Pozitivna agresija se razvija vzporedno z zavedanjem samega sebe. Poglejmo si ta razvoj na resničnem primeru.

Nazoren resničen primer zdrave agresivnosti (2. del) - Zanimivosti - Govori.se

Pozitivna agresija se razvija vzporedno z zavedanjem samega sebe. Poglejmo si ta razvoj na resničnem primeru.