91. Sodišče ugotavlja, da je glede na izpovedbi prič Jere Novič in Urške Novljan ter podatke o telefonskem prometu razvidno, da je dejansko kritičnega večera Novljanova poklicala Jero Novic ob 19:28 uri, klic pa je trajal par sekund. Iz izpovedbe obeh prič tudi izhaja, da sta bili tega dne zmenjeni, da skupaj odideta na telovadbo v Trening center, ki se je pričela ob 20:00 uri in sicer sta bili dogovorjeni, da Novljanova pride po Jero Novic, nato pa se skupaj odpeljeta z avtomobilom Novljanove do Trening centra. Iz vsebine SMS-jev (njihovo vsebino je Novljanova potrdila na glavni obravnavi) je razvidno, da sta se dekleti dogovorili, da bo tistega večera Novljanova k Jeri Novic prišla malo prej, Jera pa je odgovorila „OK haha 5 minut do pol 8 OK Komaj Čakam“. Iz te vsebine torej nedvomno izhaja, da sta bili dogovorjeni, da odideta malo prej, Jeraje napisala da ob 18:25 uri. Glede na navedeno sodišče ne dvomi, daje bila Jera ob 19:28 uri, ko je Novljanova že zamujala in je prejela njen klic, že pripravljena na odhod. Koliko časa naj bi Novičeva potrebovala iz stanovanja do avtomobila Urške Novljan sta priči izpovedali tako v preiskavi kot na glavni obravnavi. V preiskavi je Novičeva ta čas ocenila na 3 minute, na glavni obravnavi je prav tako rekla, da rabi 3 minute, po predočenju uradnega zaznamka, da sta pretekli minuta ali dve pa je povedala, daje razmislila, kaj vse mora narediti in je ocenila, da potrebuje okrog 3 minute. Novljanova pa je v preiskavi povedala, daje počakala 3 ali 4 minute, po predočenju uradnega zaznamka, da Jera ponavadi rabi 1 do 2 minuti in tako je bilo tudi tistega večera, je priča povedala, da to drži. Na glavni obravnavi je povedala, da je Jera potrebovala 3 do 4 minute, po ponovnem predočenju uradnega zaznamka (1 do 2 minuti) pa je priča rekla, da je bilo približno tako oz. da je mogoče trajalo malo več 2, 3 minute. Sodišče ugotavlja, da sta obe priči policistom izjavili, da je Novičeva za prihod do avta potrebovala minuto ali dve, zaslišani v preiskavi in na glavni obravnavi pa sta ta čas podaljšali na 3 ali 4 minute, sta pa obe vseeno potrdili kot pravilno tudi vsebino uradnega zaznamka. Sodišče ugotavlja, da so ocene časa, še posebej pri tako kratkem času 1, 2, 3 ali 4 minute, lahko zelo subjektivne in zato lahko tudi nenatančne, vendar pa sodišče ne more mimo dejstva, da sta bili dekleti tistega večera dogovorjeni že ob 19:25 uri, da je Novljanova zamujala in je poklicala Novičevo ob 19:28 uri, zato sodišče sledi njunim prvim izjavam na policiji, da je Novičeva potrebovala zgolj minuto ali dve, da je prišla do avtomobila, saj je bila očitno že pripravljena za odhod in je tudi takoj po klicu zapustila stanovanje. Sodišče pa ta zaključek gradi tudi na podlagi objektivnih podatkov in sicer, daje bilo ob 19:30:16 uri vozilo Novljanove posneto na Cesti na Brdo 85, to je 600 - 650 metrov stran od Zaucerjeve 12, za to pot pa so policisti z Novljanovo potrebovali 1,15 minute, kar pomeni, da sta dekleti z avtom štartali že okrog 19:29 ure (Novljanovaje namreč potrdila, daje sama pognala motor avtomobila še preden je Jera vstopila v avto). V Trening center sta dekleti prišli ob 19:48:53 uri, kar se sklada z ugotovitvami policistov, da se za pot potrebuje od 10:20 minut do 14:50 minut (tudi Novljanova je povedala, da pot traja od 10 do 15 minut), dekleti sta morali še parkirati in iz avta oditi do Trening centra, ob tem pa je Novljanova tudi povedala, da je bila kritičnega večera na poti gužva.

92. V predkazenskem postopku so policisti preverili tudi kakšen čas je potreben, da se prevozi ali prehodi pot od Žaucerjeve ulice 12 do Restavracije Via Bona na naslovu Tbilisijska ulica 59, Ljubljana. Iz uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 20.12.2014 (list. št. 258) je tako razvidno, da so policisti opravili več voženj s službenim vozilom po različnih možnih poteh med lokacijama zgornje odprto parkirišče pri stanovanjskem kompleksu Zaucerjeva 20 - 22, kjer parkirajo svoja osebna vozila tudi stanovalci Zaucerjeve 12 in Restavracijo Via Bona. Prav tako so isto relacijo prehodili peš. Ugotovili so, da se navedeno pot lahko prevozi v časovnem okvirju med 5 minutami in 7,31 minutami (opravili so šest voženj), peš pa se navedeno relacijo lahko prehodi v 14 minutah. Iz dopisa Slovenskih železnic z dne 12.1.2015 (list. št. 888) pa je tudi razvidno, da se zapornice na Viški cesti zaprejo približno dve minuti pred prihodom vlaka in odprejo približno 15 sekund po prevozu vlaka. Kritičnega dne so vlaki prevozili NPr Viška ob približno 19:30 uri, ob 19:38 uri ter 19:56 uri. Policisti so nato tudi v fazi preiskave preverili kakšen čas je potreben, da se enaka relacija prevozi s kolesom. Iz uradnega zaznamka o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 12.1.2015 (list. št. 883-884) je tako razvidno, daje bilo uporabljeno gorsko kolo s prestavami, vožnja pa je potekala v zmernem tempu. Opravili so dve različni vožnji in sicer tako v smeri Žaucerjeva - Tbilisijska kot tudi v obratni smeri. Ugotovili so, da se navedeno pot lahko prevozi v časovnem okvirju med 4:56 minutami do 6:30 minutami ob upoštevanju prometnih predpisov in signalizacije.

93. Zaradi ugotavljanja časa, ki je potreben za prevoz zgoraj navedene relacije s kolesom, je sodišče dne 16.12.2015 opravilo tudi rekonstrukcijo. Rekonstrukcija se je opravila točno eno leto po umoru oškodovanca med 18:30 in 21:00 uro. Bila je gosta megla, po cesti pa je zmrzovalo. Pot s kolesi so opravili policist Aleš Sladič, okrožna državna tožilka Blanka Žgajnar, odvetniška pripravnica Monika Poje, sodniški pripravnik Michael Rotter in sodnica posameznica. Sodniški pripravnik je pot opravil na obtoženčevem kolesu, prva pnevmatika na kolesu je bila bolj prazna. Vožnja se je opravila po treh različnih poteh (natančen opis poti je razviden iz dopisa NPU-ja z dne 21.12.2015 skupaj z grafičnim prikazom poti), s tem, da sta bili prva in druga vožnja opravljeni v obe smeri (Žaucerjeva - Via Bona in Via Bona - Žaucerjeva), tretja vožnja pa je bila opravljena v eni smeri (Žaucerjeva - Via Bona). Za tri različne poti v smeri Žaucerjeva - Via Bona (pot v tej smeri se večinoma spušča) so kolesarji potrebovali od 5:16 minute do 5:26 minute, s tem daje ob vseh treh vožnjah na Tržaški cesti gorela rdeča luč, pri drugi vožnji (ki je trajala 5:16 minute) pa je poleg te rdeče luči, gorela rdeča luč tudi na drugem semaforju na Viški cesti. Za dve različni poti v smeri Via Bona - Žaucerjeva (pot v tej smeri se večinoma vzpenja) so kolesarji potrebovali od 5:43 minut do 5:45 minut, pri prvi vožnji je gorela rdeča luč na Tržaški cesti. Ob tem sodišče poudarja, da so kolesarji pot vedno pričeli sočasno, prav tako pa so na cilj prispeli skoraj istočasno, drug za drugim na različnih kolesih, sodniški pripravnik celo na obtoženčevem (katerega pnevmatike so bile slabo napolnjene), kar pomeni, daje bil tempo normalen, saj so mu lahko vsi ne glede na vrsto koles in različno športno kondicijo sledili. K poti s kolesom (začetek prvih dveh poti je bil iz mesta pod stanovanjskim blokom na naslovu Žaucerjeva ulica št. 12, začetek zadnje poti pa je bil iz mesta pred atrijem družine Novic na naslovu Žaucerjeva ulica št. 12) pa je potrebno prišteti še čas, ki je bil potreben za odhod iz stanovanja obtoženca. Policist je na rekonstrukciji simuliral odhod iz dnevne sobe skozi glavni vhod (policist je odklenil vrata stanovanja, izstopil ven in vrata stanovanja zaklenil), navzdol po stopnicah do kolesarnice (policist je odklenil vrata kolesarnice), kjer je policist vzel kolo (sloje za kolo policista težko 14 kg) iz kolesarnice in nato zaklenil vrata kolesarnice in s kolesom skupaj odšel skozi glavni vhod bloka po stopnicah levo navzgor proti parkirišču. Za to pot je policist potreboval 59 sekund. Za drugo pot, ki je bila enaka prvi s to razliko, da je policist odšel iz bloka na desno stran navzgor vse do Žaucerjeve ulice do mesta od koder sta se opravili prva in druga simulacija poti s kolesom, je policist potreboval 1 minuto in 29 sekund. Tako je torej času 5:16 - 5:26 minute potrebno prišteti še minimalno 59 sekund oz. max 1 minuto in 29 sekund. Sodišče tako glede na dejstvo, daje Jera Novic iz stanovanja odšla ob cca 19:28, 19:29 uri, kar pomeni, daje od tistega trenutka dalje obtoženi imel možnost zapustiti stanovanje (ker je bil v trenerki preoblačenje ni bilo potrebno, moral sije le obleči plašč in obuti čevlje za kar pa je potrebnih nekaj sekund), ugotavlja, daje imel obtoženi dovolj časa, daje s kolesom odšel iz Zaucerjeve ulice do Via Bone, saj je bil oškodovanec umoijen najprej ob 19:38:37 uri.

< nazaj   naprej >