Avtohiša Malgaj beleži 20-letnico delovanja v Ljubljani, ki je ena od pomembnejših obletnic v 125-letni obrtno podjetniški tradiciji družine Malgaj. Danes zastopajo šest blagovnih znamk, opravijo 36.000 servisnih storitev in prodajo več kot 3.200 vozil letno. Z izobraženostjo kadra, vlaganjem v izpopolnitev tehnične opremljenosti in visoko ravnjo kakovosti storitev zagotavljajo nenehno uresničevanje vedno zahtevnejših želja svojih kupcev in s tem rast skupine Malgaj.

Praznovanje 20-letnice z Nušo Derendo in Rokom Terkajem – Trkajem - Dogodki - Govori.se

Avtohiša Malgaj beleži 20-letnico delovanja v Ljubljani, ki je ena od pomembnejših obletnic v 125-letni obrtno podjetniški tradiciji družine Malgaj. Danes zastopajo šest blagovnih znamk, opravijo 36.000 servisnih storitev in prodajo več kot 3.200 vozil letno. Z izobraženostjo kadra, vlaganjem v izpopolnitev tehnične opremljenosti in visoko ravnjo kakovosti storitev zagotavljajo nenehno uresničevanje vedno zahtevnejših želja svojih kupcev in s tem rast skupine Malgaj.