Tako kot so napovedovali akterji v skladu s scenarijem prisilne poravnave, so minuli petek Pomurske mlekarne (PM) v celoti pokrili obveznosti do navadnih upnikov v skupni višini 5,1 milijona evrov. To je bilo za marsikoga precejšnje presenečenje, tem bolj, pravi prvi človek PM Robert Serec, ker nihče ni verjel v uspešnost realizacije prisilke, čeprav je bila ta julija lani s strani navadnih in ločitvenih upnikov potrjena skoraj v 100-odsotkih ...

Več v poročilu v prihodnji številki Kmečkega glasa.