62. Iz vseh videoposnetkov je mogoče razbrati, da kritičnega večera v času, ko je bil oškodovanec ustreljen, ni deževalo. Resje bila sicer cesta mokra, kar izhaja tudi iz vpogleda v videoposnetek Avto Ljubljana št. 1, vendar je iz vpogledanih posnetkov razvidno, da nihče od pešcev, nihče od kolesarjev nima dežnika, prav tako na vozečih avtomobilih ne delujejo brisalci, zato tudi ob upoštevanju pridobljenih podatkov iz ARSA sodišče zaključuje, da kritičnega večera v kritičnem času ni deževalo (ta okoliščina je pomembna pri ocenjevanju strokovnega mnenja Vojina Maštruka, kar bo izvedeno v nadaljevanju sodbe).

63. Obramba je pri gledanju videoposnetkov na glavni obravnavi dne 23.3.2016 navajala, da je bil umor oškodovanca izveden na profesionalen način s strani usposobljene in organizirane skupine ljudi. Pri tem so podali svojo tezo kdo vse naj bi bil vpleten v ta umor in osebe posebej izpostavili na posameznih posnetkih. Sodišče takšni tezi obrambe ne sledi, saj ni z ničemer podprta, obramba pa je na posnetkih izpostavila zgolj tiste pešce, kolesarje, avtomobile, ki naj bi potrjevali njeno neverjetno zgodbo, čeprav je iz posnetkov jasno, da so bili kritičnega večera v bližini lokala Via Bona, številni pešci, kolesarji in avtomobili. Teza obrambe je tudi povsem nelogična. Obramba namreč trdi, da je organizirana skupina ljudi oškodovanca spremljala že od samega odhoda od doma ali pa še celo prej. Če bi to držalo, ni najti razumne razlage, da bi oškodovanca ustrelili na parkirišču pred gostilno v katerem se je odvijala sindikalna zabava, saj bi lahko takšna organizirana skupina ljudi oškodovanca ustrelila kje drugje, na manj obljudenem kraju. Obenem je tudi jasno razvidno iz posnetka Avtohiše Peugeot, kamera št. 8, ko oškodovančev avtomobil ob 19:34:34 uri (dejanski čas 19:37:36) pripelje iz Jamove ulice na Tbilisijsko, da oškodovančevemu avtomobilu nihče ne sledi. Na vprašanje kako bi obtoženi vedel, kateri avto je oškodovanec uporabljal ter kako bi vedel kdaj bo oškodovanec prišel, pa sodišče opozarja na izpovedbo oškodovančeve žene, ki je povedala, da je oškodovanec večkrat uporabljal tudi njen avto, 10 let star BMW, kar je bilo znano tudi vsem zaposlenim na KI, več zaposlenih na KI pa je izpovedalo, daje oškodovanec vedno zamujal na sindikalne zabave in je prihajal med pol osmo in osmo uro, tako pa je bilo tudi kritičnega večera. Priča Marjana Novic pa je izpovedala, da je bil obtožencu znan protokol novoletnih zabav. Sodišče se sicer strinja z navedbami obrambe, da je umor oškodovanca izvršil ravno kolesar, ki je takoj, ko je oškodovanec zavil proti parkirišču Via Bona, zavil za njim, po tem, ko je bil oškodovanec ustreljen, pa je z veliko hitrostjo iz iste smeri, torej iz smeri parkirišča pred Via Bono kolesar odpeljal, kar vse je razvidno iz posnetkov Avtohiše Peugeot, kamera št. 1. Pri tem pa sodišče zaključuje, da je ta kolesar prav obtoženi. Podlage za zaključke obrambe, da je navedeni kolesar isti kot kolesar na posnetku Avto Ljubljana, kamera št. 2 ter Avtohiša Peugeot, kamera št. 8, v spisu ni. Iz vseh posnetkov je razvidno, da je bilo kritičnega večera kljub zimskem in večernem času na cesti kar nekaj kolesarjev, kolesar, ki je viden na kameri št. 2, Avto Ljubljana ter kameri št. 8, Avtohiše Peugeot pa bi navsezadnje lahko pot nadaljeval tudi naravnost po Gerbičevi ulici. Tudi iz nemškega izvedenskega mnenja izhaja, da ni mogoče zaključiti ali je na posnetku Avtohiše Peugeot, kamera št. 1 kolesar ob 19:32:04 uri isti kot kolesar na posnetku ob 19:36:17 uri. Prav tako obramba nima v izvedenih dokazih nikakršne podlage za svoje zaključke, da sta v umor vpletena tudi dva pešca in sicer prvi viden na kameri št. 3, Avto Ljubljana 50 sekund pred prihodom oškodovanca ter drugi viden na kameri št. 1, Avtohiše Peugeot dve do tri minute po tem, ko je bil oškodovanec ustreljen. Kritičnega večera je na kamerah vidnih več pešcev, zato so izvajanja obrambe, da gre za enega in istega pešca gola špekulacija brez podpore v izvedenih dokazih. Tudi opozorila obrambe, da pospešeno gibanje pešca, kije viden na posnetku št. 3, Avto Ljubljana, sovpada ravno s trenutkom, ko je oškodovanec v križišču Jamove in Tbilisijske ulice zavil levo in ne naravnost, niso točna, saj je pešec razviden od 19:37:04 ure do 19:37:13 ure, medtem, ko je oškodovanec v križišče Jamove in Tbilisijske pripeljal šele kasneje in sicer ob 19:37:36 uri, kar izhaja iz kamere št. 8, Avtohiše Peugeot. Enako so gola špekulacija navajanja obrambe ob gledanju videoposnetkov, da se pešec, ki ga pobere avtomobil, slači. Ostrina videoposnetka Avtohiše Peugeot št. 1 je namreč tako slaba, da je dejansko viden zgolj prihod pešca ter nato dejstvo, da pešca pobere avtomobil. Nikakor pa niso mogoči nobeni zaključki o tem, kaj pešec medtem ko čaka, dela. Sodišče pa zgolj opozarja, da pešec avto čaka na dobro osvetljenem križišču, čaka namreč tik pod lučjo, pešec pride iz parkirišča že po tem, ko je nanj pripeljal Horvat, ki je našel oškodovanca, pride počasi, kakšno minuto čaka avto, ki prav tako pripelje normalno, počasi avto celo vzvratno obrne in nato normalno odpelje, torej nič ne daje podlage za zaključek, da je pešec vpleten v umor oškodovanca. Navajanja obrambe, da pešca pobere avto Fiat Punto pa so ponovno gola špekulacija, saj iz nemškega izvedenskega mnenja izhaja, da na podlagi posnetkov ni mogoče ugotoviti tipa oz. znamke avtomobila. Nadaljnja špekulacija obrambe pa je tudi ta, da je v umor vpleten tudi voznik srebrnega avtomobila, kije izpraznil parkirno mesto 32 sekund pred prihodom oškodovanca. Sodišče ugotavlja, da iz posnetka kamere št. 1, Avtohiša Peugeot ni mogoče razbrati natančne barve vozil zaradi slabe kvalitete posnetkov, možna je le ocena ali gre za vozilo svetle ali temne barve. Poleg tega obramba spregleda, da je bil promet iz parkirišča ter na parkirišče iz smeri lokala Via Bona kritičnega večera kontinuiran in je pred prihodom oškodovanca iz smeri parkirišča odpeljalo več vozil in sicer ob 19:30:34 uri (dejanski čas 19:33:36), 19:31:49 uri (dejanski čas 19:34:51), 19:31:53 uri (dejanski čas 19:34:55), 19:33:07 uri (dejanski čas 19:36:09) ter ob 19:33:48 uri (dejanski čas 19:36:50). Torej ni odpeljalo le eno vozilo, ki naj bi sprostilo parkirno mesto za oškodovanca. Navsezadnje je na istem parkirišču le cca dve minuti kasneje prostor našel tudi Horvat. Tudi navajanja obrambe, daje bil nedvomno uporabljen dušilec zvoka, ker se na posnetku kamere št. 3, Avto Ljubljana ob 20:42:23 vidi dva zaporedna bliska, strela pa nihče ni slišal, so v nasprotju z izvedenskim mnenjem izvedenca Mantheia, kije enako kot izvedenec Sablič pojasnil, da ni nič nenavadnega, če strela pištole nihče ni slišal, obenem pa je Manthei tudi pojasnil, da v primeru, ko je uporabljen dušilec, blisk iz pištole sploh ni viden. Sodišče pa tudi ne sledi izvajanjem obrambe ob gledanju videoposnetkov kamere št. 2, Avtohiša Ljubljana v zvezi z rekonstrukcijo. Drži sicer, da so kolesarji, ki se vozijo po Tbilisijski ulici ob ograji Avtohiše Ljubljana iz kamere št. 2 dobro vidni, drži tudi, da je bila rekonstrukcija opravljena tudi po tej poti, ki jo pokriva kamera št. 2, vendar pa kot je to dobro razvidno iz skice postavitev kamer na list. št. 2751, pot, ki jo pokriva omenjena kamera, ni edina možna pot do Via Bone. Obramba pa tudi spregleda, da je ob rekonstrukciji sodniški pripravnik pri drugi vožnji opravil enako pot, kot je bila pot oškodovanca (torej po Jamovi ulici, nato v križišču Jamove in Tbilisijske ulice levo ter nato ponovno desno na Tbilisijsko ulico), to pa je pot, kije kamera št. 2, Avto Ljubljana ne pokriva, pokriva pa jo kamera št, 1, Avtohiše Peugeot, in je pred Via Bono prišel praktično istočasno kot ostali udeleženci rekonstrukcije, ki so pot opravili po Jamovi ulici in nato v križišču s Tbilisijsko ulico naravnost proti Via Boni ter nato iz Tbilisijske ulice levo na parkirišče Via Bona.

64. Na podlagi izpovedb Husiča, Grebenčeve, Novak Tušarjeve in Gaberščka je torej nedvomno mogoče zaključiti, da je oškodovanec na sindikalne zabave zamujal, tako pa je bilo tudi kritičnega večera. Oškodovanec je večkrat uporabljal tudi ženin 10 let star avtomobil BMW, kar je bilo, kot izhaja iz izpovedbe Tatjane Jamnik Skubic, znano tudi zaposlenim na KI. Iz posnetkov kamer je mogoče zaključiti, da je bil oškodovanec glede na posnetek njegovega prihoda na parkirišče, ter posnetek prihoda Horvata, ki gaje našel, ustreljen med 19:38:37 uro ter 19:40:18 uro. Prav tako je iz posnetkov kamer mogoče zaključiti, da je oškodovanca ustrelil prav kolesar viden v tem času na posnetku kamere št. 1, Avtohiše Peugeot.

65. Iz skice kraja kaznivega dejanja (Al) v povezavi z zapisnikom o ogledu kraja (list. št. 26-30) je razvidno, da seje ogled pričel dne 16.12.2014 ob 21:00 uri, pred tem so policisti zavarovali kraj kaznivega dejanja ob 19:45 uri. V času ogleda je bila noč, tla vlažna. Samo parkirišče, kjer je prišlo do kaznivega dejanja, ni bilo osvetljeno. Iz skice in zapisnika izhaja, da je oškodovanec vozilo BMWH16 parkiral vzvratno med avtomobiloma Kia Ceed in VE Lupo. Oškodovanec je bil najden na tleh poleg avtomobila Opel Meriva (njegova oblačila so označena s št. 1, 2 in 4 na skici), ki je bil parkiran tik ob prehodu, ki nato vodi v vhod restavracije Via Bona. Krvni madeži so bili najdeni na avtomobilu Opel Meriva (št. 5, 6 in 7 na skici) in sicer na zadnji strani (največ na pokrovu prtljažnika) in na levem zadnjem delu strehe ter eden na avtomobilu Honda H-RV (št. 8 na skici) na zadnjem odbijaču. Glede na pozicijo parkiranega oškodovančevega vozila, glede na lokacijo prehoda, ki vodi v restavracijo, glede na najdene krvne madeže ter glede na pozicijo oškodovanca ležečega na tleh je mogoče zaključiti, da je bil oškodovanec ustreljen v neposredni bližini vozila Opel Meriva, kar pomeni, daje po izstopu iz svojega vozila šel še mimo vozila Kia Ceed, Mercedes A, poleg pa je bil nato že Opel Meriva. Iz zapisnika o ogledu izhaja, da je od sprednjega dela levega roba oškodovančevega vozila do zavarovanih sledi št. 1, 2 in 4 (gre za oškodovančeva oblačila) okoli 5,5 metra. Prav tako je iz skice in zapisnika o ogledu kraja razvidno, da je bil tulec z napisom S&B 7,65Br, najden na tleh pred sprednjim levim vogalom oškodovančevega vozila (št. 3 na skici). Ogled je bil dne 17.12.2014 ob 00:30 uri prekinjen in se je nadaljeval dne 17.12.2014 ob 10:45 uri, kraj pa je bil v vmesnem času neprestano zavarovan. Takrat je bil opravljen še podroben pregled asfaltne površine parkirišča v smislu iskanja sledi in predmetov v povezavi s kaznivim dejanjem, vendar ni bilo ničesar najdenega (razen večjega krvnega madeža in sanitetnega materiala). Drugi tulec ni bil najden pri ogledu kraja dejanja, saj ni bil najden niti v obeh kanalizacijskih jaških ter obeh meteornih jaških, ki se nahajata na parkirnem prostoru, ki so bili naslednjega dne, ko se je ogled nadaljeval, izpraznjeni in pregledani, kar prav tako izhaja iz zapisnika o ogledu. Prav tako ničesar ni bilo najdeno v bližnjih zabojnikih za smeti (uradni zaznamek na list. št. 24).

< nazaj   naprej >