20.06.2017 v torek se dobimo 
				ŠOLSKI ČEBELNJAK PRI POŠ BLAGOVNA, 12.4.2015			VSI člani društva pri UČNEM ČEBELNJAKU NA BLAGOVNI OB 18:00.

Razdelili bomo matice 2017 vsem članom Društva čebelarjev Blagovna.

Vsak član društva dobi eno matico.co

Lep pozdrav in naj medi.

Predsednik društva, Andrej Jernej