V Sloveniji pridelamo veliko sadja, največ jabolk. Tudi na domačih vrtovih navadno raste vsaj kakšna jablana, nekateri pa imajo kar zavidanja vredne in lepo vzdrževane nasade te sadne vrste. Na podeželju prevladujejo stari nasadi z visokodebelnimi jablanami in številna sadjarska društva si prizadevajo ohraniti te nasade, ki so s starimi sortami pravo bogastvo. Da smo Slovenci že od nekdaj sadjarski narod, pričajo številni zgodovinski zapisi, da pa želimo tradicijo ohraniti pa priča tudi vse večji obisk dneva odprtih vrat, ki ga spomladi in konec poletja organizirajo v poskusnem nasadu Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici. 


				Jabolka zorijo in se sortno značilno obarvajo.			
				Gosi so izvrstni čuvaji v nasadu.

Jabolka zorijo in se sortno značilno obarvajo.                              Gosi so izvrstni čuvaji v nasadu.


				Nasad na Brdu pri Lukovici

Nasad na Brdu pri Lukovici

September je čas obiranja jabolk. V domačih nasadih, kjer imamo nekaj sadnega drevja, sadje obiramo postopno. Bistveno je, da je sadje, ki ga oberemo, dovolj zrelo. Najprej dozorijo sadeži na obodu krošnje na južni strani ter na vrhu. Zrelost preverimo kar s poskušanjem in prve plodove navadno s slastjo pojemo. Glavnina pridelka je navadno namenjena skladiščenju, zato plodove oberemo malenkost prej kot v polni zrelosti. Nekateri so še vedno prepričani, da bo sadje v skladišču še zorelo ali se obarvalo, vendar temu ni tako. Sadje zori in rdeče sorte se obarvajo le na drevesu. Plodove odtrgamo tako, da plod rahlo zavrtimo. Tudi to, da se pecelj lepo odtrga, je eden od znakov zrelosti, poleg tega pa so dokaz zrelosti še rjave pečke. Predvsem plodovi, ki jih bomo shranili za zimo, morajo imeti pecelj. Še posebej pri poznih sortah ne hitimo z obiranjem, če je sorta obarvana, pustimo, da jesensko sonce lepo obarva plodove, saj nam bodo šli takšni še posebej v slast v zimskih mesecih in vse do pomladi prihodnje leto. Eden od znanih pripomočkov za določanje zrelosti je jodovica. Plod prerežemo na polovico, ga pomočimo vanjo in če se vijolično obarva le kolobar, je plod zrel. Škrob se namreč pri reakciji z jodovico obarva vijoličasto, sladkor pa ne. Če je torej meso jabolka pretežno vijoličasto, plodovi še niso zreli, ker se škrob še ni pretvoril v sladkor. Ker so plodovi nekaterih sort jabolk še posebej občutljivi za dotik in odtise prstov ter prelaganje, je zaželeno, da sadje obiramo kar neposredno v zabojčke, v katerih ga bomo shranili.

Prispevek si lahko v celoti preberete v reviji Moj mali svet - september.