Odgovor na Zasebno Tožbo APOD za obrekovanje

OddajAleks Mokrovic, dne 2019-09-14 ob 19:04:30

Spoštovana ga. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, Spoštovani Senat, Okrožnega Sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško

Odgovor na zasebno Tožbo

in

za dobavo 110 palic (1kg) srebra, kot je bilo dogovojeno z računom #29012019 in plačilom Aleksandra Mokroviča prodajalcu APOD Technologies OU.


Tožena stranka: Aleksander Mokrovič


Tožeča stranka: AIRPOD SLO d.o.o. iz Ljubljane in APOD Technologies ou., EstoniaTožena stranka prereka vse navedbe tožeče stranke iz njene Tožbe v kolikor se z njimi izrecno ne strinja.


Vse navedbe izOdgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbiterPripravljalne vloge tožene stranke,in kot Odgovor na pripravljalno vlogo Tožečih strank, kisem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi - prilogami (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Dokazi so tukaj: https://aleksandermokrovic.weebly.com/dokazi---vrstni-red-kot-v-odgovoru.html

Prilagam:
Pripravljalno vlogo tožene stranke, kot odgovor na Pripravljalno vlogo tožečih strank,
Odgovor na Pritožbo zoper sklep o Začasni odredbi in Tožbo
Odgovor na Sklep in Tožbo


PRVIČ


V Januarju 2019 sem se z g.Jocom Petkovićem iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. dogovoril za nakup srebra:


ZaPRVO NAKAZILOne obstaja račun. Vendar pa obstoji e-mail z dne 7.2.2019, kjer so definirani vsi elementiPogodbe, po dogovorjeni ceni 520 EUR za (1kg) palico srebra:


Svet Plemenitih Kovin d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, kot prodajalec


Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec


Količina25kg palic in 10 kovancevpo 1oz. (unčo)


Način plačilaz nakazilom na račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o., IBAN LT33 3500 0100 0455 3492, BIC EVIULT21XXX, 13.165 EUR. To je na banko v Litvi, Paysera.


Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.


Prvo nakazilo je bilo izvedeno na račun Svet Plemenitih Kovin d.o.o.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice. Dokaz.1,2


ZaDRUGO NAKAZILOobstaja račun št. INVOICE # 29012019, ki ima vse elemente Pogodbe:


APOD Technologies ou., Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, kot prodajalec


Aleksander Mokrovič, Rigonce 6 8257 Dobova, kot kupec


Količina126kg palic in 4 kovancevpo 1oz. (unčo)


Način plačilaz nakazilom na račun podjetja APOD Technologies ou, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972, BIC EVIULT21, 65.582 EUR. Pravtako banka v Litvi, Paysera.


Rok dobaveje potrdil g.Jovica Petković kot 14 dni.


Drugo nakazilo je bilo izvedeno na račun APOD Technologies ou.v banko Paysera v Litvo, 12.2.2019 iz NLB d.d., Brežice. Na isto banko, kot prvo, kar sem ugotovil šele ob pošiljanju nakazila.


Nikjer na računu ni omembe Svet Plemenitih Kovin d.o.o., je pa omemba izdelka podjetja APOD Technologies – AIRPOD, ki je v nastajanju. Njegova serijska proizvodnja ne obstaja. Dokaz.3,4,5,6


Posrednik(in v prvem delu tudi prodajalec)g.Joco Petkovič je (moji dve)nakazili denarja usmeril kot je želel.Jaz se v to nisem spuščal.


Na enak način sem z g.Joco Petkovićem in SVPd.o.o. posloval tudi v 2014, ko so za večjo količino tudi zahtevali nakazilo v Estonijo.To je bila običajna praksa podjetjaza mnoge stranke in jaz nikoli nisem bil na to pozoren. Jaz nisem oblikoval njim neznanega posla. To so počeli za veliko strank in za to (takrat) imeli celo internetno stranv Estoniji. Preko te internetne strani je bila organizirana tudiinternetna trgovina, z različnimi kovanci in palicami iz srebra in zlata s spreminjajočimi se cenami in podobno. APOD Technologies takšne trgovine ni imel, podjeta nisem poznal, zato sem bil pri definiranju teh odnosov bolj pazljiv in zaheval račun, pogodbo, določitev vseh odnosov z njim.


Bil sem navadna stranka SVPd.o.o., brez znanstev in povezav ter vedenja kako oni poslujejo.Vendar pa sem za to v 2014 prejel račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o.(in ne APOD) Dokaz.77


Tokrat pa je bilo drugače. g.Petkovič je zahteval plačilo na drugo podjetje, APOD Technologies, ki je izdalo račun (v naprej)INVOICE # 29012019 z vsemi sestavinami pogodbe. 


Ker je bil prejemnik drugo podjetje, APOD Technologies, sem sam zahteval, da se definirajo vsesestavine dogovora, pogodbe.


G.Petkovič je dve (moji) nakazili, ki sta bili nakazani istega dne (12.2.2019)usmeril na dve različni podjetijSPKd.o.o. (manjši del) in APOD Technologies (dosti večji del). Zakaj je to bilo tako? Še na dan plačila, zjutraj sem poklical g.Petkovića zakaj plačilo v isto! banko Paysera, za vsako podjetje posebej (ko je to ugotovila Spoštovana uradnica banke ga.Jasna Vugrin).Jaz sem pričakoval dve različni banki, in eno od njih v Sloveniji za SPKd.o.o.Po potrditvi, da je tako v redu sem opravil plačilo. Ta najin pogovor lahko enostavno izsledite (moja številka 031891291) in glede na posnetke (zakonske zahteve za snemanje)z gotovostjo potrdite, da sem spraševal zakaj ista banka in zakaj ni njihova v Sloveniji (samo ti dve vprašanji sta predstavljali ves pogovor). Ta pogovor se je zgodil dne 12.2.2019 med 8.10 in 8.50 uro.


Jaz se v te potankosti takrat nisem spuščal. Verjetno pa je za to bil določen razlog, ki meni ostaja neznan. Spregledati pravno osebnost podjetja, ki je sprejelo denar, na osnovi računa, ki je imel vse elemente pogodbe je nerazumno. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR (preostali dolg za 110 palic po 1kg) in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa.


V teh 2 mesecih in 14 dneh sem večkrat klical ali pošiljal e-mail g.Joci Petkoviću. G. Petković je bil vselej zaseden in je na pozive in e-maile odgovarjal izključno s sporočili ali telefonsko. Ko sem govoril z njim se je večkrat izgovoril na težave v poslovanju in urejanju ostalih poslovnih stvari podjetja z odvetniki. Za vse njihove povezave nisem vedel. Kasneje sem pričel raziskovati udeležena podjetja in osebe. Bil sem navadna stranka brez notranjih povezav in vedenja o njihovem poslovanju.


Kar se dobave srebra tiče je bilo najprej dogovorjeno, da bo vse dobavljeno v večih dobavah. Kasneje v tem času je g.Joco Petković obljubil da bo vse dobavljeno v eni sami dobavi zaradi težav podjetja Lomis s prevozi v Slovenijo in visokih stroškov. Jaz sem se vsakokrat strinjal, ker druge izbire nisem imel. Želel sem samo, da po tolikšnem času izpolnijo obljubo.


Dobavni rok je postajal nerazumno dolg. Predlagal sem tudi zavezo kovnice, ki je po izjavah g.Joce Petkovića bila v ZRN (Nemčiji), da je dolžna palice oz. kovance meni osebno in da so ti kovanci, palice bili plačani s strani Svet Plemenitih Kovin d.o.o. ali APOD Technologies ou. oz. mene osebno. Vendar te izjave niti g.Jovica Petković niti g.Grgegor Mrgole niso želeli, uspeli pridobiti. Dokaz.7


V tem času sem vložil tudi ovadbe na Policijo Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Policijo v Veliki Britanji, kjer posluje povezano podjetje APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia in sicer BC Tge Solutions Ltd, The Bristol Office, 2ndFloor, 5 High Street, Bristol, BS9 3BY, Velika Britanija. Prijave so bile vložene tudi na Davčno Upravo RS in Urad za pranje denarja RS na Centralno Banko Latvije in Urad za pranje denarja Latvije. Prav tako so bile vložene prijave na Internet Crime Complaint Center v ZDA in The Financial Action Task Force (FATF) v ZDA. Na urad EU v Bruslju. Vse proti podjetju in odgovornim osebam g.Gregorju Mrgolet in pravnici g.Tini Osojnik. Dokaz.8,10,11,12,13,14,17,68


Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in vsi njihovi direktorji (g.Jovica Petković, g.Aleš Žnidar in g.Muleci Ismajl) so bili pozvani na izpolnitev naročila s priporočeno pošto s povratnico in velikokrat po elektronski pošti ali telefonsko oz. s sporočili.


Prav tako so bili pozvani na izpolnitev naročila tudi APOD Technologies ou. in g.Gregor Mrgole ter britansko podjetj BC Tge Solutions Ltd in pravnica podjetja ga.Tina Osojnik. Dokaz.19,20,21,22


Blago, ki ga je dolgoval Svet Plemenith Kovin d.o.o. je bilo v celoti dobavljeno šele 26.4.2019. Takrat je bilo dobavljeno tudi 10 kovancev po 1oz. in tudi 4 kovanci po 1oz. iz računa št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia. 


Preostalo blago ki bi ga APOD Technologies ou. moral še dobavit je bilo 126kg palic(1kg) srebra. 


Zaradi dobave srebra, 26.4.2019, v celotnem znesku s strani Svet Plemenitih Kovin d.o.o. sem naslovil e-mail na Policijo Slovenije, Davčno Upravo Slovenije, Urad za pranje denarja Slovenije, Policijo Estonije, Policijo Latvije, Centralno Banko Latvije in Banko Paysera. V mailu sem pojasnil, da jeSvet Plemenitih Kovin d.o.o. izpolnil svojo obveznostdo mene in zato proti njim nimam nikakršnih zahtev več ter da jih prosim, da ustavijo vse njihove aktivnosti proti Svetu Plemenitih Kovin d.o.o. Dokaz.23


Neporavnane pa so ostale obveznosti APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia v srebru,126kg palic srebra.


Kasneje so bila o zadevi obveščena tudi tožilstva vseh vpletenih držav, kjer posluje APOD Technologies ou. Dokaz. 24, 67


Po prijavah na represivne organe v vseh povezanih državah je Urad za pranje denarja v Litvi, sprožil preiskavo v banki Paysera. Urad je očitno, pravilno, dosegel blokado računa APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, IBAN LT20 3500 0100 0450 6972 na banki Paysera v Litvi. O tem so me tudi obvestili z dopisom 23.4.2019 (No.25/6-1-5-7925). Tudi po končani preiskavi in ugotovitvah so me obvestili in rezultate poslali oblastem v Sloveniji, dopis (No.25/6-1-5-9406). 


Tega nisem mogel sprožit jaz, fizična oseba. Nikomur nisem naredil ocenjene materialne škode, tudi nematerialne ne. Če je ta nastala je nastala zaradi delovanja prisilnih državnih organov ali drugih podjetij, banke Paysera proti podjetju APOD. Če ti ne bi imeli motiva za to (urad za pranje denarja, EU, banka,...) do tega ne bi prišlo. Jaz, fizična oseba ne morem vplivat na to. Ne morem blokirat računov, ne morem delovat čez zakone v drugi državi inmimo pogodb med strankami.


Nihče od (odgovornih, skrbnih) poslovnih ljudi ne bo upošteval tega (mojega) pisanja, dokler se ne prepriča sam, dokler upošteva sklenjeno pogodbo, dokler upošteva zakone in pravila. Nihče ne bo verjel enemu samemu pisanju, pismu ali članku, ene same osebe, če to kar piše ni res, ali pa je v nasprotju z zakoni ali pogodbo.Upoštevali bodo dejstvane navedbe iz karkšnegakoli pisanja, tudi večkratnega. Upoštevali bodo zakone in odločitve državnih organov in drugih hierarhičnih institucij, na katere jaz kot fizična oseba, brez pozicije nimam nikakršnega vpliva in moči. In zato so odgovorni, skrbnidirektorji in poslovni ljudje. Dokaz.48,53


Po tem dogodku so v APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia opazili, da imajo blokiran račun, česar jaz nisem vedel. S tem namenom, meni tedaj neznanim, so me kontaktirali. G.Jovica Petković je želel v sredo 8.5.2019, takoj, se oglasit pri meni doma z (le 16) palicami srebra in navajal je, da je z njim tudi Grega (g.Gregor Mrgole). Dogovorili smo se na parkirišču pri Lidlu Brežice. Vendar kljub mojemu več urnemu čakanju, gospoda nista prispela. Kot vzrok sta omenila nesrečo pri Trebnjem.


Do sestanka je prišlo 10.5.2019na parkirišču pred Lidlom v Brežicah. Takrat sta mi je g.Jovica Petković in g.Gregor Mrgole izročila 16 palic (1kg) srebra. Tako je skupen preostali dolg APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, ki izvira iz pogodbe, računa v višini 110 palic(1kg) srebra. Takšen je ostal do danes.


Na sestanku je g.Gregor Mrgole obljubil tudi plačilo 24.000EUR zneska iz njihovega računaIBAN LT20 3500 0100 0450 6972 pri banki Paysera v Litvi. Na svojem iPodu mi je pokazal nakazilo 24.000EUR in povedal, da je to nakazilo g.Gregorja Gornika, enega od investitorjev, kot je dejal. G.Gregor Mrgole je obljubil, da bo denar nakazan takoj, ker gre za internetno banko Paysera. Jaz sem vseeno počakal še nekaj dni v prihajajoči teden. G.Gregor Mrgole je pošiljal maile banki Payserain zahteval nakazilo 24.000EUR na moj račun pri NLBd.d. G.Mrgole je z željo po hitrem nakazilu denarja (24.000EUR) iz banke Paysera na moj račun priznal terjatev. Dokaz.28


Vse do tedaj, dokler so ugotovili, da je račun blokiran za 30 dni na zahtevo urada in da bo v naslednjem tednu odblokiran. Takrat se je vsa stvar obrnila in na vse so pozabili(ali pa je vse bilo narejeno namerno, da bi pri deblokadi pomagal sam, čeprav nisem mogel), g.Gregor Mrgole je preklical vsa nakazilana moj račun. Dokaz. 30


Dodatno po pojasnilih odvetnikov “najdejo” izpise nakazil iz njihovega računa v Litvi pri Paysera. Ti izpisi, kjer naj bi šlo za nakazila na račune Svet Plemenitih Kovin d.o.o. v daljšem času. Ta nakazila niso potrjena s strani banke, niti jaz od banke nisem dobil potrditve zanje. 


Ta nakazila so bila lahko kadarkoli nakazana nazaj na APOD Technologies ou.
Ta nakazila so bila nakazana takrat, ko sem jaz že močno pritiskal na Svet Plemenitih Kovin d.o.o.
Ali so ta nakazila sploh resnična, ker niso potrjena od Paysera.
Lahko so nato bila nakazana nazaj ali komu drugemu (in spet nazaj)?


To s kasnejšimi nakazili med APOD Technologies ou. in Svet Plemenitih Kovin d.o.o. je nepomembno. Formalno pravno je denar prejel APOD Technologies ou, po pogodbi, računu in direktno iz mojega računa.Enakračun v tej isti banki imel tudi Svet Plemenitih Kovin d.o.o.


Vse to potrjujejo izjave gospodov iz Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in APOD Technologies ou., ki si jih sedaj za potrebe sodne obravnave za nazaj podpisujejo vzajemno, kjer ni razsodnika. Kot npr. dokument Legal Succession z dne 6.5.2019 in Poslovni Dogovor z dne 29.1.2019. Jaz pa imam realne, potrjene dokumente.


Vmnogih dokazih sem pokazal, da so vsa podjetja in ljudje, ki nastopajo tukaj zelo povezani. Kot tudi njihovi vodje in podjetja iz ozadja, ki jih pogodbeno in lastninsko obvladujejo, čeprav niso vpisani kot benficirani lastniki, a dokazi to razkrijejo. 


Ožja skupina se pozna že vsaj od leta 13.12.2012, ko je g.Ismajl Muleci ustanovil podjetje AIOLI PHARMA Ltd. v Veliki Britaniji. Direktor v tem podjetju je bil g.Gregor Mrgole. G.Ismajl Muleci je tudi lastnik podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o., kjer deluje tudi (njegov lastnik do 1/3), g.Jovica Petković.Če bi ti ljudje ki so tako zelo povezani zares želeli izpolnit tisto, kar obljubijo, jim predlagam, da prenehamo s temi tožbami in da oni poravnajo, kar so obljubili.


Prav s svojimi ravnanji kažejo na to koliko jim lahko zaupajo drugi.Dokaz.80


Policijsko preiskavo v Sloveniji vodi g. policist, kriminalist Vinko Novak, od 24.5.2019 dosje št. D/3473127K/1941807.


Od 10.5.2019 se ni zgodilo nič. Zato sem na Publishworld odprl svojo stran na kateri sem objavil nekaj člankov. (priloga) V teh člankih nisem objavil ničesar, kar ne bi kdorkoli od prizadetih oseb javno objavil na internetu. Vse te javne objave, reference in drugo lahko dokažem z listinskimi dokazi, ker so nekatere od internetnih strani v tem času izbrisali. Objavil sem svoje misli o zadevi. Objavil sem lažne življenjepise ljudi ge.Tine Osojnik in drugih članov vodilne skupine podjetja z vsaj USD4mio zbranih sredstev, ki posluje v vsaj štirih državah EU. Ga.Tina Osojnik je življenjepise delno popravila na Linkedin. Internetno stran vodilnega tima podjetja APOD Technologies ou. pa so odstranili in ne obstaja več. Imam tudi pisno potrditev člana EBRD, da je njen podatek o sodelovanju z EBRD, kot mentor lažen. Dokaz. 35,44


Sodelovanje, direktorovanje, g.Mrgoleta z go.Vladislavo Rašan Buha v angleškem podjetju BFSI (v 2015). Ga.Buha je bila v obsojena v sodnem procesu piramidne sheme 8mioUSD v Novi Zelandiji. In mnoge druge zadeve, ki jih lahko dokažem z listinami. Dokaz. 36,56


Že prej, od 10.5.2019, pa nihče niti APOD Technologies ou., AIRPOD Slovenija, niti Svet Plemenitih Kovin d.o.o. ne kažejo prav nikakršnih namenov dostave srebrnih palic. Ali ureditve razmer.Njihov namen je iztožit kar se da visoko odškodnino s katero bodo potem zmanjševali svojo obveznost za dostavo palic meni, če ne bom na koncu, zaradi sodnih odškodnin, stroškov za “obrekovanje” jaz njim še dolžan več ali končal v zaporu. To je načrtni namen oškodovanja ogoljufane stranke, za katerega bi odvetniška pisarna in povezane stranke morala odgovarjati.


Ampak spoštovani, jaz ne bom nehal in bom nadalje obveščal vse ljudi na svetu, ki bodo prisluhnili, o očitni goljufiji večih ljudi (ne le mene), v Sloveniji, kjer vsi molčijo.V preteklosti, ko sem še imel delo, službo, sem deloval v podjetjih ki niso bila zadolžena (prav zaradi skrbnosti in preudarnosti direktorjev). Videl sem mnoge nepravilnosti, vendar tako očitnega, vztrajnega kriminaliziranja žrtev goljufijeteh podjetij in direktorjev, s pomočjo odvetniške pisarne, ki prireja dokumente in spreminja navedbe, nisem videl nikjer.Tudi ne v državah tretjega sveta!


Prav tako sem pisal mnogim vodilnim državnikom, predsednikom vlad in drugim pomembnim osebam, ki bi lahko pomagali pri hitri preiskavi in blokiranju sredstev v podjetju, ki nima nikakršne oprijemljive vrednosti, razen računa v oddaljeni državi in ki ga poljubno lahko izprazni. Jaz pa ostanem brez denarja in srebra. Sodišče pa na zahtevo pravnikov preganja ogoljufane stranke zaradi plačila še dodatne odškodnine 15.000EUR in 2.000EUR (v širitvi tožbe v Brežicah pri spoštovani sodnici ge.Nataiji Abram).


Osebnostne pravice nisem poškodoval ali se jih dotaknil nikomur, ki je dejansko objavljal, deloval tako, kot je bilo res, prav. Vse sem preveril pri viru, za kar imam listinske dokumente. Pravice pravnih oseb in škodo le teh pa je potrebno ocenit in materialno ovrednotit in bit mora izvršena in dokazljiva. 


Objavil sem svoj problem, mojo izgubo, kako sem zaupal skupini ljudi, ki so me ogoljufali in pri tem zahtevajo še odškodnino. Čeprav blaga še sploh dobil nisem. In kot kaže ga tudi ne bom.Kar v svoji izjavi potrdi tudi g.Mrgole. Prosim, da g.Mrgole to izjavo tudi dokaže. Jaz nikoli nisem pisal nikakršnemu dobavitelju plemenitih kovin nikamor, tudi v Avstrijo ne. Dokaz. 42


Sedaj glede na to poskuša odvetnik g.Logar v sodelovanju s podjetjema iz skupine APOD, g.Mrgoletom, g.Petkovićem, go.Tino Osojnik in drugimi, doseči mojo obsodbo za obrekovanje in poškodovanje ugleda nje in njenega podjetja. S tem bi zabrisali vse napake in dejansko kriminalna dejanja, ki so jih povzročili v APOD Technologies, samo v 2019 letu nam vsem oškodovanim.


Meni je izjemno žal, da se to dogaja. Proti meni nikoli ni bila podana policijska ali sodna ovadba, sum, tožba tudi obsojen nisem bil. V vsem svojem življenju nisem doživel česa takega. Tako podlega in pokvarjenega, kar ta skupina ljudi počne tukaj z mano in tudi drugimi. Jaz sem za te prihranke delal 26 let svojega življenja, g.Robert Klun vsaj nekaj let, g.Muldoon pa tudi vsaj nekaj tednov.Ljudem, ki me tožijo ne želim nič slabega. Vendar morajo oni za svoja dejanja, za katera so vsi prejemali tudi ustrezna plačilavsaj sprejeti kritiko, na podlagi dejstev, ki jih imam vsa pisno podprta z dokumenti, navedenimi v predhodnih odgovorih, in v navedeni Tožbi v Brežicah. Vse te navedbe, čeprav vse resničnein utemeljene s pisnimi dokazi, bom umaknil, če nam vsempovrnejo kar so nam vzeli.


Ga.Tina Osojnik je (bila) v vodstvenem teamu APOD Technologies, navedena kotedina pristojna za pravna vprašanja, s širšim fokusom, kot le svetovanje na področju intelektualne lastnine. Dokaz je tiskana stran iz domače strani podjetja APOD Technologies. Ta stran je bila po vložitvi mojih policijskih prijav povsem umaknjena iz interneta, umaknjen je bil celoten vodilni team podjetja in njihove naloge v podjetju, s slikami vred. Sedaj je to podjetje brez ljudi.


G. Joco Petković je ob eni od zadnjih dostav (26.4.2019) povdaril, da več ne sodelujejo z go.Tino Osojnik (“…da so izgubili tako dobro pravnico...”). Kar dokazuje na dejansko povezanost ekip obeh podjetij APOD Technologies uo. In Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in delovanje v isto smer.


Prav tako je ga.Tina Osojnik navedena kot sodelavka podjetja APOD Technologies pri eni od priprav na aktivnost zbiranja kapitala od varčevalcev in investitorjev oz. od velikih skladov ali bank, ki deluje lahko tudi zelo drugače. V vrednosti 20 mio USD. Glede na označbe (ICO MARKET v zgornjem levem kotu gre za predvideno tržno kapitalizacijo njihove kripto valute APOD$ token – 20 mio USD. 


Dokaz o skupnem nastopanju teh oseb je tudi izjava g.Muldoona, enega od oškodovancev podjetja APOD Technologies, oz njegove hčere AIRPOD SLOd.o.o., da g.Mrgole in g.Petkovič skupaj delujeta tudi v podjetju APOD Technologies, kjer je na sestanku z g.Muldoonom bil prisoten tudi g.Jovica Petković. Dokaz.71,83


Vsega tega nisem mogel povedat nikjer. Kljub tatvini velike vrednost. Podal sem vse prijave na policijo (kot tudi drugi oškodovanci), oni (g.Mrgole, g.Petković, ga.Osojnik) pa se obnašajo, kot da se ni zgodilo nič. Imajo celo načrte za prodajo delnic v Kanadi, ZDA in ZRN. Kjer pa se jih branijo in z njimi zavračajo vsakršno sodelovanje, kar dokazuje tudi pošta Predsednika FrankfurterBoerse, spoštovanega g.Martina Recha, ki tudi pravi da ne dovoli, da imajo na domači strani podjetja njihove insignije.Dokaz.66,63


Ob vsem povedanem, odvetnik g.Samo Logar z eno besedo ne omeni goljufij ki jih povzroča APOD Technologies skupaj z direktorji g.Mrgoletom, go.Osojnik, g.Petkovićem in ostalimi povezanimi podjetji. g.Muldoonu z neplačilon njegovega dela. g.Robertu Klunuiz podjetja Magnet Design d.o.o., prav takoAPOD ni poravnal, dolgotrajnega dela. Ker ga niso plačali, je g.Robert Klun ovadil direktorje in podjetje na policiji. Dodatno so g.Klunu bili dolžni tudi premoženjske pravice na kapitalu, izhajajoč iz dogovora in končanja izdelka AIRPOD (spalna kapsula). Tudi teh do danes ni prejel. Poleg goljufanju anonimnih kupcev srebra in drugih, ki se ne upajo nastopit javno. Ravno zaradi groženj z odvetniki! In tožb, ki jih sedaj doživljam sam.Vse je natančno opisano v več predhodno vloženih odgovorih sodiščem. Dokaz. 57,65,69,70,75,76,78


Navkljub dejstvu, da vsa vpletena podjetja poslujejo dobro. Po izkazih, ki so na voljo imajo vsaj 1,4mio EUR letnih prihodkov (SVPd.o.o., vir.ERAR.si) (https://erar.si/prejemnik/90913809/#letna-porocila), ali več. 


Njihova likvidnost je zelo dobra, saj je samo APOD Technologiesv manj kot letu dni zbral več kot 3mio USDdodatnih sredstev. In ta zelo povezana podjetja in ti povezani direktorji ne želijo dobavit meni srebra, ki sem ga kupil preko posrednika, trgovine, podjetja, ki v BTC deluje že vsaj 10 let. In prodaja zaupanje, vendar, ko v dobri veri plačaš je vsega konec.


Spoštovani,kdo bi pred letom dniko je bil APOD Technologies prav takšna lupina podjetja, kot je danes, brez premoženja, brez znanja in brez izdelka, z mladimi direktorji, brez resnih poslovnih povezav in (na finančnem, pravnem, operativnem, izvedbenem delu) in neznanimi beneficioniranimi lastniki(beneficial holders)... vplačal 98,54% sredstevza APOD$ token v gotovini?Ali gre tukaj za kaj več? Kdo so pravi beneficial holders teh podjetij?


Razumem, da sem neumen, da sem jim zaupal, vendar glede na občasno preteklo sodelovanje, dolg čas poslovanja vseeno mora obstajat neka mera zaupanja. Ne razumem, zakaj ne morem dobit srebra, ali vsaj denarnih sredstev nazaj. Dokaz.81,52,27,83


Nasploh g.Samo Logar in vsi direktorji, investitorji in povezane osebe ter podjetja, že ves čas, od začetka, kot edini dokaz prilagajo moje članke. Ti so, vsi sodne zadeve (odgovori, dodatne vloge)ali policijske prijave, ki se lahko prosto objavijo, ker proces ni tajen. Vsi prvotni članki, ki so bili objavljeni v PublishWall so prav tako umaknjeni in izbrisani že pred tremi meseci, ob vložitvi njihove prve Tožbe.Niso bili ponovno objavljeni na PublishWall, čeprav bi lahko bili.Komentar na Kriptoreporterju pa kljub moji zahtevi takrat (verjetno zaradi propada podjetja) ni bil zbrisan (čeprav je lahko objavljen, ker je bila začasna odredba zavrnjena). 


Dodatno g.Samo Logar kot dokaze prilaga tudi napisane dogovore povezanih tožečih oseb, ki nimajo nevtralnega razsodnika.


Navedbe in predložitev medsebojnega dogovora z dne 29.1.2019 in tudi Legal Succession z dne 6.5.2019 med APOD Technologies (g.Mrgole) in SVPd.o.o. (g.Petković) je nenavadna. Zakaj tega dogovora odvetniki in tožeče stranke niso navedle v Tožbi, mesece nazaj?Zakaj ga niso navedle niti v Pritožbi na zavrženje Začasne Odredbe?Zakaj ga same tožeče stranke niso navedle nikoli do sedaj?Zakaj me niso o tem obvestili ob sklenitvi posla ali nakazilu v februarju 2019, g.Petković ali SVPd.o.o.?


Ti dogovori so nesmiselni.Jaz sem sklenil pisno pogodbo, ki je račun #29012019, ki ima vse elemente Pogodbe.Jaz nisem bil o vsem tem nikoli obveščen in me tudi zanimalo ni, ker sem verjel, da bom srebro dobil. 


Nikjer se ne vidi, da je bil račun #29012019 izdan na podlagi tega dogovora.Nikjer na računu ni nikakršne označbe, zaznamka da gre za to. Če bi to bilo res, bi kot namen plačila (Purpose of Payment) napisali najverjetneje SVPd.o.o., ali ne? Ker naj bi plačilo bilo namenjeno SVPd.o.o., pa tega niste naredili.Napisano je bilo AIRPOD, ki je ime izdelka APOD Technologies.


Vendar še enkrat, to je povsem nebistveno! Jaz sem sklenil pisno pogodbo z APOD Technologies iz Estonije, ki je račun #29012019, in ima vse elemente Pogodbe.Posrednik je bil g.Jovica Petković. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa. 


Tudi g.Petkovič je želel, da se denar nakaže na APOD Technologies, na račun drugega podjetja pri isti banki, jaz sem to storil. G.Petkovič je najbrž imel razloge zakaj je to storil tako. To zagotovo ni storil samo zaradi tega, da bi si nato podjetja pri isti banki prenakazovala denar iz računa na račun.Pri tem sem se jaz zavaroval z bolj natančnim opisom in podatki, ki so razvidni iz računa #29012019, ki je pogodba. Jaz nisem vedel kaj počno ta podjetja, menil sem da se ukvarjajo s prodajo srebra in zlata.


Tudi g.Jaki Steletu (iz podjetja Visionect d.o.o.) in g. Primožu Artaču (iz podjetja Toska d.o.o.) je bila poslana povsem enaka elektronska pošta, kot vsem ostalim. G.Zemljiču, g.Pilharju, g.Vadnjalu in g. Oberndorferju. 
Zelo prijazno zaprosilo, naj na člane vodilnega teama apelirajo, da spoštujejo pogodbo, račun. V pošti je bil priložen račun,nakaziloin kratek povzetek posla. V njih sem jim povedal za mojo izgubo denarja in nedobavo srebra in sem jih posvaril pred dejanji ljudi iz APOD Technologies in njihovimi povezanimi podporniki.


Tudi g.Jaka Stele in g.Primož Artač, oba podajata pozitivno referenco na strani ge.Tine Osojnik na njeni strani www.osojnik.eu). Tudi tukaj gre vsaj za pogodbeno vezane, povezane osebe, ki nimajo realne, pravne neodvisnostido ge.Tine Osojnik. Dodatno so te osebe bile seznanjene z osnovnimi elementi pogodbe med nami. Prejeli so račun, pogodbo, moje nakazilo in kratek opis posla. A vseeno niso želeli apelirat na go.Tino Osojnik, da kot pravna zastopnica APOD Technologies poravna oz. od uprave zahteva, da poravna plačilo oziroma se vsaj potrudi za dostavo in z mano sodeluje pri tem in doseže nek dogovor. Dokaz.85


g.Marko Pilharje CEO (glavni izvršni direktor) majhnega hrvaškega podjetja SentinelMarineSolutions (https://www.sentinelmarine.net/team) in sodeluje z go.Tino Osojnik. Na njeni internetni strani je naveden kot referenca, ki ji daje pohvalo.Dokaz.50


g.dr.Julian Oberndorferje CEO ERA-EU (https://era-europe.eu/entries/1121-the-era-europe-team), povezan z go.Tino Osojnik ki je v preteklosti delovala tudi v pravni službi Studia Moderna (kar kaže na veliko vpetost vseh direktorjev v sistem Studio Moderna) in g.Oberndorferja direktorja tega podjetja/privatne agencije postavlja v pogodbeno odvisnostod Studia Moderne (direktno financiranje) in tudi v podrejeno nadzorstveno odvisnost(nadzorni svet, katerega članica je ga.Maja Umek iz Studia Moderna, do nedavnega tudi predsednica).G.Oberndorfer prav tako referenčno hvali delo ge.Osojnik na njeni domači strani. Dokaz.54


g.Kristjan Zemljičod 2018 deluje v podjetju Tehnološki Park d.o.o. Ljubljana, skupaj z go.Tino Osojnik, ki naj bi v tem podjetju delovala od novembra 2015. Prav tako skupaj delujeta v podjetju g.Zemljiča (https://global-disruption.com/about-us/) in z go.Tino Osojnik skupaj ustvarjata videe na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=UpVzL8uUhAQ). To počneta iz pridobitnih razlogov. Dokaz.82,86


g.dr.Jaka Vadnjalje predsednik uprave Hranilnice Lon d.d., hranilnice, kjer ima APOD Technologies račun na katerega je prenesel sredstva, ki so bila na zahtevo njihove banke v Litvi – banke Paysera – prenešena prav sem. Banka Paysera je prenehala poslovati s APOD Technologies, na podlagi njihove zahteve (Paysere, ne mojega prigovarjanja) in na podlagi preiskave Urada za pranje denarja Litve, ki je poročilo poslal tudi slovenskim organom. Pri Lond.d. Ima račun tudi predstavništvo APOD Technologies v Sloveniji, AIRPOD SLOd.o.o. Dokaz.47


Vsi navedeni imajo interespri podjetjih APOD, AIRPOD, pri sodelovanju z go.Tino Osojnik, g.Mrgoletom, g.Petkovićem, Studiom Moderna in mnogimi drugimi, ki to omogočijo naprej. Takšne priče imajo lahko skupaj s stranko in odvetniki partikularni interes, da nastopajo proti ljudem, ki se borijo za svoj prav.Sodišče bi to moralo upoštevati.


G. Župana Ljubljane, ki v veliki meri financira podjetje Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. in slednji je v 84,65% lasti MOL, sem pisal vljudno pismo. Predstavil sem problem in ga povabil k branju povezave, ki vsebuje le Odgovora na Tožbo in Sklepin Odgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi,ter datoteke z dokazi, ki je na posebni povezavi. To so publikacije, ki so lahko javno objavljene, ker so sodne zadeve. G.Župana sem tudi pozval, da preko Tehnološkega parka ne financirajo več takšnih podjetij, kot je APOD Technologies, ki tako ravna s strankami in dobavitelji. Članek o APOD Technologies je napisala ga.Urška Primčič in v njem zelo lepo opisuje podjetje, ki naj bi bilo tudi zelo uspešno. Mi, ki smo ostali brez denarja ali pravic pa vemo, da ni tako.


G.Župan in g.Logar (pretekli predsednik nadzornega sveta državnega podjetja za izgradnjo drugega tira - 2TDK)sta povezana preko iste izhodiščne stranke in glede na funkciji tudi oba politično aktivna. To lahko vidimo tudi kot pomoč pri širitvi tožbe kjer z dokumenti pomaga tudi g.Župan, ki pa posredno prav tako nudi podporo APOD Technologies v Tehnološkem Parku d.o.o., slednji pa prejema pomoč Komisije EU.


Povezave poslane g.Županu, so javno dostopni podatki. Besedilo sodišča in dokaze je mogoče objavit prosto, javno. Nisem naredil nič nezakonitega, nedovoljenega. g.Župan si je lahko sam ustvaril mnenje o zadevi. Tudi na portalu PublishWall so besedila, ki so čisto vsa uvrščena med dokaze na sodišču in so javna, povezana izključno s sodnimi procesi proti meni.


Podobno pismo sem pisal tudi direktorjem Tehnološkega Parka Ljubljana d.o.o. in tudi tukaj sem vstavil enake povezave na enaka besedila. Javna besedila sodišča. S tem naj bi po besedah odvetnika g.Logarja “oviral predstavitev tehnološkega podjetja in njegove inovacije”, za katero pa slednje protipravno jemlje denar vsem ki z njimi sodelujejo v dobri veri. 


Vaše navedbe o drugem zasebnem tožilcu ne razumem, saj je to tožba dveh pravnih oseb, tožnikov proti meni. Drugače, pa kako lahko imenujemo to, da direktorji odvzamejo osebi 57.200 EUR, blaga (srebra) ne dobavijo. Nato pričakujejo, da bodo tisti, ki so jim to odvzeli tiho, da ne bodo smeli ničesar povedat o veliki tatvini. Oni sami pa bodo naprej delovali nemoteno, “uspešno”.Kako lahko imenujete to drugače? In biti direktor, pa čeprav pravne funkcije v podjetju, mora razumeti druge ljudi, ki so izgubili vse svoje dolgoletne prihranke! Ali nimajo niti sočutja do teh ljudi. Ali ne bi bilo skupaj z njimi najti rešitev namesto, da te ljudi nato poskušate še bolj kaznovati ali jih celo zapreti. Kdo so lastniki Vaših podjetij, ki se skrivajo za podjetji v Švici in Cipru. Ali so tudi oni tako sočutni do ljudi, ki jih prinašate naokoli (delujete kriminalno)? In pri tem uporabite tudi odvetniško pisarno da zlomi ljudi. Da jim niti ne pride na misel, da bi povedali, kaj ste naredili!Namesto, da sedete s prizadetimi, oškodovanimi in najdete rešitev. Dokaz.79


G.Sandi Češkose je odzval na enega od objavljenih člankov pozno, ne takrat na začetku, ko sem mu poslal enako pošto kot g.Julianu Oberndorferju, g.Marku Pilharju, g.Kristjanu Zemljiču in drugim. Z enako vsebino priponk (računom, denarnim nakazilom in potekom posla). Prosil sem ga da glede na povezave vseh ljudi omenjenih v poslu in glede na pogodbene in lastniške povezave s Studiom Moderna, pomaga, meni, ki sem ostal brez svojih 26 letnih prihrankov. Računal sem na njegovo pomoč. Vendar kljub vsemu te ni bilo, čeprav bi svojim direktorjem lahko naročil, da ravnajo skrbno, odgovorno in preudarno in poskušajo najti rešitev.


Odvetnik g.Samo Logar ga v sledečem besedilu Tožbe v Brežicah imenujeinvestitor in podpornik, ki ga je strah za premoženjsko škodo, ki lahko nastane v APOD Technologies. Enako o pogodbenem in lastniškem obvladovanju Studia Modernetrdi tudi slavni svetovni investitor g.dr.Mark Mobius, ki je pri podjetju Templeton Franklinupravljal premoženje in je bil kot skrbnik sklada odgovoren za lastništvo deleža v Studiu Moderni. Dokaz.74


g.Sandi Češkoje meni poslal dne 6.6.2019 elektronsko pošto. Moje sporočilo je označil za Spam in mi prepovedal pošiljati takšno pošto. 


Iz izvirnega sporočila, ki je sporočilo g.Sandija Češka njej, ge.Tini Osojnik, in je po svojih besedah (kot tudi ostalih omenjenih v pismih, člankih, ki sem jih jaz pisal njemu – g.Češku - in prosil za pomoč), g.Sandi Češko ne pozna.Torej g.Sandi Češko trdi da nikogar od omenjenih v mojih pismih, člankih(prošnje)njemu ne pozna.Niti g.Mrgoleta, ge.Osojnik (čeprav ji daje referenco na njeni strani in je tudi dve leti delala v pravni službi Studia Moderna), niti g.Petkovića,... (obe pošti sta priloženi spodaj, kot tudi v dokazih sodišču). Prav tako sprašuje, “Kaj nameravate narediti v zvezi s temi obtožbami?”Ta pošta je bil povod za to tožbo in očitno vse nadaljne, ki je sledila zelo kmalu za tem. Iz teh povezav je očitno, da se vsi poznajo zelo dobro, po imenih. In da jaz ne bi smel o njih reči čisto nič, kljub njihovim postopkom dela z živimi ljudmi. Dokaz.49


1.
Vsi članki, ki jih omenjate, so bili izbrisani ob vložitvi Vaše zahteve po Začasni odredbi. Nikoli niso bili vrnjeni. Vsi članki, ki so ostali objavljeni na PublishWord so članki, ki neposredno vsebujejo dokaze v eni od zadev v Brežicah ali Krškem. V celoti gre izključno za sodne zadeve, tožbe, dele tožb, objave mojih odgovorov na tožbe ali odgovori na aktivnosti tožiteljev.


Navajate, da sem obrekoval AIRPOD SLO d.o.o., hčerinsko podjetje APOD Technologies. To ni res. Temu podjetju, oz. Predsedniku uprave sem poslal samo eno elektronsko pošto s prijaznim zaprosilom, da mi vrnejo denar, ki ga je prejela njihova Estonska mati. S prilogami računa, nakazila in potekom posla.


Jaz nikomur ne delam škode. Jaz samo povem, kaj se je zgodilo meni! In tega mi nihče ne more prepovedat, dokler govorim na osnovi dejstev in dokumentov. In ne lažem in ne kombiniram dokumentov in si ne izmišljujem napake v tekstih dolgih več strani, ki naj bi povsem spremenili njih vsebino..


2.
V Obrazložitvi, v točki I. navajate, da sem v članku 21.5.2019 na PublishWord, z naslovom Apod Technologies napisal “...mi je dostavo blaga zgotovil g.Gregor Mrgole, kot zakoniti zastopnik...”. Ta Vaša navedba ne drži in ni nikjer v dokumentih, člankih navedena tako. Lahko pa je navedena v sodelovanju ali v posredništvu z g.Joco Petkovićem (kot je zares bilo), oz. v kakšni drugi besedni zvezi. 


Je pa g.Mrgole bil prvič prisoten pri dobavi prvih 16 palic (1kg) po računu, pogodbi z APOD Technologies, 10.5.2019na parkirišču pred Lidlom v Brežicah. 
Takrat sta mi g.Jovica Petković in g.Gregor Mrgoleizročila 16 palic(1kg) srebra, po računu št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou. S tem je tudi g.Mrgole priznal terjatev.


Prav tako je G.Mrgole z željo po hitrem nakazilu denarja (24.000EUR) iz banke Paysera na moj račun v NLBd.d., (za kar pa se je ob vedenju skorajšnje sprostitve le tega premislil)priznal terjatev. 


Prav tako je z omenjanjemkriminalnosti delovanjateh povezanih direktorjev in njihovih podpornikov (pogodbenih in kapitalskih), ki jim dajejo zavetje. Tako močno, da me družno napadajo nazajz dvemi zasebnimi tožbami in tudi z dvemi kazenskimi. Kako pa naj imenujem stanje, ko v prepričanju, da bom za denar, ki sem ga nakazal v Estonijo pridobil srebro. A se po 8 mesecih in več nihče ne oglasi. Tudi denarja mi nihče ne vrne. Kljub mojim vljudnim prošnjam mnogim. V pisni izjavi pa mi zatrdijo, da srebra ne bom dobil. A tudi denarja očitno ne. Kako lahko to ne imenujem tako?


3.
Navajate tudi, da naj bi investitorg.Eldar Mezbur odpovedal sodelovanjepri Vašem projektu. Dopis, ki ga podpisuje spoštovani gospod in ga prilagate nima nikakršnih navedb datumov, drugih insignij. To je pri dokumentih, ki vsebujejo tako visoke zneske, povezane s Komisijo EU (ki je naslovnik), nameravanih investicij nenavadno. Še posebej za bankirja g.Eldarja Mezbura, ki naj bi delal tudi pri Barclays Wealth Management in Goldman Sachs v Londonu (ki so striktne, stare, formalne institucije). Prav tako nima nikakršnih insignij podjetja, ki ga zastopa ali kraja pisanja.


Prav tako za investicije, vredne tako visoke vsote, kot je navedena 500.000 EUR vselej obstajajo posebne oblike pogodb. Še posebej v primeru poslovanja z Veliko Britanijo. Gre navadno za Letter of Intent (ki ima naravo pogodbe!) ali katero drugo (še bolj strikno pogodbeno) obliko, v kateri resni investitorji, ki nameravajo vložit sredstva izkažejo (konkreten) interes. Kontakt z g.Eldarjem Mezburjem je najbrž eden od prvih zanimanj in ne izkazuje resnega namena investiranja v Vaše podjetje. Še posebej pri poslovanju s Komisijo EU, kjer se resen, zavezujoč interes zagotovo ne izrazi po elektronski pošti, na tak način.


Dodatno Tega nisem mogel sprožit jaz, fizična oseba z nikakršnim člankom, ki bi ga našel bankir, v Britaniji živeči gospod, med članki, ki imajo doseg največ 200 obiskov na mesec. Nikomur nisem naredil ocenjene materialne škode, tudi nematerialne ne. Če je ta nastala je nastala zaradi delovanja prisilnih državnih organov ali drugih podjetij, bank-Paysera proti podjetju APOD. Če ti ne bi imeli motiva za to (urad za pranje denarja, EU, banka,...) do tega ne bi prišlo. Jaz, fizična oseba ne morem vplivat na to. Ne morem blokirat računov, ne morem delovat čez zakone v drugi državi in mimo pogodb med strankami. In je nastala zaradi delovanja Vas spoštovani direktorji, ki ne spoštujete dogovorov.


Nihče od (odgovornih, skrbnih) poslovnih ljudi ne bo upošteval tega (mojega) pisanja, dokler se ne prepriča sam, dokler upošteva sklenjeno pogodbo, dokler upošteva zakone in pravila. Še posebej če investira tako visok znesek. Nihče ne bo verjel enemu samemu pisanju, pismu ali članku, ene same osebe, če to kar piše ni res, ali pa je v nasprotju z zakoni ali pogodbo.Upoštevali bodo dejstvane navedbe iz karkšnegakoli pisanja, tudi večkratnega. Upoštevali bodo zakone in odločitve državnih organov in drugih hierarhičnih institucij, na katere jaz kot fizična oseba, brez pozicije nimam nikakršnega vpliva in moči. Kar skrben direktor, upravljalec preveri in ne daje kategoričnih odgovorov, da je potem konec z vsem.Morebiti je bil to le povod, za že prej sprejeto odločitev investitorja.


Pisanje g.Mezburja pa je nenavadno tudi s stališča Komisije EU, na katero je dopis naslovljen. V okvirnem času začetka Julija, čeprav vsi dopisi Komisije EU vselej zatrjujejo, da ne sodelujejo APOD Technologies, da ta podjetja ne prejemajo prav nikakršnih subvencij in da celo prepovedujejo APOD Technologies, da uporablja njihove insignije na spletni strani. Kar trdijo v svojih dopisih 6.5.2019, 28.5.2019 in predvsem 26.6.2019. Tukaj pa očitno gre za Small and Medium Enterprises Instrumental Phase 2sklad Komisije EU in njegovo namero, da investira tako visoko vsoto denarja. G.Eldar Mezbur pa klub vsemu v dopisu Vam g.Mrgole še zelo pozno, v začetku Julija ugotavlja skupen interes in zanimanje pri Vašem projektu skozi financiranje sklada SME Instrumental Phase 2, Komisije EU. Dokaz.58,59


4.
Dodatno med dokazi tudi navajate elektronsko pošto g.Petkovića, ki je poslana tudi g.Mrgoletu z dne 9.5.2019., dan pred našim sestankom! V Brežicah.


Kar se tiče cene, smo se z njo strinjali vsi,tudi Vi, ki ste jo preverjali v tem času (najbrž z APOD Technologies oz. Vašimi povezavami v Estoniji). S ceno se nisem strinjal samo jaz. 


Nakazilom v Slovenijo sem se želel izognit, ker ste mi g.Petković povedali, da bom denar moral nakazati v Estonijo. 


Želel sem se izognit trojnemu nakazovanju denarja iz računa na račun. Denar sem imel na investicijskem računu pri internetnem podjetju, ki za stranke trguje z vrednostnimi papirji. Vse te papirje sem prodal, ves denar, vsi moji prihranki zadnjih 26 let, so bili namenjeni temu da kupim srebro. 


Investicijski račun sem zaprl in denar želel poslati direktno v Estonijo. Vendar tega nisem mogel narediti, ker banka iz ZDA (J.P.Morgan) preko katere naj bi šlo nakazilo ni želela denar nakazati direktno v Estonijo. Razlogi za to so meni neznani. Zato sem pač nakazal denar na svoj račun v Slovenijo na NLB d.d. In potem v Estonijo. To je vzelo nekaj časa in s tem sem plačal več stroškov provizij. (za denar, ki pa ga sedaj več nimam, ker ga je vzel prejemnik mojega nakazila APOD Technologies). Dokaz je korespondenca ob dogovorih za Prvo in Drugo nakazilo, omenjena na začetku. (Dokazi, kot doslej.)


Ob sklenitvi ste večkrat ustno navedli, da bo dobava v največ 30 dneh (celo 14 dneh). Celotna dobava ne le del. Vaša e-pošta pa je datirana tri mesece kasneje.


Vaša ponudba za odkup palic, ki jih niti dobavili niste, v višini 390 EUR za kilogram je nizka. Vendar glede na stanje sedaj, ko mi pisno obljubljate, da ne bom dobil nič,bi jo najbrž moral izkoristiti. Vendar tudi ta Vaša obljuba se lahko sploh ne bi uresničila, kot mnoge do sedaj.


Podobno je tudi sporočilo zadnje komunikazcije s temi ljudmi 20.6.2019. V sporočilu mi g.Petković sporoča, da naj bi vrnil že dostavljeno srebro, oni pa naj bi vrnili celotno kupnino meni. Z njimi nikoli noben dogovor ni bil uresničen, zato sem ta predlog zavrnil in vztrajal pri nakazilu denarja na račun ali dobavi manjkajočega srebra, 110 srebrnih palic. Dokaz.64


5.
G.Samo Logar (odvetnik tožnikov) tudi ves čas navaja, da jaz nisem sklenil nobenega dogovora s tožniki. To je bilo že ničkolikokrat pojasnjeno. 


Vendardogovorje potrebno pogledat tudi skozi sklepanje dogovorov na internetu, na spletnih bankah, spletnih trgovinah, nakupih po pošti. Saj nasprotne strani, ki kaj prodaja v veliki večini sploh ni zraven. Sploh ni prisotna. In tudi posel je bil utečen posel, rutinski, ki so ga opravljali v SPK d.o.o. zelo dolgo, po mojem vedenju vsaj od 2014, z dobavitelji iz Estonije. In sem ga tudi sam opravil v 2014 letu. Dogovor je bil sklenjen z računom, pogodbo. Dogovor je bil sklenjen tudi s sprejemom denarja na račun APOD Technologies, ki ga ni vrnil nazaj meni.


O “sprejemanju” denarja na račun ali o “nesrečni vpletenosti podjetja za prenos sredstev … ; o kateri govori g.Mrgole; Dokaz.32


...bi lahko govorili, če bi APOD Technologies ou. Npr. bil fiduciar. Poslovanje takšnih institucij je posebej urejeno, s posebnimi zakoni in z rezervami za izgube v okviru centralne banke oz. drugih jamstvenih shem – družbe za upravljanje, skladi... Ali morebiti, če bi APOD Technologies ou. Imel poseben Escrow račun, ki je v izrecnem upravljanju drugih, npr. notarjev, fiduciarjev, drugih neodvisnih oseb. Vendar APOD Technologies ou. nič od tega ni bil. Ni bil fiduciar, za kar bi moral delovati v skladu z določeno ureditvijo, zakoni in pravili (bil banka, sklad, investicijska družba,...) in tudi Escrow računa ni imel! In APOD Technologies ou. je tudi izdal račun – pogodbo, s katero je prejemek dejansko njegov prihodek. Če bi APOD Technologies ou. bil fiduciar ali imel Escrow račun, danes ne bi bili priča tem problemom, če bi se držal stroge ureditve.


Jaz ničesar nisem delal naklepno, nikogar nisem razžalil, vse kar sem napisal sem napisal na osnovi pisnih dokazov, ki sem jih zbral in navedel v dokumentih prej, na podlagi javnega znanja o zadevi, ki je prisotna v časopisju in internetu (tudi to sem preverjal). 
Ničesar si nisem izmislil in nikogar, ki je pošten, resnicoljuben nisem obrekoval. Spoštovani tožniki morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, tudi če so jih storili prehitro in v želji po hitrem zaslužku. Dejanja pravnih oseb so pomembna, kot so dejanja ljudi.
Razumeti pa morate mojo skrb za moje edine prihranke, ki sem jih imel. Pri moji starosti 50 let jih ne bom prislužil več nikoli. 


In zato sem javno povedal kaj se mi je zgodilo. In s tem bom nadaljeval, ker mi tega nihče ne more prepovedat. Za vse kar sem povedal imam dokumente, pisna besedila in dokaze. In jaz ne želim nič drugega, kot da mi ti povezani ljudje in njihova podjetja vrnejo, kar je moje. Srebro, 110 palic po 1kg, ali pa denar, ki so mi ga za to dolžni. Čeprav vrednost srebra sedaj bistveno prekaša denarno vrednost!


Na koncu so me ogoljufali za denar, ki sem ga služil vseh zadnji 26 let mojega dela.Z ženo in otroci skupajnimamo niti ene hiše, nimamo avtomobila in ne denarnih depozitov ali vrednostnih papirjev kjerkoli.Živimo zelo skromno. To je bilo vse, kar smo imeli.Zato razumite mojo skrb za te prihranke. Podjetja, ki ne spoštujejo niti zapisanih pogodb (kot je račun z vsemi sestavinami pogodbe) pa potencirajo tožbe, s katerimi ti najprej odvzamejo vse kar imaš(APOD Technologies s posrednikom g.Petkovićem in ostali sodelujoči direktorji in lastniki APOD Technologies), nato pa to nadaljujejo s tožbami za odškodnine, izsiljevanja, širijo tožbe in vselej ponavljajo enake neresnice!


Spoštovana ga. Sodnica, Spoštovani senat, v mnogih dokazih sem pokazal, da so vsa podjetja in ljudje, ki nastopajo tukaj zelo povezani. Kot tudi njihovi vodje in podjetja iz ozadja, ki jih pogodbeno in lastninsko obvladujejo, čeprav niso vprisani kot benficirani lastniki, a dokazi to razkrijejo. 


Spoštovana ga. Sodnica in Spoštovani Senat,glede na obseg preiskav različnih državnih organov, policij in tožilstev, v več državah (z moje strani, strani g.Roberta Kluna, g.Oliverja Muldoona in drugih) in glede na golufijo ki še kar traja,se ne strinjam z Zasebno Tožbo podjetij in Vam predlagam, da jo vceloti zavržete, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik & Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi.


Vse navedbe izOdgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbiterPripravljalne vloge tožene stranke,in kot Odgovor na pripravljalno vlogo Tožečih strank, kisem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi - prilogami (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Ostali Dokazi, kot doslej.

DODATEK k odgovoru - novi dokazi


1.

Podjetje APOD Technologies iz Estonije, katerega direktor je g.Gregor Mrgole krši tudi zakonodajo v Estoniji. Podjetje krši zakon Money Loundering and Terrorist Financing Prevention Act, sperjet 26.10.2017. Po njem bi podjetje moralo prijavit beneficionirane lastnike. A jih ni. To je razvidno iz dokumenta, ki ga je poslal g.Taivo Pork iz Ministrstva za Finance Estonske Vlade. Kdo je sploh lastnik APOD Technologies? Dokaz 87
Prav enak problem ima tudi podjetje APOD Technologies v Sloveniji, kjer bi moralo prav tako prijavit svoje beneficionirane lastnike, a jih ni. To določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).To je jasno razvidno iz korespondence z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki jo je imel g.Muldoon. Dokaz 78
Enak problem ima tudi druga stranka, ki toži, AIRPOD Slo d.o.o. ki v Sloveniji ni prijavila beneficial holders. Kdo so pravi lastniki tega podjetja?
Vsa podjetja poleg tega, da sta nas ogoljufala, kršijo tudi pozitivno zakonodajo v več državah. Te kršitve imajo posledice v mnogih odnosih in pravilnem definiranju holdinških podjetij in odnosov med njimi. To je še ena zadeva, podobno kot je pravna osebnost in ne priznavanje, da so nakazila na podlagi računa dejansko prihodki podjetja. Na podlagi različnega/napačnega obravnavanja kapitalskih odnosov so bistvenega pomena tudi vsi nadaljni postopki vseh udeležencev s temi podjetji. Od pravnih do ekonomskih in drugih družbenih.
Dodatno je to način, kako odvetnikig.Logarin tudi poslovodstvo, g.Mrgole predvsem pa pravniki, ga.Osojnik gledajo na te čisto osnovne, a zelo pomebne odnose in definicije.Kapitalska zasnova je osnova na kateri stoji podjetje. In če ni jasna in v tem primeru tudi zavajajoča, je takšna narejena namerno.
Tisti, ki so bili odgovorni za to so imeli več kot 2 letičasa, da to uredijo, a niso. Prav tako zakaj so sploh kapitalsko sestavo želeli tako zakriti. V odprtih in transparentnih gospodarstvih je ravno odprtost prednost. To so naredili tudi v državi, kjer je problem tudi jezikovna pregrada in je njihovo početje še toliko bolj problematično.
Podobno je tudi z novico Časnika Finance 12.9.2019, da je g.Češko prodal del podjetja Studio Moderna. Članek je “škrbast” ne vsebuje nikakršnih novih podatkov. Podatki so pomanjklivi in ne odražajo dejanskega stanja. Tudi tu je podjetje skrito za lastniki v Švici in Cipru. Teh podatkov se ne razkrije. Članek je “fake news” objavljen z namenom nadaljnega prikrivanja g.Sandija Češka o goljufijah APOD Technologies, ki očitno so pomembne tudi za Studio Moderna.S spoštovanjem, Vas vljudno pozdravljam, Aleksander Mokrovič


p.s.
Spoštovani, naslova, na katerem sem prijavljen od svojega rojstva, ne bom in ne nameravam spremeniti.

Dodatno branje:

http://www.publishwall.si/milimox24/post/492832/pripravljalna-vloga-na-siritev-tozbe-s-se-visjo-odskodnino-mrgole-osojnik-petkovic-apodairpod-cesko-studio-moderna-proti-meni

http://www.publishwall.si/milimox24/post/484221/odgovor-na-pritozbo-zoper-sklep-o-zacasni-odredbi-ali-ne-dovolite-da-drugi-vedo

http://www.publishwall.si/milimox24/post/482896/odgovor-in-dodatek-na-tozbo-apod-in-airpod-studio-moderna

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Aleks Mokrovic
Aleks Mokrovic
Objavil/a 2019-09-14 19:04:30 (Sep 14, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Vloga g.Sandija Češka ob popravku na članek v Demokraciji 3.10.201
Članek Demokracija 3.10.2019
Po devetih mesecih
Odgovor na Zasebno Tožbo APOD za obrekovanje
Odgovor na Zasebno Tožbo ge.Tine Osojnik za obrekovanje
Pripravljalna vloga na širitev tožbe, s še višjo odškodnino; Mrgole, Osojnik, Petković, APOD/AIRPOD, Češko, Studio Moderna proti meni
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj