Saatbau Slovenija, ki je hčerinsko podjetje avstrijske semenske hiše Saatbau iz Linza, je včeraj in danes pripravilo svoji tradicionalni strokovni delavnici. Lokaciji sta bili enaki kot lani – Domžale za Dolenjsko, Osrednjo Slovenijo in Gorenjsko ter Nemčavci pri Murski Soboti za SV Slovenijo.

Ker so bili letos ugodni vremenski pogoji za pozne poljščine, se za razliko prejšnjih let tematsko delavnici nista razlikovali: v njenem I. sklopu so namreč izkušnje iz neposredne kmetijske pridelave  predstavili kmetje iz Avstrije s področij krmnih dosevkov, dognojevanja koruze in skladiščenja zrnja; v II. sklopu pa je bilo govora o novih tehnologijah oziroma o t.i. preciznem kmetijstvu, ki je vedno bolj na pohodu.

Moto tega semenarja, ki pridobiva tudi na našem trgu vse večji delež, je namreč: semena ne le prodati, pač pa tudi deliti preizkušene izkušnje pri uvajanju novih  tehnologij, kako priti do rekordnih pridelkov.

Poleg tradicionalne razglasitve letnih zmagovalcev med poskusniki in drugimi njihovimi pridelovalci v konkurenci pšenica, ječmen, soja ter silažna in koruza v zrnju, je letos Saatbau Slovenija pri slednji zaradi zelo ugodnih pridelovalnih pogojev hkrati z zmagovalcem dobila  tudi rekorderja. To je tistega, ki je v času, odkar ta z avtorskimi pravicami zaščitena akcija pri Saatbau Slovenija poteka, letos po hektarju pridelal absolutno največjo količino. Naslov rekorderja koruze v zrnju je od letos v lasti Milana Žalika iz Gornje Bistrice pri Črenšovcih v Prekmurju. Od letos v njihovi sortni listi novi hibrid koruze Aurelio DKC4943 (FAO 390) mu je namreč po hektarju navrgel kar 18.848 kilogramov suhega zrnja.