Impresum

Odgovorna urednica  
Barbra Drnač
   
FOTOGRAFIJE
Foto Mesec, Mediaspeed, Ksenija Ostrelič
 
   
OBLIKOVANJE
HERCOGMARTINI
 
www.hercogmartini.com  
   
TEHNIČNA IZVEDBA 
PublishWall
 
www.publishwall.si  
   
MARKETING & TRŽENJE  
Marko Kušar (041 653 388)  
E-mail: marko.kusar@paradaplesa.si  
   
NASLOV UREDNIŠTVA  
Frankopanska 26, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 436 35 22, +386 1 436 35 24
Fax: +386 1 436 35 21
 
E-mail: barbra.drnac@guest.arnes.si  
http://www.paradaplesa.si  
   
IZDAJATELJ  
Zavod Media ples 
Frankopanska 26 
1000 Ljubljana

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
Št.reg.vložka: 061/13332700
 
   
Matična št.: 1538071
Davčna št.: 32860145 
TRR pri Unicredit Bank: 2900-0015-5038-158