V času Vinske vigredi se v Belo krajino od vsepovsod zgrinjajo obiskovalci, ki jih vabi pester program družabnih in strokovnih prireditev. V sklopu tega dogajanja so v nedeljo popoldne praznovali tudi zadružniki KZ Metlika, ki letos slavi častitljiv jubilej, 110-letnico delovanja. Leta 1909 je namreč v Metliki zaživela prva vinarska zadruga. Njen nastanek in pomen je predstavila Tatjana Malešič, direktorica KZ Metlika, ki je med drugim dejala: "KZ Metlika danes povezuje 100 članov in ima 237 zaposlenih delavcev. Kljub težkim razmeram posluje pozitivno, kar je cilj tudi za letošnje leto, ko imamo planirano realizacijo v višini 62,4 milijona evrov. Na podlagi teh rezultatov KZ Metlika ostaja ena najbolj uspešnih slovenskih zadrug."

Več v Kmečkem glasu (29. maj 2019).