Študija ekonomistov univerze California Berkeley ugotavlja, da je 400 najbogatejših ameriških družin lani plačalo davke po nižji efektivni stopnji kot polovica gospodinjstev s povprečnimi dohodki. Študijo, ki analizira davčne stopnje od leta 1960, sta izvedla ekonomista Emmanuel Saez in Gabriel Zucman

Večje bogatstvo imaš, manj davkov plačaš ... kje drugje kot v Ameriki - Zanimivosti - Govori.se

Študija ekonomistov univerze California Berkeley ugotavlja, da je 400 najbogatejših ameriških družin lani plačalo davke po nižji efektivni stopnji kot polovica gospodinjstev s povprečnimi dohodki. Študijo, ki analizira davčne stopnje od leta 1960, sta izvedla ekonomista Emmanuel Saez in Gabriel Zucman