"Bolečina ob novem ponižanju ubogih kmečkih upokojencev je tako velika, da jo moram izkričati. Mar ste vsi, ki ste bili tudi z našimi glasovi izvoljeni v parlament in na najodgovornejša mesta, res tako neobčutljivi za krivice in nemoč ostarelih kmečkih upokojencev, da nam ne priznate niti najosnovnejših pravic, ki so jih deležni ostali državljani Slovenije? Vas ob vaših dohodkih res ni nič sram, da živimo skupaj z vami v isti državi, v kateri naj bi vladala socialna pravičnost, ljudje, ki prejemamo za polno delovno dobo 218,04 € mesečne pokojnine in ob tem nismo upravičeni niti do 1 centa regresa, ki so ga deležni vsi ostali upokojenci v naši državi?" 

Več o usodi kmečkih upokojencev v Kmečkem glasu (7. avgust 2019).