V okviru rednih regijskih obiskov Vlade RS se je ta danes ustavila v Podravski regiji. Kmetijski minister mag. Dejan Židan se je mudil na petih različnih mestih: obiskal je Tovarno olja Gea v Slovenski Bistrici, govedorejsko kmetijo-usmerjeno v prirejo mleka Hajšek v Ložnici pri Makolah, vinogradniško kmetijo Vaupotič v kraju Sedlašek pri Podlehniku, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj ter tamkajšnjo splošno kmetijsko zadrugo. Pri Vaupotijčevih se je sestal še z lokalnim delom delovne skupine za Haloze, na ptujskem zavodu pa tudi z vodstvom Mlekarske zadruge Ptuj, ki ima v prisilni poravnavni Pomurskih mlekan poleg nekaterih bank poslovni interes, da preko konverzije terjatev vstopi v njeno lastništvo. 

Minister je po koncu obiska dejal, da se tudi tukajšnji kmetje in organizatorji kmetijske proizvodnje, kakor tudi strokovne organizacije  in interesne skupine s področja kmetijstva srečujejo s številnimi težavami in omejitvami. Kmetje, usmerjeni v prirejo mleka z nenehnimi znižanji odkupne cene, mladi kmetje s pomanjkanjem kmetijskih zemljišč za širitev njihovih dejavnosti, Haložani s prekomernim zaraščanjem, zato zahtevajo svoj razvojni zakon, zadruge pa s pomanjkanjem razpisov, namenjeni njim. Edina formula uspeha vseh je samo v tem, da se poslovno povezujejo in združujejo ter na ta način opozarjajo na svoje probleme, podajajo pa naj tudi poenotene predloge rešitev. Država bo vsem pomagala v okviru svojih pristojnosti, ki pa so glede na evropski pravni red precej omejene.