II. IZVEDENI DOKAZI

13. Sodišče je v dokaznem postopku: zaslišalo priče Marjano Novic, Jero Novic, Urško Novljan, Tineta Horvata, Darjana Andrejca, Tino Grebenc, Mirana Čudna, Roberta Bartola, Mateja Oražma, Marka Paunoviča, Damijano Zist, Majdo Novic, Mirana Gaberščka, Janeza Levca, Aleša Farkaša, Damirja Metelka, Roka Grecsa, Marka Žumerja, Darjo Kotnik, Tomaža Mulca, Muharema Husiča, Božidarja Ogorevca, Meto Skumavec, Francija Merzela, Igorja Medena, Mašo Korenčan, Petra Venturinija, Draga Kočarja, Zvonka Hrastarja, Ester Ceket, Mirana Čeha, Vojina Maštruka in izvedence Emila Benedika, Franca Sabliča, Tomaža Zupanca, Mateja Kravosa, Axela Mantheia, Edith Gebhart in Olivera Peschela. V soglasju s strankami je prebralo izpovedbe prič Tatjane Jamnik Skubic, Antona Jamnika, Metke Petek Jamnik, Ognjena Ceroviča, Sama Hočevarja, Albina Pintarja, Marjana Beleta, Nataše Novak Tušar, Tanje Šarabon, Urške Bassin, Marka Prezlja, Barbare Mohar, Martina Škerlja, Nika Vrabca, Nataše Čebulj, Alenke Dunje Župančič, Jasne Grbovič in Draška Veselinoviča ter vsa izdelana izvedenska mnenja in njihove dopolnitve. Vpogledalo je v videoposnetke kamer Via Bona, Avto Ljubljana in Avtohiša Peugeot, skico kraja kaznivega dejanja v prilogi Al, fotografije orožja, kije bil zasežen Paunoviču v prilogah A43 - A44, fotografije iz kraja kaznivega dejanja v prilogah Al65 - A217, fotografije iz opravljene hišne preiskave na naslovu Žaucerjeva 12 v prilogah A71 - A161, fotografijo parkirišča pred Fitnes centrom v prilogi Al 62, fotografijo, na kateri je označena pot, ki jo je s kolesom opravil priča Čuden v prilogi Al 63 in C18, fotografije strelišča v prilogah A164 - A165, skico, ki jo je narisal priča Paunovič v prilogi C21, CD z albumom fotografij z dne 16.12.2015 (rekonstrukcija) - priloga C24, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 1 v prilogi C26, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 2 v prilogi A35, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 3 v prilogi A35, CD posnetkov Via Bona, zunanja kamera v prilogi C25, CD posnetkov Avtohiše Pegout, kamera št. 8 v prilogi A164, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu oškodovanca v prilogi A33, CD posnetkov parkirišča Ilirija v prilogi A34, USB ključek s posnetki Buldog bara v prilogi A36, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu obtoženca v prilogi A37, CD s spletno povezavo, ki jo je obtoženi posredoval dne 17.10.2014 v prilogi A38, A55, CD s slikami hišne preiskave na Žaucerjevi 12 v prilogi A53, CD s fotografijami obtoženčevega orodja na Krasu v prilogi A54, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu oškodovanca v prilogi A56, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu obtoženca v prilogi A57. Prebralo je UZ z dne 16.12.2014 na list. št. 16, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 17-19, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 20, UZ z dne 16.12.2014 na list. št. 22, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 23, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 24-25, zapisnik o ogledu z dne 17.12.2014 na list. št. 26-30, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 39, medicinsko dokumentacijo, ki se nanaša na oškodovanca na list. št. 42-43, izpisek evidence delovnega časa za oškodovanca na list. št. 46- 47, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 55-56, 57-58, dokumentacija, ki se nanaša na prijavo s strani obtoženca v zvezi s krajo intelektualne lastnine ter v zvezi z anonimkami, ki so se nanašale na Kemijski inštitut na list. št. 59-78, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 81, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 82, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 85-86 ter na list. št. 87-88, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 89-90, odredbo I Kpd 52632/2014 z dne 17.12.2014, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 105- 106, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 116-117, odgovor Telekoma Slovenije z dne 17.12.2014 na list. št. 118, zapisnik o zasegu predmetov z dne 18.12.2014 na list. št. 119-120, 121-122, 123-124, 126-127, 129-130, 131- 132, 133-134, 135-136, 137-138, dopis Varnost Vič z dne 18.12.2014 na list. št. 139, mail od obtoženca z dne 17.12.2014 na list. št. 151, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 152, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 17.12.2014 na list. št. 163-164, odredbo za hišno preiskavo z dne 18.12.2014 na list. št. 167-168, odredbo za preiskavo elektronskih naprav z dne 18.12.2014 na list. št. 172-173, UZ o zbranih obvestilih z dne 18.12.2014 na list. št. 178, odgovor Telekoma z dne 18.12.2014 na list. št. 188, zapisnik o zasegu predmetov z dne 19.12.2014 na list. št. 189-190, 191-192, 193-194, 197-198, UZ z dne 19.12.2014 na list. št. 196, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 199, odredbo za preiskavo elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 201-202, zapisnik o hišni preiskavi z dne 19.12.2014 na list. št. 231-232, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 237, sklep o zavrženju kazenske ovadbe z dne 16.10.2014 na list. št. 238-239 skupaj s povratnico na list. št. 240-241, zapisnik o zasegu z dne 20.12.2014 na list. št. 242-243, odredbo za sodno obdukcijo z dne 19.12.2014 na list. št. 245-246 skupaj z dokumentacijo na list. št. 247-249, zapisnik o zasegu predmetov z dne 20.12.2014 na list. št. 250-251, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 254, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 257, UZ o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 20.12.2014 na list. št. 258, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 261, poročilo o preiskavi NFL z dne 20.12.2014 na list. št. 262, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 20.12.2014 na list. št. 263-264, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 19.12.2014 na list. št. 265, odgovor Telekom Slovenije z dne 21.12.2014 na list. št. 269, izpis iz Ajpesa na list. št. 271, izpis iz Zemljiške knjige skupaj z izrisom parcele na list. št. 272-273, zapisnik o hišni preiskavi stanovanja in osebnega vozila z dne 18.12.2014 na list. št. 278-280, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 18.12.2014 na list. št. 281, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 22.12.2014 na list. št. 283-285, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 286-287 ter potrdilo o vrnitvi na list. št. 288, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 290, poročilo o prometni nesreči z dne 17.3.2012 na list. št. 291, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 295, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 296-297 ter potrdilo o vrnitvi na list. št. 298, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 301-302, 303-304, potrdilo o vstopu v prostore z dne 22.12.2014 na list. št. 305, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 306-307, privolitev za preiskavo elektronske naprave zdne 22.12.2014 na list. št. 312, zapisnik o preiskavi stanovanja z dne 22.12.2014 na list. št. 313-318, odločbo o odvzemu prostosti z dne 22.12.2014 na list. št. 319- 320, UZ z dne 22.12.2014 na list. št. 321-322, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 23.12.2014 na list. št. 323-335, odredbo za hišno preiskavo z dne 21.12.2014 na list. št. 342-345, zapisnik o osebni preiskavi obtoženca z dne 22.12.2014 na list. št. 346-347, odredbo III Kpd 52996/2014 z dne 21.12.2014 na list. št. 348-351, odredbo IV Kpd 52995/2014 z dne 22.12.2014 na list. št. 353-354, zapisnik o zasegu predmetov z dne 23.12.2014 na list. št. 365-366, zapisnik o hišni preiskavi z dne 23.12.2014 na list. št. 378-379, zapisnik o zasegu predmetov z dne 19.12.2014 na list. št. 382-383, zapisnik o zasegu predmetov z dne 23.12.2014 na list. št. 388-389 skupaj z UZ na list. št. 390, poročilo o preiskavi NFL z dne 19.12.2014 na list. št. 393, članek iz revije Economist na list. št. 466 skupaj s prevodom na list. št. 467, spis IV Kpd 52995/2014 na list. št. 470 ter vpogled v fotografije na list. št. 87-97 v tem spisu, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 523-524, 525-526, 528-529, spis III Kpd 1118/2015 na list. št. 556, odredbo za pribavo telefonskega prometa z dne 14.1.2015 na list. št. 557-559, odredbo za preiskavo zaseženih elektronskih podatkov in naprav z dne 14.1.2015 na list. št. 563-565, zapisnik o ogledu z dne 17.12.2014 na list. št. 580, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 584, zapisnik o preiskavi podatkov elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 585-586, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 587-588, zapisnik o preiskavi podatkov elektronske naprave z dne 19.12.2014 na list. št. 589-590 zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 594-595, UZ o ugotovitvah in ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 24.12.2014 na list. št. 596, dopis ZZZ RS v zvezi z videonadzorom z dne 19.12.2014 na list. št. 599-602, dopis Petrola z dne 29.12.2014 ter 24.12.2014 na list. št. 603-604, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 23.12.2014 na list. št. 607-609, zapisnik o zasegu predmetov z dne 24.12.2014 na list. št. 610-611, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 615-616, dopis PU Ljubljana z dne 29.12.2014 na list. št. 617, zapisnik o zasegu predmetov z dne 16.12.2014 na list. št. 618-619, vpogledajo se fotografije hišne preiskave na naslovu Brje pri Koprivi 10 na list. št. 623-637, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 30.12.2014 na list. št. 638-639, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 641-642, zapisnik o zasegu predmetov z dne 6.1.2015 na list. št. 646-647, UZ o ugotovitvah z dne 23.12.2014 na list. št. 649, vpogledajo se fotografije hišne preiskave na naslovu Žaucerjeva 12 na list. št. 651-693, zapisnik o zasegu predmetov z dne 6.1.2015 na list. št. 699-700, potrdilo o vstopu v stanovanje na list. št. 701, zapisnik o zasegu predmetov z dne 8.1.2015 na list. št. 710-711, poročilo o preiskavi NFL z dne 8.1.2015 na list. št. 712-713, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 24.12.2014 na list. št. 714-715, odgovor Telekoma z dne 7.1.2015 na list. št. 716-717, zapisnik o hišni preiskavi z dne 18.12.2014 na list. št. 720-722, dopis Telekom Slovenije z dne 13.1.2015 na list. št. 716-734, zapisnik o preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 29.12.2014 na list. št. 735-738, dopis Telekom Slovenije z dne 14.1.2015 na list. št. 739-740, spis I Kpd 52632/2014 na list. št. 793, spis I Kpd 52768/2014 na list. št. 794, izjavo Marjane Novic z dne 9.1.2015 na list. št. 799, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 12.1.2015 na list. št. 883-884, odgovor Slovenskih železnic na list. št. 888-889, zapisnik o zasegu predmetov z dne 13.1.2015 na list. št. 908-910, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 911-913, UZ z dne 14.1.2015 na list. št. 917, odgovor Fitnes centra Les Mills Slovenija skupaj z izpisom obiskov po strankah na list. št. 919- 920, UZ o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 14.1.2015 na list. št. 921-922 skupaj s fotografijami Toyote Yaris Urške Novljan na list, št. 932, odredbo za preiskavo zaseženih elektronskih podatkov z dne 14.1.2015 na list. št. 935-936, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 14.1.2015 na list. št. 937-938, UZ o dejstvih in okoliščinah z dne 14.1.2014 na list. št. 939, UZ o ugotovljenih okoliščinah z dne 13.1.2015 na list. št. 941, UZ o ugotovljenih okoliščinah z dne 19.1.2015 na list. št. 944-945 skupaj s fotografijo na list. št. 946, zapisnik o zasegu predmetov z dne 18.12.2014 na list. št. 947-948, izjavo obrambe na list. št. 960-962, spis I Kpd 52977/2014 na list. št. 963, spis I Kpd 52996/2014 na list. št. 964, odredbo za izvedenstvo klinične psihološke stroke na list. št. 982, ugotovitve v zvezi s telefonsko številko 059 335 400 na list. št. 985 in 995, obdukcijski zapisnik na list. št. 999-1008 skupaj s fotografijami na list. št. 1009-1024, izvedensko mnenje za oškodovanca 1025-1029, ki se prebere v soglasju s strankami, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 22.12.2014 na list. št. 1060, zapisnik o zasegu predmetov z dne 20.1.2015 na list. št. 1061, poročilo o preiskavi NFL z dne 9.1.2015 na list. št. 1063-1064, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 22.12.2014 na list. št. 1065, privolitve za preiskavo elektronskih naprav na list. št. 1066-1068, dopis Telekom Slovenije z dne 22.1.2015 na list. št. 1071-1073, poročilo o preiskavi NFL z dne 12.1.2015 na list. št. 1080-1083, UZ z dne 20.1.2015 na list. št. 1084 skupaj z zapisnikom o ogledu na list. št. 1085-1089, UZ o dejstvih in okoliščinah z dne 21.1.2014 na list. št. 1094, UZ z dne 19.1.2015 na list. št. 1100, z dne 16.1.2015 na list. št. 1101-1102, z dne 2.2.2015 na list. št. 1103, UZ z dne 2.2.2015 na list. št. 1105, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 13.1.2015 na list. št. 1106-1110, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 3.2.2015 na list. št. 1111, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1112-1113, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1114-1115, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 3.2.2015 na list. št. 1116- 1117, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1118, izvedensko mnenje izvedenca Benedika na list. št. 1119-1124, ki se prebere v soglasju s strankami, odredbo III Kpr 53384/2014 na list. št. 1151-1152, odgovor T2 z dne 4.3.2015 na list. št. 1172, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 10.3.2015 na list. št. 1180-1181, odgovor Telekoma z dne 12.3.2015 na list. št. 1197, izjavo Damirja Metelka z dne 16.3.2015 na list. št. 1215, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 17.3.2015, poročilo o preiskavi NFL z dne 27.3.2015 na list. št. 1335, zapisnik NPU z dne 8.4.2015 na list. št. 1402- 1403, poročilo o preiskavi NFL z dne na list. št. 1404, uradni zaznamek o pregledu zaseženih podatkov v digitalni obliki z dne 6.3.2015 na list. št. 1486, uradni zaznamek o pregledu zaseženih podatkov v digitalni obliki z dne 7.4.2015 na list. št. 1489-1490, privolitev za preiskavo elektronskih naprav z dne 27.3.2015 na list. št. 1491, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 2.4.2015 na list. št. 1492-1493, zapisnik o preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 3.4.2015 na list. št. 1494, uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih z dne 8.4.2015 na list. št. 1495, pripombe obrambe na izve. mnenje izvedenca Sabliča skupaj s članki na list. št. 1504 -1518 skupaj s prevodi člankov na list. št. 1553 - 1560, dopis Telekoma Slovenije z dne 4. 11.2015 na list. št. 1995, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 12. 11. 2015 na list. št. 2056 - 2058, dopis Proplus z dne 24. 11. 2015 na list. št. 2130, dopis Simobil d.d. z dne 26. 11. 2015 na list. št. 2146, obe strokovni mnenji Maštruka na list. št. 2201 - 2212, strokovno mnenje Čeha na list. št. 2213 - 2215, dopis NPU z dne 27. 11. 2015 na list. št. 2216, UZ sestavljen s strani NPU z dne 27. 11. 2015 na list. št. 2217, datoteko z naslovom „Varno ravnanje z orožjem“ avtorja Milka Novica na list. št. 2218 - 2243, dopis Proplus na list. št. 2244, dopis Proplus na list. št. 2337, vpogledalo je skico tlorisa obtoženčevega stanovanja, ki je pripeta k zapisniku o ogledu in rekonstrukciji k list. št. 2395, prebralo dopis SDT v zvezi z baznimi postajami na list. št. 2404 - 2406, izpis iz Google maps na list. št. 2409 - 2410, dopis NPU z dne 21. 12. 2015 na list. št. 2413 - 2415, vpogledalo je maile v zvezi z anonimno prijavo podano zoper oškodovanca v zvezi s posojanjem denarja Kemijskega inštituta Centru odličnosti v prilogah A2 - A9, dokumentacijo v zvezi z anonimno prijavo na KPK v zvezi z avtorskimi pogodbami dr. Jamnika ter dokumentacijo v zvezi z delovnim sporom Janežičeve napram Kemijskemu inštitutu v prilogah A10 - A22, dokumentacijo v zvezi s prijavami obtoženca na KPK konec leta 2013 in začetek leta 2014 ter ugotovitve KPK v zvezi z Dušanko Janežič v prilogah A23 - A32, dokumentacijo v zvezi s članstvom obtoženca v Strelskem društvu v prilogah A3 9 - A42, izpis iz Google maps in Street view za naslov Zaucerjeva ulica 12 v prilogah A47 - A52, dokumentacijo zaseženo pri hišni preiskavi na Kemijskem inštitutu in sicer v pisarni oškodovanca v prilogi A59, podatke o strokovnih referencah Vojina Maštruka skupaj s certifikatom o opravljenem izobraževanju v prilogah B29 - B33, podatke o strokovnih referencah dr. Mirana Čeha v prilogah B48 - B79, prevod strokovnega mnenja Maštruka v prilogah BI28 - B135, strokovno mnenje Maštruka skupaj s prevodom v prilogah B154 - B171 in B172 - B205, mail Dušana Nolimala z dne 5. 1. 2015 v prilogi Cl, osebno bibliografija obtoženca v prilogah C3 - C16, poročilo o preiskavi NFL z dne 9.2.2016 na list. št. 2633-2656, dopis Agencije RS za okolje z dne 12.2.2016 na list. št. 2657, dopis NPU z dne 19.2.2016 na list. št. 2673, obrazce v zvezi z odvzemom vzorcev GSR za oškodovanca in obtoženca na list. št. 2766-2768, odgovor NFL na pripombe obrambe v zvezi z rezultati analize SEM/EDX z dne 17.3.2016 na list. št. 2771- 2772, dopis NFL z dne 16.3.2016 na list. št. 2773, odgovor NFL z dne 7.3.2016 na list. št. 2745, uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja z dne 7.3.2016 na list. št. 2746, odgovor NFL z dne 11.3.2016 na list. št. 2759, Guide for Primer Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Spectometry 11-29-11 v prilogi B233- B282, vpogledalo je fotografije videoposnetkov kamer in prikaz usmerjenosti kamer na list. št. 2746-2750 ter skico postavitve kamer na kraju in okolici kraja kaznivega dejanja na list. št. 2751, vpogledalo je jakno znamke Pierre Cardin, jakno znamke Salewa, jakno znamke Bugatti, prebralo je pojasnilo SDT z dne 30.3.2016 glede ravnanja z jakno Bugatti na list. št. 2840-2842, pojasnilo sodišča nemškim izvedencem z dne 5.4.2016 glede ravnanja z jakno Bugatti na list. št. 2861, korespondenca med dr. Gebhart, sodiščem in Ester Ceket na list. št. 2929- 2932 skupaj s CD-jem v prilogi C28 iz katere izhaja, da je bil nemškim izvedencem poslan DVD z vsemi rezultati analiz NFL-ja, poročilo ZPKZ Ljubljana o obnašanju obtoženca na list. št. 3054, PPZ na list. št. 3285-3292 skupaj s prilogami C51-C81, obvestilo o izpustitvi iz pripora na list. št. 3453, članka iz Demokracije o kraji intelektualne lastnine na list. št. 3578-3582, članka, ki se nanašata na GSR delce ter 18. Interpolov mednarodni simpozij forenzikov v Lyonu v prilogah A221-A260 skupaj s prevodi v prilogi A261-A286 ter članek Katje Šugman Stubbs v prilogi A287-A291, priloge B206-B209 (fotografije in skice obrambe), priloge B210-B222 (priložena dokumentacija s strani Maštruka), priloga C22 skupaj s CD-jem v prilogi C23, priloge C86-C142 (analitska dokumentacija dr. Gebhart).

< nazaj   naprej >