22. Priča Drago Kočar (sodelavec obtoženca na FKKT) je povedal, da je imel z obtožencem korektne odnose. Sodelavca sta bila dve ali tri leta. Glede izgube službe na KI je obtoženi menil, da se mu je zgodila krivica in je priči povedal, da ima v zvezi s tem še ovadbe oz. tožbe na sodišču. Obtoženi je imel precej neporavnanih računov s KI, vse te tožbe, ki jih je imel s KI, ga je na nek način zelo težilo. Na FKKT je bil obtoženi zaposlen za določen čas do oktobra ali novembra. Kar se znanosti tiče je imel obtoženi svoj prav in od tega velikokrat ni odstopal. Obtoženi je vedno precej čustveno nastopal, njegov način govora je bil bolj glasen, bolj čustven, do priče pa ni bil nikoli žaljiv in sta imela korekten odnos. Priča Marko Prezelj je povedal, da obtoženca po strokovni plati (v zvezi z ionsko kromatografijo) pozna 30 let, redno sta se dobivala enkrat na mesec. Obtoženi je zelo glasen, odkrit človek, ni pa bil zamerljiv. Sam ni vedel, da se je obtoženi ukvarjal s streljanjem. Sodišče tudi izpovedbama teh dveh prič sledi. Očitno je, da tudi ti dve priči negativnih izkušenj z obtoženim nista imeli, sta ga pa karakterno priči opisali podobno kot druge priče, predvsem sodelavci iz KI (da je obtoženi menil, da se mu je zgodila krivica, da je imel obtoženi svoj prav od katerega ni odstopal, daje čustveno nastopal, da je bil glasen človek).

23. Priča Martin Škerlj je povedal, da obtoženca pozna 10 let, družila sta se, ko je prišel na Kras. Obtoženi je bil dobričina, nikoli ni grozil, vsi so bili z njim prijatelji. Priča Niko Vrabec, prav tako obtožencev prijatelj s Krasa, je povedal, da sta se spoznala pred 5 leti, nikoli ni bil napadalen, nikoli se ni nikomur zameril, ni bil škrt, vabil je vse, da so jedli in pili in bili dva dni pijani. Sam misli, da obtoženi ni sposoben koga ubiti. Sam ni vedel, da se je obtoženi ukvaijal s streljanjem. Sodišče ugotavlja, da sta ti dve priči obtoženčeva prijatelja s Krasa. Skupaj so se družili v zvezi s kmetovanjem in delom povezanim s tem, skupaj so se zabavali in pili. Oba z obtoženim nista imela negativnih izkušenj, obtožencu sta pomagala pri delu na zemlji in ga v zvezi s tem tudi učila. Sodišče pričama sicer sledi, gotovo pa priči nista bila neka tesna prijatelja z obtoženim, saj jima njegove osebne stvari (v zvezi s službo, v zvezi s streljanjem) niso bile znane, zato tudi ne vesta ničesar relevantnega v zvezi z obravnavanim kaznivim dejanjem. Obtožencev prijatelj s Krasa Rok Grecs je povedal, da je obtoženi govoril v tretji osebi množine in govoril „so me vrgli, so me odstranili“. Če je obtoženi prišel v kontakt s kom, ki mu ni bil simpatičen, je mogoče malo dvignil glas, ni pa bil nasilen ali agresiven. Obtoženi je bil načeloma prijazen, dober, je pa bil zamerljiv. Če ga je nekdo užalil ali pa če mu je nekdo kaj naredil ali sta se skregala, mu ni zlahka oprostil oz. ni zlahka pozabil. Priča Marko Žumer je povedal, da so bili z obtoženim in njegovo družino prijatelji (z obtožencem sta se redno družila, parkrat mesečno), da obtoženi nikoli ni bil agresiven, bil je le temperamenten, verbalno je povzdignil glas, sam pa predenje bil oškodovanec umoijen ni vedel, da se obtoženi ukvarja s streljanjem. Sodišče sledi tudi izpovedbama teh dveh zaslišanih prič, bila sta obtoženčeva prijatelja in sama z njim nista imela konfliktov, sta pa tudi ti dve priči opisali nekatere obtoženčeve lastnosti podobno kot druge priče (da je včasih dvignil glas, da je bil temperamenten, zamerljiv). Je pa Rok Grecs izpovedal enako kot Drago Kočar, ki je bil sodelavec obtoženca na FKKT, da je obtoženca tudi po tem, ko je bil odpuščen iz KI, vse še vedno močno težilo, Grecs pa je tudi posebej povedal, daje bil obtoženi zamerljiv, če mu je nekdo kaj naredil ali sta se skregala, ni zlahka oprostil oz. ni zlahka pozabil, kar dejansko izhaja tudi iz obtoženčevih aktivnosti po letu 2009, ki so bile uperjene proti KI in tudi proti oškodovancu Jamniku.

24. Obtoženčeva sestra Majda Novič je izpovedala, da je obtoženca, ko je izgubil službo, to grozno prizadelo. Njej se je smilil, bil je grozovito prizadet, ker ni mogel dobiti službe z njegovim poklicem in se je pritoževal. Sam ji je marsikaj povedal, prav tako Marjana, zato je mnenja, da se mu je zgodila velika krivica. Obtoženi je bil izredno blag človek, če je kakšen kričal nanj je kar pozabil dihati, nikoli ni nobenega udaril, nikoli med njimi ni bilo prepirov in ne verjame, da je obtoženi to naredil. Obtoženi ni bil maščevalen, ni bil konflikten, postal je takrat, ko je imel v službi probleme. Teje nato reševal na sodišču, pri pisanju mailov pa seje vedno podpisal. Zadnje čase (pred obravnavanim kaznivim dejanjem) se je je obtoženi izogibal iz razloga, ker se je vtikala v njegovo delo na parceli. Kadar so bili pri njemu prijatelji, so tudi pili alkohol, kar je bil razlog, daje bil nanjo jezen, ker se sama s tem ni strinjala. Tudi ko je obtoženi hodil na parcelo na Krasu, z njim kaj dosti stikov ni imela. V začetku je bil njegov odnos z ženo zelo dober, ko je izgubil službo pa malo slabši in se je to potem krhalo. O tem se sicer niso pogovarjali, seje pa po obnašanju videlo, daje hudo. Sama pred tem postopkom ni vedela, da obtoženi hodi streljat na strelišče, prav tako ni vedela, da je član strelskega društva. Sodišče ugotavlja, da tudi iz izpovedbe obtoženčeve sestre izhaja, da je izguba službe na KI obtoženca močno prizadela. Sodišče sicer verjame sestri, da obtoženi nikoli ni bil fizično agresiven, saj to izhaja iz izpovedb vseh zaslišanih prič, ne sledi pa ji v delu, ko navaja, daje obtoženi izredno blag in nekonflikten človek, saj ravno nasprotno izhaja iz izpovedb prič Gaberšček, Metelko, Husič, Ogorevc, Venturini, Korenčan, Novak Tušar, Hočevar, Pintar, navsezadnje pa to izhaja tudi iz njene izpovedbe v delu, ko je opisovala njun odnos v času pred obravnavanim dogodkom, ko sta bila v konfliktu in ji je zameril (o zamerljivosti je izrecno izpovedal tudi Grecs), ko je opisovala odnos obtoženca in žene, ki se je krhal po odpustitvi, kar navsezadnje kaže tudi na obtoženčeve obče osebne lastnosti na sploh in ne zgolj v službenem okolju. Iz sestrine izpovedbe je jasno razvidno, daje obtožencu naklonjena (ko je poudarjala, da seje obtožencu zgodila velika krivica, da ne verjame, da je obtoženi storil kaznivo dejanje, da se je obtoženi vedno podpisal pod maile), kar je glede na njuno sorodstveno razmerje povsem logično in življenjsko sprejemljivo, vendar pa sodišče ne more mimo dejstva, daje tudi Majda Novic izpovedala o tem, kako je izguba službe negativno vplivala na obtoženca in daje to celo vplivalo na njegov odnos z ženo, da seje po obnašanju videlo, daje hudo, obenem pa tudi sama pred obravnavanim kaznivim dejanjem nekih tesnejših odnosov in stikov z obtoženim ni imela.

25. Priča Igor Meden je povedal, da se z obtoženim poznata že 15 let, se pa nikoli nista pogovarjala o obtoženčevi izgubi službe, nikoli ga o tem sam ni spraševal in ga te podrobnosti niso zanimale, se mu pa zdi, da se je s tem dejstvom sprijaznil. Sodišče ne sledi izpovedbi priče v tem delu, saj je priča po predočenju vsebine uradnega zaznamka potrdil njegovo vsebino iz katere izhaja, da mu je obtoženi že pred torkom (torej pred 16.12.2014) razlagal, da ima težave pri iskanju službe in se mu je videlo, da ga je izguba službe zelo prizadela, pri čemer ne ve ali je obtoženi izgubil službo na inštitutu ali na faksu, dejstvo, da je bil brez službe, je za obtoženca predstavljalo veliko breme. Priča je kot rečeno potrdil vsebino uradnega zaznamka (povedal je, daje to povedal policistom nekako v teh obrisih), je pa nato pojasnjeval, daje imel obtoženi vizijo, željo, da nekaj na Krasu naredi, kar je bilo tudi predmet dogovaijanja tistega dne pri županu. Glede na obtoženčeve aktivnosti po odpusti iz KI, glede na izpovedbe prič Draga Kočarja, Roka Grecsa, Urške Bassin, Tanje Šarabon in Majde Novic o tej okoliščini ter ugotovitve izvedenca Benedika, sodišče verjame navedbam priče iz uradnega zaznamka, daje obtoženca izguba službe zelo prizadela in je to zanj predstavljalo veliko breme in zato ne sledi njegovi oceni, da seje obtoženi s tem dejstvom sprijaznil.

< nazaj   naprej >