Oproščen sem nesmiselne obtožbe

Mariborsko okrožno sodišče ni sledilo zatrjevanju tožilstva, da sem namerno namerno oškodoval Roletarstvo Medle ....  

DOPOLNITEV Z DOKAZI - ZAHTEVA ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA, Martin Dular, 20.7. 2016

V prilogi vam pošiljam dokumentacijo o primeru »puč v Lenthermu!« Direktor podjetja Lentherm, Mag. Ivan VOGRIN, Dipl. Ing, klik na dokument  Lentherm,d.o.o. Direktor Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Industrijska ul.1, 2230 Lenart SKEI, Dalmatinova 4, 1000 Ljublana Reo Štajerska, G. Martin Dular, sekretar Neratova 4, 2000 Maribor »Ne meči bisere pred svinje«! angleški pregovor Dne, 4. Avgust 2016 Zadeva: ZAHTEVEK ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA(20.7. 2016) (SKEI, ReO Štajerska, Martin Dular, sekretar in Damir Jelenko, sostorilec) Spoštovana gospoda, Martin Dular in Damir Jelenko! Vse od 21. Julija sem vas prosil, da mi sporočite kdaj lahko ponovno normalno vstopim v podjetje Lentherm in na sedežu podjetja začnem spet opravljati dela in naloge direktorja podjetja. Dokazi: priloženi ! Odgovora do danes še nisem dobil. Je pa mi v torek, 2. Avgusta gospod Vinko Bračič poslal dokument sindikata z podpisom gospoda Martina Dularja (dokaz: priloga), ki je bil napisan že 20.7. 2016. V tem dokumentu so navedeni razlogi ZARADI KATERIH direktor naj ne bi smel več v podjetje. Navedeni so naslednji razlogi: »Nezakonitega znižanja plač« Sklep o znižanju plač nisem sprejel jaz kot direktor ampak sem ta sklep samo izvedel. Pred tem sta ta sklep sprejela skupščina lastnikov in sicer kot izhaja iz priloženega ZAPISNIKA z dne 14.3. 2016 – priloga. V tem zapisniku, gospoda Dular in Jelenko, piše med drugim naslednje-citiram: »G.Jančič predstavi zaostreno likvidnostno situacijo ter zaostritev razmer s sindikatom. Apelira na sodelovanje sindikata ter upoštevanje celotnega programa konsolidacije. Predlaga, da se konkretno pristopi k reševanju nastale situacije. Ga. Brigita obrazloži trenutno likvidnostno situacijo ter predstavi možnosti o začasnem ukrepu izplačila minimalnih plač vsem zaposlenim, dokler izplačila celotnih plač ne bodo možna. Polne plače trenutno za mesec januar 2016 ni mogoče izplačati, je v sprotnem dogovoru s sindikatom. Na dan sestanka bi bilo možno izplačati akontacijo v višini 250 EUR za vse zaposlene. Nadalje se v razpravo vključi g.Martin Dular-sekretar ReO Štajerske, ki z obžalovanjem ugotavlja, da je podjetje v krizi. Vendar ne želi, da se sanacija rešuje na račun delavcev. Prav tako apelira na vodstvo in lastnike, da se delavcem pove resnico. Obrazloži, da se sindikat v konsolidacijo podjetja ne bo vmešaval, če bo plan konsolidacije potrjen. Odločitev je na strani lastnikov in ne sindikata. Mnenje konča s stavkom, da je obljub dovolj in da je treba začeti delati!« Spoštovani gospod Dular! Zadeva je, opisano na kratko, potekala takole: -Lastniki so pisno potrdili plan konsolidacije. -Skoraj identičen plan je dala narediti tudi banka in zahtevala izvedbo plana. Dokument je izdelalo podjetje CENSUM oz. Aleš Kumperščak. Dokaz: v prilogi! -Do 30. Maja 2016 so bili izplačani vsi zaostanki plač in poslej so plače redne. Izplačan je bil tudi še neizplačani regres za preteklo leto. -Konsolidacija je bila uspešna tudi iz vidika zasedenosti proizvodnje saj je bila le-ta do vašega »puča« POLNO ZASEDENA! -Delavcem smo na vašo željo povedali resnico in sicer, da bo treba drugače delati in predvsem ustvarjati rezultate. Spoštovana gospod Dular in Jelenko! Upam, da uspeta slediti zadevi in da boste zmogla prebrati celotni zapisnik. Torej predlog je podala gospa Brigita Hötzl Iskra, do nekaj dni pred 14.3. 2016 direktorica podjetja, ki je 5 let tonilo v pogubo, pa ni nihče nič ukrenil. Predlog so potrdili lastniki, sindikat je bil seznanjen in temu ni nasprotoval. Kako to, da niste sami sebi prepovedali vstop v podjetje? Bi si morda morali? Ali gospe Iskra? Morda še komu? Ta sklep je kasneje potrdil še Nadzorni svet! Dokaz: ZAPISNIK seje NS. Naj mi bo dovoljeno( saj mi dovolite gospod Dular ali ne?), da citiram sklep Nadzornega sveta na strani 7, ki je priloga temu razglabljanju: »NS (nadzorni svet, op.p.) sprejme sklep predloga direktorja družbe, da se znižajo plače vseh zaposlenih na raven minimalne plače za obdobje predvidoma 3-6 mesecev z naknadnim poplačilom razlike do višine plače po kolektivni pogodbi v obdobju, ko bodo za to dani pogoji.« Nadzorni svet ima 5 članov, dva zunanja in tri notranje. Notranji člani so zaposleni v družbi Lentherm in sicer so to: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Zala Grivec! Ti člani NS so glasovali za sklep o minimalni plači. Potem pa so poskušali doseči mojo ODSTAVITEV, ker bi naj direktor NEZAKONITO ZNIŽAL PLAČE! Zapisnik seje NS je napisala gospa Zala Grivec in ga tudi podpisala. Potem je zapisnik podpisal še predsednik Nadzornega sveta dr. Dušan Radonjič. Gospod Dular ali bi morda morali prepovedati vstop v podjetje tudi gospe Grivec, gospodu Jančiču in gospe Iskra? Morda bi bilo pošteno, če bi sprejeli sklep o samo-kaznovanju in ne bi hodili na podjetje, ker očitno ne vedo zakaj in kaj sploh delajo? Se Vama, pomembna in cenjena, gospoda ne zdi, da sta se močno osmešila? Mene pa žal na tak način poskušate oblatiti, mi vzeti človeško dostojanstvo, mojim otrokom poskušate zagreniti življenje in prihodnost, nas poslati na dnu družbene lestvice! Zakaj gospoda? Kaj je vredno več kot RESNICA in PRAVICA? »Prepovedi stavke« Ne obstaja nobeden dokument, ki bi takšno mojo prepoved potrjeval. Ali pač? Res pa je, da sem apeliral na zaposlene in vodstvo sindikata, da DELAMO in NE STAVKAMO. Še nobena stavka ni rešila podjetje ampak vestno delo, nova naročila, red, čistoča, disciplina in inovativni model poslovanja ter tehnološke in tehnične inovacije. Sindikatu je pa bila v tistem času glavna »mantra« kako dati podjetje v stečaj. Potem bi gospod Dular doživel svojo »satisfakcijo«. Pokažite mi prosim dokument o prepovedi stavke. Kje je takšen dokument z mojim podpisom? Morda sem kaj pozabi,l saj ne menim, da sem čisto popoln človek. Sta vidva gospoda, Dular in Jelenko? »Odpuščanje delavcev« Z mojim podpisom ni bil odpuščen nobeden delavec. Sta pa bila dva prerazporejena na dela in naloge, ki so bile v skladu z njuno izobrazbo in sposobnostmi. Potem pa sta, ker bi najbrž morala začeti delati, dala sama odpoved. Prosim pokažite mi dokument, ki potrjuje navedbe sindikata o odpuščanju delavcev! Banka pa je res zahtevala, v dokumentu, ki je podpiral ukrepe konsolidacije, zmanjšanje režije za polovico. To zahtevo banke je gospod Aleš Kumperščak predstavil zaposlenim na seminarju o potrebnih ukrepih konsolidacije. Pa saj ne, da vas je spomin zapustil tudi v tej zadevi? Bančni elaborat vama bom ponovno poslal, da vama osvežim načeti spomin! »Izvajanje mobinga« To je v zadnjem času v Sloveniji ena najbolj zlorabljenih besed. Ko ljudje ne zmorejo in ne želijo kakovostno delati, jim ni za delo, želijo v bolniško ali pa imajo kakšen drug razlog za nedoseganje pričakovanih rezultatov dela potem je »mobing« priročen izgovor. Res pa je naslednje, da se je z mojim prihodom v podjetje veliko spremenilo in sicer: Režija je začela delati ob 8 uri in ne ob 7 uri! Zakaj? Hitro sem ugotovil, da je večina režijskih delavcev od 7 do 8 ure pila kavo in se »zbujala« ter razpravljala o televizijskih limonadah, športu, ……………………………………………………………..! Mnenja sem, da naj te stvari ljudje opravijo doma, v podjetje pa naj pridejo delati, ne v službo! Sta tudi vidva tega mnenja, gospoda Dular in Jebenko? Posledično to pomeni, da režija dela do 16 ure. To je evropski delovni čas! Menite morda vi, da je mogoče delati »na balkanski način« in imeti evropske plače? Pred prihodom v Lentherm sem približno eno leto delal v Švici. To je bilo po koncu mandata poslanca, ko je večina poslancev, ki ni dobila »službe« s politično prostitucijo, šla na borzo. Velikokrat sem vam pripovedoval, kako se dela v Švici z namenom, da bi razumeli, da bo tudi pri nas treba delati na enak način, če želimo biti uspešni. Iz zapisnika skupščine lastnikov sledi, da 14. Marca še ni bila izplačana plača za januar. Kako je bilo ob mojem »izgonu« iz podjetja? Vam pomagam odgovoriti? Plače so redno izplačane, zaostali regres je izplačan, dela je več kot za eno izmeno. Je vaš izgon mene iz podjetja nagrada za uspešno izvedeno konsolidacijo ali pa plod »bolnega uma«, ki ga ne obvladuje razum? Je bil mobing moja zahteva, da morajo prodajalci k kupcem? Vse analize so pokazale, da je popolnoma zatajila prodaja. Prodajalci so večinoma sedeli v pisarnah in dvigovali telefone, če je kdo poklical, pa še to ne preveč prijazno. Je mobing, če sem jasno povedal, da je Einstein ugotovil, da »je definicija norosti delati stvari vedno na enak način in pričakovati drugačne rezultate«! Tudi elaborat banke je ugotovil, da prodaja zadnjih pet let ni prodajala ampak sedela v pisarnah in čakala na naročila. To pa ni prodaja! Za drastični padec realizacije po letu 2010 je odgovorna prodaja! Je bil mobing moja zahteva, da se počistijo pisarne, ker v zanemarjenem prostoru ni mogoče UČINKOVITO PRODAJATI. V omarah so bili redniki z dokumentacijo staro preko 20 let. Na stenah so bile telefonske številke oseb, ki že 15 let niso bili zaposleni v Lenthermu. »Nemarni ambient povzroči tudi nemarno obnašanje in potem je vse slabše in slabše« Philip Cosby. In kako je bilo v Lenthermu po letu 2010 ? Gospoda, sta razumela kot mobing mojo zahtevo, da začnemo v proizvodnji delati ob dogovorjeni uri in ne 10 minut kasneje? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da opremo in orodje, ki je neuporabno, pokvarjeno ali poškodovano odstranimo iz proizvodnje in proizvodnjo napravimo vitko in pretočno? -Ste razumeli kot mobing zahtevo, da stroje počistimo, počistimo displeje in posluževalne pulte, da se bo vsaj videlo, kaj piše na njih? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da proizvodna hala ni »KADILNICA« in da se v njej NE SME KADITI? Še veliko bi lahko pisal o »mojem mobingu« pa bodi za sedaj dovolj. Kako pa je z vašim mobingom, gospod Dular? »Izplačevanja prejemkov na Swisskaind« Gospoda Dular in Jelenko, težko je delati z ljudmi, ki ne berejo dokumentov in se ne »spomnijo« sklepov skupščine lastnikov. V ZAPISNIKU z dne, 14.3. 2016 pod točko 9 piše, citiram: »Po predstavitvi plana konsolidacije g. Ivan Vogrin pove, da sprejme mesto direktorja družbe Lentherm-invest pod pogojem, da predsednica skupščine lastnikov podjetja, ga. Duška Razboršek, potrjuje s podpisom predloženi program konsolidacije. G. Ivan Vogrin bo podpisal pogodbo o zaposlitvi s predsednikom skupščine lastnikov podjetja Lentherm-invest. Glede višine plače predlaga, da mu pripada tri-kratnik povprečne plače v podjetju, ko podjetje izide iz krize, do takrat pa je pripravljen delati za 1 EUR na mesec.« Podjetje je maja 2016 že ustvarilo cca 27.000,00 € dobička iz tekočega poslovanja, junija pa že preko 50.000,00 €! Konec maja 2016, natančneje 30. maja, so bile delavcem izplačane vse zaostale plače in zaostali regres preteklega leta. -30. Maja 2016 sem dobil, preko družbe Swisskaind, prvo izplačilo vvišini cca 3900,00 € bruto. Zaposlen sem namreč na družbi Swisskaind (6 ur dnevno) in preostali dve uri dnevno na družbi Lentherm. -Vsega skupaj sem dobil v šestih mesecih izplačano cca 10.000,00 € bruto ali 1666,66 € na mesec! Preveč? Je to v skladu z mojo zavezo in zapisanim v sklepih skupščine? Na podjetju sem bil povprečno 250 ur na mesec; moja bruto urna postavka je do sedaj 6,66 €/uro! Se vam zdi preveč? Izdelavo programa konsolidacije in njegovo implementacijo pa v tem izračunu nisem zajel. Če je to tako enostavno konsolidirati podjetje vas sprašujem zakaj nihče od obstoječih akterjev ni napravil to pred mano? Dobro bi bilo, da bi se gospod Mihael Jančič, kot eden največjih posamičnih prejšnjih lastnikov, pred tem posvetil poslovanju podjetja in njegovi pozitivni rasti in ne da je kot »razvajeni otrok« snemal 5 urno maltretiranje direktorja v podjetju. Najbrž se vsi zavedate, da je snemanje v zaprtem prostoru brez dovoljenja prizadetega kaznivo dejanje? »Odredbe delovnega časa 12 ur dnevno pri temperaturi nad 28 *C« Vsakemu normalnemu človeku je jasno, da je bilo potrebno delo opraviti, ko smo ga dobili, kot to zahteva naročnik in so izpolnjeni drugi pogoji za delo. Le gospodu Dularju ne! Kaj si vi mislite o njem gospod Jelenko? Res je, en(1) teden smo delali 12 ur na dan (z malico in odmori). Vendar samo 1. teden! Zakaj? Ker so naši naročniki, od katerih dobivamo plačila za našo plačo, potrebovali izdelke v tistem tednu. Zato! In, ker kmet kosi, ko je lepo vreme, bi bilo koristno, če bi gospodu Dularju pojasnili gospod Jelenko, da pač delo ni linearno razporejeno čez vso leto. Ko ga je več pač delamo več, ko ga je manj delamo manj! Mu boste gospod Jelenko poskušali pojasniti, da je nad »sindikalnopametjo« vedno bila in bo »kmečka pamet«! Pravna država, za katero se vi gospod Dular prav gotovo zavzemate, ima z zakonom uzakonjeno pravico, da OBTOŽENI na obtožni predlog odgovori v roku 8 dni! Zakaj meni ni bila ta ustavna pravica zagotovljena ampak ste me, celo brez vročitve obtožnega predloga, obtožili in to še isti dan. Po hitrem postopku. Kot da vlada vojno stanje! Od mene ste pod grožnjo zahtevali, da podpišem izjavo o odstopu z mesta direktorja podjetja Lentherm! Potem pa ste me za dosego tega cilja 5 ur zadrževali in maltretirali, žalili in obtoževali dejanj, ki niso resnična! Je morda vojno stanje v vaših glavah? Gospod Dular, kdo vam je podelil mandat, da kršite mojo ustavno pravico do zagovora? Spoštovana gospoda, Dular in Jelenko! Iz zgoraj napisanega in priloženih dokumentov je evidentno, da sem vseh šest(6) točk OBTOŽNEGA PREDLOGA možganskega velikana sindikata SKEI, gospoda Martina Dularja, argumentirano in nedvoumno zavrnil. Georg Christoph Lichtenberg je ugotovil sledeče:«Živimo v času, ko potegne norec za sabo mnogo norcev, pametni pa le malo pametnih!« V sled navedenega PREDLAGAM, da veliki INKVIZICIJSKI SENAT na čelu s predsednikom, gospodom Martinom Dularjem in v sestavi velecenjenega Damirja Jelenka in zvestega podanika Vinka Bračiča sprejme naslednji sklep: Direktorja podjetja Lentherm, Mag. Ivana VOGRINA, diplomiranega inženirja strojništva, SE V CELOTI OPROSTI VSEH OBTOŽB IZ OBTOŽNEGA PREDLOGA Z DNE 20.7. 2016 IN SE MU DOVOLI VSTOPITI V PODJETJE TER OPRAVLJATI DELA IN NALOGE DIREKTORJA Sklep stopi v veljavo takoj! S tem sklepom je inkvizicijski senat dolžan obvestiti zaposlene in javnost! Inkvizicijski senat tudi prepozna svojo zmoto in za kazen sprejme SAMOOBTOŽNI PREDLOG z naslednjim predlogom sankcije, ki se glasi: ZARADI ZMOTNE IN ZLONAMERNE UPORABE PRAVNIH,ETIČNIH IN OBČE CIVIZACIJSKIH NORM V PRIMERU »Lentherm« SE ČLANI INKVIZICIJSKEGA SENATA SAMO-KAZNUJEJO TAKO, DA NE BODO NIKOLI VEČ VSTOPILI V PODJETJE LENTHERM. Za udejanjanje te sankcije skrbijo: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Alenka Šnajder, ki se osebno postavijo z vilami na vhod v podjetje in tako poskrbijo za izvršitev sankcije. Direktor podjetja Lentherm Mag.Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Poslano: Naslovniku Damir Jelenko in Atea,d.o.o. Predsedniku in članom NS Drugim relevantnim deležnikom »puča v Lenthermu« P.S.: Vsem, ki boste brali pričujoči tekst se opravičujem za malce neresen zaključek tega zapisa.  V opravičilo mi naj bo dejstvo, da akterji »puča v Lenthermu« streljajo takšne kozle, da me že res sili na »kozlanje«. Vsi smo le ljudje; če smo, vzdržimo naval neumnosti le do določene meje, potem pa tudi nam »meja« popusti.

Kazenska ovadba - predlog za pregon zoper Zoran LIČEN, uslužbenec NOVA KBM Maribor

KAZENSKA OVADBA - PREDLOG ZA PREGON zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti« po 236. Členu Kazenskega zakonika - zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti« po 240. Členu Kazenskega zakonika Predlog za pregon vlagamo ZOPER Zorana Lična, uslužbenca Nove KBM, Razlagova ul. 2, 2000 Maribor vir slike: twitter _____DOKUMENT_____ Ivan VOGRIN Swisskaind,d.o.o. Policijska uprava Maribor Maistrova ul. 2, 2000 Maribor Dne, 29.7. 2016 Zadeva: KAZENSKA OVADBA-PREDLOG ZA PREGON -zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti« po 236. Členu Kazenskega zakonika -zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti« po 240. Členu Kazenskega zakonika Predlog za pregon vlagamo ZOPER Zorana Lična, uslužbenca Nove KBM, Razlagova ul. 2, 2000 Maribor Predlog za pregon utemeljujemo z naslednjim dokaznim materialom: Gospod Zoran Ličen je, na povabilo gospoda Damirja Jelenka, v četrtek 14.7. 2016 prišel v podjetje Lentherm in stopil pred zaposlene proizvodne delavce v proizvodnji (po navedbah so bili prisotni tudi nekateri režijski delavci) ter »neupravičeno in v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja poslovne skrivnosti sporočil zaposlenim delavcem v proizvodnji podatke, ki so poslovna skrivnost » in se nikakor ne tičejo proizvodnih delavcev. Še več, ko je gospod Ličen navajal pogoje, ki jih mora podjetje Lentherm izpolniti za pridobitev kredita pri Novi KBM je NAMENOMA IN Z NAKLEPOM po prizadejanju škode podjetju Swisskaind in meni osebno kot direktorju delavcem sporočil samo del pogojev in ne v celoti vseh 13 pogojev. Pri tem je izrecno poudaril, da je za neizpolnitev 6. Pogoja (Dokaz:priloga) KRIV Ivan Vogrin in družba Swisskaind, ki se nočeta umakniti iz lastniške strukture in organa vodenja. Gospod Ličen je namenoma in z naklepom po povzročitvi škode družbi Swisskaind, Ivanu Vogrinu in tudi družbi Lentherm ZAMOLČAL IN PRIKRIL NASLEDNJE: Da 4. Pogoj določa naslednje: »Izvedena dokapitalizacija družbe Lentherm z denarjem s povečanjem osnovnega kapitala za vsaj 249.000,00 € s strani g. Jelenka ali s strani družb, ki jih g.Jelenko obvladuje-dokazilo Ajpes!« Gospod Ličen je natanko vedel, da dokapitalizacija ni bila vplačana in da je na Ajpesu nespremenjeno stanje kapitala. Zakaj ni povedal te informacije proizvodnim delavcem? Komu bi ta informacija koristila in komu škodovala? Da 7. Pogoj določa naslednje: «Podpis dogovorov z dobavitelji po seznamu iz maja 2016 o načinu poravnave obveznosti z zavezo, da vsaj eno leto od podpisa proti podjetju ne bodo vlagali izvršb, predložitev dokazil!« Zakaj gospod Ličen ni povedal zaposlenim proizvodnim delavcem, da ta pogoj sploh NE MORE BITI IZPOLNJEN, ker so nekateri dobavitelji že vložili izvršbe. O tem sem ga osebno obvestil pa mi je gospod Ličen med vrsticami »svetoval« naj te izjave ponaredimo, saj jih banka ne bo preverjala! ZAKAJ TAKŠEN PRISTOP? Gospod Zoran Ličen ni imel in nima nobenih pristojnosti po dajanju informacij o bančnih pogojih proizvodnim delavcem in tudi ne ostalim zaposlenim, ampak le poslovodstvu in lastnikom. Zakaj je to naredil? To bo pokazala preiskava! Utemeljeno pa je mogoče sklepati, da je šlo morda za osebno okoriščanje? Zaposleni v podjetju Lentherm so gospodu Ličnu verjeli in po tem dogodku »vzeli stvari v svoje roke«! Vsi kasnejši dogodki so posledica dogodka, ki ga je zrežiral gospod Damir Jelenko izvedel pa gospod Zoran Ličen v četrtek 14.7. 2016 ob moji odsotnosti, ko sem bil v Izraelu in nisem mogel vplivati na potek dogodkov. Bilo bi dobro vedeti kaj je morda dobil gospod Ličen obljubljeno v zameno za takšno prikrojevanje resnice? V prilogi vlagamo tudi korespondenco med družbo Lentherm in Novo KBM na 60 straneh iz katere je nedvoumno mogoče razbrati, da je gospod Ličen tedensko prilagajal pogoje interesom gospoda Jelenka. Pred koncem pa še naslednje: V torek 12.7. 2016 sem oddal dokumentacijo v zvezi z nezakonitim delom gospoda Jelenka na policijo. Dokumentacijo sem poslal tudi v vednost na poslovne banke. Dobil jo je tudi gospod Ličen. V sredo 13.7. 2016 me je ob 15.15 uri prvič klical in še nato nekajkrat. Ker sem bil v Izraelu se mu nisem mogel javiti in sem mu to tudi napisal po SMS-u. Ob 15.22 mi je gospod Ličen napisal po telefonu:«Ne upate se javiti!« Ponovno sem mu napisal, da sem res v Izraelu in da ve to tudi gospod Jelenko. Očitno je preveril pri njem in ugotovil, da je to res. Napisal sem mu novi SMS z obljubo, da ga pokličem takoj, ko se vrnem v Slovenijo. Nazaj mi je napisal naslednje:«Sram vas je lahko, najbolje da me nikoli več ne pokličete!« Nad vsebino sem bil začuden, bil sem prepričan, da gre za nesporazum. Ob 17.26 uri je gospod Ličen poslal novi SMS z naslednjo vsebino:«Gospod Vogrin, zdaj sem šele prebral dopis, ker sem bil na poti in sem bil napačno informiran in se opravičujem!« Lp, z (Vsa najina korespondenca je dostopna na mojem telefonu!) Postavlja se vprašanje, kdo in s čim je gospoda Lična prepričal, da je snedel opravičilo in v četrtek 14.7. 2016 stopil pred proizvodne delavce ter jih ščuval proti direktorju podjetja Lentherm in govoril neresnice? Glede na priložene dokaze in opisana preverljiva dejstva smo prepričani, da JE PREDLOG ZA PREGON UTEMELJEN. S spoštovanjem Lentherm,d.o.o. Ivan VOGRIN Swisskaind,d.o.o. Poslano: Nova KBM,d.d. Ostali relevantni deležniki

Dokument: Kazenska ovadba zoper Damir Jelenko in Martin Dular, Sindikat SKEI Maribor

Ivan Vogrin Zg Voličina 34, 2232 Voličina Policijska uprava Maribor Maistrova ulica 2, 200 Maribor Kazenska ovadba - predlog za pregon na podlagi 132., 133. in 134. člena Kazenskega zakonika V priloženem dolumentu se nahaja kazenska ovadba z prilogami zoper Martina Dularja, Sindikat SKEI Maribor in Damirja Jelenka, Razlagova ulica 2, 2000 Maribor _____KLIK NA DOKUMENT______ Martin Dular, SKEI MARIBOR, vir slike: zurnal24.si Damir Jelenko, direktor Ajdas, vir slike: ajdas.si

PLAČILA V GOTOVINI ? Kdo je odredil? Kdo je prejel?

Spoštovana gospa Iskra, Spoštovani gospod Jančič!   Ko sem bil v Izraelu je bil pod vodstvom gospoda Dularja izveden »puč v Lenthermu!« Med ostalimi NEUTEMELJENIMI OČITKI je bil  tudi jemanje denarja iz blagajne za svoje osebne potrebe. V prilogi vam pošiljam skenirani originalni dokument, ki se nahaja sedaj pri odvetnici, iz katerega nedvomno izhaja naslednje:   1.       Na dokumentu je gospod Damir Jelenko napisal: »600 € po dogovoru!« in nato sledi njegov podpis! Ni njegov podpis? Grafolog bo to po nalogu sodišča z lahkoto dokazal! 2.       Gospod Helmut Vogrin je 6.5. 2016 ta dokument podpisal. O ostali vsebini ne bi zgubljal besed, o odgovornosti in krivdi bo odločalo sodišče!   Postavljajo pa se naslednja vprašanja osebne morale in integritete posameznika in sicer: 1.       Kako to, da gospod Vinko Bračič ni na tem znamenitem »puču« tega povedal, saj je to vedel. Zakaj ni preprosto rekel, da se po krivem dolži direktorja za nekaj kar ni naredil in za to obstajajo dokumenti? Je res kar pravijo modreci:«Enkrat izdajalec, vedno izdajalec!« Od trenutka mojega imenovanja za direktorja mi je gospod Vinko Bračič poročal o vseh pikantnih podrobnostih iz poslovnega in osebnega življenja prejšnjih lastnikov in zaposlenih. Ko se mu je zazdelo, da bo življenje »lagodnejše« ob gospodu Damirju Jelenku je pristop ponovil. Najbrž je počutje gospoda Bračiča odlično?  Mora biti v strahu sedaj gospod Jelenko? 2.       Na tem znamenitem intelektualnem dogodku je bil prisoten tudi gospod Helmut Vogrin. Čudi me, da ni on povedal koliko denarja je prejel v gotovini poleg redne plače. Po »dogovoru« z Jelenkom!   Dragi moji sodelavci in prijatelji iz Lentherma! Ljudski rek pravi: »Laž ima kratke noge!« Drži ali ne, po vašem? Še nekaj takšnih in podobnih dokumentov je shranjenih pri odvetnici. Na nobenem ni mojega podpisa. So pa podpisi iz »vaše« sredine. Prosim vas za streznitev! V tej »podganji dirki« ne morete biti na osnovi laži, prevar in podtikanj zmagovalci. Končna zmaga je vedno na strani UMNIH  in  POGUMNIH! Bi lahko bili ljudje z kupljenimi diplomami umni? Morda pogumni? Pričakujem  pisno opravičilo od vseh tistih, ki ste mi storili krivico, govorili laži, klevetali in me maltretirali več kot 5 ur v podjetju! Boste zmogli toliko osebnega dostojanstva ali pa boste še naprej asistenti v »podganji dirki«???   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Spoštovana gospa Jasna SINTIČ !   Ste ves čas « desna roka » gospda Damirja Jelenka. Natančno veste kakšni so bili najini dogovori in katere dokumente je gospod Jelenko podpisoval. Ne bi se mi zdelo prav, da bi zaradi njegovega pohlepa hodili po sodišču  ali bili celo kazensko preganjani, ker ste v « sostorilstvu » z njim. Zakon o takšni spregi  natančo  določa odgovornost. Preglejte  prosim  prilogo in vsebino dopisa. Odločitev ali boste ravnali pošteno ali ne je vaša. Tudi posledice ! Nekajkrat sem vas poskušal dobiti po telefonu vendar neuspešno ! Kaj je razlog temu saj sva sicer do nedavnega redno dnevno sestankovala z gospodom Jelenkom ?   Vse dobro in lep pozdrav !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Podganja dirka (pisanje fiktivnih računov in podkupnina zaposlenemu na Delavski Hranilnici)

Spoštovani gospod Damir Jelenko! Dne, 29.7. 2016 ste poslali družbi Swisskaind,d.o.o., meni pa v vednost, dopis oz. poziv za plačilo kupnine. Prosil bi Vas, da se prenehate smešiti, ker vas res nihče ne bo več jemal resno, midva pa bova še težje uredila lastniške, poslovne in človeške odnose v družbi Lentherm. Naj nekoliko osvežim potek bližnjih dogodkov: Res je, 26. Maja 2016 sva podpisala, v vašem dopisu, citirano pogodbo. Obvezala sva se, da bo kupnina plačana do 25. junija. Družba Swisskaind je to tudi nameravala, očitno pa vaša družba Atea,d.o.o. tega namena že takrat ni imela. Namesto plačila kupnine oz. dokapitalizacije podjetja ste mi kot direktorju družbe Lentherm dali prvega junija 2016 v podpis posojilno pogodbo v višini 250.000,00 €. Bil sem nekoliko začuden vendar ste pojasnili, da bo dokapitalizacija vplačana v dogovorjenem roku. Pa nikoli ni bila. Na moje začudenje ste že v mesecu maju začeli pisati fiktivne račune za neizvedene storitve. Pojasnila so bila v smeri, da si morate povrniti vplačan kredit in da ste s tem oslabili svoja štiri podjetja. Od takrat sem z veliko mero previdnosti sledil vašim dejanjem (ne le besedam) in si kopiral dokumente. Dejstvo je tudi, da je gospa Jasna SINTIČ takoj po nakazilu kredita, ki ste ga najeli pri Delavski hranilnici in ga nato nakazali v obliki kredita na podjetje Lentherm že naslednji dan dvignila 4000,00 EUR. Po vašem navodilu je denar dvignila, ga vpričo mene izročila vam, vi pa ste ponosno izjavili, da je to podkupnina uslužbencu Delavske hranilnice za uslugo, da je izpeljal »operacijo«. Povedali ste tudi komu je denar namenjen in o tem obstaja tudi zvočni posnetek. Tudi dvige gotovine na banki s strani gospe Sintič je mogoče preveriti tako po datumih kot tudi po višini. Vaš dopis je še eden od vrste »SLEPILNIH MANEVROV« s katerim zastrupljate svoje partnerje, zaposlene in ostale deležnike v odnosih z vami. Prosim Vas, da nam (MI) pošljete verodostojno potrdilo o dokapitalizaciji družbe Lentherm in takoj po vašem vplačilu bo plačala svojo obveznost iz pogodbe tudi družba Swisskaind. Izkazalo se je, da je bila previdnost na mestu. Ne bi radi bili še enkrat ogoljufani. Vaše visoko leteče obljube in prisege »na grob očeta in na otroke« so se DOKAZANO uporabljale le za »SLEPILNE MANEVRE« in ne za resne poslovne in osebne zaveze. Spoštovani gospod Damir! Kar ste naredili nima primere v novejši zgodovini Slovenije. V podjetje Lentherm sem prišel, ko je le to dolgovalo delavcem dve plači, regres za preteklo leto in je imelo naročil za maksimalno 4 ure na dan. V trenutku, ko ste me poskušali izgnati iz podjetja so bile izplače vse redne plače, dela je za 10 ur na dan in regres za nazaj je izplačan. Podjetje dela iz tekočega poslovanja dobiček. Je v slednjem vzrok za GROZOVITI POHLEP, ki vam je zamračil um in povzročil škodljiva dejanja za Lentherm, zaposlene in tudi mene osebno. Prosim Vas, da vsled vseh dokazov in dejstev nehate igrati »podganjo dirko« ter najdete moč osebnega dostojanstva in se začneva resno pogovarjati o sanaciji obstoječega stanja. Zakaj? Za Lentherm, zaposlene in vse, ki ste nas zaradi pohlepa prizadeli in nam ogrozili eksistenco. In to močno! Vse dobro na poti iskanja osebnega dostojanstva! Dne, 1.8.2016 Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Damir Jelenko - zloraba položaja, ponarejanje listin, fiktivni računi, oškodovanje družbe Lentherm

Puč v Lentermu: zahteva za odstop iz direktorskega mesta

Spoštovani! V prilogi vam pošiljam dokument, ki bi  ga lahko mirno poimenovali tudi »NE MEČI BISERE PRED SVINJE!«(angleški pregovor) Želim prijetno branje! Direktor podjetja Lentherm, Mag. Ivan VOGRIN, Dipl.Ing. ______________________________________________________________ Sent: Friday, July 29, 2016 4:51 PMTo: 'vinko.bracic@lentherminvest.si'Cc: 'Brigita Hötzl-Iskra'Subject: VSTOP V PODJETJE Lentherm Spoštovani gospod Vinko BRAČIČ!   V sredo, 27. 7. 2016 ste mi v prisotnosti moje priče, gospoda Gregorja ROJSA  in zaposlenega delavca Lentherma gospoda Janka RAJTERJA, izročili del mojih stvari iz moje direktorske pisarne, ki ste mi jih, po navodilu Martina Dularja in Damirja Jelenka-tako ste izjavili, prenesli v vratarnico. Ob tej priložnosti smo podpisali tudi  spisek prevzetih stvari. Prosim vas, da pogledate kje so ostale še ostale zadeve. Bo šlo?   Ob tej priložnosti sem vas tudi prosil, da mi poveste ali bom imel naslednji dan prosti vstop v podjetje. Prosil sem vas tudi, da mi uredite novi ključ (ključavnice je namreč gospod Jebenko dal zamenjati) in šifre za izklop in vklop alarmnega sistema. V prisotnosti prič ste mi zagotovili, da dobim informacijo še isti dan le gospoda Dularja  morate  vprašati  ali smem v bodoče vstopiti v podjetje. Glede ključev in šifer za alarm pa da morate vprašati gospoda Jelenka. Danes je petek, 29.7. 2016   pozno popoldan  pa te informacije še vedno nisem dobil. Torej ponovno vas sprašujem kako ste se odločili?     Vse dobro !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan  VOGRIN,Dipl.Ing. ______________________________________________________________ Spoštovani gospod Vinko Bračič !   Ponovno  prosim  za pisno obvestilo kdaj smem in če sploh smem vstopiti v podjetje Lentherm. Glede na to, da ste mi vi osebno nazadnje s podpisom potrdili, da ne smem vstopiti v podjetje vas prosim za pisno pojasnilo glede sedanjega statusa. Sicer pa najbrrž veste, da spadajo tovrstna sprevržena dejanja po Kazenskem zakoniku med kazniva dejanja.   Vse dobro in lep pozdrav !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Zahteva za odstop iz direktorskega mesta za povečavo klikni na sliko

NEKRIVDNA NEPOŠTENOST - KRIMINALNO OZADJE? Zgodba o Martinu Dularju in Damirju Jelenko

Spoštovana gospa Zala GRIVEC! V prilogi vam pošiljam zanimive dokumente. Predvsem bodite pozorni na zadnjo stran. Kaj menite o stališču predsednika Nadzornega sveta dr. Dušana Radonjiča, »da se za vsem tem skriva kriminalno ozadje?« Sporočila, ki ste jih dr. Radonjiču pošiljali nikakor niso niti vsebinsko niti terminsko usklajena. To dejstvo vas postavlja v čudno vlogo. Iz dokumentov je to mogoče nedvoumno razbrati. Pa saj  ja ne, da asistirate ali celo aktivno sodelujete  pri kriminalnih početjih? To bi bilo zelo nespametno in lahkomiselno dejanje glede na dejstvo, da bo zadeva dobila epilog na sodišču!   Spoštovani  ostali sodelavci! Iz dobro obveščenih virov  »znotraj  ograje  Lenterma« vem, da dela  v proizvodnji le nekaj ljudi. Upam, da ste v prodaji bolj aktivni. Ta čas zmanjšane delovne aktivnosti prosim izkoristite za počitek in nabiranje moči za delo v bodoče. Da nadoknadimo zaostanek bo treba delati  s  150 % zmogljivostjo. Vzamite pa si tudi čas za študij materialov, ki vam jih pošiljam, saj bi bilo zaželeno, da se odločate na podlagi dejstev  in po lastni presoji ne pa po nareku in interesu gospoda Jelenka in gospoda Dularja. Martin Dular, vir slike: zurnal24.si   Vse dobro vam želim!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. _____PRILOŽEN DOKUMENT_____

Gospodarstvo

Kdo je izčrpaval LENTHERM?

Spoštovani gospod Mihael Jančič! Verjamem, da niste še mogli ugotoviti pogoje insolventnosti  kot  tudi niste mogli ugotoviti, vse od leta 2010 dalje pa do mojega prihoda na mesto direktorja, da podjetje dela iz tekočega poslovanja izgubo, kar vam je potem v analizi  Neodvisnega pregleda poslovanja –IBR  povedal gospod Aleš Kumperščak. Te zadeve vam res ne gredo najboljše! Poskušal vam bom pojasniti, kaj jaz razumem kot  nesramno, neodgovorno in škodljivo ravnanje v visokem slogu:   1.   Zaradi prirejenih bilanc in najetih kreditov ste si od leta 2010, pa do mojega prihoda na podjetje,  izplačali  približno 160.000,00 € DOBIČKA! Ta denar je družina Jančič enostavno pospravila v žep. Na račun plač zaposlenih v proizvodnji, na račun nevlaganja v razvoj in na račun zdajšnjih težav, ki ste jim priča in krivdo valite predvsem na druge. Ste s to obliko nesramnosti seznanili zaposlene? Se bojite, da vam prepovedo vstop v podjetje in se meni zahvalijo, da sem jim »nalil čistega vina?« Gospod Mihael Jančič VI STE PRIREJALI BILANCE in vi ste eden glavnih krivcev-kazensko odgovorni- za večletno agonijo podjetja. Dajte neopravičeno izplačanih 160.000,00 € nazaj na podjetje pa se boste obnašali ODGOVORNO. Ne pripisujte neodgovornosti drugim, ampak predvsem sebi. Od kod mi ti podatki? 1. Takoj po nastopu funkcije direktorja sem napravil pregled poslovanja za 5 let nazaj. S temi podatki mi je pisno postregla gospa Daniela Pavlič in jih še vedno hranim. Kar povprašajte jo. Na enem od teh preverjanj okrog izplačila dobička je bil prisoten tudi Vinko Bračič. Povprašajte še njega.  2.   Nesramno je, da ste vedno na strani koristi ne pa na strani zakonitosti, pravičnosti in resnice. Prav gotovo globoko v sebi veste, da je zakonitost na moji strani  in da sta pravičnost in resnica na moji strani. Je tako? Podpirate nezakonito delo gospoda Jelenka samo iz razloga, ker si kratkoročno obetate večje donose? Kot ste si v preteklosti izplačevali  visoke dobičke? 3.   Prirejanje bilanc je ZELO DOLGOROČNO ŠKODLJIVO IN KAZNIVO DEJANJE!  Se zato bojite revizije v okviru prisilne poravnave? Prisilna poravnava je zelo dober postopek in zakonita pot za ureditev razmer v podjetju predvsem kar se tiče PREGEDA BILANC in preteklih  morebitnih oškodovanj! Se bojite tega pregleda? Če ne potem prekinite »BOLNIŠKO« pa veselo na delo! Bo šlo? Je to z vaše strani tako imenovani«VISOKI SLOG  OZIROMA OBSEG?« Izplačilo dobička v višini 160.000,00 €  na konto družine Jančič je res VISOKI OBSEG!  Se strinjate? Vse dobro vam želim in čim prejšnje okrevanje!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Podganja dirka (pisanje fiktivnih računov in podkupnina zaposlenemu na Delavski Hranilnici)

Spoštovani gospod Damir Jelenko! Dne, 29.7. 2016 ste poslali družbi Swisskaind,d.o.o., meni pa v vednost, dopis oz. poziv za plačilo kupnine. Prosil bi Vas, da se prenehate smešiti, ker vas res nihče ne bo več jemal resno, midva pa bova še težje uredila lastniške, poslovne in človeške odnose v družbi Lentherm. Naj nekoliko osvežim potek bližnjih dogodkov: Res je, 26. Maja 2016 sva podpisala, v vašem dopisu, citirano pogodbo. Obvezala sva se, da bo kupnina plačana do 25. junija. Družba Swisskaind je to tudi nameravala, očitno pa vaša družba Atea,d.o.o. tega namena že takrat ni imela. Namesto plačila kupnine oz. dokapitalizacije podjetja ste mi kot direktorju družbe Lentherm dali prvega junija 2016 v podpis posojilno pogodbo v višini 250.000,00 €. Bil sem nekoliko začuden vendar ste pojasnili, da bo dokapitalizacija vplačana v dogovorjenem roku. Pa nikoli ni bila. Na moje začudenje ste že v mesecu maju začeli pisati fiktivne račune za neizvedene storitve. Pojasnila so bila v smeri, da si morate povrniti vplačan kredit in da ste s tem oslabili svoja štiri podjetja. Od takrat sem z veliko mero previdnosti sledil vašim dejanjem (ne le besedam) in si kopiral dokumente. Dejstvo je tudi, da je gospa Jasna SINTIČ takoj po nakazilu kredita, ki ste ga najeli pri Delavski hranilnici in ga nato nakazali v obliki kredita na podjetje Lentherm že naslednji dan dvignila 4000,00 EUR. Po vašem navodilu je denar dvignila, ga vpričo mene izročila vam, vi pa ste ponosno izjavili, da je to podkupnina uslužbencu Delavske hranilnice za uslugo, da je izpeljal »operacijo«. Povedali ste tudi komu je denar namenjen in o tem obstaja tudi zvočni posnetek. Tudi dvige gotovine na banki s strani gospe Sintič je mogoče preveriti tako po datumih kot tudi po višini. Vaš dopis je še eden od vrste »SLEPILNIH MANEVROV« s katerim zastrupljate svoje partnerje, zaposlene in ostale deležnike v odnosih z vami. Prosim Vas, da nam (MI) pošljete verodostojno potrdilo o dokapitalizaciji družbe Lentherm in takoj po vašem vplačilu bo plačala svojo obveznost iz pogodbe tudi družba Swisskaind. Izkazalo se je, da je bila previdnost na mestu. Ne bi radi bili še enkrat ogoljufani. Vaše visoko leteče obljube in prisege »na grob očeta in na otroke« so se DOKAZANO uporabljale le za »SLEPILNE MANEVRE« in ne za resne poslovne in osebne zaveze. Spoštovani gospod Damir! Kar ste naredili nima primere v novejši zgodovini Slovenije. V podjetje Lentherm sem prišel, ko je le to dolgovalo delavcem dve plači, regres za preteklo leto in je imelo naročil za maksimalno 4 ure na dan. V trenutku, ko ste me poskušali izgnati iz podjetja so bile izplače vse redne plače, dela je za 10 ur na dan in regres za nazaj je izplačan. Podjetje dela iz tekočega poslovanja dobiček. Je v slednjem vzrok za GROZOVITI POHLEP, ki vam je zamračil um in povzročil škodljiva dejanja za Lentherm, zaposlene in tudi mene osebno. Prosim Vas, da vsled vseh dokazov in dejstev nehate igrati »podganjo dirko« ter najdete moč osebnega dostojanstva in se začneva resno pogovarjati o sanaciji obstoječega stanja. Zakaj? Za Lentherm, zaposlene in vse, ki ste nas zaradi pohlepa prizadeli in nam ogrozili eksistenco. In to močno! Vse dobro na poti iskanja osebnega dostojanstva! Dne, 1.8.2016 Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Kazenska ovadba zoper Damirja Jelenka in njegove družbe Atea d.o.o. zaradi poslovne goljufije

Policijska uprava Maribor Maistrova ulica ________ Dne, 28.7. 2016 2000 Maribor Zadeva: KAZENSKA OVADBA - pisni predlog za pregon po 228. členu Kazenskega zakonika (poslovna goljufija) Kazensko ovadbo vlagamo ZOPER Damirja Jelenka in družbo Atea,d.o.o., Beloruska ul. 9, 2000 Maribor Utemeljitev: Na podlagi sklepov skupščine družbenikov družbe Lentherm in osebne predstavitve na skupščini se je Damir Jelenko obvezal, da bo družbo dokapitaliziral z 225.000,00 € denarnih sredstev oz. da bo za delež družbe plačal zgoraj navedeno kupnino . Dokaz: priložen ZAPISNIK seje skupščine z dne, 3.5. 2016! Navedeno zavezo pa gospod Damir Jelenko ni izpolnil. Še več: namesto, da bi plačal dokapitalizacijo in kapitalsko okrepil družbo je preko družbe Atea, d.o.o. nakazal družbi Lentherm POSOJILO. Dokaz: priložena posojilna pogodba. Nato je navedeno posojilo po posojilni pogodbi dne, 14.7. 2016 ODPOKLICAL. Dokaz: dopis družbe Atea z dne 14.7. 2016, ki ga je družba Lentherm prejela 18.7. 2016. Kljub temu, da ni izpolnil zaveze-obljube dane na skupščini družbe želi v družbi ostati kot aktivni družbenik in je novega potencialnega družbenika iz Izraela, gospoda Moshe Moskovitsa brutalno verbalno napadel dne, 19.7. 2016. Dokaz: zaslišanje gospoda Moskovitsa, zaslišanje gospoda Dejana Harba, ki je bil priča dogodku in zaslišanje gospoda Vinka Bračiča, ki je bil prav tako priča dogodku. Z navedenimi dejanji je gospod Damir Jelenko ogrozil poslovanje družbe Lentherm do te mere, da se družba ponovno nahaja v spirali hitrega padanja navzdol po obsegu poslovanja , rentabilnosti in finančne stabilnosti. Gospod Damir Jelenko je pri izvedbi posla preslepil družbo in mene kot direktorja te družbe, da bodo obveznosti izpolnjene. Zaradi neizpolnitve obveznosti pa si je pridobil preko družbe Atea,d.o.o. katere lastnik je PREMOŽENJSKO KORIST na škodo drugega saj je kljub neizpolnjeni obveznosti vpisan v register kot solastnik družbe Lentherm (preko družbe Atea,d.o.o.). Glede na predložene dokaze in določilo 228. Člena KZ smo prepričani, da je zahteva za pregon osumljenca po uradni dolžnosti utemeljena. S spoštovanjem! Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. V vednost: Nova KBM, gospa Suzana Slamek, gospod Zoran Ličen Sberbank, gospod Urbn Lavrenčič SID banka, gospod Janez Ferbar Delavska hranilnica, gospod Goran Živadinovič Notarka Breda Horvat Pomočnica direktorja družbe Lentherm, gospa Brigita Hötzl Iskra Predsednik Nadzornega sveta družbe Lentherm, dr.Dušan Radonjič Damir Jelenko, vir slike: ajdas.si

Dogajanja v Lenthermu

Spoštovana gospa Brigita Hoetzl- Iskra, spoštovani gospod Mihael Jančič in ostali sodelavci! V prilogi vam pošiljam razloge za uvedbo prisilne poravnave. Upam, da bo tokrat  PREVLADAL RAZUM    in ne  NASILNI  IN UNIČUJOČI POGUM! Lep pozdrav  in  vse dobro! Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. ______________________ ODGOVOR Mihaela Jančiča: Lep pozdrav,   Razlog vaši vlogi za začetek postopka prisilne poravnave ni v razlogih, ki jih navajate v vaših dopisih, ampak v vaši želji po pridobitvi 33% poslovnega deleža v podjetju, kar ste nam vsem predstavili v dokumentu na podlagi katerega nam zaposlenim dokazujete, da imate do njega pravico.   Dejansko pa v tem trenutku trpimo poslabšanje likvidnostne situacije zaradi dveh dejstev.   Prvo dejstvo je, da podjetje vašega brata, ki ga zastopate, za nakup poslovnega deleža v podjetju Lentherm d.o.o. ni plačalo kupnine v višini 37.008,- EUR. Teratev je zapadla 25.6.2016 in bo torej kmalu stara že dva meseca.   Drugo dejstvo je, da glede na vaše obvestilo bivšim družbenikom o potrebni dokapitalizaciji (v prilogi), podjetje kot pogoj za pridobitev posojila potrebuje dokapitalizacijo v višini 150.000,- EUR oz osebno poroštvo lastnikov. Kot predlagano nasproti (tudi vaš predlog), so bivši družbeniki družbi prodali svoje preostale deleže, da bi jih družba lahko prodala in pridobila dokapitalizacijo, vi pa ste omenjene lastne deleže podarili podjetju ATEA d.o.o., podjetju svojega brata Maksimiliana Vogrina, ki ga tudi zastopate, pa kot nagrado pridobili 24% delež od podjetja ATEA. To domnevam, ker kot računovodja podjetja še vedno nisem dobil kupoprodajnih pogodb, za prodajo lastnega deleža, da bi lahko ugotovil terjatev iz enakega naslova in kupca (v tem primeru očitno podjetje ATEA d.o.o.) terjal za kupnino, transakcije pa so razvidne iz javno objavljenih sklepov registrskega sodišča.   Tudi vsa kazniva dejanja, ki jih v vaših dopisih in prijavah očitate podjetju ATEA oz. g Jelenkotu, vsebujejo vas kot o tem obveščenega in aktivno sodelujočega udeleženca. Saj ste vse račune, ki smo jih plačevali podjetju ATEA sami podpisali in potrdili, na račune označili da naj bodo plačani in nekatere plačilne naloge celo sami ročno podpisali na banki. Naj ob tem zapišem da to ni moje mnenje, ampak mnenje policista Dušana Horvata.   Tudi pogodbo o posojilu za 250.000,- ste podpisali vi sami, in s tem obremenili podjetje Lentherm d.o.o.. Po mojem spominu tudi ni bilo nobene prisile ali druge okoliščine, zaradi katere bi lahko trdili, da posojilne pogodbe niste podpisali prostovoljno.   Če policija preverja karkoli v zvezi z vašimi najvami, v vseh očitanih dejanjih ugotavlja vaše aktivno sostorilstvo.   Sicer pa smo doslej naračunali za okrog 11.000,- EUR izplačil, ki so bila nakazana ali na podjetje vašega brata, ali pa izročena vam v roko iz blagajne in do katerih kot zunanji izvajalec storitve sanacije, ki je le imenovan v funkcijo poslovodje, ni pa na podjetju zaposlen niste imeli pravice. Tudi vaš prikaz dobička je zavajajoč, dejansko je podjetje v vseh mesecih do junija ustvarjalo izgubo, k čemur še niso prišteti niti stroški plač, ki bi morali biti obračunani, saj je bil vaš sklep o znižanju nezakonit in ga lahko kdorkoli od zaposlenih kadarkoli iztoži brez posebnih naporov. Ali je nadzorni svet in skupščina potrdil vaš predlog znižanja plač, ni relevantno. V nadzornem svetu in skupščini smo sedeli sodelavci, ki smo želeli podjetju le dobro in smo si želeli rešitve podjetja, vi pa zasledujete edini cilj osebnega okoriščanja ne glede na predpise, pravila, poslovno prakso ali moralo.   Dejanje podaritve poslovnega deleža ima po mojem sicer tudi znake poslovne goljufije.   S spoštovanjem   Mihael Jančič, univ. dipl. ekon. ODGOVOR Ivana Vogrina: Spoštovani gospod Mihael Jančič !   V mojem odgovoru  Vam se bom poskušal izogniti čustvom in se bom osredotočil le na dejstva. Ta dejstva pa so naslednja :   1.     PISNE-NOTARSKO OVERJENE zaveze oz. izjave je treba izpolniti! Če menite Vi drugače vas sprašujem, kakšen pravni red torej zagovarjate? Dejstvo je, da je gospod Damir Jelenko podpisal in notarsko overil zavezo, da je razmerje med družbenikoma  67 % (Atea)  in  33% (Swisskaind). In jaz ne pričakujem nič drugega kot izpolnitev te ZAVEZE- notarsko overjene! Najbrž se ne spomnite več (kot ne mnogih stvari), da ste pri zadnjem prenosu prejšnji lastniki podpisali IZJAVO na kateri ste definirali to razmerje. Vam bom ob priložnosti vašo izjavo poslal. Vse preostale so enake, saj ste vsi podpisali vsebinsko enake izjave, le deleži so bili različni. Ta dokument sem Vam poslal sicer pa je objavljen na  www.PublishWall.com .   2.     Poslal sem Vam tudi dokument iz katerega je razvidno ZAKAJ še Swisskaind ni vplačal kupnine! Razlog je, da ni vplačala Atea in še več; Damir Jelenko je veselo prenakazoval denar iz Lenthermovega računa na svoj račun in to brez moje odobritve! Tudi ta denar bi izpuhtel kot je mnogo drugega! Ko bodo razmere urejene, bo sledilo vplačilo!   3.     V glavnem  pišete BREZ DOKAZOV, kot je to v navadi pri nas! Pokažite mi dokument iz katerega je razvidno, da sem jaz vzel denar iz blagajne, da sem jaz podpisan kot prejemnik razen računov za gorivo in zelo minimalne potne stroške kar pa je vse dokumentirano in v skladu s predpisi. Pokažite jih? Nasprotno sem jaz Vam poslal dokument, ki ga je podpisal gospod Jelenko in na katerem  so podpisani  prejemniki denarja. Je tako? Teh dokumentov je še več toda zaenkrat jih nisem obelodanil, ker nočem blamirati nekaterlh zaposlenih v Lenthermu.   4.     V kolikor sem karkoli narobe naredil v Lenthermu bom zato odgovarjal. To je jasno! Podpisal sem zelo malo računov za sporna prenakazila. Zelo malo!  Ves čas sem opozarjal gospoda Jelenka, da podjetja ne sme izčrpavati.   5.     Pogodbo za kredit sem podpisal in v tem ni nič spornega. Gospod Jelenko se je obvezal, da bo vplačal dokapitalizacijo in potem bi se kredit vrnil. Pa ni bilo iz tega nič, kot veste!   6.     Plačila Swisskaidu v višini manj kot 10.000,00 so bila izvedena za:   a.    Izdelavo in implementacijo sanacijskega programa; b.   Mesečno povprečno 250  ur mojega dela v podjetju,  za 6 mesečno delo.  Delati sem pričel februarja, direktor sem postal marca, danes pa je sredina avgusta. Menite, da je to preveč?  Moja bruto ura ni znašala niti 7 €!   7.     Vsi moji predlogi so bili OSEBNO Z VAŠE STRANI POTRJENI, gospod Jančič! Enkrat ste to potrdili na skupščini kot solastnik  in drugič na nadzornem svetu! Je tako? Gospod Jančič,  si boste za kazen  zaprli vhod v  podjetje in si napisali tablo, da ne smete vstopiti  ali bo to naredil sindikat? Tudi o tem dejstvu so na www.PublishWall.com  objavljeni dokumenti!   8.     IN za konec, gospod Jančič, naslednje:   a.    Bili ste eden večjih solastnikov podjetja in kljub temu niste naredili sanacijski program ter prevzeli vodenje in večinsko lastništvo v svoje roke! ZAAKAJ NE? Nihče vam tega ne bi branil, ljudje so na nek način to od vas pričakovali, je tako?   b.   Želja po novem kreditu sledi praksi, ki ste jo izvajali zadnjih 5 let v Lenthermu in sicer, ko je zmanjkalo denarja za plače ste šli pa po kredit. Je bilo tako? In to na takšen način, da ste izvedli »interno investicijo« v višini približno 400.000,00 € , ki pa je bila dejansko »vredna«  60.000,00 €!  Kakšna prevara za banko. To je ugotovil že Neodvisni pregled poslovanja-IBR, ki ga je opravil gospod Aleš Kumperščak. Vi kot računovodja ste pri tem prirejanju bilanc aktivno sodelovali. Pa saj najbrž veste, da je prirejanje bilanc na osnovi neresničnih podatkov kaznivo dejanje? Se zato tako bojite in branite dejansko NEODVISNE REVIZIJE POSLOVANJA?   Jaz pa menim, da si  denar za plače moramo zaslužiti z delom, z ustvarjanjem, z prodajo. Kredit pa bomo vzeli za investicije in razvoj! Se zato branite sedaj mojega direktorovanja, ko veste, da zahtevam delo in rezultate. Saj poznate misel Benjamina Franklina: »Pot do bogastva je odvisna samo od dveh besed: delavnosti in varčnosti.« Pa saj ni čudno, da ste na ti dve besedi pozabili v Lenthermu, ko jih je pozabila praktično vsa slovenska »elita.« Da boste morda bolje razumeli kar pišem Vam predlagam, da preberete knjigo avtorja AXSEL KAISERJA »Pot v propad«, 2013, Inštitut Karantanija in Učila.   c.    Iz navedenih razlogov Vam predlagam gospod Mihael Jančič, da prenehate s  »SLEPILNIMI MANEVRI« in priskrbite NEMUDOMA  vse podatke in dokumente za REVIZIJO, ki bo razkrila vse napake, oškodovanja, nenamenska plačila, nenamenska prenakazila…….!  Jaz se tega ne bojim in ne branim, ZAKAJ se vi gospd Jančič in vaš naročnik gospod Jelenko? Ni mi jasno zakaj bi se branili revizije, če bo odkrila moje napake? Prosim vas za resen pristop!   Lep pozdrav in vse dobro!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan  VOGRIN,Dipl.Ing.      

Damir Jelenko - zloraba položaja, ponarejanje listin, fiktivni računi, oškodovanje družbe Lentherm

Pejemniki: Atea inženiring d.o.o. Beloruska ulica 9, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Omnitech d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Hiltech d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Ajdas d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager ZADEVA:  1. ZLORABA POLOŽAJA 2. PONAREJANJE LISTIN 3. OŠKODOVANJE DRUŽBE Lentherm, ZAPOSLENIH, BIVŠIH LASTNIKOV IN UPNIKOV 4. NAPELJEVANJE SODELAVCEV V KAZNIVA DEJANJA Spoštovani gospod Damir JELENKO! Na osnovi dokumentacije, ki je v prilogi ste ravnali v nasprotju z vestnostjo dobrega in odgovornega gospodarja. Ravnali ste tudi v nasprotju z voljo prejšnjih lastnikov družbe LENTHERM in zaposlenih, ki so nama zaupali vodenje družbe.    Damir Jelenko, vir slike: ajdas.si S čim to utemeljujem:  1. Vaša družba ATEA inženiring je dne 10.06. 2016 izdala račun družbi Lentherm v znesku 48.190,00 € z DDV. Za to ne obstaja nobena pogodba ali podpisana dobavnica. 2. Vaša družba Omnitech d.o.o. je izdala dva računa in sicer v vrednosti 17.759.78 € in v vrednosti 11.547,70 €. Tudi za ta dva računa ne obstaja nobena pogodba, naročilnica ali podpisana dobavnica. 3. Vaša družba Hiltech je družbi Lenterm izdala račun dne 23.05. 2016 v vrednosti 19.025,07 €. Tudi ta račun ne spremljajo nobeni dokumenti kot so pogodba, naročilnica ali vsaj podpisana dobavnica s strani pooblaščene osebe, ki bi potrdila prejem. Gre torej še za naslednji račun v vrsti serije računov, ki so fiktivni.  4. Družba Ajdas je družbi Lnetherm izdala račun za opremo v vrednosti 13.822.60 €. Tudi za to opremo neobstajajo nobeni dokumenti kot so naročilnica, dobavnica ali pogodba.  nadaljevanje s klikom na dokument _____KLIK NA DOKUMENT_____

PLAČILA V GOTOVINI ? Kdo je odredil? Kdo je prejel?

Spoštovana gospa Iskra, Spoštovani gospod Jančič!   Ko sem bil v Izraelu je bil pod vodstvom gospoda Dularja izveden »puč v Lenthermu!« Med ostalimi NEUTEMELJENIMI OČITKI je bil  tudi jemanje denarja iz blagajne za svoje osebne potrebe. V prilogi vam pošiljam skenirani originalni dokument, ki se nahaja sedaj pri odvetnici, iz katerega nedvomno izhaja naslednje:   1.       Na dokumentu je gospod Damir Jelenko napisal: »600 € po dogovoru!« in nato sledi njegov podpis! Ni njegov podpis? Grafolog bo to po nalogu sodišča z lahkoto dokazal! 2.       Gospod Helmut Vogrin je 6.5. 2016 ta dokument podpisal. O ostali vsebini ne bi zgubljal besed, o odgovornosti in krivdi bo odločalo sodišče!   Postavljajo pa se naslednja vprašanja osebne morale in integritete posameznika in sicer: 1.       Kako to, da gospod Vinko Bračič ni na tem znamenitem »puču« tega povedal, saj je to vedel. Zakaj ni preprosto rekel, da se po krivem dolži direktorja za nekaj kar ni naredil in za to obstajajo dokumenti? Je res kar pravijo modreci:«Enkrat izdajalec, vedno izdajalec!« Od trenutka mojega imenovanja za direktorja mi je gospod Vinko Bračič poročal o vseh pikantnih podrobnostih iz poslovnega in osebnega življenja prejšnjih lastnikov in zaposlenih. Ko se mu je zazdelo, da bo življenje »lagodnejše« ob gospodu Damirju Jelenku je pristop ponovil. Najbrž je počutje gospoda Bračiča odlično?  Mora biti v strahu sedaj gospod Jelenko? 2.       Na tem znamenitem intelektualnem dogodku je bil prisoten tudi gospod Helmut Vogrin. Čudi me, da ni on povedal koliko denarja je prejel v gotovini poleg redne plače. Po »dogovoru« z Jelenkom!   Dragi moji sodelavci in prijatelji iz Lentherma! Ljudski rek pravi: »Laž ima kratke noge!« Drži ali ne, po vašem? Še nekaj takšnih in podobnih dokumentov je shranjenih pri odvetnici. Na nobenem ni mojega podpisa. So pa podpisi iz »vaše« sredine. Prosim vas za streznitev! V tej »podganji dirki« ne morete biti na osnovi laži, prevar in podtikanj zmagovalci. Končna zmaga je vedno na strani UMNIH  in  POGUMNIH! Bi lahko bili ljudje z kupljenimi diplomami umni? Morda pogumni? Pričakujem  pisno opravičilo od vseh tistih, ki ste mi storili krivico, govorili laži, klevetali in me maltretirali več kot 5 ur v podjetju! Boste zmogli toliko osebnega dostojanstva ali pa boste še naprej asistenti v »podganji dirki«???   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Spoštovana gospa Jasna SINTIČ !   Ste ves čas « desna roka » gospda Damirja Jelenka. Natančno veste kakšni so bili najini dogovori in katere dokumente je gospod Jelenko podpisoval. Ne bi se mi zdelo prav, da bi zaradi njegovega pohlepa hodili po sodišču  ali bili celo kazensko preganjani, ker ste v « sostorilstvu » z njim. Zakon o takšni spregi  natančo  določa odgovornost. Preglejte  prosim  prilogo in vsebino dopisa. Odločitev ali boste ravnali pošteno ali ne je vaša. Tudi posledice ! Nekajkrat sem vas poskušal dobiti po telefonu vendar neuspešno ! Kaj je razlog temu saj sva sicer do nedavnega redno dnevno sestankovala z gospodom Jelenkom ?   Vse dobro in lep pozdrav !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Spremljevalci

KOLEDAR DOGODKOV

Politika

PLAČILA V GOTOVINI ? Kdo je odredil? Kdo je prejel?

Spoštovana gospa Iskra, Spoštovani gospod Jančič!   Ko sem bil v Izraelu je bil pod vodstvom gospoda Dularja izveden »puč v Lenthermu!« Med ostalimi NEUTEMELJENIMI OČITKI je bil  tudi jemanje denarja iz blagajne za svoje osebne potrebe. V prilogi vam pošiljam skenirani originalni dokument, ki se nahaja sedaj pri odvetnici, iz katerega nedvomno izhaja naslednje:   1.       Na dokumentu je gospod Damir Jelenko napisal: »600 € po dogovoru!« in nato sledi njegov podpis! Ni njegov podpis? Grafolog bo to po nalogu sodišča z lahkoto dokazal! 2.       Gospod Helmut Vogrin je 6.5. 2016 ta dokument podpisal. O ostali vsebini ne bi zgubljal besed, o odgovornosti in krivdi bo odločalo sodišče!   Postavljajo pa se naslednja vprašanja osebne morale in integritete posameznika in sicer: 1.       Kako to, da gospod Vinko Bračič ni na tem znamenitem »puču« tega povedal, saj je to vedel. Zakaj ni preprosto rekel, da se po krivem dolži direktorja za nekaj kar ni naredil in za to obstajajo dokumenti? Je res kar pravijo modreci:«Enkrat izdajalec, vedno izdajalec!« Od trenutka mojega imenovanja za direktorja mi je gospod Vinko Bračič poročal o vseh pikantnih podrobnostih iz poslovnega in osebnega življenja prejšnjih lastnikov in zaposlenih. Ko se mu je zazdelo, da bo življenje »lagodnejše« ob gospodu Damirju Jelenku je pristop ponovil. Najbrž je počutje gospoda Bračiča odlično?  Mora biti v strahu sedaj gospod Jelenko? 2.       Na tem znamenitem intelektualnem dogodku je bil prisoten tudi gospod Helmut Vogrin. Čudi me, da ni on povedal koliko denarja je prejel v gotovini poleg redne plače. Po »dogovoru« z Jelenkom!   Dragi moji sodelavci in prijatelji iz Lentherma! Ljudski rek pravi: »Laž ima kratke noge!« Drži ali ne, po vašem? Še nekaj takšnih in podobnih dokumentov je shranjenih pri odvetnici. Na nobenem ni mojega podpisa. So pa podpisi iz »vaše« sredine. Prosim vas za streznitev! V tej »podganji dirki« ne morete biti na osnovi laži, prevar in podtikanj zmagovalci. Končna zmaga je vedno na strani UMNIH  in  POGUMNIH! Bi lahko bili ljudje z kupljenimi diplomami umni? Morda pogumni? Pričakujem  pisno opravičilo od vseh tistih, ki ste mi storili krivico, govorili laži, klevetali in me maltretirali več kot 5 ur v podjetju! Boste zmogli toliko osebnega dostojanstva ali pa boste še naprej asistenti v »podganji dirki«???   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Spoštovana gospa Jasna SINTIČ !   Ste ves čas « desna roka » gospda Damirja Jelenka. Natančno veste kakšni so bili najini dogovori in katere dokumente je gospod Jelenko podpisoval. Ne bi se mi zdelo prav, da bi zaradi njegovega pohlepa hodili po sodišču  ali bili celo kazensko preganjani, ker ste v « sostorilstvu » z njim. Zakon o takšni spregi  natančo  določa odgovornost. Preglejte  prosim  prilogo in vsebino dopisa. Odločitev ali boste ravnali pošteno ali ne je vaša. Tudi posledice ! Nekajkrat sem vas poskušal dobiti po telefonu vendar neuspešno ! Kaj je razlog temu saj sva sicer do nedavnega redno dnevno sestankovala z gospodom Jelenkom ?   Vse dobro in lep pozdrav !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Dogajanja v Lenthermu

Spoštovana gospa Brigita Hoetzl- Iskra, spoštovani gospod Mihael Jančič in ostali sodelavci! V prilogi vam pošiljam razloge za uvedbo prisilne poravnave. Upam, da bo tokrat  PREVLADAL RAZUM    in ne  NASILNI  IN UNIČUJOČI POGUM! Lep pozdrav  in  vse dobro! Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. ______________________ ODGOVOR Mihaela Jančiča: Lep pozdrav,   Razlog vaši vlogi za začetek postopka prisilne poravnave ni v razlogih, ki jih navajate v vaših dopisih, ampak v vaši želji po pridobitvi 33% poslovnega deleža v podjetju, kar ste nam vsem predstavili v dokumentu na podlagi katerega nam zaposlenim dokazujete, da imate do njega pravico.   Dejansko pa v tem trenutku trpimo poslabšanje likvidnostne situacije zaradi dveh dejstev.   Prvo dejstvo je, da podjetje vašega brata, ki ga zastopate, za nakup poslovnega deleža v podjetju Lentherm d.o.o. ni plačalo kupnine v višini 37.008,- EUR. Teratev je zapadla 25.6.2016 in bo torej kmalu stara že dva meseca.   Drugo dejstvo je, da glede na vaše obvestilo bivšim družbenikom o potrebni dokapitalizaciji (v prilogi), podjetje kot pogoj za pridobitev posojila potrebuje dokapitalizacijo v višini 150.000,- EUR oz osebno poroštvo lastnikov. Kot predlagano nasproti (tudi vaš predlog), so bivši družbeniki družbi prodali svoje preostale deleže, da bi jih družba lahko prodala in pridobila dokapitalizacijo, vi pa ste omenjene lastne deleže podarili podjetju ATEA d.o.o., podjetju svojega brata Maksimiliana Vogrina, ki ga tudi zastopate, pa kot nagrado pridobili 24% delež od podjetja ATEA. To domnevam, ker kot računovodja podjetja še vedno nisem dobil kupoprodajnih pogodb, za prodajo lastnega deleža, da bi lahko ugotovil terjatev iz enakega naslova in kupca (v tem primeru očitno podjetje ATEA d.o.o.) terjal za kupnino, transakcije pa so razvidne iz javno objavljenih sklepov registrskega sodišča.   Tudi vsa kazniva dejanja, ki jih v vaših dopisih in prijavah očitate podjetju ATEA oz. g Jelenkotu, vsebujejo vas kot o tem obveščenega in aktivno sodelujočega udeleženca. Saj ste vse račune, ki smo jih plačevali podjetju ATEA sami podpisali in potrdili, na račune označili da naj bodo plačani in nekatere plačilne naloge celo sami ročno podpisali na banki. Naj ob tem zapišem da to ni moje mnenje, ampak mnenje policista Dušana Horvata.   Tudi pogodbo o posojilu za 250.000,- ste podpisali vi sami, in s tem obremenili podjetje Lentherm d.o.o.. Po mojem spominu tudi ni bilo nobene prisile ali druge okoliščine, zaradi katere bi lahko trdili, da posojilne pogodbe niste podpisali prostovoljno.   Če policija preverja karkoli v zvezi z vašimi najvami, v vseh očitanih dejanjih ugotavlja vaše aktivno sostorilstvo.   Sicer pa smo doslej naračunali za okrog 11.000,- EUR izplačil, ki so bila nakazana ali na podjetje vašega brata, ali pa izročena vam v roko iz blagajne in do katerih kot zunanji izvajalec storitve sanacije, ki je le imenovan v funkcijo poslovodje, ni pa na podjetju zaposlen niste imeli pravice. Tudi vaš prikaz dobička je zavajajoč, dejansko je podjetje v vseh mesecih do junija ustvarjalo izgubo, k čemur še niso prišteti niti stroški plač, ki bi morali biti obračunani, saj je bil vaš sklep o znižanju nezakonit in ga lahko kdorkoli od zaposlenih kadarkoli iztoži brez posebnih naporov. Ali je nadzorni svet in skupščina potrdil vaš predlog znižanja plač, ni relevantno. V nadzornem svetu in skupščini smo sedeli sodelavci, ki smo želeli podjetju le dobro in smo si želeli rešitve podjetja, vi pa zasledujete edini cilj osebnega okoriščanja ne glede na predpise, pravila, poslovno prakso ali moralo.   Dejanje podaritve poslovnega deleža ima po mojem sicer tudi znake poslovne goljufije.   S spoštovanjem   Mihael Jančič, univ. dipl. ekon. ODGOVOR Ivana Vogrina: Spoštovani gospod Mihael Jančič !   V mojem odgovoru  Vam se bom poskušal izogniti čustvom in se bom osredotočil le na dejstva. Ta dejstva pa so naslednja :   1.     PISNE-NOTARSKO OVERJENE zaveze oz. izjave je treba izpolniti! Če menite Vi drugače vas sprašujem, kakšen pravni red torej zagovarjate? Dejstvo je, da je gospod Damir Jelenko podpisal in notarsko overil zavezo, da je razmerje med družbenikoma  67 % (Atea)  in  33% (Swisskaind). In jaz ne pričakujem nič drugega kot izpolnitev te ZAVEZE- notarsko overjene! Najbrž se ne spomnite več (kot ne mnogih stvari), da ste pri zadnjem prenosu prejšnji lastniki podpisali IZJAVO na kateri ste definirali to razmerje. Vam bom ob priložnosti vašo izjavo poslal. Vse preostale so enake, saj ste vsi podpisali vsebinsko enake izjave, le deleži so bili različni. Ta dokument sem Vam poslal sicer pa je objavljen na  www.PublishWall.com .   2.     Poslal sem Vam tudi dokument iz katerega je razvidno ZAKAJ še Swisskaind ni vplačal kupnine! Razlog je, da ni vplačala Atea in še več; Damir Jelenko je veselo prenakazoval denar iz Lenthermovega računa na svoj račun in to brez moje odobritve! Tudi ta denar bi izpuhtel kot je mnogo drugega! Ko bodo razmere urejene, bo sledilo vplačilo!   3.     V glavnem  pišete BREZ DOKAZOV, kot je to v navadi pri nas! Pokažite mi dokument iz katerega je razvidno, da sem jaz vzel denar iz blagajne, da sem jaz podpisan kot prejemnik razen računov za gorivo in zelo minimalne potne stroške kar pa je vse dokumentirano in v skladu s predpisi. Pokažite jih? Nasprotno sem jaz Vam poslal dokument, ki ga je podpisal gospod Jelenko in na katerem  so podpisani  prejemniki denarja. Je tako? Teh dokumentov je še več toda zaenkrat jih nisem obelodanil, ker nočem blamirati nekaterlh zaposlenih v Lenthermu.   4.     V kolikor sem karkoli narobe naredil v Lenthermu bom zato odgovarjal. To je jasno! Podpisal sem zelo malo računov za sporna prenakazila. Zelo malo!  Ves čas sem opozarjal gospoda Jelenka, da podjetja ne sme izčrpavati.   5.     Pogodbo za kredit sem podpisal in v tem ni nič spornega. Gospod Jelenko se je obvezal, da bo vplačal dokapitalizacijo in potem bi se kredit vrnil. Pa ni bilo iz tega nič, kot veste!   6.     Plačila Swisskaidu v višini manj kot 10.000,00 so bila izvedena za:   a.    Izdelavo in implementacijo sanacijskega programa; b.   Mesečno povprečno 250  ur mojega dela v podjetju,  za 6 mesečno delo.  Delati sem pričel februarja, direktor sem postal marca, danes pa je sredina avgusta. Menite, da je to preveč?  Moja bruto ura ni znašala niti 7 €!   7.     Vsi moji predlogi so bili OSEBNO Z VAŠE STRANI POTRJENI, gospod Jančič! Enkrat ste to potrdili na skupščini kot solastnik  in drugič na nadzornem svetu! Je tako? Gospod Jančič,  si boste za kazen  zaprli vhod v  podjetje in si napisali tablo, da ne smete vstopiti  ali bo to naredil sindikat? Tudi o tem dejstvu so na www.PublishWall.com  objavljeni dokumenti!   8.     IN za konec, gospod Jančič, naslednje:   a.    Bili ste eden večjih solastnikov podjetja in kljub temu niste naredili sanacijski program ter prevzeli vodenje in večinsko lastništvo v svoje roke! ZAAKAJ NE? Nihče vam tega ne bi branil, ljudje so na nek način to od vas pričakovali, je tako?   b.   Želja po novem kreditu sledi praksi, ki ste jo izvajali zadnjih 5 let v Lenthermu in sicer, ko je zmanjkalo denarja za plače ste šli pa po kredit. Je bilo tako? In to na takšen način, da ste izvedli »interno investicijo« v višini približno 400.000,00 € , ki pa je bila dejansko »vredna«  60.000,00 €!  Kakšna prevara za banko. To je ugotovil že Neodvisni pregled poslovanja-IBR, ki ga je opravil gospod Aleš Kumperščak. Vi kot računovodja ste pri tem prirejanju bilanc aktivno sodelovali. Pa saj najbrž veste, da je prirejanje bilanc na osnovi neresničnih podatkov kaznivo dejanje? Se zato tako bojite in branite dejansko NEODVISNE REVIZIJE POSLOVANJA?   Jaz pa menim, da si  denar za plače moramo zaslužiti z delom, z ustvarjanjem, z prodajo. Kredit pa bomo vzeli za investicije in razvoj! Se zato branite sedaj mojega direktorovanja, ko veste, da zahtevam delo in rezultate. Saj poznate misel Benjamina Franklina: »Pot do bogastva je odvisna samo od dveh besed: delavnosti in varčnosti.« Pa saj ni čudno, da ste na ti dve besedi pozabili v Lenthermu, ko jih je pozabila praktično vsa slovenska »elita.« Da boste morda bolje razumeli kar pišem Vam predlagam, da preberete knjigo avtorja AXSEL KAISERJA »Pot v propad«, 2013, Inštitut Karantanija in Učila.   c.    Iz navedenih razlogov Vam predlagam gospod Mihael Jančič, da prenehate s  »SLEPILNIMI MANEVRI« in priskrbite NEMUDOMA  vse podatke in dokumente za REVIZIJO, ki bo razkrila vse napake, oškodovanja, nenamenska plačila, nenamenska prenakazila…….!  Jaz se tega ne bojim in ne branim, ZAKAJ se vi gospd Jančič in vaš naročnik gospod Jelenko? Ni mi jasno zakaj bi se branili revizije, če bo odkrila moje napake? Prosim vas za resen pristop!   Lep pozdrav in vse dobro!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan  VOGRIN,Dipl.Ing.      

Kdo je izčrpaval LENTHERM?

Spoštovani gospod Mihael Jančič! Verjamem, da niste še mogli ugotoviti pogoje insolventnosti  kot  tudi niste mogli ugotoviti, vse od leta 2010 dalje pa do mojega prihoda na mesto direktorja, da podjetje dela iz tekočega poslovanja izgubo, kar vam je potem v analizi  Neodvisnega pregleda poslovanja –IBR  povedal gospod Aleš Kumperščak. Te zadeve vam res ne gredo najboljše! Poskušal vam bom pojasniti, kaj jaz razumem kot  nesramno, neodgovorno in škodljivo ravnanje v visokem slogu:   1.   Zaradi prirejenih bilanc in najetih kreditov ste si od leta 2010, pa do mojega prihoda na podjetje,  izplačali  približno 160.000,00 € DOBIČKA! Ta denar je družina Jančič enostavno pospravila v žep. Na račun plač zaposlenih v proizvodnji, na račun nevlaganja v razvoj in na račun zdajšnjih težav, ki ste jim priča in krivdo valite predvsem na druge. Ste s to obliko nesramnosti seznanili zaposlene? Se bojite, da vam prepovedo vstop v podjetje in se meni zahvalijo, da sem jim »nalil čistega vina?« Gospod Mihael Jančič VI STE PRIREJALI BILANCE in vi ste eden glavnih krivcev-kazensko odgovorni- za večletno agonijo podjetja. Dajte neopravičeno izplačanih 160.000,00 € nazaj na podjetje pa se boste obnašali ODGOVORNO. Ne pripisujte neodgovornosti drugim, ampak predvsem sebi. Od kod mi ti podatki? 1. Takoj po nastopu funkcije direktorja sem napravil pregled poslovanja za 5 let nazaj. S temi podatki mi je pisno postregla gospa Daniela Pavlič in jih še vedno hranim. Kar povprašajte jo. Na enem od teh preverjanj okrog izplačila dobička je bil prisoten tudi Vinko Bračič. Povprašajte še njega.  2.   Nesramno je, da ste vedno na strani koristi ne pa na strani zakonitosti, pravičnosti in resnice. Prav gotovo globoko v sebi veste, da je zakonitost na moji strani  in da sta pravičnost in resnica na moji strani. Je tako? Podpirate nezakonito delo gospoda Jelenka samo iz razloga, ker si kratkoročno obetate večje donose? Kot ste si v preteklosti izplačevali  visoke dobičke? 3.   Prirejanje bilanc je ZELO DOLGOROČNO ŠKODLJIVO IN KAZNIVO DEJANJE!  Se zato bojite revizije v okviru prisilne poravnave? Prisilna poravnava je zelo dober postopek in zakonita pot za ureditev razmer v podjetju predvsem kar se tiče PREGEDA BILANC in preteklih  morebitnih oškodovanj! Se bojite tega pregleda? Če ne potem prekinite »BOLNIŠKO« pa veselo na delo! Bo šlo? Je to z vaše strani tako imenovani«VISOKI SLOG  OZIROMA OBSEG?« Izplačilo dobička v višini 160.000,00 €  na konto družine Jančič je res VISOKI OBSEG!  Se strinjate? Vse dobro vam želim in čim prejšnje okrevanje!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

NEKRIVDNA NEPOŠTENOST - KRIMINALNO OZADJE? Zgodba o Martinu Dularju in Damirju Jelenko

Spoštovana gospa Zala GRIVEC! V prilogi vam pošiljam zanimive dokumente. Predvsem bodite pozorni na zadnjo stran. Kaj menite o stališču predsednika Nadzornega sveta dr. Dušana Radonjiča, »da se za vsem tem skriva kriminalno ozadje?« Sporočila, ki ste jih dr. Radonjiču pošiljali nikakor niso niti vsebinsko niti terminsko usklajena. To dejstvo vas postavlja v čudno vlogo. Iz dokumentov je to mogoče nedvoumno razbrati. Pa saj  ja ne, da asistirate ali celo aktivno sodelujete  pri kriminalnih početjih? To bi bilo zelo nespametno in lahkomiselno dejanje glede na dejstvo, da bo zadeva dobila epilog na sodišču!   Spoštovani  ostali sodelavci! Iz dobro obveščenih virov  »znotraj  ograje  Lenterma« vem, da dela  v proizvodnji le nekaj ljudi. Upam, da ste v prodaji bolj aktivni. Ta čas zmanjšane delovne aktivnosti prosim izkoristite za počitek in nabiranje moči za delo v bodoče. Da nadoknadimo zaostanek bo treba delati  s  150 % zmogljivostjo. Vzamite pa si tudi čas za študij materialov, ki vam jih pošiljam, saj bi bilo zaželeno, da se odločate na podlagi dejstev  in po lastni presoji ne pa po nareku in interesu gospoda Jelenka in gospoda Dularja. Martin Dular, vir slike: zurnal24.si   Vse dobro vam želim!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. _____PRILOŽEN DOKUMENT_____

Podganja dirka (pisanje fiktivnih računov in podkupnina zaposlenemu na Delavski Hranilnici)

Spoštovani gospod Damir Jelenko! Dne, 29.7. 2016 ste poslali družbi Swisskaind,d.o.o., meni pa v vednost, dopis oz. poziv za plačilo kupnine. Prosil bi Vas, da se prenehate smešiti, ker vas res nihče ne bo več jemal resno, midva pa bova še težje uredila lastniške, poslovne in človeške odnose v družbi Lentherm. Naj nekoliko osvežim potek bližnjih dogodkov: Res je, 26. Maja 2016 sva podpisala, v vašem dopisu, citirano pogodbo. Obvezala sva se, da bo kupnina plačana do 25. junija. Družba Swisskaind je to tudi nameravala, očitno pa vaša družba Atea,d.o.o. tega namena že takrat ni imela. Namesto plačila kupnine oz. dokapitalizacije podjetja ste mi kot direktorju družbe Lentherm dali prvega junija 2016 v podpis posojilno pogodbo v višini 250.000,00 €. Bil sem nekoliko začuden vendar ste pojasnili, da bo dokapitalizacija vplačana v dogovorjenem roku. Pa nikoli ni bila. Na moje začudenje ste že v mesecu maju začeli pisati fiktivne račune za neizvedene storitve. Pojasnila so bila v smeri, da si morate povrniti vplačan kredit in da ste s tem oslabili svoja štiri podjetja. Od takrat sem z veliko mero previdnosti sledil vašim dejanjem (ne le besedam) in si kopiral dokumente. Dejstvo je tudi, da je gospa Jasna SINTIČ takoj po nakazilu kredita, ki ste ga najeli pri Delavski hranilnici in ga nato nakazali v obliki kredita na podjetje Lentherm že naslednji dan dvignila 4000,00 EUR. Po vašem navodilu je denar dvignila, ga vpričo mene izročila vam, vi pa ste ponosno izjavili, da je to podkupnina uslužbencu Delavske hranilnice za uslugo, da je izpeljal »operacijo«. Povedali ste tudi komu je denar namenjen in o tem obstaja tudi zvočni posnetek. Tudi dvige gotovine na banki s strani gospe Sintič je mogoče preveriti tako po datumih kot tudi po višini. Vaš dopis je še eden od vrste »SLEPILNIH MANEVROV« s katerim zastrupljate svoje partnerje, zaposlene in ostale deležnike v odnosih z vami. Prosim Vas, da nam (MI) pošljete verodostojno potrdilo o dokapitalizaciji družbe Lentherm in takoj po vašem vplačilu bo plačala svojo obveznost iz pogodbe tudi družba Swisskaind. Izkazalo se je, da je bila previdnost na mestu. Ne bi radi bili še enkrat ogoljufani. Vaše visoko leteče obljube in prisege »na grob očeta in na otroke« so se DOKAZANO uporabljale le za »SLEPILNE MANEVRE« in ne za resne poslovne in osebne zaveze. Spoštovani gospod Damir! Kar ste naredili nima primere v novejši zgodovini Slovenije. V podjetje Lentherm sem prišel, ko je le to dolgovalo delavcem dve plači, regres za preteklo leto in je imelo naročil za maksimalno 4 ure na dan. V trenutku, ko ste me poskušali izgnati iz podjetja so bile izplače vse redne plače, dela je za 10 ur na dan in regres za nazaj je izplačan. Podjetje dela iz tekočega poslovanja dobiček. Je v slednjem vzrok za GROZOVITI POHLEP, ki vam je zamračil um in povzročil škodljiva dejanja za Lentherm, zaposlene in tudi mene osebno. Prosim Vas, da vsled vseh dokazov in dejstev nehate igrati »podganjo dirko« ter najdete moč osebnega dostojanstva in se začneva resno pogovarjati o sanaciji obstoječega stanja. Zakaj? Za Lentherm, zaposlene in vse, ki ste nas zaradi pohlepa prizadeli in nam ogrozili eksistenco. In to močno! Vse dobro na poti iskanja osebnega dostojanstva! Dne, 1.8.2016 Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Kazenska ovadba zoper Damirja Jelenka in njegove družbe Atea d.o.o. zaradi poslovne goljufije

Policijska uprava Maribor Maistrova ulica ________ Dne, 28.7. 2016 2000 Maribor Zadeva: KAZENSKA OVADBA - pisni predlog za pregon po 228. členu Kazenskega zakonika (poslovna goljufija) Kazensko ovadbo vlagamo ZOPER Damirja Jelenka in družbo Atea,d.o.o., Beloruska ul. 9, 2000 Maribor Utemeljitev: Na podlagi sklepov skupščine družbenikov družbe Lentherm in osebne predstavitve na skupščini se je Damir Jelenko obvezal, da bo družbo dokapitaliziral z 225.000,00 € denarnih sredstev oz. da bo za delež družbe plačal zgoraj navedeno kupnino . Dokaz: priložen ZAPISNIK seje skupščine z dne, 3.5. 2016! Navedeno zavezo pa gospod Damir Jelenko ni izpolnil. Še več: namesto, da bi plačal dokapitalizacijo in kapitalsko okrepil družbo je preko družbe Atea, d.o.o. nakazal družbi Lentherm POSOJILO. Dokaz: priložena posojilna pogodba. Nato je navedeno posojilo po posojilni pogodbi dne, 14.7. 2016 ODPOKLICAL. Dokaz: dopis družbe Atea z dne 14.7. 2016, ki ga je družba Lentherm prejela 18.7. 2016. Kljub temu, da ni izpolnil zaveze-obljube dane na skupščini družbe želi v družbi ostati kot aktivni družbenik in je novega potencialnega družbenika iz Izraela, gospoda Moshe Moskovitsa brutalno verbalno napadel dne, 19.7. 2016. Dokaz: zaslišanje gospoda Moskovitsa, zaslišanje gospoda Dejana Harba, ki je bil priča dogodku in zaslišanje gospoda Vinka Bračiča, ki je bil prav tako priča dogodku. Z navedenimi dejanji je gospod Damir Jelenko ogrozil poslovanje družbe Lentherm do te mere, da se družba ponovno nahaja v spirali hitrega padanja navzdol po obsegu poslovanja , rentabilnosti in finančne stabilnosti. Gospod Damir Jelenko je pri izvedbi posla preslepil družbo in mene kot direktorja te družbe, da bodo obveznosti izpolnjene. Zaradi neizpolnitve obveznosti pa si je pridobil preko družbe Atea,d.o.o. katere lastnik je PREMOŽENJSKO KORIST na škodo drugega saj je kljub neizpolnjeni obveznosti vpisan v register kot solastnik družbe Lentherm (preko družbe Atea,d.o.o.). Glede na predložene dokaze in določilo 228. Člena KZ smo prepričani, da je zahteva za pregon osumljenca po uradni dolžnosti utemeljena. S spoštovanjem! Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. V vednost: Nova KBM, gospa Suzana Slamek, gospod Zoran Ličen Sberbank, gospod Urbn Lavrenčič SID banka, gospod Janez Ferbar Delavska hranilnica, gospod Goran Živadinovič Notarka Breda Horvat Pomočnica direktorja družbe Lentherm, gospa Brigita Hötzl Iskra Predsednik Nadzornega sveta družbe Lentherm, dr.Dušan Radonjič Damir Jelenko, vir slike: ajdas.si

Lentherm

Damir Jelenko - zloraba položaja, ponarejanje listin, fiktivni računi, oškodovanje družbe Lentherm

PLAČILA V GOTOVINI ? Kdo je odredil? Kdo je prejel?

NEKRIVDNA NEPOŠTENOST - KRIMINALNO OZADJE? Zgodba o Martinu Dularju in Damirju Jelenko

Spoštovana gospa Zala GRIVEC! V prilogi vam pošiljam zanimive dokumente. Predvsem bodite pozorni na zadnjo stran. Kaj menite o stališču predsednika Nadzornega sveta dr. Dušana Radonjiča, »da se za vsem tem skriva kriminalno ozadje?« Sporočila, ki ste jih dr. Radonjiču pošiljali nikakor niso niti vsebinsko niti terminsko usklajena. To dejstvo vas postavlja v čudno vlogo. Iz dokumentov je to mogoče nedvoumno razbrati. Pa saj  ja ne, da asistirate ali celo aktivno sodelujete  pri kriminalnih početjih? To bi bilo zelo nespametno in lahkomiselno dejanje glede na dejstvo, da bo zadeva dobila epilog na sodišču!   Spoštovani  ostali sodelavci! Iz dobro obveščenih virov  »znotraj  ograje  Lenterma« vem, da dela  v proizvodnji le nekaj ljudi. Upam, da ste v prodaji bolj aktivni. Ta čas zmanjšane delovne aktivnosti prosim izkoristite za počitek in nabiranje moči za delo v bodoče. Da nadoknadimo zaostanek bo treba delati  s  150 % zmogljivostjo. Vzamite pa si tudi čas za študij materialov, ki vam jih pošiljam, saj bi bilo zaželeno, da se odločate na podlagi dejstev  in po lastni presoji ne pa po nareku in interesu gospoda Jelenka in gospoda Dularja. Martin Dular, vir slike: zurnal24.si   Vse dobro vam želim!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. _____PRILOŽEN DOKUMENT_____

Kdo je izčrpaval LENTHERM?

Spoštovani gospod Mihael Jančič! Verjamem, da niste še mogli ugotoviti pogoje insolventnosti  kot  tudi niste mogli ugotoviti, vse od leta 2010 dalje pa do mojega prihoda na mesto direktorja, da podjetje dela iz tekočega poslovanja izgubo, kar vam je potem v analizi  Neodvisnega pregleda poslovanja –IBR  povedal gospod Aleš Kumperščak. Te zadeve vam res ne gredo najboljše! Poskušal vam bom pojasniti, kaj jaz razumem kot  nesramno, neodgovorno in škodljivo ravnanje v visokem slogu:   1.   Zaradi prirejenih bilanc in najetih kreditov ste si od leta 2010, pa do mojega prihoda na podjetje,  izplačali  približno 160.000,00 € DOBIČKA! Ta denar je družina Jančič enostavno pospravila v žep. Na račun plač zaposlenih v proizvodnji, na račun nevlaganja v razvoj in na račun zdajšnjih težav, ki ste jim priča in krivdo valite predvsem na druge. Ste s to obliko nesramnosti seznanili zaposlene? Se bojite, da vam prepovedo vstop v podjetje in se meni zahvalijo, da sem jim »nalil čistega vina?« Gospod Mihael Jančič VI STE PRIREJALI BILANCE in vi ste eden glavnih krivcev-kazensko odgovorni- za večletno agonijo podjetja. Dajte neopravičeno izplačanih 160.000,00 € nazaj na podjetje pa se boste obnašali ODGOVORNO. Ne pripisujte neodgovornosti drugim, ampak predvsem sebi. Od kod mi ti podatki? 1. Takoj po nastopu funkcije direktorja sem napravil pregled poslovanja za 5 let nazaj. S temi podatki mi je pisno postregla gospa Daniela Pavlič in jih še vedno hranim. Kar povprašajte jo. Na enem od teh preverjanj okrog izplačila dobička je bil prisoten tudi Vinko Bračič. Povprašajte še njega.  2.   Nesramno je, da ste vedno na strani koristi ne pa na strani zakonitosti, pravičnosti in resnice. Prav gotovo globoko v sebi veste, da je zakonitost na moji strani  in da sta pravičnost in resnica na moji strani. Je tako? Podpirate nezakonito delo gospoda Jelenka samo iz razloga, ker si kratkoročno obetate večje donose? Kot ste si v preteklosti izplačevali  visoke dobičke? 3.   Prirejanje bilanc je ZELO DOLGOROČNO ŠKODLJIVO IN KAZNIVO DEJANJE!  Se zato bojite revizije v okviru prisilne poravnave? Prisilna poravnava je zelo dober postopek in zakonita pot za ureditev razmer v podjetju predvsem kar se tiče PREGEDA BILANC in preteklih  morebitnih oškodovanj! Se bojite tega pregleda? Če ne potem prekinite »BOLNIŠKO« pa veselo na delo! Bo šlo? Je to z vaše strani tako imenovani«VISOKI SLOG  OZIROMA OBSEG?« Izplačilo dobička v višini 160.000,00 €  na konto družine Jančič je res VISOKI OBSEG!  Se strinjate? Vse dobro vam želim in čim prejšnje okrevanje!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

DOPOLNITEV Z DOKAZI - ZAHTEVA ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA, Martin Dular, 20.7. 2016

V prilogi vam pošiljam dokumentacijo o primeru »puč v Lenthermu!« Direktor podjetja Lentherm, Mag. Ivan VOGRIN, Dipl. Ing, klik na dokument  Lentherm,d.o.o. Direktor Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Industrijska ul.1, 2230 Lenart SKEI, Dalmatinova 4, 1000 Ljublana Reo Štajerska, G. Martin Dular, sekretar Neratova 4, 2000 Maribor »Ne meči bisere pred svinje«! angleški pregovor Dne, 4. Avgust 2016 Zadeva: ZAHTEVEK ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA(20.7. 2016) (SKEI, ReO Štajerska, Martin Dular, sekretar in Damir Jelenko, sostorilec) Spoštovana gospoda, Martin Dular in Damir Jelenko! Vse od 21. Julija sem vas prosil, da mi sporočite kdaj lahko ponovno normalno vstopim v podjetje Lentherm in na sedežu podjetja začnem spet opravljati dela in naloge direktorja podjetja. Dokazi: priloženi ! Odgovora do danes še nisem dobil. Je pa mi v torek, 2. Avgusta gospod Vinko Bračič poslal dokument sindikata z podpisom gospoda Martina Dularja (dokaz: priloga), ki je bil napisan že 20.7. 2016. V tem dokumentu so navedeni razlogi ZARADI KATERIH direktor naj ne bi smel več v podjetje. Navedeni so naslednji razlogi: »Nezakonitega znižanja plač« Sklep o znižanju plač nisem sprejel jaz kot direktor ampak sem ta sklep samo izvedel. Pred tem sta ta sklep sprejela skupščina lastnikov in sicer kot izhaja iz priloženega ZAPISNIKA z dne 14.3. 2016 – priloga. V tem zapisniku, gospoda Dular in Jelenko, piše med drugim naslednje-citiram: »G.Jančič predstavi zaostreno likvidnostno situacijo ter zaostritev razmer s sindikatom. Apelira na sodelovanje sindikata ter upoštevanje celotnega programa konsolidacije. Predlaga, da se konkretno pristopi k reševanju nastale situacije. Ga. Brigita obrazloži trenutno likvidnostno situacijo ter predstavi možnosti o začasnem ukrepu izplačila minimalnih plač vsem zaposlenim, dokler izplačila celotnih plač ne bodo možna. Polne plače trenutno za mesec januar 2016 ni mogoče izplačati, je v sprotnem dogovoru s sindikatom. Na dan sestanka bi bilo možno izplačati akontacijo v višini 250 EUR za vse zaposlene. Nadalje se v razpravo vključi g.Martin Dular-sekretar ReO Štajerske, ki z obžalovanjem ugotavlja, da je podjetje v krizi. Vendar ne želi, da se sanacija rešuje na račun delavcev. Prav tako apelira na vodstvo in lastnike, da se delavcem pove resnico. Obrazloži, da se sindikat v konsolidacijo podjetja ne bo vmešaval, če bo plan konsolidacije potrjen. Odločitev je na strani lastnikov in ne sindikata. Mnenje konča s stavkom, da je obljub dovolj in da je treba začeti delati!« Spoštovani gospod Dular! Zadeva je, opisano na kratko, potekala takole: -Lastniki so pisno potrdili plan konsolidacije. -Skoraj identičen plan je dala narediti tudi banka in zahtevala izvedbo plana. Dokument je izdelalo podjetje CENSUM oz. Aleš Kumperščak. Dokaz: v prilogi! -Do 30. Maja 2016 so bili izplačani vsi zaostanki plač in poslej so plače redne. Izplačan je bil tudi še neizplačani regres za preteklo leto. -Konsolidacija je bila uspešna tudi iz vidika zasedenosti proizvodnje saj je bila le-ta do vašega »puča« POLNO ZASEDENA! -Delavcem smo na vašo željo povedali resnico in sicer, da bo treba drugače delati in predvsem ustvarjati rezultate. Spoštovana gospod Dular in Jelenko! Upam, da uspeta slediti zadevi in da boste zmogla prebrati celotni zapisnik. Torej predlog je podala gospa Brigita Hötzl Iskra, do nekaj dni pred 14.3. 2016 direktorica podjetja, ki je 5 let tonilo v pogubo, pa ni nihče nič ukrenil. Predlog so potrdili lastniki, sindikat je bil seznanjen in temu ni nasprotoval. Kako to, da niste sami sebi prepovedali vstop v podjetje? Bi si morda morali? Ali gospe Iskra? Morda še komu? Ta sklep je kasneje potrdil še Nadzorni svet! Dokaz: ZAPISNIK seje NS. Naj mi bo dovoljeno( saj mi dovolite gospod Dular ali ne?), da citiram sklep Nadzornega sveta na strani 7, ki je priloga temu razglabljanju: »NS (nadzorni svet, op.p.) sprejme sklep predloga direktorja družbe, da se znižajo plače vseh zaposlenih na raven minimalne plače za obdobje predvidoma 3-6 mesecev z naknadnim poplačilom razlike do višine plače po kolektivni pogodbi v obdobju, ko bodo za to dani pogoji.« Nadzorni svet ima 5 članov, dva zunanja in tri notranje. Notranji člani so zaposleni v družbi Lentherm in sicer so to: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Zala Grivec! Ti člani NS so glasovali za sklep o minimalni plači. Potem pa so poskušali doseči mojo ODSTAVITEV, ker bi naj direktor NEZAKONITO ZNIŽAL PLAČE! Zapisnik seje NS je napisala gospa Zala Grivec in ga tudi podpisala. Potem je zapisnik podpisal še predsednik Nadzornega sveta dr. Dušan Radonjič. Gospod Dular ali bi morda morali prepovedati vstop v podjetje tudi gospe Grivec, gospodu Jančiču in gospe Iskra? Morda bi bilo pošteno, če bi sprejeli sklep o samo-kaznovanju in ne bi hodili na podjetje, ker očitno ne vedo zakaj in kaj sploh delajo? Se Vama, pomembna in cenjena, gospoda ne zdi, da sta se močno osmešila? Mene pa žal na tak način poskušate oblatiti, mi vzeti človeško dostojanstvo, mojim otrokom poskušate zagreniti življenje in prihodnost, nas poslati na dnu družbene lestvice! Zakaj gospoda? Kaj je vredno več kot RESNICA in PRAVICA? »Prepovedi stavke« Ne obstaja nobeden dokument, ki bi takšno mojo prepoved potrjeval. Ali pač? Res pa je, da sem apeliral na zaposlene in vodstvo sindikata, da DELAMO in NE STAVKAMO. Še nobena stavka ni rešila podjetje ampak vestno delo, nova naročila, red, čistoča, disciplina in inovativni model poslovanja ter tehnološke in tehnične inovacije. Sindikatu je pa bila v tistem času glavna »mantra« kako dati podjetje v stečaj. Potem bi gospod Dular doživel svojo »satisfakcijo«. Pokažite mi prosim dokument o prepovedi stavke. Kje je takšen dokument z mojim podpisom? Morda sem kaj pozabi,l saj ne menim, da sem čisto popoln človek. Sta vidva gospoda, Dular in Jelenko? »Odpuščanje delavcev« Z mojim podpisom ni bil odpuščen nobeden delavec. Sta pa bila dva prerazporejena na dela in naloge, ki so bile v skladu z njuno izobrazbo in sposobnostmi. Potem pa sta, ker bi najbrž morala začeti delati, dala sama odpoved. Prosim pokažite mi dokument, ki potrjuje navedbe sindikata o odpuščanju delavcev! Banka pa je res zahtevala, v dokumentu, ki je podpiral ukrepe konsolidacije, zmanjšanje režije za polovico. To zahtevo banke je gospod Aleš Kumperščak predstavil zaposlenim na seminarju o potrebnih ukrepih konsolidacije. Pa saj ne, da vas je spomin zapustil tudi v tej zadevi? Bančni elaborat vama bom ponovno poslal, da vama osvežim načeti spomin! »Izvajanje mobinga« To je v zadnjem času v Sloveniji ena najbolj zlorabljenih besed. Ko ljudje ne zmorejo in ne želijo kakovostno delati, jim ni za delo, želijo v bolniško ali pa imajo kakšen drug razlog za nedoseganje pričakovanih rezultatov dela potem je »mobing« priročen izgovor. Res pa je naslednje, da se je z mojim prihodom v podjetje veliko spremenilo in sicer: Režija je začela delati ob 8 uri in ne ob 7 uri! Zakaj? Hitro sem ugotovil, da je večina režijskih delavcev od 7 do 8 ure pila kavo in se »zbujala« ter razpravljala o televizijskih limonadah, športu, ……………………………………………………………..! Mnenja sem, da naj te stvari ljudje opravijo doma, v podjetje pa naj pridejo delati, ne v službo! Sta tudi vidva tega mnenja, gospoda Dular in Jebenko? Posledično to pomeni, da režija dela do 16 ure. To je evropski delovni čas! Menite morda vi, da je mogoče delati »na balkanski način« in imeti evropske plače? Pred prihodom v Lentherm sem približno eno leto delal v Švici. To je bilo po koncu mandata poslanca, ko je večina poslancev, ki ni dobila »službe« s politično prostitucijo, šla na borzo. Velikokrat sem vam pripovedoval, kako se dela v Švici z namenom, da bi razumeli, da bo tudi pri nas treba delati na enak način, če želimo biti uspešni. Iz zapisnika skupščine lastnikov sledi, da 14. Marca še ni bila izplačana plača za januar. Kako je bilo ob mojem »izgonu« iz podjetja? Vam pomagam odgovoriti? Plače so redno izplačane, zaostali regres je izplačan, dela je več kot za eno izmeno. Je vaš izgon mene iz podjetja nagrada za uspešno izvedeno konsolidacijo ali pa plod »bolnega uma«, ki ga ne obvladuje razum? Je bil mobing moja zahteva, da morajo prodajalci k kupcem? Vse analize so pokazale, da je popolnoma zatajila prodaja. Prodajalci so večinoma sedeli v pisarnah in dvigovali telefone, če je kdo poklical, pa še to ne preveč prijazno. Je mobing, če sem jasno povedal, da je Einstein ugotovil, da »je definicija norosti delati stvari vedno na enak način in pričakovati drugačne rezultate«! Tudi elaborat banke je ugotovil, da prodaja zadnjih pet let ni prodajala ampak sedela v pisarnah in čakala na naročila. To pa ni prodaja! Za drastični padec realizacije po letu 2010 je odgovorna prodaja! Je bil mobing moja zahteva, da se počistijo pisarne, ker v zanemarjenem prostoru ni mogoče UČINKOVITO PRODAJATI. V omarah so bili redniki z dokumentacijo staro preko 20 let. Na stenah so bile telefonske številke oseb, ki že 15 let niso bili zaposleni v Lenthermu. »Nemarni ambient povzroči tudi nemarno obnašanje in potem je vse slabše in slabše« Philip Cosby. In kako je bilo v Lenthermu po letu 2010 ? Gospoda, sta razumela kot mobing mojo zahtevo, da začnemo v proizvodnji delati ob dogovorjeni uri in ne 10 minut kasneje? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da opremo in orodje, ki je neuporabno, pokvarjeno ali poškodovano odstranimo iz proizvodnje in proizvodnjo napravimo vitko in pretočno? -Ste razumeli kot mobing zahtevo, da stroje počistimo, počistimo displeje in posluževalne pulte, da se bo vsaj videlo, kaj piše na njih? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da proizvodna hala ni »KADILNICA« in da se v njej NE SME KADITI? Še veliko bi lahko pisal o »mojem mobingu« pa bodi za sedaj dovolj. Kako pa je z vašim mobingom, gospod Dular? »Izplačevanja prejemkov na Swisskaind« Gospoda Dular in Jelenko, težko je delati z ljudmi, ki ne berejo dokumentov in se ne »spomnijo« sklepov skupščine lastnikov. V ZAPISNIKU z dne, 14.3. 2016 pod točko 9 piše, citiram: »Po predstavitvi plana konsolidacije g. Ivan Vogrin pove, da sprejme mesto direktorja družbe Lentherm-invest pod pogojem, da predsednica skupščine lastnikov podjetja, ga. Duška Razboršek, potrjuje s podpisom predloženi program konsolidacije. G. Ivan Vogrin bo podpisal pogodbo o zaposlitvi s predsednikom skupščine lastnikov podjetja Lentherm-invest. Glede višine plače predlaga, da mu pripada tri-kratnik povprečne plače v podjetju, ko podjetje izide iz krize, do takrat pa je pripravljen delati za 1 EUR na mesec.« Podjetje je maja 2016 že ustvarilo cca 27.000,00 € dobička iz tekočega poslovanja, junija pa že preko 50.000,00 €! Konec maja 2016, natančneje 30. maja, so bile delavcem izplačane vse zaostale plače in zaostali regres preteklega leta. -30. Maja 2016 sem dobil, preko družbe Swisskaind, prvo izplačilo vvišini cca 3900,00 € bruto. Zaposlen sem namreč na družbi Swisskaind (6 ur dnevno) in preostali dve uri dnevno na družbi Lentherm. -Vsega skupaj sem dobil v šestih mesecih izplačano cca 10.000,00 € bruto ali 1666,66 € na mesec! Preveč? Je to v skladu z mojo zavezo in zapisanim v sklepih skupščine? Na podjetju sem bil povprečno 250 ur na mesec; moja bruto urna postavka je do sedaj 6,66 €/uro! Se vam zdi preveč? Izdelavo programa konsolidacije in njegovo implementacijo pa v tem izračunu nisem zajel. Če je to tako enostavno konsolidirati podjetje vas sprašujem zakaj nihče od obstoječih akterjev ni napravil to pred mano? Dobro bi bilo, da bi se gospod Mihael Jančič, kot eden največjih posamičnih prejšnjih lastnikov, pred tem posvetil poslovanju podjetja in njegovi pozitivni rasti in ne da je kot »razvajeni otrok« snemal 5 urno maltretiranje direktorja v podjetju. Najbrž se vsi zavedate, da je snemanje v zaprtem prostoru brez dovoljenja prizadetega kaznivo dejanje? »Odredbe delovnega časa 12 ur dnevno pri temperaturi nad 28 *C« Vsakemu normalnemu človeku je jasno, da je bilo potrebno delo opraviti, ko smo ga dobili, kot to zahteva naročnik in so izpolnjeni drugi pogoji za delo. Le gospodu Dularju ne! Kaj si vi mislite o njem gospod Jelenko? Res je, en(1) teden smo delali 12 ur na dan (z malico in odmori). Vendar samo 1. teden! Zakaj? Ker so naši naročniki, od katerih dobivamo plačila za našo plačo, potrebovali izdelke v tistem tednu. Zato! In, ker kmet kosi, ko je lepo vreme, bi bilo koristno, če bi gospodu Dularju pojasnili gospod Jelenko, da pač delo ni linearno razporejeno čez vso leto. Ko ga je več pač delamo več, ko ga je manj delamo manj! Mu boste gospod Jelenko poskušali pojasniti, da je nad »sindikalnopametjo« vedno bila in bo »kmečka pamet«! Pravna država, za katero se vi gospod Dular prav gotovo zavzemate, ima z zakonom uzakonjeno pravico, da OBTOŽENI na obtožni predlog odgovori v roku 8 dni! Zakaj meni ni bila ta ustavna pravica zagotovljena ampak ste me, celo brez vročitve obtožnega predloga, obtožili in to še isti dan. Po hitrem postopku. Kot da vlada vojno stanje! Od mene ste pod grožnjo zahtevali, da podpišem izjavo o odstopu z mesta direktorja podjetja Lentherm! Potem pa ste me za dosego tega cilja 5 ur zadrževali in maltretirali, žalili in obtoževali dejanj, ki niso resnična! Je morda vojno stanje v vaših glavah? Gospod Dular, kdo vam je podelil mandat, da kršite mojo ustavno pravico do zagovora? Spoštovana gospoda, Dular in Jelenko! Iz zgoraj napisanega in priloženih dokumentov je evidentno, da sem vseh šest(6) točk OBTOŽNEGA PREDLOGA možganskega velikana sindikata SKEI, gospoda Martina Dularja, argumentirano in nedvoumno zavrnil. Georg Christoph Lichtenberg je ugotovil sledeče:«Živimo v času, ko potegne norec za sabo mnogo norcev, pametni pa le malo pametnih!« V sled navedenega PREDLAGAM, da veliki INKVIZICIJSKI SENAT na čelu s predsednikom, gospodom Martinom Dularjem in v sestavi velecenjenega Damirja Jelenka in zvestega podanika Vinka Bračiča sprejme naslednji sklep: Direktorja podjetja Lentherm, Mag. Ivana VOGRINA, diplomiranega inženirja strojništva, SE V CELOTI OPROSTI VSEH OBTOŽB IZ OBTOŽNEGA PREDLOGA Z DNE 20.7. 2016 IN SE MU DOVOLI VSTOPITI V PODJETJE TER OPRAVLJATI DELA IN NALOGE DIREKTORJA Sklep stopi v veljavo takoj! S tem sklepom je inkvizicijski senat dolžan obvestiti zaposlene in javnost! Inkvizicijski senat tudi prepozna svojo zmoto in za kazen sprejme SAMOOBTOŽNI PREDLOG z naslednjim predlogom sankcije, ki se glasi: ZARADI ZMOTNE IN ZLONAMERNE UPORABE PRAVNIH,ETIČNIH IN OBČE CIVIZACIJSKIH NORM V PRIMERU »Lentherm« SE ČLANI INKVIZICIJSKEGA SENATA SAMO-KAZNUJEJO TAKO, DA NE BODO NIKOLI VEČ VSTOPILI V PODJETJE LENTHERM. Za udejanjanje te sankcije skrbijo: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Alenka Šnajder, ki se osebno postavijo z vilami na vhod v podjetje in tako poskrbijo za izvršitev sankcije. Direktor podjetja Lentherm Mag.Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Poslano: Naslovniku Damir Jelenko in Atea,d.o.o. Predsedniku in članom NS Drugim relevantnim deležnikom »puča v Lenthermu« P.S.: Vsem, ki boste brali pričujoči tekst se opravičujem za malce neresen zaključek tega zapisa.  V opravičilo mi naj bo dejstvo, da akterji »puča v Lenthermu« streljajo takšne kozle, da me že res sili na »kozlanje«. Vsi smo le ljudje; če smo, vzdržimo naval neumnosti le do določene meje, potem pa tudi nam »meja« popusti.

Ivan Vogrin na Požareportu

Ivan Vogrin v knjigi o bankrotu Slovenije

Recikliranje zdrave pameti

Dogajanja v Lenthermu

Oproščen sem nesmiselne obtožbe

Mariborsko okrožno sodišče ni sledilo zatrjevanju tožilstva, da sem namerno namerno oškodoval Roletarstvo Medle ....  

DOPOLNITEV Z DOKAZI - ZAHTEVA ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA, Martin Dular, 20.7. 2016

V prilogi vam pošiljam dokumentacijo o primeru »puč v Lenthermu!« Direktor podjetja Lentherm, Mag. Ivan VOGRIN, Dipl. Ing, klik na dokument  Lentherm,d.o.o. Direktor Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Industrijska ul.1, 2230 Lenart SKEI, Dalmatinova 4, 1000 Ljublana Reo Štajerska, G. Martin Dular, sekretar Neratova 4, 2000 Maribor »Ne meči bisere pred svinje«! angleški pregovor Dne, 4. Avgust 2016 Zadeva: ZAHTEVEK ZA ODSTOP IZ DIREKTORSKEGA MESTA(20.7. 2016) (SKEI, ReO Štajerska, Martin Dular, sekretar in Damir Jelenko, sostorilec) Spoštovana gospoda, Martin Dular in Damir Jelenko! Vse od 21. Julija sem vas prosil, da mi sporočite kdaj lahko ponovno normalno vstopim v podjetje Lentherm in na sedežu podjetja začnem spet opravljati dela in naloge direktorja podjetja. Dokazi: priloženi ! Odgovora do danes še nisem dobil. Je pa mi v torek, 2. Avgusta gospod Vinko Bračič poslal dokument sindikata z podpisom gospoda Martina Dularja (dokaz: priloga), ki je bil napisan že 20.7. 2016. V tem dokumentu so navedeni razlogi ZARADI KATERIH direktor naj ne bi smel več v podjetje. Navedeni so naslednji razlogi: »Nezakonitega znižanja plač« Sklep o znižanju plač nisem sprejel jaz kot direktor ampak sem ta sklep samo izvedel. Pred tem sta ta sklep sprejela skupščina lastnikov in sicer kot izhaja iz priloženega ZAPISNIKA z dne 14.3. 2016 – priloga. V tem zapisniku, gospoda Dular in Jelenko, piše med drugim naslednje-citiram: »G.Jančič predstavi zaostreno likvidnostno situacijo ter zaostritev razmer s sindikatom. Apelira na sodelovanje sindikata ter upoštevanje celotnega programa konsolidacije. Predlaga, da se konkretno pristopi k reševanju nastale situacije. Ga. Brigita obrazloži trenutno likvidnostno situacijo ter predstavi možnosti o začasnem ukrepu izplačila minimalnih plač vsem zaposlenim, dokler izplačila celotnih plač ne bodo možna. Polne plače trenutno za mesec januar 2016 ni mogoče izplačati, je v sprotnem dogovoru s sindikatom. Na dan sestanka bi bilo možno izplačati akontacijo v višini 250 EUR za vse zaposlene. Nadalje se v razpravo vključi g.Martin Dular-sekretar ReO Štajerske, ki z obžalovanjem ugotavlja, da je podjetje v krizi. Vendar ne želi, da se sanacija rešuje na račun delavcev. Prav tako apelira na vodstvo in lastnike, da se delavcem pove resnico. Obrazloži, da se sindikat v konsolidacijo podjetja ne bo vmešaval, če bo plan konsolidacije potrjen. Odločitev je na strani lastnikov in ne sindikata. Mnenje konča s stavkom, da je obljub dovolj in da je treba začeti delati!« Spoštovani gospod Dular! Zadeva je, opisano na kratko, potekala takole: -Lastniki so pisno potrdili plan konsolidacije. -Skoraj identičen plan je dala narediti tudi banka in zahtevala izvedbo plana. Dokument je izdelalo podjetje CENSUM oz. Aleš Kumperščak. Dokaz: v prilogi! -Do 30. Maja 2016 so bili izplačani vsi zaostanki plač in poslej so plače redne. Izplačan je bil tudi še neizplačani regres za preteklo leto. -Konsolidacija je bila uspešna tudi iz vidika zasedenosti proizvodnje saj je bila le-ta do vašega »puča« POLNO ZASEDENA! -Delavcem smo na vašo željo povedali resnico in sicer, da bo treba drugače delati in predvsem ustvarjati rezultate. Spoštovana gospod Dular in Jelenko! Upam, da uspeta slediti zadevi in da boste zmogla prebrati celotni zapisnik. Torej predlog je podala gospa Brigita Hötzl Iskra, do nekaj dni pred 14.3. 2016 direktorica podjetja, ki je 5 let tonilo v pogubo, pa ni nihče nič ukrenil. Predlog so potrdili lastniki, sindikat je bil seznanjen in temu ni nasprotoval. Kako to, da niste sami sebi prepovedali vstop v podjetje? Bi si morda morali? Ali gospe Iskra? Morda še komu? Ta sklep je kasneje potrdil še Nadzorni svet! Dokaz: ZAPISNIK seje NS. Naj mi bo dovoljeno( saj mi dovolite gospod Dular ali ne?), da citiram sklep Nadzornega sveta na strani 7, ki je priloga temu razglabljanju: »NS (nadzorni svet, op.p.) sprejme sklep predloga direktorja družbe, da se znižajo plače vseh zaposlenih na raven minimalne plače za obdobje predvidoma 3-6 mesecev z naknadnim poplačilom razlike do višine plače po kolektivni pogodbi v obdobju, ko bodo za to dani pogoji.« Nadzorni svet ima 5 članov, dva zunanja in tri notranje. Notranji člani so zaposleni v družbi Lentherm in sicer so to: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Zala Grivec! Ti člani NS so glasovali za sklep o minimalni plači. Potem pa so poskušali doseči mojo ODSTAVITEV, ker bi naj direktor NEZAKONITO ZNIŽAL PLAČE! Zapisnik seje NS je napisala gospa Zala Grivec in ga tudi podpisala. Potem je zapisnik podpisal še predsednik Nadzornega sveta dr. Dušan Radonjič. Gospod Dular ali bi morda morali prepovedati vstop v podjetje tudi gospe Grivec, gospodu Jančiču in gospe Iskra? Morda bi bilo pošteno, če bi sprejeli sklep o samo-kaznovanju in ne bi hodili na podjetje, ker očitno ne vedo zakaj in kaj sploh delajo? Se Vama, pomembna in cenjena, gospoda ne zdi, da sta se močno osmešila? Mene pa žal na tak način poskušate oblatiti, mi vzeti človeško dostojanstvo, mojim otrokom poskušate zagreniti življenje in prihodnost, nas poslati na dnu družbene lestvice! Zakaj gospoda? Kaj je vredno več kot RESNICA in PRAVICA? »Prepovedi stavke« Ne obstaja nobeden dokument, ki bi takšno mojo prepoved potrjeval. Ali pač? Res pa je, da sem apeliral na zaposlene in vodstvo sindikata, da DELAMO in NE STAVKAMO. Še nobena stavka ni rešila podjetje ampak vestno delo, nova naročila, red, čistoča, disciplina in inovativni model poslovanja ter tehnološke in tehnične inovacije. Sindikatu je pa bila v tistem času glavna »mantra« kako dati podjetje v stečaj. Potem bi gospod Dular doživel svojo »satisfakcijo«. Pokažite mi prosim dokument o prepovedi stavke. Kje je takšen dokument z mojim podpisom? Morda sem kaj pozabi,l saj ne menim, da sem čisto popoln človek. Sta vidva gospoda, Dular in Jelenko? »Odpuščanje delavcev« Z mojim podpisom ni bil odpuščen nobeden delavec. Sta pa bila dva prerazporejena na dela in naloge, ki so bile v skladu z njuno izobrazbo in sposobnostmi. Potem pa sta, ker bi najbrž morala začeti delati, dala sama odpoved. Prosim pokažite mi dokument, ki potrjuje navedbe sindikata o odpuščanju delavcev! Banka pa je res zahtevala, v dokumentu, ki je podpiral ukrepe konsolidacije, zmanjšanje režije za polovico. To zahtevo banke je gospod Aleš Kumperščak predstavil zaposlenim na seminarju o potrebnih ukrepih konsolidacije. Pa saj ne, da vas je spomin zapustil tudi v tej zadevi? Bančni elaborat vama bom ponovno poslal, da vama osvežim načeti spomin! »Izvajanje mobinga« To je v zadnjem času v Sloveniji ena najbolj zlorabljenih besed. Ko ljudje ne zmorejo in ne želijo kakovostno delati, jim ni za delo, želijo v bolniško ali pa imajo kakšen drug razlog za nedoseganje pričakovanih rezultatov dela potem je »mobing« priročen izgovor. Res pa je naslednje, da se je z mojim prihodom v podjetje veliko spremenilo in sicer: Režija je začela delati ob 8 uri in ne ob 7 uri! Zakaj? Hitro sem ugotovil, da je večina režijskih delavcev od 7 do 8 ure pila kavo in se »zbujala« ter razpravljala o televizijskih limonadah, športu, ……………………………………………………………..! Mnenja sem, da naj te stvari ljudje opravijo doma, v podjetje pa naj pridejo delati, ne v službo! Sta tudi vidva tega mnenja, gospoda Dular in Jebenko? Posledično to pomeni, da režija dela do 16 ure. To je evropski delovni čas! Menite morda vi, da je mogoče delati »na balkanski način« in imeti evropske plače? Pred prihodom v Lentherm sem približno eno leto delal v Švici. To je bilo po koncu mandata poslanca, ko je večina poslancev, ki ni dobila »službe« s politično prostitucijo, šla na borzo. Velikokrat sem vam pripovedoval, kako se dela v Švici z namenom, da bi razumeli, da bo tudi pri nas treba delati na enak način, če želimo biti uspešni. Iz zapisnika skupščine lastnikov sledi, da 14. Marca še ni bila izplačana plača za januar. Kako je bilo ob mojem »izgonu« iz podjetja? Vam pomagam odgovoriti? Plače so redno izplačane, zaostali regres je izplačan, dela je več kot za eno izmeno. Je vaš izgon mene iz podjetja nagrada za uspešno izvedeno konsolidacijo ali pa plod »bolnega uma«, ki ga ne obvladuje razum? Je bil mobing moja zahteva, da morajo prodajalci k kupcem? Vse analize so pokazale, da je popolnoma zatajila prodaja. Prodajalci so večinoma sedeli v pisarnah in dvigovali telefone, če je kdo poklical, pa še to ne preveč prijazno. Je mobing, če sem jasno povedal, da je Einstein ugotovil, da »je definicija norosti delati stvari vedno na enak način in pričakovati drugačne rezultate«! Tudi elaborat banke je ugotovil, da prodaja zadnjih pet let ni prodajala ampak sedela v pisarnah in čakala na naročila. To pa ni prodaja! Za drastični padec realizacije po letu 2010 je odgovorna prodaja! Je bil mobing moja zahteva, da se počistijo pisarne, ker v zanemarjenem prostoru ni mogoče UČINKOVITO PRODAJATI. V omarah so bili redniki z dokumentacijo staro preko 20 let. Na stenah so bile telefonske številke oseb, ki že 15 let niso bili zaposleni v Lenthermu. »Nemarni ambient povzroči tudi nemarno obnašanje in potem je vse slabše in slabše« Philip Cosby. In kako je bilo v Lenthermu po letu 2010 ? Gospoda, sta razumela kot mobing mojo zahtevo, da začnemo v proizvodnji delati ob dogovorjeni uri in ne 10 minut kasneje? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da opremo in orodje, ki je neuporabno, pokvarjeno ali poškodovano odstranimo iz proizvodnje in proizvodnjo napravimo vitko in pretočno? -Ste razumeli kot mobing zahtevo, da stroje počistimo, počistimo displeje in posluževalne pulte, da se bo vsaj videlo, kaj piše na njih? -Ste razumeli kot mobing mojo zahtevo, da proizvodna hala ni »KADILNICA« in da se v njej NE SME KADITI? Še veliko bi lahko pisal o »mojem mobingu« pa bodi za sedaj dovolj. Kako pa je z vašim mobingom, gospod Dular? »Izplačevanja prejemkov na Swisskaind« Gospoda Dular in Jelenko, težko je delati z ljudmi, ki ne berejo dokumentov in se ne »spomnijo« sklepov skupščine lastnikov. V ZAPISNIKU z dne, 14.3. 2016 pod točko 9 piše, citiram: »Po predstavitvi plana konsolidacije g. Ivan Vogrin pove, da sprejme mesto direktorja družbe Lentherm-invest pod pogojem, da predsednica skupščine lastnikov podjetja, ga. Duška Razboršek, potrjuje s podpisom predloženi program konsolidacije. G. Ivan Vogrin bo podpisal pogodbo o zaposlitvi s predsednikom skupščine lastnikov podjetja Lentherm-invest. Glede višine plače predlaga, da mu pripada tri-kratnik povprečne plače v podjetju, ko podjetje izide iz krize, do takrat pa je pripravljen delati za 1 EUR na mesec.« Podjetje je maja 2016 že ustvarilo cca 27.000,00 € dobička iz tekočega poslovanja, junija pa že preko 50.000,00 €! Konec maja 2016, natančneje 30. maja, so bile delavcem izplačane vse zaostale plače in zaostali regres preteklega leta. -30. Maja 2016 sem dobil, preko družbe Swisskaind, prvo izplačilo vvišini cca 3900,00 € bruto. Zaposlen sem namreč na družbi Swisskaind (6 ur dnevno) in preostali dve uri dnevno na družbi Lentherm. -Vsega skupaj sem dobil v šestih mesecih izplačano cca 10.000,00 € bruto ali 1666,66 € na mesec! Preveč? Je to v skladu z mojo zavezo in zapisanim v sklepih skupščine? Na podjetju sem bil povprečno 250 ur na mesec; moja bruto urna postavka je do sedaj 6,66 €/uro! Se vam zdi preveč? Izdelavo programa konsolidacije in njegovo implementacijo pa v tem izračunu nisem zajel. Če je to tako enostavno konsolidirati podjetje vas sprašujem zakaj nihče od obstoječih akterjev ni napravil to pred mano? Dobro bi bilo, da bi se gospod Mihael Jančič, kot eden največjih posamičnih prejšnjih lastnikov, pred tem posvetil poslovanju podjetja in njegovi pozitivni rasti in ne da je kot »razvajeni otrok« snemal 5 urno maltretiranje direktorja v podjetju. Najbrž se vsi zavedate, da je snemanje v zaprtem prostoru brez dovoljenja prizadetega kaznivo dejanje? »Odredbe delovnega časa 12 ur dnevno pri temperaturi nad 28 *C« Vsakemu normalnemu človeku je jasno, da je bilo potrebno delo opraviti, ko smo ga dobili, kot to zahteva naročnik in so izpolnjeni drugi pogoji za delo. Le gospodu Dularju ne! Kaj si vi mislite o njem gospod Jelenko? Res je, en(1) teden smo delali 12 ur na dan (z malico in odmori). Vendar samo 1. teden! Zakaj? Ker so naši naročniki, od katerih dobivamo plačila za našo plačo, potrebovali izdelke v tistem tednu. Zato! In, ker kmet kosi, ko je lepo vreme, bi bilo koristno, če bi gospodu Dularju pojasnili gospod Jelenko, da pač delo ni linearno razporejeno čez vso leto. Ko ga je več pač delamo več, ko ga je manj delamo manj! Mu boste gospod Jelenko poskušali pojasniti, da je nad »sindikalnopametjo« vedno bila in bo »kmečka pamet«! Pravna država, za katero se vi gospod Dular prav gotovo zavzemate, ima z zakonom uzakonjeno pravico, da OBTOŽENI na obtožni predlog odgovori v roku 8 dni! Zakaj meni ni bila ta ustavna pravica zagotovljena ampak ste me, celo brez vročitve obtožnega predloga, obtožili in to še isti dan. Po hitrem postopku. Kot da vlada vojno stanje! Od mene ste pod grožnjo zahtevali, da podpišem izjavo o odstopu z mesta direktorja podjetja Lentherm! Potem pa ste me za dosego tega cilja 5 ur zadrževali in maltretirali, žalili in obtoževali dejanj, ki niso resnična! Je morda vojno stanje v vaših glavah? Gospod Dular, kdo vam je podelil mandat, da kršite mojo ustavno pravico do zagovora? Spoštovana gospoda, Dular in Jelenko! Iz zgoraj napisanega in priloženih dokumentov je evidentno, da sem vseh šest(6) točk OBTOŽNEGA PREDLOGA možganskega velikana sindikata SKEI, gospoda Martina Dularja, argumentirano in nedvoumno zavrnil. Georg Christoph Lichtenberg je ugotovil sledeče:«Živimo v času, ko potegne norec za sabo mnogo norcev, pametni pa le malo pametnih!« V sled navedenega PREDLAGAM, da veliki INKVIZICIJSKI SENAT na čelu s predsednikom, gospodom Martinom Dularjem in v sestavi velecenjenega Damirja Jelenka in zvestega podanika Vinka Bračiča sprejme naslednji sklep: Direktorja podjetja Lentherm, Mag. Ivana VOGRINA, diplomiranega inženirja strojništva, SE V CELOTI OPROSTI VSEH OBTOŽB IZ OBTOŽNEGA PREDLOGA Z DNE 20.7. 2016 IN SE MU DOVOLI VSTOPITI V PODJETJE TER OPRAVLJATI DELA IN NALOGE DIREKTORJA Sklep stopi v veljavo takoj! S tem sklepom je inkvizicijski senat dolžan obvestiti zaposlene in javnost! Inkvizicijski senat tudi prepozna svojo zmoto in za kazen sprejme SAMOOBTOŽNI PREDLOG z naslednjim predlogom sankcije, ki se glasi: ZARADI ZMOTNE IN ZLONAMERNE UPORABE PRAVNIH,ETIČNIH IN OBČE CIVIZACIJSKIH NORM V PRIMERU »Lentherm« SE ČLANI INKVIZICIJSKEGA SENATA SAMO-KAZNUJEJO TAKO, DA NE BODO NIKOLI VEČ VSTOPILI V PODJETJE LENTHERM. Za udejanjanje te sankcije skrbijo: Brigita Hötzl Iskra, Mihael Jančič in Alenka Šnajder, ki se osebno postavijo z vilami na vhod v podjetje in tako poskrbijo za izvršitev sankcije. Direktor podjetja Lentherm Mag.Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Poslano: Naslovniku Damir Jelenko in Atea,d.o.o. Predsedniku in članom NS Drugim relevantnim deležnikom »puča v Lenthermu« P.S.: Vsem, ki boste brali pričujoči tekst se opravičujem za malce neresen zaključek tega zapisa.  V opravičilo mi naj bo dejstvo, da akterji »puča v Lenthermu« streljajo takšne kozle, da me že res sili na »kozlanje«. Vsi smo le ljudje; če smo, vzdržimo naval neumnosti le do določene meje, potem pa tudi nam »meja« popusti.

Dr. Miro Cerar - univerzitetni tajkun

UNIVERZITETNI TAJKUN  V soboto 31.5. 2014 je dnevnik Večer resnično prinašal veliko modrosti. Na tretji strani smo lahko prebrali tudi članek  o univerzitetnemu profesorju(1), ustavnemu pravniku in zunanjemu sodelavcu Državnega zbora(2) in strokovnjaku(3)  dr. Miru Cerarju. Gre za človeka, ki je velik up za slovensko zavoženo politično doktrino, za človeka, ki je primer etično in moralno popolnoma neomadeževanega človeka.   Navedeno trditev bom poskušal dokazati v treh točkah: 1.   Dr. Miro Cerar je zaposlen na Univerzi kot profesor. Tam dobiva plačo in vse bonitete, ki iz tako imenitnega statusa tudi izhajajo. Opravlja tudi »raziskovalne naloge«, za katere je še posebej nagrajen. Predava tudi o etiki in morali, malo na fakulteti, malo pa kot »zasebni profesor«. Piše tudi knjige, kar je še posebej pohvalno, predvsem o etiki in morali. 2.   Dr. Miro Cerar ima v Državnem zboru pisarno  št. 89T. Na vratih pisarne piše med drugim: dr. Miro Cerar, zunanji svetovalec, ustavna komisija, komisija za poslovnik. Njegova pisarna je nasproti moji, ki nosi št. 85T. V dveh letih in pol sem na tem hodniku dr. Mira Cerarja srečal le enkrat. Pa veste, koliko je novi up  državljanov zaslužil zadnjih deset let v Državnem zboru kot svetovalec? Ker mi ni vseeno za vaše zdravje, vam tega podatka iz preventive ne bom povedal. Če pa vas morda vseeno zanima, številko lahko dobite od odgovornih v Državnem zboru. Ker deluje gospod Cerar v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi, bo zagotovo po prejemu tega dopisa sam pojasnil državljanom, ki jih nagovarja, koliko je zaslužil v Državnem zboru s svetovanjem. Profesor in ustavni pravnik je na primer svetoval Državnemu zboru tudi ob sprejemanju Zakona o davku na nepremičnine. Sprejem tega Zakona je razgalil vso intelektualno in strokovno bedo nekaterih slovenskih vrhunskih pravnikov in ustavnih strokovnjakov. Pri njegovem sprejemanju so sodelovali ministri z doktoratom prava, ustavni pravniki-svetovalci, najeti doktorji prava, ki so bili zato posebej plačani. Pa je Ustavno sodišče zakon kot popolnoma neustaven v celoti zavrnilo. Najbrž se samo po sebi zdi umevno, da bi morali ti ustavni pravniki in pravni strokovnjaki, zaradi spoštovanja etičnih in moralnih norm, odstopiti, vrniti denar za svetovanja in tudi vrniti titule, ki so najbrž  kupljene oziroma brez vrednosti. Kaj od tega se je zgodilo? Kaj od tega se bo zgodilo? Seznam »zblojenih zakonov«, pri katerih so sodelovali »prostituirani pravni strokovnjaki«, bi bil dolg nekaj strani. Ti zakoni zavirajo razvoj gospodarstva in onemogočajo ustvarjalno življenje prebivalstva. Pri vseh teh zakonih so sodelovali kot svetovalci domala isti »pravni strokovnjaki«. Pa so to res strokovnjaki ali so to »univerzitetni tajkuni«, kot je te intelektualne sprijence slikovito poimenovala Anja Hreščak v Večeru (9. Junij 2014)? 3.   Dr. Miro Cerar  je podpisal  STROKOVNO MNENJE  pod opr. št. SM- 2/2014, (7. april 2014), v zvezi z ustanovitvijo občine Ankaran. Nosilec izdelave tega strokovnega mnenja je Evropski center za reševanje sporov- ECDR. V uvodu piše, da je dr. Miro Cerar akreditirani pravni strokovnjak in nevtralni ocenjevalec pri ECDR. Pri izdaji pravnega mnenja je sodeloval tudi dr. Aleš Novak iz pravne fakultete v Ljubljani. Angažiranje cenjenega doktorja prava v okviru ECDR je tretja služba, ki jo opravlja. Pri predstavitvi je zapisano, da je »nevtralni ocenjevalec ECDR« in akreditirani pravni strokovnjak. Logično se postavlja vprašanje, kako je s to nevtralnostjo ob dejstvu, da je gospod Cerar akreditiran tudi kot zunanji svetovalec Državnega zbora za isto področje. Torej komu svetuje, komu daje nasvete? Obema institucijama enake nasvete in dobiva pri obeh enako plačilo, obema institucijama različne nasvete  in dobiva tudi pri obeh  različno plačilo? Ali ni pisec knjig o etiki in morali ugotovil, da je to neetično in nemoralno početje? Je gospod še eden v vrsti »moralnih pravnih teologov«, za katerega velja, da se je treba ravnati po njihovih besedah in ne po njihovih dejanjih? So res tisti v Sloveniji, ki sebe razglašajo za najbolj etične in moralne, največji skriti sprijenci? Imamo že »Tretjega Viranta« v zadnjih dveh mesecih? Kaj nam še ostane ob neizpodbitnih dokazih, da je stanje res takšno? Zakaj gospod Cerar ni podal relevantnega pravnega mnenja Državnemu zboru, da bi to stanje po odločbi Ustavnega sodišča že pred nekaj leti uredili na ustavni način? Je res, da izbrani pravni strokovnjaki namenoma ustvarjajo zmedo, da potem lahko pišejo pravna mnenja in dobro služijo? Navedeno tezo bi lahko potrdili z dejstvom, da je o istem vprašanju pisala strokovna in pravna mnenja množica »pravnih in ustavnih pravnikov«. Naj navedem samo nekatere: -Pravno mnenje je izdelal tudi Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Datum izdelave mnenja je 9. april 2014. Projektno skupino so sestavljali dr. Lojze Ude, dr. Rajko Pirnat in dr. Ciril Ribičič. Po informacijah naročnika naj bi »pravno mnenje« stalo 26.000,00 evrov. Mnenje ima 34 strani, torej je stala vsaka stran 764 evrov! Pri tem pa nikomur ni jasno, ali pa tudi, ali je ta Inštitut javni (od Pravne fakultete) ali zasebni (pri Pravni fakulteti) in je Pravna fakulteta le kamuflaža za kritje početja »univerzitetnih tajkunov«? Se vam zdi takšno početje pošteno? -V okviru EDCR je 22. 4. 2014 »strokovno mnenje«, pod  opr. št. SM-4/2014, na 15 straneh, izdelal tudi  strokovnjak  prof. dr. Franci Grad. -Strokovno mnenje je, pod opr.št. SM-3/2014 nosilca EDCR, 10.4. 2014 izdelal strokovnjak dr. Janez Šmidovnik. -Strokovno mnenje je dne 1.4. 2014 pod opr. št. SM-1/2014  EDCM izdelal strokovnjak prof. dr. Janez Čebulj.   S tem pa še kalvarije ni konec. Da je zadeva popolnoma groteskna, so domala isti »strokovnjaki« pisali  »strokovna in pravna mnenja« že leta 2010. -Dr. Miro Cerar je napisal PRAVNO MNENJE  že 2.11. 2010 !? Zakaj tako eminentni ustavni pravniki niso uspeli rešiti zadeve v štirih letih? Nekateri celo svetujejo trem naročnikom istočasno v isti zadevi? Kje je tu logika, kje je morala in kje etika na katero prisegajo? Bomo dobili odgovore? -Dr. Janez Šmidovnik je v zvezi z občino Ankaran padal MNENJE tudi že davnega  2.11. 2010! -Dr Janez Čebulj je podal mnenje že 29.10. 2010.   Ob vsem navedenem se pravzaprav človeku naježi koža in se vpraša:«Ljudje, ali je to sploh mogoče«? V katerikoli podsistem države pogledate, ugotovite podobne relacije. Mi nimamo težav z mafijo, kot na primer Italija, mi imamo veliko hujšo stanje. Mi imamo državo, ki deluje kot mafijska združba. Kdor ni v tej združbi, je diskreditiran, ekonomsko oslabljen do te meje, da se bori za preživetje ali medijsko blokiran ter obravnavan po metodah »medijskega linča«. Te metode sem natančno opisal že pred dobrim letom v knjigi Zakaj je Slovenija bankrotirala. Zakaj? Zaradi države, ki deluje na principih delovanja mafije!

Brodolom na kopnem

Kdo je izčrpaval LENTHERM?

Dogajanja v Lenthermu

Aktualno

Dogajanja v Lenthermu

Spoštovana gospa Brigita Hoetzl- Iskra, spoštovani gospod Mihael Jančič in ostali sodelavci! V prilogi vam pošiljam razloge za uvedbo prisilne poravnave. Upam, da bo tokrat  PREVLADAL RAZUM    in ne  NASILNI  IN UNIČUJOČI POGUM! Lep pozdrav  in  vse dobro! Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. ______________________ ODGOVOR Mihaela Jančiča: Lep pozdrav,   Razlog vaši vlogi za začetek postopka prisilne poravnave ni v razlogih, ki jih navajate v vaših dopisih, ampak v vaši želji po pridobitvi 33% poslovnega deleža v podjetju, kar ste nam vsem predstavili v dokumentu na podlagi katerega nam zaposlenim dokazujete, da imate do njega pravico.   Dejansko pa v tem trenutku trpimo poslabšanje likvidnostne situacije zaradi dveh dejstev.   Prvo dejstvo je, da podjetje vašega brata, ki ga zastopate, za nakup poslovnega deleža v podjetju Lentherm d.o.o. ni plačalo kupnine v višini 37.008,- EUR. Teratev je zapadla 25.6.2016 in bo torej kmalu stara že dva meseca.   Drugo dejstvo je, da glede na vaše obvestilo bivšim družbenikom o potrebni dokapitalizaciji (v prilogi), podjetje kot pogoj za pridobitev posojila potrebuje dokapitalizacijo v višini 150.000,- EUR oz osebno poroštvo lastnikov. Kot predlagano nasproti (tudi vaš predlog), so bivši družbeniki družbi prodali svoje preostale deleže, da bi jih družba lahko prodala in pridobila dokapitalizacijo, vi pa ste omenjene lastne deleže podarili podjetju ATEA d.o.o., podjetju svojega brata Maksimiliana Vogrina, ki ga tudi zastopate, pa kot nagrado pridobili 24% delež od podjetja ATEA. To domnevam, ker kot računovodja podjetja še vedno nisem dobil kupoprodajnih pogodb, za prodajo lastnega deleža, da bi lahko ugotovil terjatev iz enakega naslova in kupca (v tem primeru očitno podjetje ATEA d.o.o.) terjal za kupnino, transakcije pa so razvidne iz javno objavljenih sklepov registrskega sodišča.   Tudi vsa kazniva dejanja, ki jih v vaših dopisih in prijavah očitate podjetju ATEA oz. g Jelenkotu, vsebujejo vas kot o tem obveščenega in aktivno sodelujočega udeleženca. Saj ste vse račune, ki smo jih plačevali podjetju ATEA sami podpisali in potrdili, na račune označili da naj bodo plačani in nekatere plačilne naloge celo sami ročno podpisali na banki. Naj ob tem zapišem da to ni moje mnenje, ampak mnenje policista Dušana Horvata.   Tudi pogodbo o posojilu za 250.000,- ste podpisali vi sami, in s tem obremenili podjetje Lentherm d.o.o.. Po mojem spominu tudi ni bilo nobene prisile ali druge okoliščine, zaradi katere bi lahko trdili, da posojilne pogodbe niste podpisali prostovoljno.   Če policija preverja karkoli v zvezi z vašimi najvami, v vseh očitanih dejanjih ugotavlja vaše aktivno sostorilstvo.   Sicer pa smo doslej naračunali za okrog 11.000,- EUR izplačil, ki so bila nakazana ali na podjetje vašega brata, ali pa izročena vam v roko iz blagajne in do katerih kot zunanji izvajalec storitve sanacije, ki je le imenovan v funkcijo poslovodje, ni pa na podjetju zaposlen niste imeli pravice. Tudi vaš prikaz dobička je zavajajoč, dejansko je podjetje v vseh mesecih do junija ustvarjalo izgubo, k čemur še niso prišteti niti stroški plač, ki bi morali biti obračunani, saj je bil vaš sklep o znižanju nezakonit in ga lahko kdorkoli od zaposlenih kadarkoli iztoži brez posebnih naporov. Ali je nadzorni svet in skupščina potrdil vaš predlog znižanja plač, ni relevantno. V nadzornem svetu in skupščini smo sedeli sodelavci, ki smo želeli podjetju le dobro in smo si želeli rešitve podjetja, vi pa zasledujete edini cilj osebnega okoriščanja ne glede na predpise, pravila, poslovno prakso ali moralo.   Dejanje podaritve poslovnega deleža ima po mojem sicer tudi znake poslovne goljufije.   S spoštovanjem   Mihael Jančič, univ. dipl. ekon. ODGOVOR Ivana Vogrina: Spoštovani gospod Mihael Jančič !   V mojem odgovoru  Vam se bom poskušal izogniti čustvom in se bom osredotočil le na dejstva. Ta dejstva pa so naslednja :   1.     PISNE-NOTARSKO OVERJENE zaveze oz. izjave je treba izpolniti! Če menite Vi drugače vas sprašujem, kakšen pravni red torej zagovarjate? Dejstvo je, da je gospod Damir Jelenko podpisal in notarsko overil zavezo, da je razmerje med družbenikoma  67 % (Atea)  in  33% (Swisskaind). In jaz ne pričakujem nič drugega kot izpolnitev te ZAVEZE- notarsko overjene! Najbrž se ne spomnite več (kot ne mnogih stvari), da ste pri zadnjem prenosu prejšnji lastniki podpisali IZJAVO na kateri ste definirali to razmerje. Vam bom ob priložnosti vašo izjavo poslal. Vse preostale so enake, saj ste vsi podpisali vsebinsko enake izjave, le deleži so bili različni. Ta dokument sem Vam poslal sicer pa je objavljen na  www.PublishWall.com .   2.     Poslal sem Vam tudi dokument iz katerega je razvidno ZAKAJ še Swisskaind ni vplačal kupnine! Razlog je, da ni vplačala Atea in še več; Damir Jelenko je veselo prenakazoval denar iz Lenthermovega računa na svoj račun in to brez moje odobritve! Tudi ta denar bi izpuhtel kot je mnogo drugega! Ko bodo razmere urejene, bo sledilo vplačilo!   3.     V glavnem  pišete BREZ DOKAZOV, kot je to v navadi pri nas! Pokažite mi dokument iz katerega je razvidno, da sem jaz vzel denar iz blagajne, da sem jaz podpisan kot prejemnik razen računov za gorivo in zelo minimalne potne stroške kar pa je vse dokumentirano in v skladu s predpisi. Pokažite jih? Nasprotno sem jaz Vam poslal dokument, ki ga je podpisal gospod Jelenko in na katerem  so podpisani  prejemniki denarja. Je tako? Teh dokumentov je še več toda zaenkrat jih nisem obelodanil, ker nočem blamirati nekaterlh zaposlenih v Lenthermu.   4.     V kolikor sem karkoli narobe naredil v Lenthermu bom zato odgovarjal. To je jasno! Podpisal sem zelo malo računov za sporna prenakazila. Zelo malo!  Ves čas sem opozarjal gospoda Jelenka, da podjetja ne sme izčrpavati.   5.     Pogodbo za kredit sem podpisal in v tem ni nič spornega. Gospod Jelenko se je obvezal, da bo vplačal dokapitalizacijo in potem bi se kredit vrnil. Pa ni bilo iz tega nič, kot veste!   6.     Plačila Swisskaidu v višini manj kot 10.000,00 so bila izvedena za:   a.    Izdelavo in implementacijo sanacijskega programa; b.   Mesečno povprečno 250  ur mojega dela v podjetju,  za 6 mesečno delo.  Delati sem pričel februarja, direktor sem postal marca, danes pa je sredina avgusta. Menite, da je to preveč?  Moja bruto ura ni znašala niti 7 €!   7.     Vsi moji predlogi so bili OSEBNO Z VAŠE STRANI POTRJENI, gospod Jančič! Enkrat ste to potrdili na skupščini kot solastnik  in drugič na nadzornem svetu! Je tako? Gospod Jančič,  si boste za kazen  zaprli vhod v  podjetje in si napisali tablo, da ne smete vstopiti  ali bo to naredil sindikat? Tudi o tem dejstvu so na www.PublishWall.com  objavljeni dokumenti!   8.     IN za konec, gospod Jančič, naslednje:   a.    Bili ste eden večjih solastnikov podjetja in kljub temu niste naredili sanacijski program ter prevzeli vodenje in večinsko lastništvo v svoje roke! ZAAKAJ NE? Nihče vam tega ne bi branil, ljudje so na nek način to od vas pričakovali, je tako?   b.   Želja po novem kreditu sledi praksi, ki ste jo izvajali zadnjih 5 let v Lenthermu in sicer, ko je zmanjkalo denarja za plače ste šli pa po kredit. Je bilo tako? In to na takšen način, da ste izvedli »interno investicijo« v višini približno 400.000,00 € , ki pa je bila dejansko »vredna«  60.000,00 €!  Kakšna prevara za banko. To je ugotovil že Neodvisni pregled poslovanja-IBR, ki ga je opravil gospod Aleš Kumperščak. Vi kot računovodja ste pri tem prirejanju bilanc aktivno sodelovali. Pa saj najbrž veste, da je prirejanje bilanc na osnovi neresničnih podatkov kaznivo dejanje? Se zato tako bojite in branite dejansko NEODVISNE REVIZIJE POSLOVANJA?   Jaz pa menim, da si  denar za plače moramo zaslužiti z delom, z ustvarjanjem, z prodajo. Kredit pa bomo vzeli za investicije in razvoj! Se zato branite sedaj mojega direktorovanja, ko veste, da zahtevam delo in rezultate. Saj poznate misel Benjamina Franklina: »Pot do bogastva je odvisna samo od dveh besed: delavnosti in varčnosti.« Pa saj ni čudno, da ste na ti dve besedi pozabili v Lenthermu, ko jih je pozabila praktično vsa slovenska »elita.« Da boste morda bolje razumeli kar pišem Vam predlagam, da preberete knjigo avtorja AXSEL KAISERJA »Pot v propad«, 2013, Inštitut Karantanija in Učila.   c.    Iz navedenih razlogov Vam predlagam gospod Mihael Jančič, da prenehate s  »SLEPILNIMI MANEVRI« in priskrbite NEMUDOMA  vse podatke in dokumente za REVIZIJO, ki bo razkrila vse napake, oškodovanja, nenamenska plačila, nenamenska prenakazila…….!  Jaz se tega ne bojim in ne branim, ZAKAJ se vi gospd Jančič in vaš naročnik gospod Jelenko? Ni mi jasno zakaj bi se branili revizije, če bo odkrila moje napake? Prosim vas za resen pristop!   Lep pozdrav in vse dobro!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan  VOGRIN,Dipl.Ing.      

NEKRIVDNA NEPOŠTENOST - KRIMINALNO OZADJE? Zgodba o Martinu Dularju in Damirju Jelenko

Spoštovana gospa Zala GRIVEC! V prilogi vam pošiljam zanimive dokumente. Predvsem bodite pozorni na zadnjo stran. Kaj menite o stališču predsednika Nadzornega sveta dr. Dušana Radonjiča, »da se za vsem tem skriva kriminalno ozadje?« Sporočila, ki ste jih dr. Radonjiču pošiljali nikakor niso niti vsebinsko niti terminsko usklajena. To dejstvo vas postavlja v čudno vlogo. Iz dokumentov je to mogoče nedvoumno razbrati. Pa saj  ja ne, da asistirate ali celo aktivno sodelujete  pri kriminalnih početjih? To bi bilo zelo nespametno in lahkomiselno dejanje glede na dejstvo, da bo zadeva dobila epilog na sodišču!   Spoštovani  ostali sodelavci! Iz dobro obveščenih virov  »znotraj  ograje  Lenterma« vem, da dela  v proizvodnji le nekaj ljudi. Upam, da ste v prodaji bolj aktivni. Ta čas zmanjšane delovne aktivnosti prosim izkoristite za počitek in nabiranje moči za delo v bodoče. Da nadoknadimo zaostanek bo treba delati  s  150 % zmogljivostjo. Vzamite pa si tudi čas za študij materialov, ki vam jih pošiljam, saj bi bilo zaželeno, da se odločate na podlagi dejstev  in po lastni presoji ne pa po nareku in interesu gospoda Jelenka in gospoda Dularja. Martin Dular, vir slike: zurnal24.si   Vse dobro vam želim!   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. _____PRILOŽEN DOKUMENT_____

Damir Jelenko - zloraba položaja, ponarejanje listin, fiktivni računi, oškodovanje družbe Lentherm

Pejemniki: Atea inženiring d.o.o. Beloruska ulica 9, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Omnitech d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Hiltech d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager Ajdas d.o.o. Partizanska cesta 5, 2000 Maribor direktor: Damir JELENKO, dipl. org. manager ZADEVA:  1. ZLORABA POLOŽAJA 2. PONAREJANJE LISTIN 3. OŠKODOVANJE DRUŽBE Lentherm, ZAPOSLENIH, BIVŠIH LASTNIKOV IN UPNIKOV 4. NAPELJEVANJE SODELAVCEV V KAZNIVA DEJANJA Spoštovani gospod Damir JELENKO! Na osnovi dokumentacije, ki je v prilogi ste ravnali v nasprotju z vestnostjo dobrega in odgovornega gospodarja. Ravnali ste tudi v nasprotju z voljo prejšnjih lastnikov družbe LENTHERM in zaposlenih, ki so nama zaupali vodenje družbe.    Damir Jelenko, vir slike: ajdas.si S čim to utemeljujem:  1. Vaša družba ATEA inženiring je dne 10.06. 2016 izdala račun družbi Lentherm v znesku 48.190,00 € z DDV. Za to ne obstaja nobena pogodba ali podpisana dobavnica. 2. Vaša družba Omnitech d.o.o. je izdala dva računa in sicer v vrednosti 17.759.78 € in v vrednosti 11.547,70 €. Tudi za ta dva računa ne obstaja nobena pogodba, naročilnica ali podpisana dobavnica. 3. Vaša družba Hiltech je družbi Lenterm izdala račun dne 23.05. 2016 v vrednosti 19.025,07 €. Tudi ta račun ne spremljajo nobeni dokumenti kot so pogodba, naročilnica ali vsaj podpisana dobavnica s strani pooblaščene osebe, ki bi potrdila prejem. Gre torej še za naslednji račun v vrsti serije računov, ki so fiktivni.  4. Družba Ajdas je družbi Lnetherm izdala račun za opremo v vrednosti 13.822.60 €. Tudi za to opremo neobstajajo nobeni dokumenti kot so naročilnica, dobavnica ali pogodba.  nadaljevanje s klikom na dokument _____KLIK NA DOKUMENT_____

PLAČILA V GOTOVINI ? Kdo je odredil? Kdo je prejel?

Spoštovana gospa Iskra, Spoštovani gospod Jančič!   Ko sem bil v Izraelu je bil pod vodstvom gospoda Dularja izveden »puč v Lenthermu!« Med ostalimi NEUTEMELJENIMI OČITKI je bil  tudi jemanje denarja iz blagajne za svoje osebne potrebe. V prilogi vam pošiljam skenirani originalni dokument, ki se nahaja sedaj pri odvetnici, iz katerega nedvomno izhaja naslednje:   1.       Na dokumentu je gospod Damir Jelenko napisal: »600 € po dogovoru!« in nato sledi njegov podpis! Ni njegov podpis? Grafolog bo to po nalogu sodišča z lahkoto dokazal! 2.       Gospod Helmut Vogrin je 6.5. 2016 ta dokument podpisal. O ostali vsebini ne bi zgubljal besed, o odgovornosti in krivdi bo odločalo sodišče!   Postavljajo pa se naslednja vprašanja osebne morale in integritete posameznika in sicer: 1.       Kako to, da gospod Vinko Bračič ni na tem znamenitem »puču« tega povedal, saj je to vedel. Zakaj ni preprosto rekel, da se po krivem dolži direktorja za nekaj kar ni naredil in za to obstajajo dokumenti? Je res kar pravijo modreci:«Enkrat izdajalec, vedno izdajalec!« Od trenutka mojega imenovanja za direktorja mi je gospod Vinko Bračič poročal o vseh pikantnih podrobnostih iz poslovnega in osebnega življenja prejšnjih lastnikov in zaposlenih. Ko se mu je zazdelo, da bo življenje »lagodnejše« ob gospodu Damirju Jelenku je pristop ponovil. Najbrž je počutje gospoda Bračiča odlično?  Mora biti v strahu sedaj gospod Jelenko? 2.       Na tem znamenitem intelektualnem dogodku je bil prisoten tudi gospod Helmut Vogrin. Čudi me, da ni on povedal koliko denarja je prejel v gotovini poleg redne plače. Po »dogovoru« z Jelenkom!   Dragi moji sodelavci in prijatelji iz Lentherma! Ljudski rek pravi: »Laž ima kratke noge!« Drži ali ne, po vašem? Še nekaj takšnih in podobnih dokumentov je shranjenih pri odvetnici. Na nobenem ni mojega podpisa. So pa podpisi iz »vaše« sredine. Prosim vas za streznitev! V tej »podganji dirki« ne morete biti na osnovi laži, prevar in podtikanj zmagovalci. Končna zmaga je vedno na strani UMNIH  in  POGUMNIH! Bi lahko bili ljudje z kupljenimi diplomami umni? Morda pogumni? Pričakujem  pisno opravičilo od vseh tistih, ki ste mi storili krivico, govorili laži, klevetali in me maltretirali več kot 5 ur v podjetju! Boste zmogli toliko osebnega dostojanstva ali pa boste še naprej asistenti v »podganji dirki«???   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing. Spoštovana gospa Jasna SINTIČ !   Ste ves čas « desna roka » gospda Damirja Jelenka. Natančno veste kakšni so bili najini dogovori in katere dokumente je gospod Jelenko podpisoval. Ne bi se mi zdelo prav, da bi zaradi njegovega pohlepa hodili po sodišču  ali bili celo kazensko preganjani, ker ste v « sostorilstvu » z njim. Zakon o takšni spregi  natančo  določa odgovornost. Preglejte  prosim  prilogo in vsebino dopisa. Odločitev ali boste ravnali pošteno ali ne je vaša. Tudi posledice ! Nekajkrat sem vas poskušal dobiti po telefonu vendar neuspešno ! Kaj je razlog temu saj sva sicer do nedavnega redno dnevno sestankovala z gospodom Jelenkom ?   Vse dobro in lep pozdrav !   Direktor podjetja Lentherm Mag. Ivan VOGRIN,Dipl.Ing.

Ivan Vogrin

Oct 15, 2018
ZAKAJ JE Slovenija VEDNO MANJ PODOBNA Švici? ...
Namesto uvodaKoliko entuziazma je bilo prisotnega med prebivalci Slovenije leta 1991, koliko prepričanja v sposobnost ...
(0)
Dec 28, 2016
Povzročitev stečaja z goljufijo in nevestnim ...
Javno objavljam dokument - predlog za pregon zoper Damirja Jelenka zaradi povzročitve stečaja z goljufijo in nevestnim ...
(0)
Sep 30, 2016
Dogajanje okoli Lentherma - ponudba in odgovor na ...
Spoštovani kolega, gospod Damir Jelenko!Zahvaljujem se ti za kooperativnost. Ocenjujem, da sva že blizu ...
(1)
Sep 30, 2016
Kriza vodenja in lastniški pohlep večinskega ...
Spoštovana gospa Lidija Cokan (RTVSLO)!V vednost Vam pošiljam odgovore, ki sem jih pripravil za POP TV. ...
(1)
Sep 29, 2016
Predlog za odkup poslovenga deleža
Spoštovani poslovni  partner, gospod Damir Jelenko!Pred dnevi si mi na srečanju dejal, da si pripravljen ...
(1)
Sep 26, 2016
Izjava za javnost v zvezi s stavko v Lenthermu!
Dvanajstega(12.)  julija 2016 sem službeno odpotoval v Izrael.  Od 19. julija, ko sem se vrnil iz ...
(1)
Aug 20, 2016
Dogajanja v Lenthermu
Spoštovana gospa Brigita Hoetzl- Iskra, spoštovani gospod Mihael Jančič in ostali sodelavci!V ...
(3)
Aug 20, 2016
Kdo je izčrpaval LENTHERM?
Spoštovani gospod Mihael Jančič!Verjamem, da niste še mogli ugotoviti pogoje insolventnosti  kot ...
(5)
Aug 12, 2016
NEKRIVDNA NEPOŠTENOST - KRIMINALNO OZADJE? Zgodba ...
Spoštovana gospa Zala GRIVEC!V prilogi vam pošiljam zanimive dokumente. Predvsem bodite pozorni na zadnjo ...
(1)
Aug 11, 2016
Podganja dirka (pisanje fiktivnih računov in ...
Spoštovani gospod Damir Jelenko!Dne, 29.7. 2016 ste poslali družbi Swisskaind,d.o.o., meni pa v vednost, dopis ...
(1)
Aug 11, 2016
Kazenska ovadba zoper Damirja Jelenka in njegove ...
Policijska uprava MariborMaistrova ulica ________ Dne, 28.7. 20162000 MariborZadeva: KAZENSKA OVADBA - pisni ...
(5)
Aug 11, 2016
Damir Jelenko - zloraba položaja, ponarejanje ...
Pejemniki:Atea inženiring d.o.o.Beloruska ulica 9, 2000 Maribordirektor: Damir JELENKO, dipl. org. managerOmnitech ...
(0)