Pripravljalna vloga na širitev tožbe, s še višjo odškodnino; Mrgole, Osojnik, Petković, APOD/AIRPOD, Češko, Studio Moderna proti meni

OddajAleks Mokrovic, dne 2019-09-09 ob 17:19:11

Spoštovana ga. Sodnica Natalija Abram, Okrajno sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48, 8250 Brežice

in

Spoštovano Višje Sodišče v Ljubljani

Pripravljalna vloga tožene stranke, kot odgovor na Pripravljalno vlogo tožečih strank v Tožbi zaradi prenehanja s kršitvami osebnostnih pravic in plačila 15.000 ERU odškodnine 

in

za dobavo 110 palic (1kg) srebra, kot je bilo dogovojeno z računom #29012019 in plačilom Aleksandra Mokroviča prodajalcu APOD Technologies OU.

Dokazi so tukaj: https://aleksandermokrovic.weebly.com/dokazi---vrstni-red-kot-v-odgovoru.html

Tožena stranka: Aleksander Mokrovič

Tožeča stranka: APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia in AIRPOD SLO d.o.o., Letališka cesta 32, LjubljanaTožena stranka prereka vse navedbe tožeče stranke iz njene pripravljalne vloge v kolikor se z njimi izrecno ne strinja.

Vse navedbe iz Odgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi, ki sem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi - prilogami (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Toženi stranki ponovno ponavljata enake obtožbe. Vse te obtožbe so bile natančno zavrnjene v Odgovoru na Tožbo in SklepinOdgovoru na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi,z dokazi.Stranki tudi želita razširiti tožbo s kaznimi, za objavljene nove dokaze (predložene sodišču) in moja dva (zgoraj omenjena) odgovora sodišču, čeprav so to javni dokumenti in se jih lahko objavi.Tožene stranke ne želijo, da so uradni dokumenti tožbe in odgovorov nanjo javno objavljeni (čeprav niso z zakonom definirani za tajne).

Odvetnk g.Logar napačno citira del mojega Odgovora na Tožbo in Sklep in sicer se pravilni citat glasi tako: 

Blago, ki ga je dolgoval Svet Plemenith Kovin d.o.o. je bilo v celoti dobavljeno šele 26.4.2019.Takrat je bilo dobavljeno tudi10 kovancev po 1oz. in tudi 4 kovanci po 1oz. iz računa št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia. 

26.4.2019je bila dobavljena celotna količina, ki je v Odgovoru na Tožbo in Sklep v točki PRVIČtakoj na začetku, navedena kot PRVO NAKAZILO, to jecelotna količina srebra, ki je bila naročena po računu na SvetPlemenitihKovin d.o.o. Za kar je SVPd.o.o. prejel plačilo in izdal račun. Vse elektronske pošte, ki definirajo pogodbo med mano in SVPd.o.o. so navedene kot dokazi v Odgovoru na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi. (Dokazi, kot doslej)

4 kovanci po 1oz. so bili iz računa št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia. Vendar jih je takrat (g.Petković) imel tudi s seboj.

Neporavnane pa so ostale obveznosti APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia v srebru, natanko 126 kg palic srebra.

Do naslednje dobave je prišlo 10.5.2019na parkirišču pred Lidlom v Brežicah. Takrat sta mi g.Jovica Petković in g.Gregor Mrgoleizročila 16 palic(1kg) srebra, po računu št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou.

Tako je skupen preostali dolg APOD Technologies ou, Puname tn 6-219, Lasnamae Ilinnaosa, Tallin, Estonia, ki izvira iz pogodbe, računa, ostal v višini 110 palic(1kg) srebra. (Dokazi, kot doslej)

Na sestanku je g.Gregor Mrgole obljubil tudi plačilo 24.000EUR zneska iz njihovega računaIBAN LT20 3500 0100 0450 6972 pri banki Paysera v Litvi. Na svojem iPodu mi je pokazal nakazilo 24.000EUR in povedal, da je to nakazilo g.Gregorja Gornika, enega od investitorjev, kot je dejal. G.Gregor Mrgole je obljubil, da bo denar nakazan takoj, ker gre za internetno banko Paysera. Jaz sem vseeno počakal še nekaj dni v prihajajoči teden. G.Gregor Mrgole je po njegovih besedah večkrat kontaktiral banko in pošiljal maile banki Payseraterzahteval nakazilo 24.000EUR na moj račun pri NLBd.d. Dokaz št. 28

Vse do tedaj, dokler so ugotovili, da je račun blokiran za 30 dni na zahtevo Urada za pranje denarja v Litvi (ali banke) in da bo v naslednjem tednu odblokiran. Takrat se je vsa stvar obrnila in na vse so pozabili.Ali pa je vse bilo narejeno v naprej, namerno, da bi jaz pomagal pri deblokadi računa, česar pa nisem mogel. G.Gregor Mrgole je preklical vsa nakazila na moj račun. Dodatno po pojasnilih odvetnikov “najdejo” izpise nakazil iz njihovega računa v Litvi pri Paysera. Ti izpisi, kjer naj bi šlo za nakazila na račune Svet Plemenitih Kovin d.o.o. v daljšem času. Ta nakazila niso potrjena s strani banke, niti jaz od banke nisem dobil potrditve zanje. (Dokazi, kot doslej)

G.Mrgole se je 10.5.2019 pred Lidlom v Brežicah udeležil sestanka skupaj z g.Petkovićem. Predala sta mi sicer samo 16 palic (1kg) srebra v skladu z računom št. INVOICE # 29012019, APOD Technologies ou. in mano. 

G.Mrgole je z željo po hitrem nakazilu denarja (24.000EUR) iz banke Paysera na moj račun priznal terjatev.

1.

Tožba temelji na odnosu, ki se je vzpostavil z nedobavo 110 palic (1kg) srebra meni (toženi stranki). Jaz se s tožečimi strankami, ki so na svoj račun v litovski banki Paysera prejeli nakazilo ne bi nikoli srečal na sodišču, če bi te stranke dobavile kupljeno količino srebra. Za razsojanje te zadeve, je potrebno pogledat osnovni poselin razplet, oz. nerazplet le tega. Še danes, v začetku septembra 2019 srebro ni bilo dobavljeno.Tožeče stranke so v pisanjih v tožbi napovedale, da srebra ne bodo/ne morejo dobavit. Zakaj potem ne povrnejo denarnih sredstev?

Vsi ostali zapleti okoli kršitve osebnostnih pravic in odškodnine so povezani z mojo željo, da javno povem kaj se je pripetilo meni. Po mnogih zahtevah za dobavo v APOD Technologies in SVPd.o.o. se mesece ni zgodilo nič. In to se dogaja še danes, saj srebro ni dobavljeno ali denar vrnjen. Nobena od tožečih strank niti SVPd.o.o. oz. posrednik g.Joco Petković ne kažejo interesa po ureditvi osnovnega posla. Jaz bom umaknil, izbrisal in prenehal javno govoriti o pisanih dejstvih in uradnih dokumentih, povezanih z mojimi pravno formalnimi dolžniki takoj ko bom prejel obljubljeno srebro – 110kg (1kg) palic (ali vsaj denar, ki pa ni več toliko vreden).

Vse navedbe v člankih, ki so bili objavljeni kjerkoli, so resnične in so podprte z listinskimi dokazi, ki so vsi priloženi. Nikogar v njih ne blatim, in so zelo spoštljivo napisani, do ljudi in podjetij ki so me ogoljufali za srebro, ki je bilo vredno 57.200 EUR. 

Prvi del člankov na PublishWord je bil umaknjen, izbrisanob zahtevi tožečih strank po začasni odredbi in ni bil ponovno objavljen. Ostali članki so pisma in članki, ki so moji odgovori na tožbe in sodne zahteve tožečih strank ter dokazi goljufij, ki jih APOD Technologies povzroča še naprej g.Oliverju Muldoonu,g.Robertu Klunuin njegovemu podjetju Magnet Design d.o.o.in drugim oškodovancem, ki se bojijo tožečih strank, njihovih odvetnikov in direktorjev. Zato nastopajo anonimno. (Dokazi, kot doslej.)

Direktorji g.Gregor Mrgole in g.Joco Petković sta bila prisotna na sestankih z mano, vendar tudi na sestankih z g.Oliverjem Muldoonom,ko je ta delal za APOD Technologies. To je dokaz, da vsi delujejo naklepno, načrtno, v imenu različnih podjetij, s ciljem stranke in dobavitelje ogoljufati, kjer se da. Dokaz št. 71

V veliko podjetjih se pojavljata tudi ga.Tina Osojnik, direktorica za pravne zadeve v APOD in posebej g.Sandi Češko, lastnik in podpornikAPOD Technologies, kot ga v zelo dolgem opisu v Pritožbi zoper Sklep (o začasni odredbi) z dne 24.6.2019, (na strani 4) označi tudi odvetnik g.Samo Logar.

2.

Podjetje SVPd.o.o je imelo v Ljubljani poslovalnico in jaz sem občasno kupoval in prodajal pri njih. Posrednik g.Joco Petkovič je (moji dve)nakazili denarja usmeril kot je želel.Jaz se v to nisem spuščal.

Na enak način sem z g.Joco Petkovićem in SVPd.o.o. posloval tudi v 2014, ko so za večjo količino tudi zahtevali nakazilo v Estonijo.To je bila običajna praksa podjetjaza mnoge stranke in jaz nikoli nisem bil na to pozoren. Jaz nisem oblikoval njim neznanega posa. To so počeli za veliko strank in za to imeli celo internetno stranv Estoniji. Preko te internetne strani je bila organizirana tudiinternetna trgovina, z različnimi kovanci in palicami iz srebra in zlata z spreminjajočimi cenami in podobno. APOD Technologies takšne trgovine ni imel, podjeta nisem poznal, zato sem bil pri definiranju teh odnosov bolj pazljiv in zaheval račun, pogodbo, določitev vseh odnosov z njim.

Bil sem navadna stranka SVPd.o.o., brez znanstev in povezav ter vedenja kako oni poslujejo.Vendar pa sem za to v 2014 prejel račun podjetja Svet Plemenitih Kovin d.o.o.Dokaz št. 77

Tokrat pa je bilo drugače. g.Petkovič je zahteval plačilo na drugo podjetje, APOD Technologies, ki je izdalo račun (v naprej)INVOICE # 29012019 z vsemi sestavinami pogodbe. 

Ker je bil prejemnik drugo podjetje, APOD Technologies, sem sam zahteval, da se definirajo vsesestavine dogovora, pogodbe.

To smo storili 29.1.2019, po večkratnih usklajevanjih, ki so vidna iz sledeče korespondence. (Dokazi, kot doslej.)

Na računu, pogodbi so to pri APOD Technologies definirali s količino kovancev 1oz., vendar smo se dogovorili, da bodo dobavili palice, vendar to ni pomebno, pomembna je količina srebra. 

Pogodbena stran je formalno pravno in dejansko bila drugo podjetje.

PodjetjeAPOD Technologies iz Estonije, za katerega sem bil prepričan, da se ukvarja s prodajo srebra in zlatav večjih količinah. g.Petkovič je bil tukaj posrednik.Računa mi ni izstavil SVPd.o.o., temveč APOD Technologies, in to je trajalo nekaj časa. Jaz sem prejeti račun poravnal z nakazilom iz NLBd.d. Dokaz št. 4, 5, 3

Jaz se nisem spuščal v prejemanje in nakazovanje denarja med temi strankami, dokler niso začeli očitni problemi z dobavo. 

Prav tako je neresnična Vaša domneva, da sem sam ustvaril ta posel in sodeloval pri njem. To ni res, tako – z Estonijo - je SVPd.o.o. posloval že vsaj od 2014 in zagotovo je veliko naročnikov, ki so naročali večje količine, poslovalo tako, preko Estonije. To je bil utečen posel.

Prav tako je na samem računu APOD Technologies – reference (Payment Purpose) naveden AIRPOD, to je izdelek podjetja APOD Technologies, ki ga načrtujejo. Naj bi ga razvili in izdelali. Zanje je to delo opravil g.Robert Klun iz podjetja Magnet Designd.o.o., vendar ga (APOD) ni plačal. Ker ga niso plačali, je g.Robert Klun ovadil direktorje in podjetje na policiji. Dodatno so g.Klunu bili dolžni tudi premoženjske pravice na kapitalu, izhajajoč iz dogovora in končanja izdelka AIRPOD (spalna kapsula). Tudi teh do danes ni prejel. 

Torej namen plačila na računu je bil AIRPOD! In ne npr. SVPd.o.o. alisrebroaliAleksander Mokrovič...!Ali to pomeni, da je bil denar namenjen za plačilo, AIRPOD izdelka?Jaz takrat vsega tega nisem vedel! Menil sem da je AIRPOD oznaka za podjetje, kateremu plačujem to je APOD Technologies.Dokaz št. 43

G.Petkovič je dve (moji) nakazili, ki sta bili nakazani istega dne (12.2.2019)usmeril na dve različni podjetijSVPd.o.o. (manjši del) in APOD Technologies (dosti večji del). Zakaj je to bilo tako? Še na dan plačila, zjutraj sem poklical g.Petkovića zakaj plačilo v isto! banko Paysera, za vsako podjetje posebej (ko je to ugotovila Spoštovana uradnica banke ga.Jasna Vugrin).Jaz sem pričakoval dve različni banki, in eno od njih v Sloveniji za SPVd.o.o.Po potrditvi, da je tako v redu sem opravil plačilo. Ta najin pogovor lahko enostavno izsledite (moja številka 031891291) in glede na posnetke (zakonske zahteve za snemanje)z gotovostjo potrdite, da sem spraševal zakaj ista banka in zakaj ni njihova v Sloveniji (samo ti dve vprašanji sta predstavljali ves pogovor). Ta pogovor se je zgodil dne 12.2.2019 med 8.10 in 8.50 uro.

Jaz se v te potankosti takrat nisem spuščal. Verjetno pa je za to bil določen razlog, ki meni ostaja neznan. Spregledati pravno osebnost podjetja, ki je sprejelo denar, na osnovi računa, ki je imel vse elemente pogodbe je nerazumno. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa.

Jaz se ne sprenevedam in nikogar ne izsiljujem, vendar v družbi je potrebno upoštevat določena pravila, če ne vsakdo dela kar mu je všeč na škodo drugega, kar se je zgodilo tudi v tem primeru, ko sem jaz v dobri veri izpolnitve verjel tem ljudem. 

Na koncu so me ogoljufali za denar, ki sem ga služil vseh zadnji 26 let mojega dela.Z ženo in otroci skupajnimamo niti ene hiše, nimamo avtomobila in ne denarnih depozitov ali vrednostnih papirjev kjerkoli.Živimo zelo skromno. To je bilo vse, kar smo imeli.Zato razumite mojo skrb za te prihranke. Podjetja, ki ne spoštujejo niti zapisanih pogodb(kot je račun z vsemi sestavinami pogodbe) pa potencirajo tožbe, s katerimi ti najprej odvzamejo vse kar imaš(APOD Technologies s posrednikom g.Petkovićem in ostali sodelujoči direktorji in lastniki APOD Technologies), nato pa to nadaljujejo s tožbami za odškodnine, izsiljevanja, širijo tožbe in vselej ponavljajo enake neresnice! Neresnice, ki so v nasprotju s tem, kar učijo na šolah, tudi pravnih in drugih.

Fizična prisotnost in potrditev predstavnikov tožečih strank in potrditev raznih dogovorov, ki so bili podpisani med ljudmi, ki očitno tesno poslovo sodelujejo tudi na drugih projektih, podjetjih in imajo tudi širše povezave je nepotrebna in ne potrjuje ničesar.

3.

Prijave pri pristojnih policijskih postajah so pravilne, ker izhajajo iz pravno formalne zaveze podjetja APOD Technologies, glede na sklenjeno pogodbo (račun #29012019), z vsemi sestavinami pogodbe. Jaz navadna stranka, brez povezav in znanstev moram izhajati iz zapisanih in dogovorjenih določb– pogodbe – računa v tem primeru. Jaz nisem vedel katere dejavnosti opravlja APOD Technologies, oz. kakšna so razmerja med APOD in SVPd.o.o. Menil sem, da gre za podjetje, ki v Estoniji skrbi za dobavo srebra, zlata. Tako je bilo prikazano na računu, pogodbiz vsemi poglavitnimi sestavinami, ki sem ga prejel. Prijave na policijo za tatvine take velikosti so normalen postopek v civilizirani državi.

4.

Potrditve banke Paysera za nakazila, ki naj bi jihAPOD Technologies nakazal SVPd.o.o. nisem nikoli prejel, čeprav sem zanje prosil.

Šele ko sem pričel z objavljanjem člankov in že vložil policijske prijave sem od g.Mrgoleta prejel izpise, ki so jih “našli” šele takrat (mesec dni po vložtvi prvih policijskih prijav) in ne prej, izpise nakazil iz njihovega računa v Litvi pri Paysera. Ti izpisi, kjer naj bi šlo za nakazila APOD Technologies na račun Svet Plemenitih Kovin d.o.o. v daljšem času. Iz enega na drug račun pri isti banki! Ta nakazila niso potrjena s strani banke.

Ta nakazila so bila lahko kadarkoli nakazana nazaj na APOD Technologies ou.

Ta nakazila so bila nakazana takrat, ko sem jaz že močno pritiskal na Svet Plemenitih Kovin d.o.o.

Ali so ta nakazila sploh resnična, ker niso potrjena od Paysera.

Lahko so nato bila nakazana nazaj ali komu drugemu (in spet nazaj)?

To s kasnejšimi nakazili med APOD Technologies ou. in Svet Plemenitih Kovin d.o.o. je nepomembno. Formalno pravno je denar prejel APOD Technologies ou, po pogodbi, računu in direktno iz mojega računa za obljubljeno srebro. Jaz za te stvari nisem vedel in me do tedaj nikoli nihče s tem ni seznanil.

Zakaj mi nihče iz APOD Technologies ali SVPd.o.o., nihče od direktorjev g.Mrgoleta, g.Petkovića, ge.Osojnik ali kdorkoli drug pokazal teh nakazil prej, ne šele v drugi polovici maja 2019? Takrat ko sem že vložil policijske prijave. Menim, da se ta nakazila niso zgodila. A četudi so se, zakaj potem danes nimam srebra?Zakaj niso raje iz APOD Technologies nakazali denar meni nazaj? Vsi direktorji g.Mrgole, g.Petković, ga.Osojnik so zelo povezani čez več podjetij in zelo dobro vedo kaj se dogaja in kako bodo porabili denar. Eden drugega zelo dobro osebno poznajo (navedbe g.Petkoviča tudi o sposobnosti ge.Osojnik na eni od dostav srebra, 26.4.2019) in stalno skupno delo g.Mrgoleta z g.Petkovićem, itd. (Dokazi, kot doslej)

Tukaj ne gre za nakazila, oz. je to podredno pomembna zadeva. Pomembno je, da sem prejel račun #29012019, ki ima vse elemente Pogodbe.Na podlagi tega bi APOD Technologies moral meni dobavit navedeno količino srebra. To se ni zgodilo.

5.

Navedbe in predložitev medsebojnega dogovora z dne 29.1.2019 med APOD Technologies (g.Mrgole) in SVPd.o.o. (g.Petković) je nenavadna.Zakaj tega dogovora odvetniki in tožeče stranke niso navedle v Tožbi, mesece nazaj?Zakaj ga niso navedle niti v Pritožbi na zavrženje Začasne Odredbe?Zakaj ga same tožeče stranke niso navedle nikoli do sedaj?Zakaj me niso o tem obvestili ob sklenitvi posla ali nakazilu v februarju 2019, g.Petković ali SVPd.o.o.?

Ta dogovor je nesmiseln.Jaz sem sklenil pisno pogodbo, ki je račun #29012019, ki ima vse elemente Pogodbe.Jaz nisem bil o vsem tem nikoli obveščen in me tudi zanimalo ni, ker sem verjel, da bom srebro dobil. 

Nikjer se ne vidi, da je bil račun #29012019 izdan na podlagi tega dogovora.Nikjer na računu ni nikakršne označbe, zaznamka da gre za to. Če bi to bilo res, bi kot namen plačila (Purpose of Payment) napisali najverjetneje SVPd.o.o., ali ne? Ker naj bi plačilo bilo namenjeno SVPd.o.o., pa tega niste naredili.Napisano je bilo AIRPOD, ki je ime izdelka APOD Technologies.

Vendar še enkrat, to je povsem nebistveno! Jaz sem sklenil pisno pogodbo z APOD Technologies iz Estonije, ki je račun #29012019, in ima vse elemente Pogodbe.Posrednik je bil g.Jovica Petković. Sprejem denarja na podlagi pogodbe, računa z vsemi bistvenimi sestavinami je prihodek podjetja in to implicira mnoge nadaljne postopke drugih. Če to sodnik spregleda, ni več nič pomebno (kdo komu nakazuje kaj in zakaj), potem je kaos in vsakdo lahko goljufa kot želi in dela kar je komur všeč. To je brezpravnost nered in kaos v ekonomiji in družbi. Račun z vsemi sestavinami je pogodba.APOD Technologies je prejel 57.200 EUR in obvezal se je, da dobavi ustrezno količino srebra, kar je razvidno iz računa. 

Tudi g.Petkovič je želel, da se denar nakaže na APOD Technologies, na račun drugega podjetja pri isti banki, jaz sem to storil. G.Petkovič je najbrž imel razloge zakaj je to storil tako. To zagotovo ni storil samo zaradi tega, da bi si nato podjetja pri isti banki prenakazovala denar iz računa na račun.Pri tem sem se jaz zavaroval z bolj natančnim opisom in podatki, ki so razvidni iz računa #29012019, ki je pogodba. Jaz nisem vedel kaj počno ta podjetja, menil sem da se ukvarjajo s prodajo srebra in zlata.

Drugo tožečo stranko AIRPOD SLO d.o.o. sem pozval, da vrne sredstva, ki mi jih dolguje njihova estonska mati APOD Technologies, ki ni dobavila niti srebra niti vrnila denarja. G.dr.Jaki Vadnjalu sem poslal eno pismo, ki je bilo navedeno kot dokaz v vseh mojih Odgovorih.(Dokazi, kot doslej.)

Dokumenti, ki jih navajate – potrdila banke Paysera in tudi Poslovni dogovor iz 29.1.2019 s podpisom g.Mrgoleta in g.Petkovića, kot tudi nekatere druge dokumente iz Tožbe z dne 6.6.2019, npr. dokument Legal Succession s podpisom g.Andraža Žnidarja so nepreverjeni.So neverodostojni.Niso overjeni od nikogar, ki bi lahko bil pravno nevtralen.To niso dokumenti, ki lahko opišejo to vsebino. Ali odvetniki in njihove stranke lahko na sodišču to počnejo?

6.

Račun #29012019 in ostale priloge po mojem mnenju odvetniška pisarna med dokaze v pismih g.Pilharju, g.Oberndorferju,gZemljiču in g.Vadnjalu, v Tožbi z dne 6.6.2019 ni priložila iz razloga, ker je račun pogodba.Na računu so vsi deli iz katerih je razvidno, da bi APOD Technologies, meni moral dobavit ustrezno količino srebra.Skrben direktor, ki bi videl takšen dokument bi uvidel njihovo zmoto. Na njem z eno besedo ni omenjen SVPd.o.o. ali g.Petković. g.Petkovič je bil tukaj posrednik. Jaz sem bil prepričan, da APOD Technologies prav tako prodaja srebro in zlato.Za to podjetje sem takrat slišal prvič. 

Takšen način prirejanja podatkov in prilog se mi zdi sporen. To selektivno prilaganje istovrstnih, skupaj potujočih dokazov in organiziranja ima elemente kriminalne združbe odvetnikov za svoje stranke. Še posebej zato ker so ti gospodje g.Marko Pilhar, g.dr.Julian Oberndorfer, g.Kristjan Zemljič in g.dr.Jaka Vadnjal, dejanskopovezane osebe. Povezane z direktorji in podjetji iz sistema APOD, SVPd.o.o, Studio Moderna.

Vloga teh gospodov je opisana že v mojih dveh predhodnih odgovorih, navedenih na začetku (in koncu).(Dokazi, kot doslej)

Dodatno pa;

g.Marko Pilharje CEO (glavni izvršni direktor) majhnega hrvaškega podjetja SentinelMarineSolutions (https://www.sentinelmarine.net/team) in sodeluje z go.Tino Osojnik. Na njeni internetni strani je naveden kot referenca, ki ji daje pohvalo.Dokaz št. 50

g.dr.Julian Oberndorferje CEO ERA-EU (https://era-europe.eu/entries/1121-the-era-europe-team), povezan z go.Tino Osojnik iz Studia Moderna (kar kaže na veliko vpetost vseh direktorjev v sistem Studio Moderna) in g.Oberndorferja direktorja tega podjetja/privatne agencije postavlja v pogodbeno odvisnostod Studia Moderne (direktno financiranje) in tudi v podrejeno nadzorstveno odvisnost(nadzorni svet, katerega članica je ga.Maja Umek iz Studia Moderna, do nedavnega tudi predsednica).G.Oberndorfer prav tako referenčno hvali delo ge.Osojnik na njeni domači strani. Dokaz št. 54

g.Kristjan Zemljičod 2018 deluje v podjetju Tehnološki Park d.o.o. Ljubljana, skupaj z go.Tino Osojnik, ki naj bi v tem podjetju delovala od novembra 2015. Prav tako skupaj delujeta v podjetju g.Zemljiča (https://global-disruption.com/about-us/) in z go.Tino Osojnik skupaj ustvarjata videe na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=UpVzL8uUhAQ). (Dokazi, kot doslej) Dokaz št. 82

g.dr.Jaka Vadnjalje predsednik uprave Hranilnice Lon d.d., hranilnice, kjer ima APOD Technologies račun na katerega je prenesel sredstva, ki so bila na zahtevo njihove banke v Litvi – banke Paysera – prenešena prav sem. Banka Paysera je prenehala poslovati s APOD Technologies, na podlagi njihove zahteve (Paysere, ne mojega prigovarjanja) in na podlagi preiskave Urada za pranje denarja Litve, ki je poročilo poslal tudi slovenskim organom. Pri Lond.d. Ima račun tudi predstavništvo APOD Technologies v Sloveniji, AIRPOD SLOd.o.o. Dokaz št. 53, 48

Vsi navedeni imajo interespri podjetjih APOD, AIRPOD, pri sodelovanju z go.Tino Osojnik, g.Mrgoletom, g.Petkovićem, Studiom Moderna in mnogimi drugimi, ki to omogočijo naprej. Takšne priče imajo lahko skupaj s stranko in odvetniki partikularni interes, da nastopajo proti ljudem, ki se borijo za svoj prav.Sodišče bi to moralo upoštevati.

Formalno pravno je denar prejel APOD Technologies ou, po pogodbi, računu in direktno iz mojega računa za obljubljeno srebro, ki ga nisem prejel. Jaz nisem vedel kaj počne APOD Technologies, menil sem da prodaja srebro in zlato in je podjetje s katerim posluje SVPd.o.o. v Estoniji. Kot je tam poslovalo že vsa leta prej. 

Vsa znanja o tem kaj so ta podjetja in kdo je za njimi in kako naklepno, načrtno deluje ta stvar, ki zbira prosti denar od neumnih varčevalcev in investitorjev (kot sem tudi sam), kako prirejajo dokumente in uporabljajo osebe, ki jih obvladujejo s pogodbami, denarjem, prihodnostjo, strahom, kot priče in prinašalce dokumentov.Nisem vedel da APOD Tecnologies ne dela ničesar in je samo školjka podjetja za zbiranje denarja. … vsega tega takrat nisem vedel. 

Kot tudi nisem vedel, da g.Mrgole, direktor podjetja, ki se ukvarja z oblikovanjem AIRPOD, ki posluje v vsaj 4 državah, katerih kriptovaluta APOD$ token kotira na borzi Livecoin.com (https://www.livecoin.net/en/trading/APOD_BTC) in se pripravlja na kotacijo delnic v Kanadi (in v paketu še na borzah v ZDA in ZRN) pravzaprav vozi taksi v podjetju GoOpti, kotpreverjenotrdi g.Oliver Muldoon, eden od ustrahovanih oškodovancev APOD Technologies. Dokaz je tudi policijska ovadba g.Oliverja Muldoona, ki je enaka ovadbi na tožilstvo. Prav tako je priložen dokaz, dopis Agenciji za Trg Vrednostnih Papirjev, v kateri opozarja na neskladnost pri objavi beneficial holders podjetja skupine APOD Technologies in se sklicuje tudi na Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZPPDFT-1. Dokaz št. 69, 70, 75, 78

7.

Navedbev člankih, posredovanih na PublishWord in tudi v pismih ljudem, ki sodelujejo z APOD Technologies, z direktorji g.Mrgoletom, go.Osojnik, g.Petkovićem in investitorji Studiom Moderno, g.Sandijem Češkom, njihovimi delničarji, dobavitelji in drugimi niso neresnične,ker so podkrepljene z listinskimi dokazi. Dokazi iz uradnih evidenc, javnih objav in dokumenti iz posla nakupa srebra pri APOD Technologies.

Navedbe tudi niso obrekovalne, ker nikomur ne pripisujejo lastnosti, stvari, dejstev, ki jih ni ta oseba zares naredila. 

V funkciji direktorja podjetja nisi samo oseba, ki prejmeš višje plačilo. Na takšni poziciji imaš določeno odgovornost, za postopke in dejanja, ki sledijo iz pravne ureditve in spoštovanja predpisov in ekonomskih pravil. Prav tako kot direktor oz. človek, ki posluje na mednarodni ekonomski-pravni ravni moraš imeti tudiodgovornost do soljudi. Ljudi, s katerimi ne moreš postopat tako, kot je ta povezana skupina storila z mano in še nekaterimi, prej navedenimi. In ki očitno načrtuje nadaljne goljufije z nastopom tudi na delniških trgih (dokaz https://air-pod.io/pre-ipo), (APOD$ token s tržno kapitalizacijo manj kot 20.000 USD ni bil dovolj, vsi ostali ogoljufani kupci, dobavitelji).

Kako lahko odvetnik zagovarja takšne ljudi? Kako lahko kaznujejo mene, ki pokažem na te ljudi in pri tem uporabljam dokumente in dokaze, ki so pisani? Nikogar nisem prizadel ali obrekoval ali škodil njegovi osebnostni pravici. Niti fizične niti pravne osebe. Vendar morajo ti ljudje in pravne osebe prevzeti tudi odgovornost, ki jo imajo (kot direktorji) da poslujejo na trgu in v določeni pravni ureditvi. Tej odgovornosti se ne morejo izognit, če je dokazana z dokumenti in dokazi in ni žaljiva, kar menim da ni. 

Tožeče stranke se morajo zamislit nad svojimi projekti. Od APOD$ tokena, kriptovalute, ki nima prav nobene vrednosti (več), načrtnega goljufanja dobaviteljev, g.Muldoona, g.Kluna, načrtnega goljufanja kupcev srebra, kot sem jaz in mnogi drugi katerih denar je končal pri teh povezanih podjetjih samo v letu 2019.

Spoštovana gospa sodnica, pri zadevi gre za delovanje mednarodne kriminalne združbe.In ne za tožbo iz obrekovanja ali izsiljevanja, kot jo poskušajo zastavit tožniki.

Osebnostne pravice nisem poškodoval ali se jih dotaknil nikomur, ki je dejansko deloval tako, kot je bilo res, prav. Vse sem preveril pri viru, za kar imam listinske dokumente. Pravice pravnih oseb in škodo le teh pa je potrebno ocenit in materialno ovrednotit in bit mora izvršena in dokazljiva.

Objavil sem svoj problem, mojo izgubo, kako sem zaupal skupini ljudi, ki so me ogoljufali in pri tem zahtevajo še odškodnino. Čeprav blaga še sploh dobil nisem. In kot iz njihovih namenov kaže, ga tudi ne bom. Trdim tudi da nisem edina stranka v takšni zadevi goljufije s srebrom. (Dokazi, kot doslej.) Prosim, ne podprite tak način poslovanja in urejanja človeških odnosov. Kako boste upravičili mojo odškodnino ljudem, ki so me ogoljufali in delajo skupaj kot prava kriminalna združba?

Dodano je potrebno upoštevat tudi sam pritisk in izvršitev tožbe kot potencial za zmanjševanje obveznosti strank, ki niso v stanju izvršit obljubljene pogodbe. Gre za neke vrste pogajanj na prisilni način proti stranki, ki je že ogoljufana. Odvetniki pa stranko silijo v še slabši položaj. Spoštovana ga. Sodnica mora upoštevat tudi ta dejavnik, te povezane kriminalne združbe in ga ustrezno kaznovati.

8.

Moje pisanje, objave člankov ali pisma direktorjem in ostalim poslovnim ljudem niso povzročila nikakršne škode nikomur. Jaz nikogar nisem obrekoval, klevetal, izsiljeval.Vse so javni podatki in podatki vzročno posledične zveze med temi ljudmi, ki so tudi javni. Nikomur nisem naredil ocenjene materialne škode, tudi nematerialne ne. Če je ta nastala je nastala zaradi delovanja prisilnih državnih organov ali drugih podjetij, bank-Paysera proti podjetju APOD. Če ti ne bi imeli motiva za svoja dejanja (urad za pranje denarja, EU, banka,...) do tega ne bi prišlo. Jaz, fizična oseba ne morem vplivat na to. Ne morem blokirat računov pri Payseri, ne morem delovat čez zakone v drugi državi in mimo pogodb med strankami.

Nihče od (odgovornih, skrbnih) poslovnih ljudi ne bo upošteval tega (mojega) pisanja, dokler se ne prepriča sam, dokler upošteva sklenjeno pogodbo, dokler upošteva zakone in pravila. Nihče ne bo verjel enemu samemu pisanju, pismu ali članku, ene same osebe, če to kar piše ni res, ali pa je v nasprotju z zakoni ali pogodbo.Upoštevali bodo dejstvane navedbe iz karkšnegakoli pisanja, tudi večkratnega. Upoštevali bodo zakone in odločitve državnih organov in drugih hierarhičnih institucij, na katere jaz kot fizična oseba, brez pozicije nimam nikakršnega vpliva in moči. In zato so odgovorni, skrbnidirektorji in poslovni ljudje. 

Jaz sem plačal podjetju APOD Technologies za 110 palic (1kg) srebra, po računu, ki je Pogodba in do danes nisem prejel ne srebra ne denarja.Lepo Prosim, da mi skupina podjetij in njihovi direktorji to vrnejo. Do takrat bom pisal o teh ljudeh (z dokazi in pisnimi navedbami), ki ne spoštujejo dela ostalih ljudi. Ampak jih s to tožbo postavljajo v brezizhoden položaj.

Menim tudi da so vse preostale navedbe, navedene v Odgovoru na Tožbo in Sklepin Odgovoru na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi,za katere odvetniki menijo, da so nepomembne, vseeno zelo pomembne. Mnoge pokažejo na povezanost ljudi, in podjetij, ki tožijo in na povezave pri izvedeni goljufiji.

9.

Spoštovana ga. Sodnica, kaj bi si mislil človek, ki bi posloval s takšnimi ljudmi. Ljudmi, ki serijsko goljufajo ljudi posamično in tudi s kriptokovanci, kjer je vključeno veliko število vlagateljev(ali pa gre celo za drugačne še bolj zapletene in nenavadne zadeve?).

Vsi objavljeni članki so podprti z dokazi in pisnimi listinami, ki so bili tudi priloženi med dokaze na sodišču. V člankih gre za pisma Komisiji EU in samih Odgovorov na Tožbo in Sklep in Odgovor na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi. Predvsem zadnja dva in tudi dokaze sodišču je dovoljeno objavit v katerikoli javni publikaciji.Tega nobena stran ne more prepovedat objavit, razen če zakon določi tajnost. Tudi pisma Komisiji EU niso nikakor drugačna od preteklih. Vsa so podkrepljena z dokazi in predlogi naslovnikom, kako lahko pomagajo meni, ki so me APOD Technologies in njihovi direktorji in lastniki ogoljufali za 57.200 EUR. In tudi vsem ostalim, ki so jih ta podjetja in ti ljudje prizadeli.

10.

G. Župana Ljubljane, ki v veliki meri financira podjetje Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. in slednji je v 84,65% lasti MOL, sem pisal vljudno pismo. Predstavil sem problem in ga povabil k branju povezave, ki vsebuje le Odgovora na Tožbo in Sklepin Odgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi,ter datoteke z dokazi, ki je na posebni povezavi. To so publikacije, ki so lahko javno objavljene, ker so sodne zadeve. G.Župana sem tudi pozval, da preko Tehnološkega parka ne financirajo več takšnih podjetij, kot je APOD Technologies, ki tako ravna z strankami in dobavitelji. Članek o APOD Technologies je napisala ga.Urška Primčič in v njem zelo lepo opisuje podjetje, ki naj bi bilo tudi zelo uspešno. Mi, ki smo ostali brez denarja pa vemo, da ni tako.

G.Župan in g.Logar (pretekli predsednik nadzornega sveta državnega podjetja za izgradnjo drugega tira - 2TDK)sta povezana preko iste izhodiščne stranke in glede na funkciji tudi oba politično aktivna. To lahko vidimo tudi kot pomoč pri širitvi tožbe kjer z dokumenti pomaga tudi g.Župan, ki pa posredno prav tako nudi podporo APOD Technologies v Tehnološkem Parku d.o.o., slednji pa prejema pomoč Komisije EU.

Povezave poslane g.Županu, so javno dostopni podatki. Besedilo sodišča in dokaze je mogoče objavit prosto, javno. Nisem naredil nič nezakonitega, nedovoljenega. g.Župan si je lahko sam ustvaril mnenje o zadevi. Tudi na portalu PublishWall so besedila, ki so čisto vsa uvrščena med dokaze na sodišču in so javna.

Podobno pismo sem pisal tudi direktorjem Tehnološkega Parka Ljubljana d.o.o. in tudi tukaj sem vstavil enake povezave na enaka besedila. Javna besedila sodišča. S tem naj bi po besedah odvetnika g.Logarja “oviral predstavitev tehnološkega podjetja in njegove inovacije”, za katero pa slednje protipravno jemlje denar vsem ki z njimi sodelujejo v dobri veri. Dokaz št. 79

11.

Nerazumljiva se mi zdi navedba odvetnikov o sodelovanju g.Sandija Češka. Pravijo, da g.Češko sodeluje le s poslovnim partnerjemtožečih strank. Odvetnik g.Logar pravi tudi, da je “v tožbi pomotoma izpadla ta beseda”.

V Pritožbi zoper Sklep o Začasni odredbi, odvetnika g.Logarja je na 4. strani naslednje besedilo: Dokaz št. 74

Odvetnik g.Samo Logar pravi, da g.Češko ne sodeluje s tožečima strankama. Čeprav na skoraj celotni strani Pritožbe zoper Sklep o Začasni odredbi, navaja da je "g.Sandi Češko investitor, ki podpira zagonske projekte, kot gre v konkretnem primeru pri tožečih strankah."

In pravi tudi "Gre za enega od investitorjev tožečih strank, ki se sprašuje, ali lako zaupa tožečim strankam oz. se sprašuje kaj se dogaja. Zaradi tega se lahko zgodi, da pride do prekinitve sodelovanja..."

Govori tudi o "prežeči nevarnosti umika sredstev pri projektu."Torej so v projekt že investirali natanko določena sredstva. (celota in nadaljevanje je na celotni! 4.strani)

Besedo investitor v tožeči stranki pa g.Logar ne uporablja samo v tistem odstavku, ampak tudi drugje na tej strani.

Ali lahko odvetnik poiskuša tako spreminjati dele svojih lastnih navedb? Tako, da kljub temu ostali deli naprej govorijo o namenu g.Sandija Češka? 

Odvetnik, g.Logar ugotavlja, da se g.Sandi Češko boji tudi premoženjske škode, ki pa lahko nastane, predvsem lastniku.

Premoženjska škoda ne bo nastala podjetju, ki je potencialniposlovni partner, tako “novega” izdelka, ker APOD Technologies ni naredil še niti enega izdelkav proizvodnji. Potencialniposlovni partner (ki ni lastnik) lahko vselej pridobi tudi posel pri konkurentu, če bi APOD Technologies (zaradi mojih pisanj) propadel in bi AIRPOD izdelek prevzel nekdo drug (ali celo g.Sandi Češko, Studio Moderna). Tukaj ne bi bilo nikakršne premoženjske škode (ravno nasprotno za pridobitelja, ki verjame v izdelek).Vendar g.Sandija Češkavseeno (na več mestih) skrbi premoženjska škoda.

V proizvodnji takega izdelka, kot je AIRPOD, pa sicer izdelek in design sploh ni v lasti APOD Technologies. Last izdelka AIRPOD in pravice iz oblikovanja so v lasti g.Roberta Kluna. Njegovo podjetje ni prejelo plačila in ni prejelo kapitalskih pravic, obljubljenih s strani APOD Technologies. G.Klun je zato APOD Technologies kazensko ovadil. Dokaz št. 76

Poleg vsega napisanega, je ta poslovni partner, dejansko lahko tudi podjetje, ki je v lasti g.Sandija Češka, Studia Moderna in je lastnik APOD Technologiesin podobno.

Tako lahko odvetnik g.Logar prireja resnico po svoje. Ali to lahko počne na sodišču brez posledic?

Kakorkoli, g.Sandi Češko si lasti podjetje APOD Technologies, kar je razvidno tudi iz ostalih priloženih dokazov.

Prav tako odgovornost g.Sandija Češka ni nič manjša, tudi če ne bi bil lastnik APOD Technologies in dejansko sodeluje samo s poslovnim partnerjem podjetja.

Zato so moja pisma g.Sandiju Češku utemeljena. V njih sem ga prosil, da bi APOD Technologies in direktorji g.Mrgole, ga.Osojnik in tudi posrednik g.Petković (ki jih kontrolira v lastniškem ali pogodbenemodnosu) dobavili srebro meni. Oziroma, da preneha poslovati z ljudmi ki ne spoštujejo dela drugega. Vendar ni želel prisluhnit. 

Kakšen človek si, če ljudem, ki jih lastniško ali pogodbeno nadzoruješdovoliš, da človeške odnose urejajo na tak način? 

Vendar po predstavljenih dokazih g.Sandi Češko ali Studio Modernasta udeležena v APOD Technologies, oz. imata lastništvo podjetja APOD Technologies, oz. obstaja neposredna povezavamed njimi kar je jasno povedano v pošti svetovno znanega investitorja g.dr.Marka Mobiusa. 

G.Samo Logar s tem bistveno spreminja pomen cele strani teksta njihove inicialne Tožbe, za nazaj.Vendarspet brez dokazovza realni obstoj kakršnih koli povezav oz. nepovezav.Samo z besedo.Zakaj teh povezav ne dokažejo? Vendar ne z dokumenti, brez neodvisnega pravnega (institucionalnega) vira.

Dokaz št. 74

Dodatno velik interes pri zadevi potrjuje tudi elektronska pošta. Pošta, ki jo je med dokaze uvrstil g.Samo Logar, odvetnik, že v prvi Tožbi iz dne 6.6.2019. Pošta ge.Tine Osojnik, ki o zadevi sprašuje tudi “... Samo, je kaj novega” (g.Sama Logarja) in “Grega?...” (Gregorja Mrgoleta). 

Iz izvirnega sporočila, ki je sporočilo g.Sandija Češka njej, ge.Tini Osojnik, in je po svojih besedah (kot tudi ostalih omenjenih v pismih, ki sem jih jaz pisal njemu – g.Češku- in prosil za pomoč), g.Sandi Češko ne pozna. Torej g.Sandi Češko trdi da nikogar od omenjenih v mojih pismih, člankih(prošnje)njemu ne pozna.Niti g.Mrgoleta, ge.Osojnik (čeprav ji daje referenco na njeni strani), niti g.Petkovića,... (obe pošti sta priloženi spodaj, kot tudi v dokazih sodišču). Pravt tako sprašuje, “Kaj nameravate narediti v zvezi s temi obtoožbami?”Ta pošta je bil povod za to tožbo, ki je sledila zelo kmalu za tem.Iz teh povezav je očitno, da se vsi poznajo zelo dobro, po imenih. Dokaz št. 49

Dodateni dokazi pomoči in podpore o kateri govori g.Logar s strani g.Sandija Češka in Studia Moderna so na voljo v mojih predhodnih odgovorih. Npr. pogovori z veliko letalsko družbo v ZDA konec marca 2019, s katerim je utiral pot APOD Technologies in g.Gregorju Mrgoletu. pred “promocijo” njihovega izdelka AIRPOD, itd. Tudi ta dokaz kaže na vzajemno delovanje v vseh pogledih. (Dokazi, kot doslej) 

In tudi pomoč pri nastopu na mednarodnih finančnih trgih (delnic, Initial Public Offering) ter anagžiranje svetovalca g.Juliusa Csurga, svetovalca AntevortaCapitalPartners Ltd.s pisarnami v Torontu, Londonu, Amsterdamu, Zurichu in Hong Kongu, ter sedežem/i v offshore conah na BVI (British Virgin Islands), Kajmanskih otokih in Hamiltonu na Bermudih. katerega predvsem pravno pomoč bo prav tako potrebno plačati. Nihče od članov vodilnega teama APOD Technologies nima znanj o finančnih zadevah tega ranga in izvedbami tako zahtevnih opravil, kot je pridobivanje večjega števila mednarodnih investitorjev ali varčevalcev. Tukaj zagotovo imajo pomoč lastnikov in drugače lastniško povezanih osebin podjetij, tudi g.Sandija Češka. Dokaz št. 73, 63


11.

Odvetniki trdijo da tožeči stranki nista sprejeli nikakršnih sredstev Komisije EU. Vendar zakaj ima APOD Technologies na svoji domači strani (https://air-pod.io) še vedno znak Evropskega Sklada za Regionalni Razvoj, ki je v povezavi s stranmi Komisije EU? To je zahteva EU? Ali to počne APOD Technologies na lastno pest, brez privolitve Komisije EU? 

Je pa pomoč zagotovo prejelo podjetje Studio Moderna, do 2mio EUR za razvoj sedežev. Dokaz št. 62

Poleg tega pa je APOD Technologies deležen posredne podpore EU, podpore mnogih drugih – Ministrstva za gospodarsko dejavnostin PODIM, ki jim je pomagal z udeležbo na PODIM letos. In tudi pomočTehnološkega Parka Ljubljana d.o.o., ki tudi vsaj s financiranjem direktorjev APOD Technologies – ge.Tine Osojnik, ki je glede na življenjepis, tam tudi zaposlena (Dokazi, kot doslej) in sodeluje z EU Komisijo in EBRD, kot mentor. Za vse to dobi tudi plačilo. 

Vsa ta podjetja imajo tudi objave svojih znakov na APOD ovi domači strani (https://air-pod.io).

In narobe je, da Komisija EU financira direktorje podjetij, ki tako uničujejo poštene in delovne ljudi, ki morajo svoj prav branit pred ljudmi in podjetji, ki jim vzamejo vse, ter jih postavljajo v brezizhoden položaj.

ZAKLJUČEK

Ob vsem povedanem, odvetnik g.Samo Logar z eno besedo ne omeni goljufij ki jih povzroča APOD Technologies skupaj z direktorji g.Mrgoletom, go.Osojnik, g.Petkovićem in ostalimi povezanimi podjetji. Vse je natančno opisano v več naknadno vloženih odgovorih sodišču. (Dokazi, kot doslej)

Nasploh g.Samo Logar in vsi direktorji, investitorji in povezane osebe ter podjetja, že ves čas, od začetka, kot edini dokaz prilagajo moje članke. Ti so, vsi sodne zadeve (odgovori, dodatne vloge)ali policijske prijave, ki se lahko prosto objavijo, ker proces ni tajen. Vsi članki, ki so bili objavljeni v PublishWall so prav tako umaknjeni in izbrisani že pred tremi meseci, ob vložitvi njihove prve Tožbe. Niso bili ponovno objavljeni na PublishWall, čeprav bi lahko bili. Bilo jih je 12. Torej gre samo za en (1) članek, ki je dejanski problem, v katerem pa ni navedeno nič kar ne bi že bilo vloženo kot dokaz na sodišče? 

Dodatno g.Samo Logar kot dokaze prilaga skoraj izključno moje članke (predvsem sodne zadeve) in napisane dogovore povezanih tožečih oseb, ki nimajo nevtralnega razsodnika.

Podjetje APOD Technologies je meni odtujilo znesek vseh mojih prihrankov v zadnjih 26 letih. Pri moji starosti 50-ih let (in brez zaposlitve) imam jaz omejene možnosti za ponovno zbiranje takšnih prihrankov.Denar je bil nakazan na njihov račun.Zaradi tega bom jaz revež, pravna oseba, kar so oni pa s svojo kontinuiteto poslovanja lahko vselej povrne svoj uspeh, ko bo dobila skrbno, razumno in odgovorno poslovno in pravno vodstvo. (Kakšna je proporcionalna relativna škoda za tako veliko podjetje, kot je APOD Technologies iz Estonije? Saj sploh ni primerjave s fizično osebo staro 50 let!) Škoda se tudi povečuje z vsakim dnem, ko ves svoj čas vložim v svojo obrambo, medtem, ko podjetja, direktorji in odvetniki, ki so prejeli moj denar in ne želijo dobavit srebranapadajo z nebistvenimi tožbami, ki naj bi utišale moja vljudna opozorila za veliko krajo, ki so jo storili. Nato to še stopnjujejo in z rezultati te tožbe želijo uničit mojo terjatev v srebru, denarju, da bom potem jaz še dolžan njim odškodnino. Da bom še v slabšem stanju kot sem sedaj.

Spoštovana ga. Sodnica je pravilno zavrnila Začasno odredbo in v tem delu delovala povsem prav, pravilno je zaščitila slabše, manj (notranje) obveščenein ljudi, ki ne poslujejo v off-shore mreži podjetij sredi EU, z “velikimi” investititorji iz Slovenije, ki prav tako poslujejo v off-shore sistemih sredi EU in pričakujejo le denar EU in velikih nadnacionalnih bank. Življenje samo enega od teh ljudi je vredno več kot ugled pravne osebe. In nihče od teh ljudi tega ne bi počel načrtno, da bi pretental, izsiljeval ali klevetal pravno osebo, proti takšnemu številu vzvodov s katerimi razpolagajo. 

Tudi jaz tega ne želim. Vendar pa glede na to da so to vse zelo uspešna podjetja (v člankih), z veliko likvidnostjo in prihodki (v finančnih izkazih) želim, da mi povrnejo moje srebro.

Oni se motijo formalno, pravno(po dokumentih) in tudi čisto človeško(kaj so naredili). In jaz (mogoče idealno, vendar vseeno) mislim, da jim noben sistem, ki išče resnico in prav ne more dati prav. Četudi dela ne vem kako zapleteno - resnica mora nekako najti prav... in prej kot slej ga.

Gospodje iz APOD Technologies, AIRPOD Slo in njihovi odvetniki so s “sprejemom” denarja na svoj račun in kasnejšimi nakazili, ki niso potrjena niti od njihove lastne banke, ki jim je odpovedala pogodbo, po pregledu Litovskega Urada za pranje denarja, ki je rezultate posredovalo Slovenskim oblastem in očitnemu izmikanju poravnave svojih obveznosti meni. 

Ta Tožba, Pritožba in Razširitev so dejansko ustvarjanje navideznaga problema. Usmerjanje stran od očitne goljufije, ki še traja– jaz danes nimam ne srebra in ne denarja. Ta stvar bo na neki točki prišla v javnost, in jaz očitno nisem edina prizadeta oseba pri tovrstnem poslu. Koliko je še takšnih strank, ki jih g.Samo Logar in direktorji APOD Technologies ou., Svet Plemenitih Kovin d.o.o. in drugi partnerji (investitorji) držijo pod strogo kontrolo in nadzorom s takimi grožnjami?

APOD Technologies ou. ne more ta svoj off-shore model znotraj EU in tudi v povezavi z Veliko Britanijo, uporabljati za krajo denarja na drugi strani pa stranke, ki na podlagi njihovih posrednikov njim nakazujejo denar za srebro ne smejo tega niti omeniti v pismih npr. borzi, direktorju, investitorju, državnim organom, javno v medijih in tako dalje. Četudi so že ogoljufane in nameni odvetnikov jasno kažejo namen, kako terjatve teh strank izničiti, ali narediti tako, da bodo te stranke njim celo dolžne več kot je vrednost njihovega srebra, ki ga ni! In odvetniki jih tako silijo v še slabši položaj. 

Takoj na začetku postopka (pred tremi meseci) me je Spoštovana ga.Sodnicapovabila k postopku mediacije. Tega sem sprejel.Vendar se tukaj ne dogaja nič. Toženi stranki nadaljujeta tožbo brez konca in jo še zaostrujeta, kljub temu, da je vse kar je objavljeno na novo, izključno besedila in dokazi, ki so predloženi na sodišču in moji odgovorina zahteve tožečih strank.

Ali boste verjeli g.Petkoviću, ki mi je ves čas mojih intervencij za dobavo (kadar sem ga uspel priklicat) trdil da na isti način poslujejo tudi s kupci, ki investirajo do 200.000 EUR ali celo 250.000 EUR na tak način, ali je tudi ta denar šel na račun APOD Technologies, v izdelek AIRPOD(ki je Namen Plačila = Purpose of Payment na mojem računu, pogodbi), ali gre tukaj za kaj drugega?; Za katerega tudi Spoštovani g.Jure Mikuž, upravljalec skladov, odkrito pravi, da se poslužuje zelo nenavadnih metod. Dokaz št. 65

Ali boste verjeli g.Mrgoletu, ki je na javni dražbi prodal lastno hišo, v kateri je imel naslov; 

Ki je v Veliki Britaniji ustanovil mnoga podjetja; 

Ki je v londonskem podjetju BFS International ltd., Blacburn še septembra 2018, kot direktor, sodeloval z go.Vladislavo Rašan Buha, ki je bila v sodnem (kazenskem, državne agencije) procesu zaradi piramidne sheme AlphaClub v višini 300.000 USD?; 

Ki na navedbe po katerih se Spoštovani Predsednik Uprave FrankfurterBoerse (subsidiarije DeutscheBoerse) g.Martin Rech povsem ograjuje od APOD Technologies, in jim prepoveduje uporabljati njihov logo na njihovih domačih straneh;

(za vse Dokazi, kot doslej.); 

Ki je povezan s podjetjem SVPd.o.o. tudi čez še zmeraj delujoče podjetjeAioli Pharma Ltdiz Shirehamptona, Velika Britanija. Lastnik tega podjetja je g.Ismajl Muleci, rojen v februarju 1981, njegov direktor pa g.Gregor Mrgole.G.Ismajl Muleci je prav tako tretinski (1/3) lastnik Sveta Plemenitih Kovin d.o.o.

Ki mi v prirejenem sporočilu, katerega naj bi ga poslal banki Paysera, sporoča, da ne bom dobil srebra, ker sem domnevnopisal nekemu avstrijskemu dobavitelju, ki zaradi tega ne želi sodelovati več s SVPd.o.o.? Slednje ni res, in g.Mrgole tega ne more dokazat.Je pa to tudi dokaz kako zelo vzajemno in naklepno, med podjetji in osebami delujejo ti ljudje. Dokaz št. 42, 80

Ali boste verjeli ge.Tini Osojnik, ki je ponarejala življenjepis, kar je v pošti priznal g.Rohan Shapp iz EBRD in drugo...? Dokaz št. 35

Ali boste verjeli odvetniku g.Samu Logarju, ki zapisuje besede, naknadno formulira poslovne dogovore, ki jih nihče ne more verodostojno potrdit, jih prireja in se “moti”, kljub celotni skupini podpore, ki jo ima v pisarni Klešnik&Logar in vseh ostalih zainteresiranih podpornikih? 

Ali boste verjeli g.Sandiju Češku, ki je investitor APOD Technologies (on ali Studio Moderna), kar dokazujejo odvetniki sami v Pritožbi zoper Sklep o Začasni Odredbi, korespondenci z g.dr.Markom Mobiusom in ostali elektronski pošti?

Ali boste verjeli ostalim, povezanim “pričam”, podpornikom, ki skupaj z odvetniki izkrivljajo in prirejajo dokaze? 

Ali boste verjeli vsem tem ljudem tudi glede na goljufije ki so jih opravili do sedaj drugim osebam? 

Ali vse to lahko počnejo na sodišču?

Vsa vpletena podjetja poslujejo zelo dobro. Po izkazih, ki so na voljo imajo vsaj 1,4mio EUR letnih prihodkov (SVPd.o.o., vir.ERAR.si) (https://erar.si/prejemnik/90913809/#letna-porocila), ali več. 

Njihova likvidnost je zelo dobra, saj je samo APOD Technologiesv manj kot letu dni zbral več kot 3mio USDdodatnih sredstev. In ta zelo povezana podjetja in ti povezani direktorji ne želijo dobavit meni srebra, ki sem ga kupil preko posrednika, trgovine, podjetja, ki v BTC deluje že vsaj 10 let. 

Spoštovani,kdo bi pred letom dniko je bil APOD Technologies prav takšna lupina podjetja, kot je danes, brez premoženja, brez znanja in brez izdelka, z mladimi direktorji, brez resnih poslovnih povezav (na finančnem, pravnem, operativnem, izvedbenem delu) in neznanimi beneficioniranimi lastniki(beneficial holders)... vplačal 98,54% sredstevza APOD$ token v gotovini?Ali gre tukaj za kaj več? Kdo so pravi beneficial holders?

Razumem, da sem neumen, da sem jim zaupal, vendar glede na občasno preteklo sodelovanje, dolg čas poslovanja vseeno mora obstajat neka mera zaupanja. Ne razumem, zakaj ne morem dobit srebra, ali vsaj denarnih sredstev nazaj. Dokaz št. 81, 52, 83

Spoštovana ga sodnica,glede na obseg preiskav različnih državnih organov, policij in tožilstev, v več državah (z moje strani, strani g.Roberta Kluna, in drugih) in glede na golufijo ki še kar traja,se ne strinjam s spremembo tožbe in Vam predlagam, da vceloti zavržete Prvo pripravljalno vlogo in Spremembo Tožbe, saj to ni poglavitni problem. Podjetja in ljudje, ki delujejo skupaj in v povezavi z odvetniško pisarno Klešnik & Logar zlorabljajo tudi pravo za obračun z ogoljufanimi poštenimi ljudmi.

Vse navedbe iz Odgovora na Tožbo in SklepinOdgovora na Pritožbo zoper Sklep o Začasni odredbi, ki sem jih posredoval Aleksander Mokrovič, veljajo in jih ne spreminjam ali kakorkoli popravljam in dopolnjujem, vključno z dokazi (v slovenskem in angleškem jeziku), ki so priloženi.

Ostali Dokazi, kot doslej.

S spoštovanjem, Vas vljudno pozdravljam, Aleksander Mokrovič

Dokazi so tukaj: https://aleksandermokrovic.weebly.com/dokazi---vrstni-red-kot-v-odgovoru.html

Pretekli odgovori pa tukaj:

http://www.publishwall.si/milimox24/post/482896/odgovor-in-dodatek-na-tozbo-apod-in-airpod-studio-moderna

in

http://www.publishwall.si/milimox24/post/484221/odgovor-na-pritozbo-zoper-sklep-o-zacasni-odredbi-ali-ne-dovolite-da-drugi-vedo

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Aleks Mokrovic
Aleks Mokrovic
Objavil/a 2019-09-09 17:19:11 (Sep 09, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Vloga g.Sandija Češka ob popravku na članek v Demokraciji 3.10.201
Članek Demokracija 3.10.2019
Po devetih mesecih
Odgovor na Zasebno Tožbo APOD za obrekovanje
Odgovor na Zasebno Tožbo ge.Tine Osojnik za obrekovanje
Pripravljalna vloga na širitev tožbe, s še višjo odškodnino; Mrgole, Osojnik, Petković, APOD/AIRPOD, Češko, Studio Moderna proti meni
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj