50. Iz izpovedbe priče Tine Grebenc v preiskavi izhaja, da je na zabavo kritičnega dne prišla nekaj minut čez sedmo, na parkirišču je parkirala malo čez sedmo (morda 19:05). V avtu Ford Focus karavan srebrne barve je počakala še par minut (ocenjuje da 5 do 7 minut), ker je iskala dokumente v torbici in je še poklicala kolegico, ki je rekla, da je na poti in da jo pokliče, ko prispe na zabavo. Ko jo je prijateljica poklicala, je sama zapustila avto in odšla v Via Bono in je bila okrog 19:15 pred vhodom. Priča je na skici tudi označila pozicijo svojega avtomobila (gre za avtomobil Ford z reg.št. LJ BA-564), ki gaje parkirala vzvratno. V času, ko je sama sedela v avtomobilu, je imela prižgano luč v avtu, in je videla, da je pripeljal krajši avto, ki je parkiral v nasprotni koloni od njene, nekje na začetku, zapustil avto in šel. Na glavni obravnavi je priča povedala, da je prišla na parkirišče malo pred sedmo, v avtu je počakala cca 10 do 15 minut in v Via Bono vstopila ob 19:10 ali 19:15. Enako kot v preiskavi je povedala, daje v času, ko je sedela v avtu, na parkirišču parkiral manjši srebrn avto (kar je prav tako označila na skici) ter daje prišel po parkirišču iz leve proti desni tudi en pešec (pokazala je enako kot je bila smer prihoda Horvata z avtomobilom), zaznala gaje, ko je bil v ravni liniji pred njenim avtom oz. zorni kot na levo. Po predočenju, da je v preiskavi povedala, daje prišla na parkirišče malo čez sedmo, na glavni obravnavi pa malo pred sedmo ter na vprašanje kaj drži, je priča izpovedala, da drži tako kot je izpovedala v preiskavi, na obravnavi bolj ugiba kdaj je prišla, ker je bilo to že eno leto nazaj. Pojasnila je tudi, da v času, ko je sedela v avtomobilu, lučke ni imela prižgane ves čas, prižgano je imela takrat, ko je iskala določene stvari po torbici, potem pa jo je ugasnila. Priča je tudi povedala, da si je, ko je z njo kriminalist opravljal razgovor, pomagala z vpogledom v svoj telefon. Prav tako je potrdila vsebino izjave, ki jo je podala kriminalistu dne 18.12.2014 in iz katere izhaja, daje avto parkirala na parkirišču ob 19:10 uri, kar ve na podlagi vpogleda v svoj telefon, saj je takoj po parkiranju še iz avta po telefonu poklicala sodelavko Evo Lun, ki pa se ji ni oglasila, zato je sama ostala v vozilu do 19:17 ure, ko jo je poklicala Lunova ter ji dejala, da je ravnokar prispela v Via Bono. Točen čas ve prav tako na podlagi vpogleda v svoj telefon, pri čemer je bilo v času razgovora ugotovljeno, da sistemski čas telefona ustreza dejanskemu času. Kot rečeno je priča to vsebino uradnega zaznamka o opravljenem razgovoru z njo v celoti potrdila. Priča pa je tudi povedala, da Jamnik na zabave ni prihajal točno, prišel je ob pol osmih, osmih in takrat seje zabava uradno začela.

51. Sodišče v celoti sledi izpovedbi priče Tine Grebenc, saj je ves čas postopka izpovedovala enako (edina razlika je v navajanju točnega časa prihoda na parkirišče). Logično je, da se na glavni obravnavi (torej eno leto po dogodku) ni več točno spominjala, kdaj seje z avtom pripeljala na parkirišče in kdaj je iz avta odšla v Via Bono, tudi sama priča je povedala, da se je zaslišana v preiskavi časa bolje spominjala, zato je glede točnega časa natančnejša njena izpovedba iz preiskave. Ni torej dvoma, da je Grebenčeva na parkirišče Via Bone prišla po sedmi uri zvečer, daje nekaj časa še sedela v avtu, nato pa po klicu prijateljice iz avta izstopila in odšla v Via Bono. Sodišče ugotavlja, daje priča povedala, da sije pri opravljanju razgovora s kriminalistom pomagala z vpogledom v telefon, zato sodišče o točnem prihodu priče na parkirišče kritičnega večera sledi njeni izjavi kriminalistu le dva dni po dogodku, ko je točen čas lahko povedala na podlagi vpogleda v telefon, saj je pojasnila, daje po prihodu na parkirišče takoj poklicala svojo prijateljico, ta se sprva ni javila, ko pa ji je klic vrnila, pa je avto zapustila, torej, da je prišla ob 19:10 uri in iz avta odšla ob 19:17 uri. Priča je namreč vsebino tega dela uradnega zaznamka tudi potrdila zaslišana na glavni obravnavi. Sodišče tako zaključuje, daje priča med 19:10 in 19:17 uro sedela v svojem avtu na parkirišču pred Via Bono, v tem času je imela nekaj časa prižgano luč v avtu (ko je iskala stvari po torbici), nekaj časa pa je bila luč ugasnjena in je sedela v temi. Priča je v tem času opazila tudi prihod enega avtomobila, ki je parkiral v nasprotni vrsti od njene, prav tako je v tem času opazila na parkirišču pešca, kije hodil iz leve proti desni.

52. Zaslišana priča Darjan Andrejc je v preiskavi izpovedal, daje na parkirišče pred Via Bono kritičnega večera prišel s svojim avtomobilom nekaj minut čez sedmo, avto parkiral in nato odšel v Via Bono. Pri tem je opazil, da v enem avtu, zdi se mu da v srebrnem karavanu, gotovo je bil parkiran vzvratno, sedi ena oseba v temi, čemur pa ni posvečal pozornosti. Ni prepričan ali je bil ta oseba moški. Sam je šel iz svojega avtomobila, ki ga je parkiral v nasprotni vrsti, mimo tega avtomobila (avto je bil na njegovi desni strani) v restavracijo. Priča je na skici tudi označil svoj avtomobil (gre za Subaru LJ 837-ET). Sam je še istega večera s policistom okrog 23 ure šel na parkirišče, kjer sta bila parkirana dva srebrna karavana, vendar takrat ni mogel reči ali je bil eden ali drug. V Via Bono je prišel ob 19:15 (takrat je klical svojega sodelavca), kar pomeni, da je na parkirišče prišel okrog 19:10, 19:11. Na parkirišču, kije bilo večinoma polno, je bilo zelo temno, bila je slaba vidljivost. Na glavni obravnavi je priča izpovedal v bistvenem enako. Na skici je tudi označil področje, na katerem je bil parkiran avtomobil, v katerem je v temi sedela oseba, njena silhueta je bila povprečna. Bil je skoraj prepričan, daje šlo za karavan srebrne barve. Ko je šel sam gledati tisti večer s kriminalistom, na tistem mestu takega avta, parkiranega vzvratno, ni bilo. Na parkirišču sta bila dva podobna avta ampak ne na istem mestu in ne v isti smeri. Po predočenju, daje na skici označil pozicijo predmetnega avtomobila, in sicer štiri avtomobile, eden izmed njih pa je prav Ford - karavan srebrne barve, parkiran vzvratno, je priča povedal, da sedaj težko reče, možno je, da je ta oseba sedela prav v tem Fordu. Povedal je tudi, da misli, da si je takrat, ko je podajal izjavo policistom, pri določanju časa prihoda na parkirišče pomagal z vpogledom v telefon. Poklical je sodelavca Roka Gabra kakšnih pet minut po tem, ko je prišel. Po predočenju vsebine uradnega zaznamka z dne 17.12.2014 iz katerega izhaja, da seje ob 19:15 uri pripeljal pred Via Bono, za natančen čas pa ve, ker je takrat poklical kolega Roka Gabra, ki je bil takrat še na fitnesu in je zato sam vstopil v lokal, je priča to potrdil. Povedal je tudi, da ne danes ne takrat ni mogel povedati ali je v avtu sedela ženska ali moški.

53. Sodišče sledi izpovedbi priče Darjana Andrejca, saj je ves čas postopka izpovedoval v bistvenem enako. Enako kot pri priči Tini Grebenc sodišče ugotavlja, da je logično, da se na zaslišanju na glavni obravnavi Andrejc ni do minute natančno spominjal svojega prihoda na parkirišče pred Via Bono, je pa svojo izjavo policistom podal takoj naslednjega dne, torej 17.12.2014, pri tej izjavi pa si je pomagal tudi z vpogledom v svoj telefon, saj je ob prihodu na parkirišče poklical svojega prijatelja. Sodišče zato sledi tej izjavi, katere vsebino je potrdil na glavni obravnavi, torej daje na parkirišče pripeljal okrog 19:15 ure in je pri svoji hoji proti lokalu na desni strani v avtomobili zagledal v temi sedeti osebo.

< nazaj   naprej >