Danes, na praznični 8. februar, se je minister mag. Dejan Židan v spremstvu direktorja KGZ Murska Sobota Franca Režonje in podpredsednika Sindikata kmetov Slovenije (SKS) Franca Küčana ves dan mudil na petih prekmurskih kmetijah. Da bi dobil čim boljšo  sliko o trenutnem položaju v dejavnosti, ki je v tej regiji med najmočnejšimi, je obiskal poljedelsko-prašičerejsko Škaper na Vaneče, sadjarsko-govedorejsko  Novak v Ivanovcih, govedorejsko in v prirejo mleka usmerjeno  Ivanič v Filovcih, sadjarsko in  v dopolnilno dejavnost predelave sadja usmerjeno Fickovo in manjšo poljedelsko-živinorejsko Gider, obe v Rogašovcih.

Ob tem je minister poudaril, da ima vsaka od njih specifične težave, a zaradi različnih kmetijskih panog tudi razvojne priložnosti. Pravi, da so vse navkljub velikim cenovnim nihanjem na globalnem in s tem posledično tudi na domačem trgu relativno uspešne, saj nobena ni specializirana  v samo eno panogo. To je tudi model za njihov stabilen ekonomski položaj tudi v prihodnje, je še dodal.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.