Konjiško vinogradništvo, ki ima že več kot 800-letno tradicijo (potrjena je v pisnih virih francoskega reda kartuzijanov iz Žičke kartuzije 1164) ima za to tudi odlično ozadje, saj so vinograde imeli na odličnih legah v Škalcah, kjer danes na 80 ha podjetje Zlati grič prideluje grozdje izbranih vinskih sort, tehnologija pridelave pa temelji na minimalnih obremenitvah trte in na okolju prijazni predelavi.

Več kot 800-letna tradicija na Škalskih vinorodnih gričih - Potovanja - Liza - Vedno polna dobrih i

Konjiško vinogradništvo, ki ima že več kot 800-letno tradicijo (potrjena je v pisnih virih francoskega reda kartuzijanov iz Žičke kartuzije 1164) ima za...