Preskrba z vodo pri govedu, posebno pri kravah, igra pomembnejšo vlogo, kot si običajno predstavljamo. Po kilogramu zaužite suhe snovi obroka potrebuje krava 4 – 5 litrov vode. . Pri kravah se pomanjkljiva preskrba z vodo lahko kaže v povišani koncentraciji urina. Krave, ki premalo pijejo, pojedo manj krme in proizvajajo manj mleka. Voda ima pomembno mesto za dobro plodnost in prebavo pri kravah. A pogosto zaradi tehničnih težav – na primer premajhno število oziroma slaba dostopnost do napajalnikov ali prepočasen dotok vode v napajalnik, prihaja do preskromne preskrbe z vodo

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (19. junij 2019).