Na kmetiji pri Gregoričkovih iz Spodnje Drage gospodar Martin Ovčar poleg govedi vedno redi tudi kakšno plemensko svinjo, saj se že 20 let ukvarja s prirejo pujskov. Običajno so imele plemenske svinje od 10 do 14 pujskov, pred kratkim pa ga je v hlevu pričakalo presenečenje, saj se je rodilo kar 27 pujskov. Pet jih je po štirih dneh poginilo, ostalih 22, ki so zdaj stari dobre tri tedne, pa je živahnih in lepo napredujejo v rasti. Po nasvetu veterinarja jim Martin na dve uri dodaja kravje mleko, ker plemenska svinja pač nima dovolj seskov in mleka za tako obilen zarod. 

Več v Kmečkem glasu (3. julij 2019).