Na nedavnem letnem zboru Mlekarske zadruge Ptuj v Kidričevem so tudi za leto 2018 podelili priznanja in nagrade najuspešnejšim rejcem in zbiralcem iz skupinskih zbiralnic, ki so imele najboljše rezultate v kakovosti mleka.

Za absolutno  največje količine oddanega mleka so tradicionalne zvonce prejeli kmetije Šmigoc iz Repišč v Halozah (1,124.348 litrov), kmetija Kovačič iz Hoč pri Mariboru (908.642) in kmetija Simonič iz Iljaševcev pri Ljutomeru (764.445); za regijo Koroška kmetija Brezovnik iz Št. Janža,  Radlje ob Dravi (442.983), za regijo Prekmurje pa kmetija Smodiš iz Kuštanovcev pri Puconcih (302.148)  

Najuspešnejše zbiralke oz. zbiralnice mleka pa so zbiralnica Trnovci pri Sv. Tomažu (zbiralec Ivek Trunk), Stogovci pri Majšperku (Branko Korez) in Domanjševci na Goričkem (Renata Šebök.  

Več v redni tedenski izdaji Kmečki glas. 

Foto: arhiv MZ Ptuj