III. ZAVRNJENI DOKAZNI PREDLOGI

14. Sodišče je zavrnilo naslednje dokazne predloge za: 1. zaslišanje priče Dušana Nolimala, ki je zdravnik, specialist socialne medicine in raziskovalec s področja psihosocialnega zdravja na delovnem mestu in bo razkril celotno dogajanje in ozadje v razmerju obtoženca do KI, odnos do sodelavcev ter predpostavljenih - tudi do Janka Jamnika, njegove karakterne lastnosti ipd. (sodišče je ta predlog zavrnilo kot nepotreben, ker predlagana priča sama iz lastnega ne ve nič o dogajanju na KI, so pa bile ravno v zvezi z obtoženčevim odnosom do zaposlenih na KI zaslišane številne priče, ki so bili sodelavci obtoženca na KI; v zvezi s karakternimi lastnostmi obtoženca pa sta bila postavljena izvedenca psihološke in psihiatrične stroke in oba tudi zaslišana na glavni obravnavi); 2. zaslišanje priče Janje Turšič in Vide Hudnik, ki sta bili na KI dolgoletni sodelavki obtoženca in bi lahko izpovedali o značaju obtoženca in odnosu do sodelavcev (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker so bili v zvezi s tem zaslišani številni sodelavci obtoženca na KI in je dodatno izvajanje dokazov v zvezi s tem nepotrebno); 3. zaslišanje priče Stanislava Pejovnika, nekdanjega direktorja KI, ki bi lahko izpovedal o načinu obtoženčevega dela, odnosu do sodelavcev, poleg tega pa je po mnenju tožilstva dr. Pejovnik na obtoženčevem seznamu za fentanje in bi ga bilo potrebno povprašati o občutku ogroženosti (razlogi za zavrnitev dokaznega predloga so enaki kot pri predlogu za zaslišanje prič Turšičeve in Hudnikove, občutek ogroženosti priče pa ni relevantno za predmetni kazenski postopek); 4. pošiljanje sklepa izvenobravnavnega senata z dne 19.8.2016 izvedencu dr. Kravosu pred njegovim zaslišanjem, v katerem se je senat opredelil do njegovega izvedenskega mnenja in ga je povzel in tolmačil v nasprotju z njegovo vsebino (sodišče je ta predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bil izvedenec Kravos obširno zaslišan na glavni obravnavi in je imela tako obramba možnost izvedencu postaviti vprašanja, izvedenec pa seveda ni tisti, ki bi ocenjeval pravilnost vsebine sklepa izvenobravnavnega senata z dne 19.8.2016 oz. bi bila seznanitev z njegovo vsebino potrebna za podajo njegovega mnenja); 5. zaslišanje priče Nataše Novak Tušar, ker se njena izpovedba tolmači v nasprotju z njeno dejansko vsebino (tudi ta dokazni predlog je nepotreben, ker je bila izpovedba priče prebrana v soglasju s strankami, njeno dodatno zaslišanje pa ni bilo potrebno; obramba je namreč želela pričo zaslišati, ker naj bi se njena izpovedba s strani sodišča v sklepu izvenobravnavnega senata tolmačila v nasprotju z dejansko vsebino v zvezi s pripornim razlogom, kar pa seveda za odločanje o glavni stvari niti ni relevantno, poleg tega pa sodišče pripominja, da je bila njena izpovedba korektno povzeta v sklepu izvenobravnavnega senata, priča pa je v delu izpovedi, kjer je povedala, da je obtoženec marioneta in je vse skupaj nastavljeno in dvomi, da je obtoženi dejanje storil kot se mu očita, izrazila zgolj svoje osebno mnenje, ki ga tudi po postavljenih dodatnih vprašanjih ni utemeljila z nikakršnimi konkretnimi objektivnimi okoliščinami, temveč so njene navedbe temeljile zgolj na lastnih posplošenih sklepanjih, ki pa ne morejo imeti dokazne teže); 6. opravo poizvedb pri drugih primerljivih inštitutih v Evropi v kolikšnem času bi lahko izdelali mnenje ter za angažiranje takšnega inštituta za izdelavo izvedenskega mnenja (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, saj je bilo v času podaje tega dokaznega predloga izvedensko mnenje že zaupano forenzičnemu inštitutu Bayerisches Landeskriminalamt v Münchnu); 7. postavitev izvedenca kemijske stroke (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker so se o možnosti kontaminacije že izjasnili izvedenec Franc Sablič in izvedenec Manthei; kemijsko analizo delcev najdenih na obtožencu in tulcu najdenem na kraju umora ter pregled jakne¹ pa so izdelali oz. opravili NFL ter izvedenka dr. Gebhartova); 8. postavitev izvedenca ustrezne stroke, ki naj časovno izmeri možne poti iz naslova Žaucerjeva 12, Ljubljana do Tbilisijska 59, Ljubljana (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bila časovna izmera poti že opravljena s strani policije, poleg tega pa je bila opravljena tudi rekonstrukcija in je bilo dejansko stanje v zvezi s tem dovolj razjasnjeno); 9. opravo poizvedbe pri Telekomu Slovenije d.d. glede zanesljivosti določanja lokacije mobilnega telefona v mestih glede na lokacijo bazne postaje ter za ugotavljanje lokacije za nazaj ter postavitev izvedenca telekomunikacijske stroke, ki naj odgovori na ista vprašanja (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je v zvezi s temi okoliščinami zaslišalo uslužbenca Telekoma d.d. pričo Tomaža Muleča in je bilo dejansko stanje glede tega razjasnjeno); 10. dopolnitev rekonstrukcije, da se izmeri čas, ki bi ga obtoženi potreboval, da bi se ustrezno oblekel in obul preden bi zapustil stanovanje; da se upošteva uradne kolesarske poti; da se vsaka posamezna izmera časa začne v stanovanju ter zaključi na parkirišču pred restavracijo Via Bona; da se upošteva zmerni tempo ter da policist uporablja obtoženčevo kolo (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bila rekonstrukcija opravljena pri tem pa izmerjene tri različne poti primerne za kolesarjenje na relaciji Žaucerjeva 12 - Tbilisijska 59, pri rekonstrukciji se ni vozil le policist, temveč tudi sodnica, tožilka, odvetniška pripravnica ter sodniški pripravnik, slednji na obtoženčevem kolesu, vseh pet kolesarjev, ki so opravljali rekonstrukcijo, pa so se vozili z različnimi tipi koles, pa so kljub temu vsi skoraj istočasno prišli na cilj, tudi sodniški pripravnik z obtoženčevim kolesom, tempo pa je bil tak, da so mu vsi lahko normalno sledili kljub dejstvu, da je bila tema, megla, hladno in je zmrzovalo po cesti, so pa udeleženci tudi vedno upoštevali rdečo luč; splošno znano je tudi dejstvo, da se s kolesom lahko vozi ne samo po poteh, ki so kolesarjem izrecno namenjene (torej uradne kolesarske poti), temveč tudi po drugih poteh, obramba pa niti ne navede katere uradne kolesarske poti bi morale biti po njenem mnenju pri rekonstrukciji uporabljene; čas potreben zato, da bi se obtoženi lahko ustrezno oblekel in obul pa je lahko zelo subjektiven, nekdo za to lahko potrebuje nekaj sekund, nekdo pa nekaj minut, iz zapisnika o rekonstrukciji pa tudi jasno izhaja, da je sodišče glede odhoda iz obtoženčevega stanovanja upoštevalo različne variante, čas odhoda iz stanovanja pred blok ter čas odhoda izpred bloka do Via Bone pa je delilo in posebej merilo zgolj iz razloga natančnejšega merjenja ter dejstva, daje v rekonstrukciji sodelovalo večje število oseb in je bila izvedba rekonstrukcije na ta način enostavnejša - omogočala je spremljanje odhoda policista iz stanovanja do kolesarnice, ter nošenje kolesa iz kolesarnice pred blok in pri tem merjenje potrebnega časa za ta opravila ter hkraten odhod vseh kolesarjev izpred obtoženčevega bloka ter merjenje potrebnega časa za pot); 11. pridobitev posnetkov družbe Avto Ljubljana, kamere št. 2 na dan 16.12.2015, ko seje opravljala rekonstrukcija (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker posnetki z dne 16.12.2015, torej eno leto po storjenem kaznivem dejanju niso relevantni za predmetni kazenski postopek, relevantni so posnetki z dne 16.12.2014 s katerimi pa sodišče razpolaga in so se tudi vpogledali na glavni obravnavi); 12. pribavo vsega gradiva (slik, grafov, rentgenskega sevanja) od NFL v zvezi s preiskavo GSR delcev (sodišče ugotavlja, daje ta dokazni predlog prepozen, obramba tudi ni navedla utemeljenih razlogov zakaj ga ni predlagala že na predobravnavnem naroku, poleg tega je tudi premalo konkretiziran, poleg tega je sodišče od NFL-ja pribavilo reprezentativno analitsko dokumentacijo; obenem je dokazni predlog tudi nepotreben, saj sodišče v zvezi s pribavljeno dokumentacijo v celoti sledi pojasnilom NFL na list. št. 2771-2772; so pa bile vse analize v celoti poslane Bayerisches Landeskriminalamtu v Münchnu za potrebe izdelave izvedenskega mnenja); 13. pribavo poročila o zadnjem servisu ter zadnji kalibraciji elektronskega mikroskopa z EDX detektorjem iz NFL (sodišče ugotavlja, da je ta dokazni predlog prepozen, obramba pa ni navedla utemeljenih razlogov zakaj ga ni predlagala že na predobravnavnem naroku, poleg tega je dokazni predlog tudi nekonkretiziran, obenem pa je Ceketova v pisnem odgovoru pojasnila, daje njihova oprema redno servisirana in kalibrirana, sodišče pa ji v celoti sledi); 14. dopolnitev izvedenskega mnenja dr. Edith Gebhart in Axela Mantheia, pridobitev dodatne dokumentacije od dr. Gebhart (spektri analize delcev iz notranjosti tulca in vsi izračuni, ki so jih naredili v zvezi z elementno sestavo delcev) ter posredovanje dodatno pridobljene dokumentacije od dr. Gebhart NFL-ju in izvedencu Sabliču, ki naj se do prejetega opredelita (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker sta bila oba nemška izvedenca izčrpno zaslišana na glavni obravnavi v zvezi z vsemi relevantnimi vprašanji, prav tako sta se do njunih ugotovitev opredelila Ester Ceket in izvedenec Sablič in je dejansko stanje v zvezi z GSR delci razjasnjeno, poleg tega pa je dr. Gebhartova vso dodatno dokumentacijo in sicer t.i. laboratorijski zapisnik, ki jo je imela ob svojem zaslišanju, takrat tudi vložila v spis, je pa tudi izvedenec Manthei pojasnil, da se kategorizacija delcev v A, B in C pri njih opravi na podlagi internega standarda, mednarodne standarde bi bilo težko najti).

_______

¹Sodišče ob tem pojasnjuje, da v nadaljevanju sodbe uporablja izraz jakna (razen ko povzema zagovor obtoženca), čeprav je obtoženi ves čas postopka govoril o plašču, saj sodišče glede na dolžino oblačila, ki si gaje ogledalo, ocenjuje, da gre za jakno in ne za plašč.

_______

15. Na glavni obravnavi dne 23.12.2014 je obramba pred zaslišanjem izvedenca Zupanca predlagala izključitev javnosti dela glavne obravnave zaradi pietete do oškodovanca in njegovih bližnjih. Sodišče je predlog zavrnilo, saj je javnost sojenja pravilo, izključitev javnosti pa izjema in je potrebno vse razloge za izključitev javnosti, ki so taksativno našteti v 295. členu ZKP, restriktivno razlagati. Pieteta do oškodovanca in njegovih bližnjih ni taksativno našteti razlog za izključitev javnosti. Kot razlog je sicer navedeno varstvo osebnega ali družinskega življenja oškodovanca, vendar je sodišče ocenilo, da tudi ta razlog ni bil podan, saj je bil zaslišan izvedenec medicinske stroke, ki je pojasnil vrsto poškodb oškodovanca ter vzrok za smrt oškodovanca in zato izključitev javnosti ni bila potrebna.

< nazaj   naprej >