Vrtnarska postaja Ivanci v Prekmurju deluje 4.  leto in je najmlajša med tistimi, ki poskuse z različnimi sortami ali hibridi vrtnin v večih kultivarjih s področja zelenjadarstva izvajajo še v Jabljah pri Mengšu, v Vrtojbi pri Novi Gorici in na Ptuju.  

Tudi poskuse z zelenjadnicami izvaja Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), njihovo izvedbo pa financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki je tudi naročnik poskusov. KIS strokovne naloge preizkušanja izvaja tudi pri drugih različnih kulturah v kmetijstvu - pri poljščinah, sadnih rastlinah in vinski trti; podizvajalci na različnih lokacijah so posamezni javni zavodi oziroma neposredno kmetije.

V primeru vrtnarstva v Pomurju deluje vrtnarska postaja Ivanci, ki je na nekaj desetih arih na izjemno plitvih tleh locirana znotraj 83-hektarskega območja z zgrajenim namakalnim sistemom. Njen podizvajalec je KGZS-Zavod Murska Sobota oziroma fizično zelenjadarska kmetija Janeza in Marije Zadravec.    

 

Več v Kmečkem glasu.