Romanje izhaja iz italijanske besede Roma (Rim), pomeni pa potovanje v versko pomemben kraj.

Najpomembnejše romarske poti v Evropi - Potovanja - Liza - Vedno polna dobrih idej.

Romanje izhaja iz italijanske besede Roma (Rim), pomeni pa potovanje...