zapisa pač ne gre. Brez zaveze k spoštovanju rezultatov argumentacije tudi ne. Kaj bi v osnovi moral vsebovati tak zakon o argumentaciji? Predvsem dve stvari:

 

1. principielno oz. obvezno javnost in predpisano obliko sodelovanja javnosti ter

2. jasno določeno stimulacijo za udeležbo v argumentaciji!

Beri dalje...

O argumentaciji "comprehand"

Angleži poznajo zanimivo besedo comprehand. V slovarju boste našli prevod razumeti, dojeti. Direkten prevod bi pomenil zagrabiti. Dojeti ali razumeti nekaj, pomeni zagrabiti to s svojim umom, pretvoriti to v objekt, ki ga lahko držiš, zagrabiš.