58. Iz posnetkov Avtohiše Peugeot in sicer kamere št. 1 (kot kamere razviden na list. št. 2746 ter skici na list. št. 2751) je enako kot na kameri št. 8 videti na posnetku gost promet z avtomobili, vidni so kolesarji in pešci, nihče od njih nima dežnika. Poleg prihoda oškodovančevega vozila ter Horvatovega vozila, kar je bilo omenjeno že zgoraj, je razvidno tudi, da so iz smeri uvoza na parkirišče, na katerem je bil umoijen oškodovanec, pred njegovim prihodom na parkirišče, odpeljali tudi drugi avtomobili in sicer ob 19:30:34 uri (dejanski čas 19:33:36), 19:31:49 (dejanski čas 19:34:51) in 19:31:53 (dejanski čas 19:34:55). Ob 19:32:04 (dejanski čas 19:35:06) uri je viden prihod kolesarja brez luči, ki nato počasi zavije desno proti smeri Via Bone in nato iz vidnega polja izgine ob 19:32:16 (dejanski čas 19:35:18) uri. Ponovno iz smeri parkirišča nato odpeljeta dva avtomobila in sicer ob 19:33:07 uri (dejanski čas 19:36:09) ter ob 19:33:48 uri (dejanski čas 19:36:50). Ob 19:34:35 (dejanski čas 19:37:37) uri mimo pripelje kolesar, ki ima na kolesu luč in gre naravnost (torej ne zavije proti Via Boni). Nato ob 19:34:40 uri (dejanski čas 19:37:421 pripelje avto oškodovanca. Na posnetku je nato vidno, da takoj, ko oškodovanec zavije desno proti Via Boni, ob 19:34:50 uri (dejanski čas 19:37:52) za njim odpelje kolesar (viden je na desnem zgornjem kotu kamere pri uri in pred tem ni vidno od kod ie prišel) brez luči in nato izgine iz vidnega polja. Ta kolesar je najprej viden ob ograji Avta Ljubljana in po tem, ko mimo pelje oškodovančev avtomobil, kolesar prečka cesto, se ustavi (pri tem ie obrnjen v smeri vožnje oškodovančevega vozila) in nato odpelje v isti smeri kot pred njim oškodovanec. Dve sekundi kasneje iz parkirišča odpelje še en avtomobil. Ob 19:36:13 uri (dejanski čas 19:39:15) se mimo pripelje kolesar, ki ima na kolesu luč. Ob 19:36:17 uri (dejanski čas 19:39:19) nato iz smeri parkirišča kamor je pred tem zavil oškodovanec in mu je sledil kolesar brez luči, zelo hitro odpelje kolesar brez luči in v križišču zavije desno (gledano iz smeri vožnje kolesarja). Ob 19:36:35 (dejanski čas 19:39:37) uri iz iste smeri pripelje še en kolesar z lučjo in prav tako zavije desno. Nato ob 19:36:54 uri (dejanski čas 19:39:56) pripelje vozilo Horvata in zavije desno v smeri Via Bone. Ob 19:37:31 (dejanski čas 19:40:33) uri nato iz smeri Via Bone pride pešec, ki stoji in čaka slabo minuto na vogalu ob stavbi oz. križišču pod lučjo. Ob 19:38:19 uri (dejanski čas 19:41:21) tega pešca na vogalu ob stavbi pobere avtomobil. Avtomobil, ki pobere pešca, počasi vzvratno obrne in nato normalno odpelje. Ob 19:42:52 uri (dejanski čas 19:45:54) se na parkirišče pripelje kombi z utripajočimi lučmi. Sodišče glede na dejstvo, da je takoj, ko je oškodovanec zavil desno proti Via Boni, za njim zapeljal kolesar brez luči (pri tem seje vmes še ustavil in bil obrnjen v smeri vožnje oškodovančevega vozila, kar omogoča zaključek, da je opazoval kam bo oškodovanec zapeljal oz. kje bo parkiral) ob 19:37:52 uri, nato pa je kolesar brez luči ob 19:39:19 uri iz smeri parkirišča Via Bone zelo hitro odpeljal (čez 37 sekund pa se že pripelje Horvat), med tem časom pa v smeri uvoza na parkirišče ni bilo drugih kolesarjev ali avtomobilov (razen avtomobila, kije že dve sekundi po prihodu oškodovanca odpeljal in kolesarja z lučjo, kije mimo pripeljal šele ob 19:39:37 uri, ki pa glede na časovno sosledje očitno ne moreta biti povezana z umorom), oškodovanec pa je bil umorjen med 19:38:37 uro ter 19:40:18 uro, zaključuje, da je oškodovanca umoril prav kolesar. Očitno je namreč, da mu je sledil takoj, ko je oškodovanec zavil proti Via Boni, v tistem času na parkirišče drugi avtomobili ali kolesarji niso vozili, kolesar pa seje nato iz parkirišča pripeljal z veliko hitrostjo, kmalu za tem pa se je na parkirišče pripeljal že Horvat, ki je našel oškodovanca ležečega na tleh.

59. Iz posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 3 (kot kamere razviden na list. št. 2749 ter skici na list. št. 2751) je iz posnetka št. 481 med 20:41:04 in 20:41:13 uro (dejanski čas 19:37:04 do 19:37:13) vidna silhueta osebe, ki pospešeno stopa po levi strani parkirnega prostora iz desne smeri proti levi. Na posnetku št. 483 je viden prihod oškodovanca s svojim vozilom ob 20:41:54 (dejanski čas 19:37:54), ki nato ob 20:41:57 (dejanski čas 19:37:57) prične z vzvratnim parkiranjem. Ob 20:44:18 uri (dejanski čas 19:40:18) je na posnetku št. 489 viden prihod Horvata s svojim vozilom, ki se ustavi pri praznem parkirnem prostoru ob ograji dvorišča Avto Ljubljana in nato parkira na ta prostor vzvratno, njegove luči pa se ugasnejo ob 20:44:42 uri (dejanski čas 19:40:42), kar je razvidno iz posnetka št. 490. Na posnetku št. 493 se ob 20:46:10 uri (dejanski čas 19:42:10) skrajno levo vidi gibanje več oseb ter nato iz posnetka št. 502 ob 20:49:55 uri (dejanski čas 19:45:55) prihod policije. Obramba je ob gledanju posnetka št. 484 opozorila, da se na posnetku ob 20:42:23 uri (dejanski čas 19:38:23) uri vidi dva zaporedna bliska. Sodišče ugotavlja, da se v levem kotu kamere, kjer naj bi bili vidni bliski, vidijo tudi luči. Očitno gre za luči iz Via Bone, zato vsekakor ni mogoče z gotovostjo ugotoviti ali gre dejansko za bliske iz pištole ali ne, poleg tega je iz notranje kamere Via Bona razvidno, daje oškodovanec svoje vozilo zaklenil šele ob 19:38:37 uri (to pa je čas po domnevnih bliskih), kar nasprotuje zaključkom obrambe, da so vidni bliski pištole.

60. Iz posnetkov zunanje kamere Via Bona (kot kamere razviden na list. št. 2750 ter skici na list. št. 2751) je razvidno, da so v kritičnem času na zabavo prihajali različni ljudje. Vhod v restavracijo se nahaja v zgornjem desnem kotu kamere. Obrazi ljudi, ki so vidni na posnetkih, niso prepoznavni, saj posnetki niso ostri. Je pa na podlagi oblačil in pričeske mogoče sklepati ali so na posnetku moški ali ženske. Tako je iz posnetka razvidno, da od cca 19:00 uri v restavracijo vstopajo različni ljudje, npr. ob 18:58 uri dve ženski, ob 18:59 uri tri ženske, ob 19:01 uri dve ženski, ki ostaneta še pred lokalom, ob 19:03 uri dve ženski in dva moška, ob 19:05 uri dve ženski in moški, ki ostanejo še pred lokalom, ob 19:05 uri dve ženski, ob 19:06 uri vstopi večja skupina ljudi, ob 19:07 uri dve ženski, ob 19:08 uri večja skupina ljudi, ob 19:09 ena ženska, ob 19:10 več ljudi, ob 19:10 ena ženska, ob 19:11 dve ženski, ob 19:12 moški, za njim ob 19:12 ženska, ki telefonira, ob 19:14 ženska, ob 19:15 dva moška, ob 19:17 ženska, ki ostane še pred lokalom, ob 19:18 moški, ob 19:19 ženska. Tudi od 19:20 do 19:40 vstopajo v lokal kontinuirano različni ljudje. Prav tako so na posnetku drugi ljudje, ki ne vstopijo v lokal, npr. otroci in odrasle osebe, ki pridejo po stopnicah pred lokal in nato odidejo. Ta kamera ne pokriva parkirišča, zato tudi iz nje ni razviden prihod oškodovanca oz. kakšnih drugih avtomobilov. Razvidno je tudi, daje v času, ko je bil oškodovanec ustreljen, pred lokalom več ljudi. Obramba je med gledanjem videoposnetkov sicer opozarjala, da je iz posnetkov razviden prihod Grebenčeve in njene prijateljice Eve (prihod dveh žensk ob 18:58 uri ter ob 19:11 uri) pred Andrejcem (ob 19:12 uri), vendar sodišče opozarja, da se med postopkom nikoli ni ugotavljalo ali je dejansko na posnetku ob 19:12 uri Andrejc in ob 19:11 uri Grebenčeva ali ne, obramba pa tudi tega dokaznega predloga nikoli ni podala, glede na izpovedbi Grebenčeve in Andrejca ter razloge pojasnjene v točki 54 obrazložitve pa tudi sodišče ugotavlja, da takšna izvedba dokaza ni bila potrebna. Sodišče namreč opozarja, da iz izpovedbe Grebenčeve nikjer ne izhaja, da sta s prijateljico skupaj vstopili v Via Bono. Grebenčeva je namreč povedala, da ji je Lunova rekla, da jo bo poklicala, ko prispe v Via Bono in ko jo je dejansko poklicala daje tam, je sama zapustila avto in šla notri. Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj pa sta tako Grebenčeva kot Andrejc neposredno po kritičnem dogodku na policiji podala izjavo, točne ure pa sta takrat vedela na podlagi vpogledov v svoje telefone, izjavi sta potrdila zaslišana na glavni obravnavi, iz teh pa nedvomno izhaja, da je Andrejc v lokal prišel pred Grebenčevo. Je pa iz posnetkov zunanje kamere Via Bona razvidno, da med 19:10 uro in 19:20 uro v lokal vstopa več različnih moških in žensk.

61. Sodišče ugotavlja, daje kvaliteta vseh posnetkov na splošno slaba, posnet je nočni čas in so sicer razvidni avtomobili, pešci, kolesarji, ne pa tudi podrobnosti (npr. obrazi pešcev, kolesarjev, reg. št. avtomobilov, barva avtomobilov) ipd. Posebej pomembna sta posnetka kamer Avtohiše Peugeot, kamera št. 1 ter Avto Ljubljana, kamera št. 3. Iz kamere Avtohiše Peugeot je namreč razviden del Tbilisijske ulice, ki vodi na parkirišče pred Via Bono, videnje prihod oškodovančevega avtomobila, Horvatovega avtomobila, kolesarja in kasneje policistov. Kamera Avto Ljubljana pa pokriva neposredno parkirišče pred Via Bono. Vendar so posnetki na obeh kamerah slabi. Sodišče je zaradi izboljšave posnetkov z vidika svetlosti in ostrine, posnetke Avtohiše Peugeot, kamera št. 1 poslalo nemškim izvedencem fototehnične stroke, ki so izdelali izvedensko mnenje, iz katerega izhaja, da glede na pomanjkljivo ločljivost videoposnetka ni mogoče odgovoriti na vprašanja kakšna je velikost in postava kolesarja na posnetku ter ali je kolesar na posnetku ob 19:32:04 uri isti kot kolesar na posnetku ob 19:36:17 uri. Prav tako zaradi prenizkega števila „pikslov“ ni bilo mogoče izboljšati slike pešca vidnega ob 19:37:28 uri, kot tudi ni bilo mogoče ugotoviti za katero znamko oz. model vozila gre pri vozilu, kije ob 19:38:21 uri pobral pešca.

< nazaj   naprej >