45. Iz posnetka varnostne kamere Ilirija. Tržaška cesta 40 (zapisnik o zasegu posnetka, uradni zaznamek o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 19.12.2014 na list. št. 265, posnetek v prilogi A34) je namreč razvidno, da se oškodovanec ob 19:34:02 uri pripelje z ženinim avtomobilom po Sestovi ulici in se ustavi na semafoiju, nato pa ob 19:34:34 uri v križišču spelje naravnost. Iz smeri vožnje (prečka Tržaško cesto in se zapelje v smeri Gerbičeve ulice) in iz časa vožnje pa je mogoče sklepati, da se pelje proti Via Boni. Sodišče v celoti sledi ugotovitvam iz uradnega zaznamka, saj so podprte s fotografijami, prav tako pa se je o tem prepričalo sodišče samo z vpogledom v posnetek. Iz posnetkov kamere št. 8 Avtohiše Peugeot. Tbilisijska 59. ki je usmerjena na Tbilisijsko cesto v križišče pred vhodom v Avtohišo Peugeot, je razvidno (zapisnik o zasegu posnetka na list. št. 85, uradni zaznamek o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 16.1.2015 na list. št. 1101, posnetek v prilogi A164), da se ob 19:34:34 uri (dejanski čas 19:37:36) pripelje iz smeri Interspara po Jamovi vozilo svetlejše barve, limuzinske izvedbe, z odrezanim zadkom. Vozilo v križišču zavije levo na Tbilisijsko cesto in se odpelje v smeri proti križišču pred Avtohišo Peugeot, kjer izgine iz vidnega polja. Iz kamere št. 1. ki je usmerjena na Tbilisijsko cesto v križišče pred vhodom v Avtohišo Peugeot, je razvidno, da enako vozilo ob 19:34:40 uri (dejanski čas 19:37:42) pripelje po Tbilisijski cesti iz smeri Interspara v križišče pri Avtohiši Peugeot in nato v križišču zavije desno proti podjetju Ergoles. Ob 19:34:47 uri (dejanski čas 19:37:55) vozilo odpelje mimo podjetja Ergoles in nadaljuje vožnjo proti uvozu na parkirišče pred Via Bono. Ob 19:34:53 uri (dejanski čas 19:37:55) vozilo izgine iz vidnega polja kamere. Da gre za vozilo oškodovanca je mogoče sklepati glede na lastnosti vozila (barva, oblika) ter glede na časovno zaporedje kamer št. 8 in 1, v povezavi s časovnim sosledjem na kamerah Avto Ljubljana. Sodišče v celoti sledi ugotovitvam iz uradnega zaznamka, saj se je o tem prepričalo sodišče samo z vpogledom v posnetek. Nadalje je iz posnetkov varnostne kamere št. 3 Avto Ljubljana. Tbilisijska ulica 59, ki je usmerjena na levo stran ograjenega parkirišča družbe Avto Ljubljana in zajema tudi prostor pred stranskim prihodom vhoda v restavracijo Via Bona in del zunanjega parkirišča (zapisnik o zasegu posnetka na list. št. 131, 189, uradni zaznamek o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 20.12.2014 na list. št. 263, posnetek v prilogi A164) in sicer iz posnetka št. 483 razvidno, da se ob 20:41:54 uri (dejanski čas 19:37:54) na parkirišče pripelje oškodovančevo vozilo (na kar je mogoče sklepati glede na položaj oškodovančevega parkiranega vozila, ki je tudi razviden iz skice kraja dejanja ter kraj najdbe oškodovanca po streljanju) iz smeri družbe Ergoles d.o.o., se ustavi in ob 20:41:57 uri (dejanski čas 19:37:57) prične z vzvratnim parkiranjem proti parkirnemu boksu v sredinskem delu ob steni objekta. Sodišče v celoti sledi ugotovitvam iz uradnega zaznamka, saj se je o tem prepričalo sodišče samo z vpogledom v posnetek. Iz posnetkov kamere, ki je nameščena v notranjosti lokala Via Bona. Tbilisijska ulica 59 in je usmerjena skozi steklo navzven proti delu zunanjega parkirišča gostinskega lokala (zapisnik o zasegu posnetka, uradni zaznamek o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 20.12.2014 na list. št. 263, posnetek v prilogi A164) je nadalje razvidno, da je oškodovanec okoli 19:38 ure pričel z vzvratnim parkiranjem na parkirni prostor, ki se je nahajal na njegovi levi strani iz smeri prihoda, kamor je parkiral ob 19:38:07 uri. Nadalje je razvidno, da je oškodovanec ob 19:38:37 uri izstopil iz vozila in ga za seboj zaklenil, pri čemer je razviden trikratni blesk zaklepanja na lučeh avtomobila (rdeča lučka). Sodišče v celoti sledi ugotovitvam iz uradnega zaznamka, saj se je o tem prepričalo sodišče samo z vpogledom v posnetek.

46. Oseba, ki je našla oškodovanca ležečega na tleh po tem, ko je bil že ustreljen, je bil Tine Horvat. Iz njegove izpovedbe v preiskavi tako izhaja, da je z avtom Opel Astra, karavanske izvedbe, prišel na parkirišče lokala Via Bona (in sicer iz smeri Špara proti stavbi Hoferja, nato pa je gledano s smeri vožnje, zavil desno na parkirišče pri drugem dovozu). Parkirišče je bilo tako rekoč zasedeno, našel je le eno prosto parkirno mesto (tisto, ki je na skici v prilogi Al označeno z reg. št. njegovega avtomobila in njegovim priimkom) in je parkiral vzvratno. Pri tem je na njegovi levi strani (gledano v smeri vožnje) opazil, da nekdo leži na tleh. To je videl, še predenje parkiral vozilo, ko je bil vzporedno s to osebo. Pivi trenutek je pomislil, da je mogoče nekdo preveč popil in zato obležal na tleh. Po tem, ko je parkiral vozilo, je izstopil iz vozila in pristopil k osebi, kije ležala na tleh. Najprej ni vedel za koga gre, to je ugotovil šele kasneje, ko so bili na kraju že policisti in reševalci. Opazil je, daje okrog osebe kri, da diha in je situacija resna. Vrnil seje v avto po mobilni telefon in poklical na 113. Priča Horvat je tudi pojasnil, daje bilo parkirišče, ko je zapeljal nanj, zelo slabo razsvetljeno, tam ni videl nikogar, pa tudi ko seje peljal vzporedno s parkiriščem do Špara v smeri Hoferja, na cestišču ni opazil kaj posebnega. Kakšnega strela ni slišal. Od takrat, ko je pripeljal na parkirišče, pa do trenutka, ko je poklical na policijo, so minile kakšne 3 do 4 minute. V lokal Via Bona ni vstopil. V času, ko je klical policijo, je iz stavbe prišel natakar, pred njim pa so iz smeri vhoda prišle še dve ali tri ženske, vendar so nato odšle v smeri lokala. Zaslišan na glavni obravnavi dne 18,11.2015 je izpovedal v bistvenem enako. Na glavni obravnavi dne 9.3.2016 pa je še pojasnil, da je bil oškodovanec, ko ga je našel, na desnem boku tako, daje z glavo gledal proti Via Boni, pri tem ni bil na nič naslonjen (njegovo pozicijo je priča na skici označil z X), od najbližjega avtomobila (iz skice izhaja, da je to Opel Meriva) je bil oddaljen približno meter in pol ali meter. Oškodovancu je kri tekla ven iz ušesa čez obraz v jašek, ki je bil pod njim, ležal je pri jašku. Priča je položaj oškodovanca označil tudi na fotografiji št. 48 (priloga Al89). Sam oškodovanca ni premikal. Po prihodu policije je bil še kar nekaj časa na kraju dejanja, policisti so ga še zasliševali, prav tako so mu vzeli vzorce za smodnik.

47. Sodišče v celoti sledi izpovedbi priče Horvat, saj je ves čas postopka izpovedoval enako, prav tako pa je iz uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 17.12.2014 (list. št. 23) ter zapisnika o ogledu razvidno, daje Horvat kritičnega dne poklical na policijo ob cca 19:42 uri. Sodišče ne sledi izpovedbi priče le v delu, ko je navajal, daje oškodovanec ležal pri jašku, saj je iz fotografije v prilogi A189, na kateri je priča označil pozicijo oškodovanca (tako glave kot nog) razvidno, da je jašek nekoliko oddaljen od te pozicije (še vedno pa v bližini) priča pa je tako na skici kot na fotografiji pozicijo oškodovanca označil enako, prav tako pa je iz fotografije razvidno, daje bil dejansko največji krvni madež ravno tam, kjer je priča označil, daje bila pozicija glave oškodovanca. Zato sodišče sledi priči, daje bila pozicija oškodovanca, ko gaje našel, takšna kot jo je označil in narisal na skici in fotografiji. Preostali izpovedbi priče Horvat pa sodišče sledi v celoti.

48. Nadalje so prihod priče Horvat zaznale tudi kamere. Iz posnetkov kamere Avtohiše Peugeot. Tbilisijska ulica 59 je prav tako razviden prihod Horvata. In sicer iz kamere št, 1 je razvidno, da se ob 19:36:54 uri (dejanski čas 19:39:56) po Tbilisijski cesti iz smeri Interspara v križišče pri Avtohiši Peugeot pripelje Horvatovo vozilo, ki nato v križišču zavije desno proti podjetju Ergoles. Ob 19:37:04 uri (dejanski čas 19:40:06) vozilo odpelje mimo podjetja Ergoles v smer uvoza na parkirišče pred Via Bono. Vozilo iz vidnega polja kamere izgine ob 19:37:09 uri (dejanski čas 19:40:11). Iz posnetka varnostne kamere št. 3 Avto Ljubljana. Tbilisijska ulica 59. in sicer posnetka št. 489 je razvidno, da ob 20:44:18 uri (dejanski čas 19:40:18) pripelje z avtom na parkirišče Horvat (upoštevaje tudi pozicijo Horvatovega avtomobila, ki je razvidna iz skice kraja dejanja), ki se najprej ustavi pri praznem parkirnem prostoru ob ograji dvorišča družbe Avto Ljubljana nasproti Via Bone in nato vzvratno parkira. Iz posnetka št. 490 pa je nadalje razvidno, da se luči na Horvatovem vozilu ugasnejo ob 20:44:42 uri (dejanski čas 19:40:42).

49. Upoštevaje torej posnetek kamere Avtohiše Peugeot, daje oškodovanec s svojim vozilom mimo podjetja Ergoles pripeljal ob 19:37:49 uri in nadaljeval vožnjo proti uvozu na parkirišče pred Via Bono, kjer je iz vidnega polja izginilo ob 19:37:55; posnetek kamere Avto Ljubljana, da se je oškodovanec na parkirišče pripeljal ob 19:37:54 uri in je ob 19:37:57 uri pričel z vzvratnim parkiranjem ter posnetek kamere Via Bona, da je oškodovanec parkiral ob 19:38:07 uri, iz vozila pa je izstopil ob 19:38:37 uri ter ga za seboj zaklenil, sodišče z gotovostjo ugotavlja, da je bil oškodovanec ustreljen po 19:38:37 uri. Glede na dejstvo, da pa je Tine Horvat s svojim vozilom (kamera Avtohiše Peugeot) mimo podjetja Ergoles pripeljal ob 19:40:06 uri, na parkirišče (kamera Avto Ljubljana) je pripeljal ob 19:40:18 uri in pričel z vzvratnim parkiranjem, luči na njegovem avtu pa so ugasnile ob 19:40:42 uri, iz izpovedbe Horvata pa tudi izhaja, daje že takoj, ko je pripeljal na parkirišče, opazil na tleh ležečega oškodovanca, je tudi nedvomno mogoče zaključiti, daje bil oškodovanec ustreljen pred 19:40:18 uro. Torej je čas, ko je bil oškodovanec ustreljen, mogoče zamejiti med 19:38:37 uro ter 19:40:18 uro.

< nazaj   naprej >