Po več desetletjih zadružništvo zadnja leta postaja vrednota v družbi. Ljudje se vse bolj zavedajo pomena kmetijstva in zadružništva za razvoj podeželja in zagotavljanja samooskrbe s kakovostno lokalno pridelano hrano.

Pred tradicionalnim posvetom zadružnikov v Portorožu smo se pogovarjali s Petrom Vriskom, predsednikom Zadružne zveze Slovenije, ki je med drugim dejal, da Zadružna zveza Slovenije prostovoljno združuje 62 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki letno ustvarijo 700 mio evrov prihodkov, štejejo 14.000 članov, ki v veliki večini kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki za pridelavo, vsaj trikrat toliko kmetij pa z zadrugami poslovno sodeluje.

Več v intervjuju v Kmečkem glasu.