Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavnikoma Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, predsednikom Lojzetom Tomaževičem in direktorjem Iztokom Suhadolnikom. Pogovarjali so se o težavah, s katerimi se soočajo varstveno delovni centri (VDC-ji), pozornost pa so namenili tudi vprašanju pravnega položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so se dotaknili predvsem volilne pravice.

Varuh Svetina: Skupnostna skrb v lokalnem okolju ponekod še velik problem - Novice - Govori.se

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavnikoma Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, predsednikom Lojzetom Tomaževičem in direktorjem Iztokom Suhadolnikom. Pogovarjali so se o težavah, s katerimi se soočajo varstveno delovni centri (VDC-ji), pozornost pa so namenili tudi vprašanju pravnega položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so se dotaknili predvsem volilne pravice.