Uvod - trajnostno in gospodarno za razvoj krajev ob Muri
Uvod v dogajanje
Objava v pripravi: Strokovni posvet v Hotelu Zvezda, dne 04.12. 2018/ Vabimo vas na strokovni posvet, ki se bo odvijal ..
Reka Mura/ Reka Mura skozi čas
Reka Mura je do njene regulacije struge v začetku 20. st. nenehno spreminjala potek glavne struge in stranskih korit. Spreminjanje struge je bilo dokumentirano v različnih časovnih obdobjih v obliki kartografskih prikazov ...
DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

GRADIVO
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - PREDGOVOR IN POVZETEK
Povod za nastanek te knjižice je bila poplava reke Mure avgusta 2005, ki je naplavila na površje precej starih slabosti, kot so slab reakcijski čas odgovornih, prenizki visoko vodni nasipi, faktor presenečenja, zastarele študije ter še marsikaj, ...
Poplava na Muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 1. UVOD Reka Mura, sinonim za razdiralno moč vode in velike poplave, razprostira svoje prispevno območje v jugovzhodnem delu alpskega prostora. V svojem 465 km dolgem toku potuje skozi štiri države ...
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 3. PADAVINE
Večina padavin je padla od sobotnih popoldanskih ur (20. 8. 2005) do ponedeljkovih jutranjih ur (22 .8. 2005).
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.0 POPLAVA Iz slike lahko ugotovimo, da je poplava nastala na srednji Muri, grozila pa na spodnji Muri.
Poplava na Muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.1 NEVTRALNI DEL (zeleno območje) V tem delu so se količine padavin držale v normalnih mejah. V povprečju niso presegle 60 mm (Kraubath 53,3 mm). Ob veliki poplavi leta 1938 je na tem območju padlo čez 110 mm padavin.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.2 AKTIVNI DEL (rdeče območje) Aktivni del v obravnavani poplavi se začne v Brucku in se konča v Gornji Radgoni. Dolžina odseka je ca. 135 km. To predstavlja ca. 5.000 km2 površine, kar je približno 36 % prispevne površine porečja celotne Mure.
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.3 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Hrvaško in Madžarsko)
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 5.0 HIDROMETRIJA
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.2 VPLIVNI DEL - MEJNA MURA (med Slovenijo in Hrvaško)
Poplava na muri 2005/ Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3 VPLIVNI DEL Vplivni del v obravnavani poplavi se začne v Gornji Radgoni in konča pri izlivu Mure v Dravo. Dolžina odseka je ca. 113 km, obsega ca. 3632 km2 prispevnega območja.
Dejstva o Muri
Mura nekoč danes jutri/ Mura in njeno povodje do I. svetovne vojne Ko govorimo o pokrajini ob Muri oz. njenem vodnem območju , kateremu pripada nižinsko Mursko polje in gričevnato Goričko, govorimo o specifičnem območju , kjer se stikajo kulture in narodi, ki so stoletja živeli na tem območju
Mura nekoč danes jutri/ Mura in življenje ob njej med svetovnima vojnama Najbolj katastrofalne poplave pa so prizadejale večino vasi na levem in desnem bregu Mure v letu 1938, ko je Mura poleg že tradicionalno ogroženih vasi na levem bregu (od Petanjcev do Bistric), poplavila tudi vasi na dosti višje ležečem terenu na ...
Mura nekoč danes jutri/ Svet ob Muri po II. svetovni vojni do danes Po drugi svetovni vojni je nova oblast s spremembo družbenega sistema nacionalizirala večino veleposestniške obdelovalne zemlje in gozdov, kakor tudi industrijske objekte.
Mura nekoč danes jutri/ Mura in prihodnost V obdobju 1999-2001 je bila izdelana »Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro« , katero so izdelali strokovnjaki in institucije iz vodnogospodarskega ter ekološkega področja iz obeh držav in pri kateri zasnovi sta sodelovali tudi univerzi ...
PUBLIKACIJE

vnesi material

VIDEO

Water facts

prikaži časovnico

Mura danes in jutri

Nov 06, 2018
Monitoring pitne vode
Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi. Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring podzemne vode
V program monitoringa kakovosti podzemne vode so bila v letu 2013 na projektnem območju vključena štiri ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring stoječih voda
V program monitoringa jezer sta bila v letu 2013 na slovenskem delu projektnega območja vključena 2 zadrževalnika, ki ...
(0)
Nov 06, 2018
Kakovost vodotokov
Ocena kemijskega stanja rek predstavlja obremenjenost rek s prednostnimi snovmi, za katere so na območju držav ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring voda na projektnem območju v Sloveniji
Pomembnejša vodna telesa so še Gajševsko in Selniško jezero ter vodonosnik Murske ravnine ...
(0)
Nov 06, 2018
Objava v pripravi: Strokovni posvet v Hotelu ...
1. Kje smo trenutno s klimo in kaj nas čaka jutri ( delovni naslov). Dr. Lučka Kajfež Bogataj , ...
(0)
Nov 06, 2018
Uvod - trajnostno in gospodarno za razvoj krajev ...
Vsebina sledi ... It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page ...
(0)
Oct 30, 2018
Dobra voda za vse - predgovor in kazalo
Pomembna je za preskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo živil, higieno človeka in okolja, za njegovo zdravje in ...
(0)
Oct 30, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 6.0 ZAKLJUČEK
Prvič je bila na Muri opravljena analiza visokovodnega vala, ki jo je zajemala kot celoto. Prikazan je potek poplave ...
(0)
Oct 29, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 5.0 ...
Da lahko opredelimo hidrološke pojave in določimo vplive različnih posegov v režim vode, jih moramo spoznati, ...
(0)
Oct 29, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.3 VPLIVNI ...
Hrvaški del mejne Mure z MadžarskoHrvaški del mejne Mure leži pretežno na desnem bregu Mure ...
(0)
Oct 29, 2018
Poplava na reki Muri avgusta 2005 - 4.3.2 VPLIVNI ...
Hrvaški del mejne Mure s SlovenijoHrvaški del mejne Mure leži pretežno na desnem bregu Mure ...
(0)