Območne enote KGZS Maribor, Ptuj in Pesnica bodo ta petek, 4. marca ob 10. uri v Večnamenskem kullturno-turistično in podjetniškem centru organizatorji zanimive javne tribune proti dodatnim obremenitvam kmetov. Na temo odzivi kmetijskega sektorja na Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uredba) in Zakona o davčnem potrjevanju računov bodo govorili številni strokovnjaki s tega področja, med njimi bo tudi državna sekretarka s kmetijskega ministrstva mag. Tanja Strniša. 

Veliko izkušenj bodo kmetje in kmetijski strokovnjaki nanizali tudi iz prakse. 

Kmetje se ne strinjajo, da se jim z Uredbo, ki je stopila v veljavo avgusta lani, krči obseg nabora trženja nekaterih pridelkov in izdelkov, ki so bili dotlej obdavčeni po katastrskem dohodku, po novem pa se od kmetovalca zahteva registracija številnih dodatnih dopolnilnih dejavnosti in trženje pridelkov in izdelkov preko davčnih blagajn. 

Predlagajo, naj se zanje uvede prag gotovinskega poslovanja do limita 35.000 € na leto na kmetijo. Pa tudi pri ureditvi dopolnilnih dejavnosti na kmetiji naj se zakonodajalec zgleduje po avstrijskem modelu, še pravijo, kjer je obdavčitev takih kmetij pavšalna.