162. Maštruko tudi navaja, da je podatke o možni večkratni kontaminaciji prevzel iz citiranih strokovnih nalog (člankov). Sodišče je že zgoraj pojasnilo, da je Maštruko članke o večkratni kontaminaciji povzel selektivno in zato zavajajoče, tudi sam pa je navsezadnje navedel, da v strokovni literaturi ni zaslediti takšne štirikratne kontaminacije kot jo zatrjuje obtoženi. V nadaljevanju Maštruko ponovno povsem neutemeljeno navaja, da Sablič predhodno sploh ni ugotovil ali so delci, ki jih navaja, dejansko karakteristični GSR delci ter da mednje šteje tudi enokomponentne delce. Sodišče ponovno poudarja, da GSR analiz Sablič ni opravil, opravil jih je NFL, ki pa jim sodišče tudi v celoti sledi. Navedbe Maštruka o težavah pri analizi GSR delcev na oblačilih zaradi nečistoč (točka 9 dopolnitve mnenja) in t.i. charging efektu, ki lahko pripelje do tega, da se isti delec registrira dvakrat ali celo trikrat, pa je v celoti zavrnila Ester Ceket ter tudi pojasnila, da vsak delec preverijo dvakrat, prvič avtomatsko, nato pa tudi ročno, zato so tudi neutemeljene zahteve Maštruka po ponovni kontrolni GSR analizi notranjosti žepov. Maštruko se v nadaljevanju ponovno dotakne Sabličevega slikovnega prikaza položaja žrtve in strelca. Sodišče ne sledi Maštruku, da je Sablič poln notranjih nasprotij, ker po eni strani trdi, da v Evropi 3D rekonstrukcija ni privzeta kot forenzična metoda, po drugi strani pa je ravno s 3D rekonstrukcijo prikazal medsebojni položaj akterjev dogodka. Sablič je namreč na glavni obravnavi pojasnil, da sam pri izdelavi slikovnega prikaza ni uporabil 3D rekonstrukcije, temveč navadno rekonstrukcijo. Ne glede na to pa je sodišče že pojasnilo, da je Sabličev prikazan način medsebojnega položaja strelca in oškodovanca zgolj eden izmed možnih načinov, ki pa ga v postopku ni bilo mogoče ugotoviti z gotovostjo. Ker tudi sam Maštruko navaja, da zaradi izostanka t. i. tretje točke v predmetnem primeru zgolj na podlagi strelnih kanalov ni mogoče zanesljivo določiti medsebojnega položaja strelca in oškodovanca ter upoštevaje, da sta vrat in glava zelo gibljiva dela telesa (v tem delu sodišče Maštruku sledi), niti niso relevantna njegova navajanja o metodi 3D rekonstrukcije ter moči njenega dokaznega potenciala.

163. Glede točk 13-17 dopolnitve mnenja, ki se nanaša na krvne sledove, se je sodišče že opredelilo pri izvedenskem mnenju izvedenca Peschla.

164. Maštruko je zaslišan na glavni obravnavi povedal, da za pištolo Walther PP obstajajo dušilci (za podkrepitev svoje trditve je izvedenec v spis predložil tudi sliko pištole - priloga B220), saj je mogoče znotraj cevi narediti navoj in nato na ta navoj naviti dušilec. To sicer ni možno kupiti v prosti prodaji, se pa lahko kupi na črnem trgu. Enako velja tudi za madžarsko verzijo pištole Walther PP, model AP66 (slika v prilogi B221), ki je bil uporabljen glede na zaključke kolegov iz NFL. Tudi na to pištolo se da na isti način montirati dušilec. Pojasnil je še, da če se iz take pištole strelja brez dušilca, se sliši velik pok recimo kot močna petarda, z dušilcem pa je ta pok dosti manjši. Sam je v praksi videl že več primerov takšnih pištol. Sodišče sledi pojasnilom Maštruka v zvezi z dušilci za pištolo Walther PP ter za madžarsko verzijo te pištole, saj je enako izpovedal tudi izvedenec Manthei (o tem se je sodišče opredelilo že v točki 124 obrazložitve). Ob tem sodišče na tem mestu še pripominja, da tudi izvedenec Maštruko navaja, da so v NFL-ju ugotovili, da je bila uporabljena madžarska verzija pištole Walther PP, zato so neutemeljeni očitki obrambe, da to ne drži.

< nazaj    naprej >