Na letnem zboru Kmetijske zadruge Ptuj v Hajdošah je vodstvo podelilo zahvale za minulo delov. Dobili jih je šest nekdanjih sodelavcev, ki so se lani upokojili, in sicer (od leve): Slavica Pišek, Katica Mesarec, Milena Kamenšek, Ana Dovečar, Marjan Munda in Stojan Stres (manjka).

Skrajno levo predsednik nadzornega odbora zadruge, zadaj predsednik zadruge Marjan Kramberger, podpredsednik Miran Zagoršek, direktor Marjan Janžekovič in vodja komerciale Branko Valenko.

 Več  v sredini številki Kmečkega glasa.