54. Sodišče tako zaključuje, daje priča Andrejc kritičnega večera na parkirišču okrog 19:15 ure videl sedeti v avtu osebo, ki je sedela v temi, avto je bil parkiran vzvratno, skoraj prepričan je bil, da je šlo za karavan srebrne barve. Priča je pozicijo tega avtomobila označil na skici. Gre za 4 avtomobile, dva sta parkirana vzvratno, od tega je eden ravno avto Tine Grebenc, to pa je srebrni karavan Ford. Tina Grebenc pa je tudi pojasnila, daje v času med 19:10 in 19:17 uro sedela v avtu, pojasnila je, daje nekaj časa sedela tudi v popolni temi. Prav tako pa je sama opazila prihod pešca in sicer gre za isto smer kot je hodil priča Andrejc od svojega avtomobila do prehoda, ki vodi v lokal Via Bona. Glede na navedeno sodišče zaključuje, daje očitno Andrejc v avtu videl sedeti Grebenčevo. Sklada se namreč ura, pozicija avtomobila (avto Grebenčeve je ravno na tem delu, ki gaje označil Andrejc), barva avtomobila (srebrn), vrsta avtomobila (karavan), način parkiranja avtomobila (vzvratno) in dejstvo, daje Grebenčeva nekaj časa v avtu sedela v temi in tudi sama opazila prihod pešca, ki je prišel ravno iz smeri kot Andrejc. Priča Andrejc je sicer izpovedal, da po tem, ko je s kriminalistom odšel na parkirišče, takšnega avta ni več opazil, vendar sodišče glede na njegov opis avtomobila ter ob upoštevanju skice (priloga Al) ugotavlja, da to očitno ne drži. Na skici so namreč označeni vsi avtomobili, znamka avtomobila, prav tako pa tudi način njihovega parkiranja. Iz izpovedb prič Grebenčeve in Andrejca pa tudi izhaja, da je bilo parkirišče po storitvi kaznivega dejanja zavarovano, torej nihče z avtomobilom tistega kritičnega večera po umoru parkirišča ni mogel zapustiti, po avto so prišli lahko šele naslednji dan, zato sodišče tudi sledi skici (torej tipu parkiranih vozil, navedenim reg. št. in načinu njihovega parkiranja), saj se podatki na njej tudi skladajo s primerjavo fotografiranih avtomobilov (gre za fotografije iz kraja kaznivega dejanja). Tako je na fotografiji 13 (A172) slikano vozilo Andrejca, na sliki 21 (A176) pa vozilo Grebenčeve, s tem da so na slikah 20, 21, 22, 23 (A175- A177) slikana tudi vozila, ki jih je poleg vozila Grebenčeve priča Andrejc označil na skici, nobeno od teh drugih vozil pa ne ustreza opisanemu vozilu s strani Andrejca. Srebrno vozilo, ki je parkirano vzvratno v nasprotni koloni od Andrejčevega vozila je le še Opel Astra LJ V3-90F na sliki 25 (A178), ki pa je avtomobil priče Horvat, ki je na kraj pripeljal kasneje za Andrejcem in Grebenčevo in je našel oškodovanca na tleh. Glede na navedeno sodišče zaključuje, da je kritičnega večera Andrejc na parkirišču videl v avtu sedeti Grebenčevo.

55. Priča Miran Čuden je zaslišan v preiskavi dne 12.1,2015 povedal, da se je kritičnega večera s kolesom odpeljal ob 19:15 od doma v lokal K županu, na tej poti se je okrog pol osmih peljal mimo Via Bone, kjer je opazil nekoga, ki je stal ob ograji (priča je to označil s puščico na fotografiji na list. št. 293). Zdel se mu je malo čuden, ne ve točno kako je ta človek izgledal, bila je tema, sam je bil oddaljen od njega cca 3 metre. Po predočenju uradnega zaznamka, da je šlo za moškega visokega približno 175 do 180 cm, suhe postave, oblečen v temno bundo, zapeto do konca tako, daje imel ovratnik potegnjen čez brado in del ust, na glavi je imel pokrivalo (ne ve ali kapo ali kapuco od bunde), ne ve če je imel brado ali brke, oči in nos je imel nepokrit, je priča povedal, da to drži. Povedal je še, da ne ve ali je imel tisti moški v roki telefon, zdi se mu daje gledal dol proti lokalu. V preiskavi dne 31,3.2015 je na sliki (priloga C18) ponovno označil kje je sam opazil moškega (ob ograji Avto Ljubljana), kakšna je bila njegova smer vožnje na kolesu in kje seje nato s kolesom obrnil, ker je odšel še v Hofer po kruh. Pojasnil je, daje obrat s kolesom naredil pri Via Boni oz. vzporedno z Via Bono, ne spomni pa se ali je po tem ta moški še stal pri ograji. Zaslišan na glavni obravnavi je priča povedal, da ni videl nič takega, ko se je peljal tam mimo. Priča se je na glavni obravnavi po oceni sodišča očitno sprenevedal in se izgovarjal na težave s spominom. Po predočenju njegove izpovedbe iz preiskave je povedal, da drži, da je ob ograji na desni strani opazil moškega, ne ve kako je bil oblečen, ni ga videl v obraz. Mimo tega mesta, kjer je stal moški, je šel dvakrat v roku minute, ker se je spomnil, da mora po kruh v Hofer in seje obrnil in šel nazaj desno v Hofer. Ko se je obrnil in šel v Hofer, ni zaznal ali je ta oseba še stala tam. Po predočenju vsebine uradnega zaznamka z dne 21.1.2015 iz katerega izhaja opis tega moškega ter navedba, daje imel Čuden občutek, da moški nekoga čaka in opazuje okolico, je priča povedal, da je že malo pozabil, da je bila takrat že tema in da barve ne moreš natančno definirati. Priča pa je potrdil del vsebine istega uradnega zaznamka iz katere izhaja, da se kakršnihkoli drugih oseb, vozil ali posebnosti s tega mesta tistega večera ne spomni, zaznal je sicer, daje bilo iz lokala Via Bona slišati precej glasno glasbo. Ko seje kritičnega večera kasneje vračal iz pivnice, ga je pred Tbilisijsko na desni strani kjer je žičnata ograja prostora z rabljenimi avtomobili, ustavil policist, preko ceste je bil napet trak „stop policija“, zato ni mogel naprej po isti poti temveč mimo Hoferja. Priča je tudi na glavni obravnavi označil (priloga Al 63) na fotografiji smer svoje vožnje s kolesom in mesto kjer je obrnil s kolesom (to mesto je bilo že mimo izvoza s parkirišča Via Bona) ter mesto kjer so ga nazaj grede ustavili policisti. Ni pa mogel na skici označiti, kje je videl moškega, ker je rekel, da se slabo vidi. Kritičnega večera je bila tema, sam pa na kolesu ni imel luči. Na fotografiji C18 ter list. št. 293 pa je ponovno pokazal enako pozicijo moškega, ki gaje opazil, kot je to označil že zaslišan v preiskavi. Priča se ni več spomnil kdaj je tistega večera odšel od doma, po predočenju izpovedbe iz preiskave, daje bilo to ob 19:15, ob 19:30 pa seje peljal mimo Via Bone, pa je povedal, da to drži.

56. Sodišče ugotavlja, da priča Čuden sprva na glavni obravnavi iz neznanega razloga ni hotel kaj dosti izpovedovati, je pa po postavljanju vprašanj izpovedal v bistvenem enako kot zaslišan v preiskavi. Določenih podrobnosti (opis moškega, čas odhoda od doma ter prihoda mimo Via Bone) se sicer na glavni obravnavi ni več spominjal, kar je glede na potek časa razumljivo, zato sodišče sledi njegovi izpovedbi iz preiskave, ko je bil spomin še bolj svež. Je pa priča ves čas postopka na fotografijah enako označil svojo smer vožnje, pozicijo, kjer je s kolesom obrnil ter pozicijo kjer je opazil moškega, torej ob ograji Avto Ljubljana ob cca 19:30 uri. Čuden je tudi izpovedal, da njegovo kolo nima luči. Iz posnetkov kamere št. 1, Avtohiše Peugeot je razvidno, da se v smeri, ki jo je Čuden na fotografijah označil kot smer svoje vožnje s kolesom, vidi ob 19:32:04 (dejanski čas 19:35:06) kolesar brez luči, kar bi glede na obrazloženo zelo verjetno lahko bil Čuden. Kamera pa ne pokriva mesta, na katerem je Čuden obrnil kolo. Sodišče sledi tudi izpovedbi Čudna, daje kritičnega večera ob ograji videl moškega, da moški nekaj opazuje pa je bila zgolj Čudnova domneva. Ne glede na to, da je Čuden kritičnega večera opazil moškega, pa to na zaključke sodišča o tem, da je storilec ravno obtoženi, glede na vse izvedene dokaze ne vpliva. Dejstvo je namreč, da so bili kritičnega večera v bližnji okolici lokala Via Bona tudi različni pešci, kolesarji, vozniki avtomobilov in ni šlo za neobljuden kraj, kar jasno izhaja iz videoposnetkov, zato samo dejstvo navzočnosti pešca, ki ga je opazil Čuden, na zaključke sodišča, ne more vplivati.

57. Iz posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 1 ni razvidno nič relevantnega glede samega gibanja avtomobilov, pešcev in kolesarjev, saj kamera pokriva zgolj izhod parkirišča Avto Ljubljana (kot kamere razviden na list. št. 2748 ter skici na list. št. 2751). Iz posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 2 (kot kamere razviden na list. št. 2749 ter skici na list. št. 2751) je razvidno gibanje udeležencev v prometu. Ob 20:36:40 uri (dejanski čas 19:32:40) je na posnetku viden pešec brez dežnika. En kolesar (po mnenju obrambe brez luči, vendar na posnetku to ni jasno razvidno) se na kameri na posnetku št. 478 vidi ob 20:38:26 uri (dejanski čas ob 19:34:26), ko vozi iz leve proti desni in nato v križišču zavije desno na Tbilisijsko ulico. Na posnetku št. 480 sta vidna dva kolesarja, prvi kolesar ob 20:39:53 (dejanski čas 19:35:53) pripelje iz iste smeri kot kolesar na posnetku št. 478, vendar gre v križišču naravnost (torej gre iz Tbilisijske ulice v križišču naravnost na Jamovo ulico), ravno v obratni smeri (iz Jamove ulice na Tbilisijsko ulico) pa se skoraj istočasno pripelje drug kolesar, ki pa ima na kolesu zelo dobro vidno luč. Prav tako je na posnetku št. 482 viden prihod avtomobila ob 20:41:15 (dejanski čas 19:37:15), ki iz Jamove ulice zavije levo na Tbilisijsko ulico. Sodišče ob tem tudi pripominja, da je na tem posnetku Jamova ulica razvidna v zelo majhnem delu, med posameznimi sekvencami posnetkov pa so nekaj sekundne luknje (npr. posnetek št. 482 se konča ob 20:41:18 uri, naslednji posnetek št. 483 se začne ob 20:41:24 uri). Iz posnetkov Avtohiše Peugeot, kamera št. 8 (kot kamere razviden na list. št. 2747 ter skici na list. št. 2751) je med 19:28 in 19:35 uro videti na posnetku gost promet z avtomobili, vidni so kolesarji in pešci, nihče od njih nima dežnika. Ob 19:31:45 uri (dejanski čas 19:34:47) je slabo viden kolesar brez luči, ki počasi pripelje iz zgornje leve strani kota kamere (torej iz smeri, ki ga predhodno pokriva kamera št. 2 Avto Ljubljana), prav tako se ob isti uri pred kolesarjem vidi pešec. Ob 19:34:34 (dejanski čas 19:37:36) uri pripelje avto oškodovanca iz Jamove ulice na Tbilisijsko. Ko oškodovanec z avtom zavije, mu ne sledi noben drug avto. Malo predenje na kameri viden oškodovanec, ki zavija, je viden tudi kolesar in sicer ob 19:34:30 uri (dejanski čas 19:37:32), ki pripelje zelo hitro iz iste smeri kot oškodovanec.

< nazaj   naprej >