Klara Nahtigal


Novinarka Kmečkega glasa

Prijatelji

Kmečki glasAlen  Osenjak
Nove sorte s slovenskih vrtov

Jul 10, 2018

Minili petek in soboto sta se na Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju, središču razvoja in raziskav Semenarne Ljubljana, odvila že tradicionalna dnev

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Prikaz strojev za košnjo in spravilo travinja

Jul 10, 2018

Konec junija je na kmetiji Viktorja Kužnika v Podliscu pri Dobrniču poleg slavnostnega odprtja trgovine s kmetijsko mehanizacijo, potekala tudi njena

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Z ohranjanjem lastnih sort do prehranske varnosti

Jul 10, 2018

Vsakoletni dan odprtih vrat Semenarne Ljubljana na Ptuju vedno privabi veliko število obiskovalcev, ki jih minuli vikend ni zmotilo pa jih ni niti pet

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Otvoritev trgovine s kmetijsko mehanizacijo

Jun 26, 2018

Na kmetiji Kužnik, v Podliscu pri Dobrniču, so v nedeljo 24. junija odprli trgovino s kmetijsko mehanizacijo, kjer ponujajo rezervne dele za vso mehan

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Večja količina odkupljenega mleka, prvič tudi ekološko mleko

Jun 21, 2018

Ljubljanske mlekarne so lani odkupile za 11-odstotka več mleka kot leto poprej. Večji odkup načrtujejo tudi letos, želijo pa si, da bi srednjeročno po

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti