PRVOTNOST v angleškem prevodu

Založba Mladinska knjiga je natisnila angleški prevod kratkega romana Ferija Lainščka PTVOTNOST - Poema o ljubezni, ki je v izvirniku izšel leta 2018. Delo je prevedla Erica Johnson Debeljak in v angleščini nosi naslov ORIGINS - A Poem about Love. Knjiga, ki obsega 121 strani, je natisnjena v trdi vezavi in barvnem tisku. Vsebuje namreč kar 70 izjemno dovršenih ilustracij Jureta Engelsbergerja, za katere je avtor na 13. bienalu slovenske ilustracije prejel priznanje Hinka Smrekarja. Knjiga je izšla v okviru projekta Creative Europe Programme of the European Union.

Prvotnost prinaša zgodbo, ki je na časovni lestvici umeščena v čas ob izteku prazgodovine. Napisana je s pomočjo simbolne govorice in vanjo je vgrajenih veliko prepoznavnih arhetipov. Na pripovedni ravni spremljamo odraščanje in življenjsko pot izgubljene deklice, ki jo usodni dogodki preženejo z domačega ognjišča, na simbolni ravni pa gre pravzaprav za potovanje glavne junakinje z imenom Njo iz obdobja otroštva do trenutka, ko postane »jaz.«  Darka Tancer Kajnih  je v spremni besedi med drugim zapisala: »Prvotnost sicer pripoveduje o nekih davnih časih, a je njeno sporočilo o človeku kot iskalcu presežnega brezčasno. Govori o zorenju mlade ženske, ki je obdarjena s čudno naklonjenostjo božanskih sil, zaradi česar se zdi drugim hkrati privlačna in moteča, celo usodna.«


				ORIGINS - A Poem about Love<br>
PTVOTNOST - Poema o ljubezni